Missa aldrig nåt!

Det är inte lätt att hålla koll på alla ansvarsområden. Kalendern visar en konsoliderad vy över alla dina institutions-, kurs- och organisationshändelser samt dina personliga kalenderhändelser. Du kan visa händelser utifrån dag, vecka eller månad. Du kan visa och organisera kommande och gamla händelser i kategorier.

Du kan använda kurskalendern för att ge deltagarna datum för kursrelaterade händelser. Händelser i kurskalendern visas för alla kursmedlemmar. Gemensamma poster omfattar kommande tester, förfallodatum för inlämningar av uppgifter samt särskilda föreläsningar. Kursobjekt med inlämningsdatum visas automatiskt i kurskalendern. Det är bara lärare som kan skapa kurskalenderhändelser.

Icke-bedömda objekt med förfallodatum, till exempel uppgifter, visas inte automatiskt i kalendern. Du måste lägga till de här händelserna direkt i kurskalendern för att vara säker på att deltagarna ser dem.

Känner du inte igen det? Gå till ultragränssnittets kalendervideo.


Hitta och navigera i kalendern

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du hittar kalendern.

Du kommer åt kalendern från din kurs, från panelen Verktyg på fliken Min institution eller från Min Blackboard-menyn.

 1. Visa händelser utifrån dag, vecka eller månad.
 2. Använd pilarna för att gå till en annan månad.
 3. Klicka på plus (+) för att skapa en ny händelse. Du kan även välja ett datum för att skapa en händelse. Tilldela händelsen till lämplig kalender, välj datum och tid och lägg till en beskrivning.

  Deltagare kan inte skapa en händelse i en kurs- eller institutionskalender.

 4. Markera en händelse för att hantera den. Du kan även markera och dra en händelse för att ändra datumet.
 5. Välj kalendrarna du vill visa, som institutions- eller kurskalender eller din personliga kalender. Som standard är alla kalendrar synliga. Du kan ändra färgen på olika kalendrar som du vill och därmed enkelt se vilken kalender en händelse är kopplad till.

  Alla institutionshändelser visas i institutionskalendern. Alla kurshändelser, som förfallodagar för uppgifter, visas i kurskalendern. Kurser som du döljer i modulen Mina kurser på sidan Min institution döljs även i listan Kalendrar.

 6. Skaffa en URL för iCal om du vill importera Blackboard Learn-kalendern till ett externt kalenderprogram, t.ex. Google Calendar. När URL:en för Learn iCal har konfigurerats i den externa kalendern uppdateras den dynamiskt med nya Learn-kalenderhändelser.

  Den kan ta upp till 24 timmar innan händelser syns i din externa kalender. Externa kalendrar kan inte importeras till Blackboard Learn-kalendern.


Välj visningsläge

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om hur du visar kalendervyer.

Du kan välja den första veckodagen genom att ändra dina personliga inställningar i Mitt Blackboard. Du kan även välja bland fyra kalendervisningslägen:

 • Endast gregoriansk
 • Gregorianskt format med Hijra-datumkonverteringar inom parentes.
 • Endast Hijra
 • Hijra-format med gregorianska datumkonverteringar inom parentes.

Skapa en händelse

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du skapar en kalenderhändelse.

 1. Klicka på plusknappen (+) eller välj ett datum för att skapa en händelse.
 2. Ange ett Nytt händelsenamn.
 3. Välj en kalender som händelsen ska kopplas till, t.ex. din personliga kalender.

  Det är bara lärare och administratörer som kan lägga till händelser i kurs- och institutionskalendrarna.

 4. Välj tid för Start och Slut.
 5. Skriv en Händelsebeskrivning. Händelsebeskrivningar får innehålla max 4 000 tecken.
 6. Klicka på Spara.

Skapa en återkommande händelse

Markera kryssrutan Upprepa för att skapa en återkommande händelse. Dessa alternativ beskriver när händelsen upprepas.

Återkommande händelser stöds
UpprepningsalternativBeskrivning
DagligenHändelsen avslutas efter ett angivet antal gånger -ELLER- på ett visst datum.
Upprepas varje veckaUpprepar en händelse på en veckodag. Händelsen avslutas efter X antal gånger -ELLER- på ett visst datum.
Upprepas varje månadUpprepa en händelse på ett visst datum (1–31) eller en viss veckodag (första söndagen, andra måndagen och så vidare) stöds. Händelsen avslutas efter X antal gånger -ELLER- på ett visst datum.
Masstilläggning (serie)Skapa en serie med hjälp av upprepningsalternativen.
Massborttagning (serie)Ta bort en hel serie som skapats med hjälp av upprepningsalternativen.
Redigera en förekomstRedigera en instans av serien. Om du ändrar datumet/tiden för instansen har just den instansen en ”bruten” ikon som anger att den inte längre följer reglerna för den ursprungliga serien.

Om du ändrar namnet eller beskrivningen på en instans bryts instansen inte från serierna.

Redigera serier (kända begränsningar)För tillfället kan du inte redigera serierna. När du har skapat en serie kan du massradera eller ändra enskilda instanser.

Redigera eller ta bort en händelse

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du redigerar en händelse.

Vill du ändra eller ta bort en händelse?

 1. Hitta datumet för händelsen i huvudkalendervyn.
 2. Markera händelsen för att redigera eller ta bort den.
 3. Markera och dra en händelse till ett annat datum i huvudvyn för att ändra datum för händelsen. Tiden för händelsen och kalendern den är associerad med förblir desamma.
 4. Du kan ändra datum genom att markera och dra en händelse från huvudvyn till ett annat datum på den mindre månadsvyn.

Video: Use the Calendar in the Ultra Experience


ULTRA: Watch a video about the calendar

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" calendar video.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Use the calendar explains how to use the calendar to keep track of your events and due dates.


ULTRA: Hitta och navigera i kalendern

Om du är lärare har du kommit rätt!
Om du är deltagare kan du läsa kalenderinformation som är specifik för deltagare.
Om du är administratör kan du läsa kalenderinformation som är specifik för administratörer.

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om hur du hittar kalendern.

I den globala kalendern i listan där ditt namn visas kan du se alla kommande inlämningsdatum och möten i dina kurser på ett och samma ställe.

I din kalender hittar du följande händelseinformation:

 • Kontorstid: Dessa tidsbokningar visas automatiskt i kalendern när du lägger till dem i en kurs.
 • Inlämningsdatum: När du skapar innehåll med ett inlämningsdatum visas det automatiskt i kalendern.

Kontrollera din kurskalender

När du öppnar kalendern från en kurs visas endast händelserna för den kursen. Välj kalenderikonen från kursens navigeringsfält.

Kalenderns kursvy visar inlämningsdatum, kursschema, kontorstid samt kursspecifika möten och händelser. När du skapar innehåll med ett inlämningsdatum visas det automatiskt i kalendern.

Alla händelser som du skapar inom en specifik kurs samlas i den globala kalendern. Du får en mer omfattande överblick genom att hämta en global kalender från listan där ditt namn visas.


ULTRA: Välj visningsläge

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om hur du väljer kalendervy.

 • Välj Dag eller Månad för att zooma in på uppgifterna under en viss dag eller planera för kommande veckor.
 • Välj Inlämningsdatum när du bara vill se kommande inlämningsdatum.
 • Klicka på ikonen med kugghjulet längst upp till höger för att välja de kalendrar som du vill se.

ULTRA: Skapa och redigera en händelse

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om hur du skapar en kalenderhändelse.

Om du vill lägga till händelser i din personliga kalender väljer du Kalender i den vänstra listan där ditt namn visas. Välj plustecknet och lägg till händelsens namn, datum, tidpunkt och plats.

Markera namnet på en händelse du har lagt till om du vill ändra händelsens uppgifter.

Du kan flytta och ta bort händelser i din kalender. Dra och släpp personliga händelser för att ändra tider, eller ta bort personliga händelser som du inte längre behöver. Deltagare kan inte ta bort eller flytta händelser som du har lagt till.


ULTRA: Dela din kalender

Ditt schema är en blandning av akademiska och personliga åtaganden. För att hålla kolla på alla saker som du håller på med kan det vara bra att ha allt i en kalender.

Du kan dela din Blackboard Learn-kalender med externa tjänster så att kurshändelser visas tillsammans med andra händelser.

Du kan inte dela kalendrar för individuella kurser. När du delar din kalender visa händelser för alla dina kurser.

 1. Välj Kalender i menyn där ditt namn visas först.
 2. Välj Inställningar, vars ikon är ett kugghjul.
 3. Öppna menyn Fler alternativ bredvid Kalenderinställningar.
 4. Välj Dela kalender.
 5. I fönstret ska du kopiera kalenderlänken. Dela bara webbadressen med betrodda källor.

När du ansluter din Blackboard Learn-kalender till en extern kalender så visas alla kurshändelser från ett år tillbaka i tiden och framtida händelser.

Lägg till kalender till iCal

När du ska dela din Blackboard Learn-kalender med iCal får du lägga till den som en kalenderprenumeration.

 1. Öppna iCal på din Mac.
 2. Gå till Fil och ny kalenderprenumeration.
 3. Klistra in länken till Blackboard Learn och välj Prenumerera.
 4. Ange kalenderns namn och justera övriga inställningar. I fältet Plats ska du välja iCloud om du vill att kalendern ska visas i dina autentiserade Apple-enheter, såsom iPhone och iPad.
 5. Klicka på OK för att slutföra installationen.

Mer information om att prenumerera på kalendrar på en Mac

Lägg till en kalender till Google Kalender

Dela din Blackboard Learn-kalender med Google Kalender för att visa alla händelser på en plats.

 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Bredvid Lägg till kalender ska du peka på Lägg till andra kalendrar och välja Från webbadress i menyn.
 3. Klistra in länken med Blackboard Learn-kalendern och välj Lägg till kalender för att slutföra installationen.
 4. Öppna kalenderinställningarna för att byta namn på den och justera delnings- och aviseringsinställningarna.

Mer information om att lägga till externa kalendrar till Google Kalender


ULTRA: Lägg till en extern kalender

Om du föredrar att använda Blackboard Learn-kalendern kan du också lägga till en extern kalenderfil till din Blackboard Learn-kalender så att kurshändelser visas med andra händelser.

 1. Välj Kalender i menyn där ditt namn visas först.
 2. Välj Inställningar, vars ikon är ett kugghjul.
 3. Öppna menyn Fler alternativ bredvid Kalenderinställningar.
 4. Välj Lägg till kalender.
 5. Dra och släpp kalenderfilen i fönstret. Du kan även klicka för att ladda upp filen. Endast ICS-filer stöds.
 6. Filnamnet visas i fönstret. Om du valde fel fil eller vill ändra ditt val, välj ikonen Radera som representeras av en papperskorg.
 7. Välj Lägg till kalender för att slutföra och importera händelser.

När du lägger till din extern-kalender till Blackboard Learn så visas alla kurshändelser från ett år tillbaka i tiden och ett år fram i tiden. Händelserna är grupperade under Min personliga kalender för att visa att du har lagt till dem själv. Händelserna refererar inte till kalendern eller namnet på filen du laddat upp.

Du kan redigera eller ta bort händelser som du laddar upp precis som du kan göra med alla händelser du lägger till.

Vad är ICS?

Med ICS avses en standardiserad kalenderfiltyp som låter dig exportera och importera filer mellan olika program. Dessa filer har .ics i slutet på filnamnet. Många populära program, däribland Google Calendar och Apple Calendar, använder ICS-standarden.