Om kurstillgänglighet

En kurs måste göras tillgänglig innan deltagarna som är inskrivna i kursen kan se eller komma åt kursen och tillhörande innehåll. Men du vill kanske göra en kurs ej tillgänglig när du håller på att bygga upp den eller efter att en schemalagd kurs har slutförts.

Om din kurs ställs in som ej tillgänglig bestäms åtkomsten av kursrollen. Blackboard-administratörer, lärare, kursbyggare, assistenter och bedömare kan se och komma åt ej tillgängliga kurser på fliken Mina kurser samt i kurslistan, men de är markerade som ej tillgängliga. Deltagare kan inte få åtkomst till ej tillgängliga kurser, oavsett kursens varaktighet. Ej tillgängliga kurser visas inte i kurskatalogen.


Ställa in kurstillgänglighet

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att ställa in kurstillgänglighet.

Du kan ställa in din kurstillgänglighet på kontrollpanelen.

Kontrollpanelen > Anpassning > Egenskaper > Ställ in tillgänglighet

 1. Klicka på Ja eller Nej i avsnittet Ställ in tillgänglighet. Använd terminens tillgänglighet visas endast om din administratör har lagt till din kurs till en termin.
 2. När du gör en kurs tillgänglig kan du även välja något av följande alternativ i avsnittet Ställ in tidsperiod för kursen:
  • Kontinuerlig (standard) om du vill låta kursen vara tillgänglig utan att ange ett start- eller slutdatum.
  • Välj datum om du vill välja ett start- och/eller slutdatum. Start- och sluttider ställs in automatiskt. Starttiden är midnatt och sluttiden är 23:59:59.
  • Dagar från inskrivningsdatum om du vill ange en specifik tidsperiod under vilken användarna kan komma åt kursen efter att de anmält sig. Detta alternativ är bäst för kurser som utförs i egen takt.
  • Använd terminens varaktighet visas endast om din administratör har lagt till din kurs till en termin.
 3. Klicka på Skicka.

Du kan styra när din kurs ska vara privat – eller ej tillgänglig – för deltagarna. Du vill kanske till exempel inte att deltagare ska komma åt kursen när du håller på att bygga upp den.

Du kan även snabbt ändra tillgängligheten för din kurs. I hanteringsytan bredvid Öppna förhandsgranskning av deltagare väljer du ikonen Gör otillgänglig.


ULTRA: Ställa in kurstillgänglighet

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att ställa in kurstillgänglighet.

Välj länken Kurser i listan där ditt namn visas för att komma åt din kurslista. Öppna ett kurskorts meny för att ändra din kurs tillgänglighet. Du kan även ändra kursens status på kursinnehållssidan.

Du kan ange att din kurs ska vara privat när du lägger till eller experimenterar med innehållet, och sedan öppna den för deltagarna när du är klar. Deltagare kan se privata kurser i sina kurslistor, men kan inte komma åt dem.

Du kan inte göra en kurs privat under en aktiv termin. Om en användare behöver tillgång till en privat kurs kan du kontakta din administratör gällande en kurs inställningar.

Markera en kurs som slutförd

Du kan välja Slutförd för kursen när den är slut, men den kan då inte längre ändras. Deltagare kan komma åt innehållet, men de kan inte delta i kursen längre. De kan till exempel inte kan svara på diskussioner eller skicka in inlämningar. Det här alternativet är för närvarande endast tillgängligt i Ultra-kursvyn.

När en kurs är slutförd kan du ändra tillbaka kursen till öppen eller privat. Gå tillbaka till din kurs och i panelen Detaljer och åtgärder väljer du länken Deltagare kan visa innehåll men inte delta. Gör ett val i popup-fönstret.

Om en kurs har ett slutdatum kan deltagare inte komma åt kursen efter slutdatumet. Om en kurs är slutförd och du öppnar den igen efter slutdatumet kan deltagare inte komma åt den.

Om du går tillbaka till sidan Kurser och inte ser alla alternativ i en kursmeny efter denna ändring ska du uppdatera sidan Kurser.

Om du har slutfört en kurs kan du inte längre ladda upp en fil till Kursadministration och resultat.