Om att skriva in användare

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att hantera och skriva in användare.

Sidan Användare listar alla inskrivna användare i din kurs och gör det möjligt för dig att hantera deras inställningar. Ofta administrerar din institution kursinskrivningar för registrerade deltagare och hanterar deras konton.

Om din institution tillåter det och ger dig lämpliga behörigheter kan du lägga till eller ta bort användare och även ändra lösenord, roller, profilinformation och tillgänglighet i din kurs.

Öppna sidan Användare från kontrollpanelen i sektionen Användare och grupper.

Du kan skriva in användare på tre sätt. Dessa alternativ är tillgängliga på menyn Skriv in användare eller via alternativet Batchinskriv.

 • Skapa en användare: Skapa användare och skriv in dem automatiskt.
 • Sök användare för inskrivning: Skriv in användare som har befintliga konton i systemet.
 • Batch-inskriv: Skriv in flera användare på samma gång och tilldela dem en kursroll.

Skapa användare

Din institution hanterar lärares möjlighet att skapa nya användare.

 1. Visa avsnittet Användare och grupperkontrollpanelen och klicka på Användare.
 2. Öppna menyn Skriv in användare på sidan Användare och välj Skapa användare.
 3. På sidan Skapa användare anger du den nödvändiga informationen och all annan relevant personlig information.
 4. Välj Roll och Tillgänglighet för användaren.
 5. Klicka på Skicka.

Om en institution har flera IT-system kan användare skapas i ett annat IT-system som nås via en länk överst på denna sida.

Information om användare lagras i en Användarprofil. Din institution bestämmer vilka av användarprofilens datafält som användare kan se och vilka de kan redigera.


Hitta användare för inskrivning

 1. Visa avsnittet Användare och grupperkontrollpanelen och klicka på Användare.
 2. Öppna menyn Skriv in användare på sidan Användare och välj Sök användare för inskrivning.
 3. Ange ett användarnamn eller klicka på Bläddra för att söka efter användare. Endast de användare som inte redan är inskrivna i din kurs är identifierbara när du söker efter användare.
 4. Välj eller skriv in så många användarnamn som krävs. Avgränsa flera användarnamn med komman.
 5. Välj Roll och Tillgänglighet för inskrivning för användarna.
 6. Klicka på Skicka.

Du kan även söka efter användare med hjälp av förnamn, efternamn och e-post.

Påträffade användare: Sökresultatet visar upp till 25 namn på en sida. Sökningar som hittar fler än 25 användare visar dessa på flera sidor. Det går inte att skriva in flera användare om de visas på olika sidor. Välj istället att skriva in användare från en enda sida och klicka på Skicka. Upprepa sökningen om du vill skriva in fler användare.

Tillgänglighet: Det går inte att skriva in användare som din institution har gjort Ej tillgängliga. De användare som är inskrivna i din kurs men som har gjorts Ej tillgängliga av dig kan inte se din kurs på fliken Mina kurser och kommer inte åt din kurs. Du måste ställa in din kurs till Tillgänglig för dessa användare så att de kan se att de är inskrivna i kursen.


Batch-inskriva användare

Batch-inskriv användare lägger till flera användare till din kurs och tilldelar dem en kursroll. Användare som inte finns i systemet skapas först i systemet och läggs sedan till i din kurs. Användardata fastställs i en batch-fil som måste skapas utanför systemet. Vanliga verktyg för skapande är textredigerare och Microsoft Excel.

Ditt lärosäte kontrollerar om du kan batchregistrera användare.

 1. Visa avsnittet Användare och grupperkontrollpanelen och klicka på Användare.
 2. Klicka på Batch-inskriv användare på sidan Användare.
 3. Klicka på Bläddra för att hitta batch-filen och välj en Avgränsningstyp vid behov.
 4. Klicka på Skicka.

Formatera batchfilen

Batchfilen får endast inkludera en post per rad. Varje fält måste separeras med en avgränsare och omges med citationstecken.

CSV-filer (comma separated value) skapas av Microsoft Excel och lägger automatiskt till citationstecken runt varje fält.

Fälten måste visas i följande ordning för varje användarpost. Fält som är märkta med en asterisk är obligatoriska.

Username*, Last Name*, First Name*, Email, Password*, Course Role*, Student ID, Middle Name, Job Title, Department, Company, Street 1, Street 2, City, State / Province, Zip / Postal Code, Country, Work Phone, Home Phone, Work Fax, Mobile Phone, Website, Course Availability, Other Name, Suffix, Title

Du kan inte ändra en användarpost med hjälp av batchregistreringsprocessen. Om systemet känner igen användarnamnet behandlas registreringen utan att ändra användardata. När systemet känner igen ett användarnamn behandlas endast kursroll och tillgänglighet. Övrig information för användarposten ignoreras.

Du kan lämna frivilliga fält tomma. Fältet Username är skiftlägeskänsligt. Om du lämnar fältet Password tomt så blir användarens lösenord samma som dennes användarnamn. Ett tomt värde för Password måste omges av citationstecken. För Course Availability ska du inkludera J för Ja och N för Nej. Användare är tillgängliga i en kurs som standard, men du kan styra detta inom kursen.

Om batchfiler

Batch-filer är TXT-filer som kan innehålla stora mängder information som laddas upp i systemet. Varje batch-verktyg innehåller specifika instruktioner för skapande av batch-filen. Följande batchfilsstandarder är universella:

 • Varje fil måste vara av en filtyp som stöds, antingen TXT (enkel text) eller CSV (kommaseparerade värden).

  Microsoft Excel-versionerna 2003 och senare sätter automatiskt dit dubbla citationstecken i alla fält om arbetsbladet sparas som en CSV-fil.

 • Varje fil måste vara i DOS-format. Filer i MAC- och UNIX-format måste konverteras till DOS.
 • Varje fält måste omges av dubbla citationstecken. Till exempel: "Johan"
 • Om citationstecknen är i ett fält ska du se till att använda ett avbrottstecken för att visa att nästa tecken inte är slutet på fältet. Avbrottstecknet är ett omvänt snedstreck (\). Till exempel: "\"SMEKNAMN\""
 • Varje fält måste delas av med en av de här avgränsarna: komma, kolon eller tabb. När du väljer AUTO kan bara en avgränsare användas i varje batch-fil. Till exempel: "Stefan","Larsson" eller " "Stefan":"Larsson"
 • Varje post måste ligga på en egen rad. Till exempel:

  "Stefan","Larsson"

  "Sara","Adell"

 • Det får inte finnas några tomma rader mellan posterna. En tom rad bearbetas och skickas tillbaka som ett fel.
 • Blackboard rekommenderar att varje batchfil inte överskrider 500 poster på grund av de tidsbegränsningar som de flesta webbläsare har.

Lista alla användare i en kurs

 1. Visa avsnittet Användare och grupperkontrollpanelen och klicka på Användare.
 2. Klicka på på sidan Användare. Alla användare visas.

  Du kan ladda ner en lista i form av ett kalkylblad. Mer information finns i Arbeta offline med resultatdata.

 3. Visa avsnittet Kursadministration och resultatkontrollpanelen och klicka på Hela Kursadministration och resultat.
 4. Peka på Arbeta offline och välj Ladda ner.
 5. Välj kolumnerna du vill ladda ner. Listan med deltagare inkluderas automatiskt.
 6. Klicka på Skicka och spara filen.

Ta bort användare från en kurs

När du tar bort användare från din kurs är åtgärden permanent och går inte att ångra. All information som är associerad med den användaren, som information i Kursadministration och resultat, utvärderings- och uppgiftsinformation samt kursstatistik, tas också bort. Inlägg i diskussionsforum, mottagna meddelanden och e-postmeddelanden tas inte bort. Det går inte att återställa borttagna användare och tillhörande uppgifter i din kurs. Du kan däremot skriva in en borttagen användare i din kurs igen utan associerade data.

 1. Visa avsnittet Användare och grupperkontrollpanelen och klicka på Användare.
 2. Markera kryssrutorna intill de användare du vill ta bort från din kurs på sidan Användare.
 3. Klicka på Ta bort användare från kurs.
 4. Ett popupfönster varnar dig om att åtgärden är slutgiltig. Klicka på OK för att ta bort användaren.

Du kan även bort användare en åt gången:

 1. Öppna en användares meny på sidan Användare och välj Ta bort användare från kurs.
 2. Ett popupfönster varnar dig om att åtgärden är slutgiltig. Klicka på OK för att ta bort användaren.

Hantera inställningar för användare

Det går att komma åt följande alternativ på en användares meny:

 • Redigera: Uppdatera personlig information om en användare.
 • Ändra användarens lösenord: Ändra ett lösenord. Användaren får ett e-postmeddelande om ändringen.
 • Ändra användarroll i kurs: Välj användarens roll. Den här inställningen påverkar endast den kurs du undervisar i.

  Mer information om kursroller

 • Ändra användares tillgänglighet i en kurs: Ställ in användarens tillgänglighet till Ja eller Nej. Den här inställningen påverkar endast den kurs du undervisar i. Tillgängligheten visas i den högra kolumnen på sidan Användare.
 • Ta bort användare från kurs: Välj det här alternativet för att ta bort användare. Du ombeds bekräfta borttagningen.

Inskrivningsalternativ

Du kan anpassa på vilket sätt deltagare kan skriva in sig på kursen.

 1. Ändra redigeringsläget till .
 2. Gå till kontrollpanelen, visa avsnittet Anpassning och välj Inskrivningsalternativ.
 3. Välj lämpligt inskrivningsalternativ.
  • Lärare/systemadministratör: Det här alternativet ger läraren eller Blackboard-administratören på din institution kontroll över inskrivningsprocessen. Markera kryssrutan för att skapa en länk som deltagarna kan använda för att skicka en inskrivningsbegäran till kursläraren via e-post. Denna länk visas i kurskatalogen.
  • Självinskrivning: Det här alternativet låter deltagarna själva skriva in sig i din kurs.
   • Använd datumfälten för att ställa in ett startdatum, ett slutdatum eller båda för att reglera tidsramen inom vilken deltagarna kan skriva in sig själva. Om du inte väljer några datum kan en deltagare skriva in sig när som helst om du inte gör din kurs otillgänglig eller datumen för kursens varaktighet har passerats.
   • Du kan använda en Åtkomstkod för att bekräfta självinskrivningsprocessen. En åtkomstkod ger viss kontroll över vilka som kan och inte kan skriva in sig själva i din kurs, men låter deltagaren själv initiera och slutföra inskrivningsprocessen.

ULTRA: Hantera och skriva in användare

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att hantera och skriva in användare.

På sidan Deltagarlista kan du öppna en persons meny. Välj Redigera medlemsinformation för att öppna panelen Medlemsinformation. Du kan ändra roll för vem som helst, neka åtkomst till din kurs eller ta bort en person från kursen. Din institution avgör vilka åtgärder som är tillgängliga för dig.

På panelen kan du även uppdatera din personliga information. Dina ändringar återspeglas i din profil och i hela systemet. Deltagarna kan redigera sin information på samma sätt.

Ändra roller. När du ändrar en persons roll får personen en ny listplats i deltagarförteckningen i rutnätsvyn. Roller visas i den här ordningen: lärare, assistenter, bedömare, kursbyggare och deltagare. I listvyn visas alla medlemmar i alfabetisk ordning.

Neka åtkomst. Avmarkera kryssrutan Tillåt åtkomst till kursen för att neka åtkomst till kursen men ändå behålla personens kursregister och -aktiviteter. I deltagarförteckningen anges personens status med en grå profilbild med ett diagonalt streck. Personen kan inte längre se din kurs på sidan Kurser.

Administratörer anger om användare ej ska vara tillgängliga på systemnivå, vilket skiljer sig från när du nekar en användare åtkomst till din kurs från deltagarförteckningen. Ej tillgängliga användare på systemnivå kan inte logga in i systemet.

Ta bort personer. Klicka på ikonen Ta bort medlem för att ta bort en person från din kurs. Den här åtgärden tar även bort alla data och resultat som gäller personen. Du får se ett popup-fönster där du uppmanas att bekräfta. Om du vill behålla relevanta data kan du avbryta och neka personens åtkomst till din kurs istället.

Skriva in personer

Om din institution tillåter det kan du skriva in personer i din kurs. Klicka på ikonen för att skriva in personer högst upp i deltagarförteckningen och öppna panelen Skriv in personer.

 1. Ange ett namn, ett användarnamn eller minst två bokstäver i sökrutan för att visa en lista över matchningar. Personer som redan är inskrivna i din kurs visas inte i sökresultaten.
 2. Markera en eller flera personer. De visas omedelbart i deltagarförteckningen. Om du ångrar att du har valt en person kan du markera den personens namn igen.
 3. Välj en roll för alla personer du har valt.
 4. Klicka på Spara. Panelen stängs. Ett meddelande med namnen på de personer du har lagt till visas längst ner i deltagarförteckningen.

Ej tillgängliga användare på systemnivå kan inte skrivas in i kurser och visas inte heller i sökresultaten.

I nuläget kan inte deltagare skriva in sig själva i kurser.


ULTRA: Anpassningar

Du kan ange anpassningar för enskilda deltagare och undanta dem från krav, som till exempel inlämningsdatum för utvärderingar eller tidsgränser. Använd anpassningar för att hjälpa deltagare att gå vidare i kursen även om de kanske har svårt att uppfylla vissa krav.

Öppna en deltagares meny på sidan Deltagarförteckning och väljAnpassningar.

Välj anpassningar för deltagaren i panelen:

Anpassning av inlämningsdatum: Arbete som lämnas in sent markeras aldrig som försenat för deltagare som har den här anpassningen.

Anpassning för tidsgräns: Deltagare med anpassning för tidsgräns har längre tid på sig att slutföra sitt arbete under utvärderingar med tidsgränser. När du har valt det här alternativet väljer du även hur mycket extra tid deltagaren får:

 • + 50 % extra tid
 • + 100 % extra tid
 • Obegränsad extra tid

En deltagare med anpassningen Obegränsad tid ser aldrig tidsgränsen för utvärderingen, vilket kan minska pressen och ångesten för kursarbetet.

Mer om anpassningar