Den här informationen gäller endast ultrakursvyn.

Vad är batchredigering?

När du arbetar med att skapa och underhålla kurser är innehållshantering en tidskrävande uppgift. Lärare tillbringar värdefull tid med att noggrant organisera innehåll och utvärderingar så att deltagarna får tillgång till det vid utsedda tidpunkter.

I Ultra-kursvyn kan du använda Batchredigera för att uppdatera allmänna inställningar för allt innehåll, till exempel synlighet och inlämningsdatum. Med batchredigering kan du hantera innehållsinställningar samtidigt och på en och samma plats, så att du kan spara tid.

Gå till Kursinnehåll > Batchredigera för att komma igång.

När du öppnar fönstret Batchredigera, visas allt ditt innehåll precis som det gör på kursinnehållssidan. Du kan sortera listan efter objektets namn, kategori eller synlighet.


Redigera innehållets synlighet

 1. Markera kryssrutan bredvid de objekt du vill uppdatera. Du kan välja enskilda innehållsobjekt eller redigera synlighet för mappar.
 2. Välj Redigera synlighet på menyn Alternativ längst ner i fönstret bredvid Redigera urval.
 3. Välj om du vill visa eller dölja innehållet för deltagarna och välj Spara synlighet.
 4. Ett meddelande visas med information om att ditt innehåll har uppdaterats. Välj Visa information för att bekräfta synlighetsinställningarna för innehållet.

Du kan för närvarande inte använda regler för villkorlig tillgänglighet med funktionen för batchredigering.

Innehållsmappar

Mappar är ett praktiskt sätt att organisera och släppa relaterat innehåll i din kurs. Precis som med Batchredigera kan mappar bidra till att underlätta innehållshantering.

Du kan uppdatera mappens synlighet med Batchredigera, precis som du kan göra för enskilda innehållsobjekt.

 1. Välj en mapp i fönstret Batchredigera för att öppna den.
 2. Välj innehåll i mappen och välj sedan Redigera urval > Redigera synlighet.
 3. Välj om du vill visa eller dölja innehållet för deltagarna och välj Spara synlighet.
 4. Ett meddelande visas med information om att ditt innehåll har uppdaterats. Välj Visa information för att bekräfta synlighetsinställningarna för innehållet.

Om du döljer en mapp från deltagare döljs även allt innehåll i mappen. Om du gör en mapp synlig kan du fortfarande hantera synligheten för objekten i mappen. Du kan dölja eller visa så många objekt i en mapp som du vill.

Inställningarna för innehållets synlighet sparas om du ändrar mappens synlighet. Säg till exempel att du har en mapp med fem synliga dokument och ett dolt test. När mappen är dold, kan deltagarna inte se något av innehållet. När du ändrar mappen till Synlig för deltagare, blir även de fem dokumenten synliga, men testet förblir dolt.

Redigera innehåll i flera mappar

Med Batchredigera kan du bara använda nya synlighetsinställningar för innehåll i den mapp som du visar för närvarande. Du kan inte välja innehåll i två olika mappar och uppdatera synlighet samtidigt.

Markera urval på den skärm du visar och uppdatera synligheten innan du stänger den. Du kan välja en blandning av objekt och mappar, men du kan bara uppdatera synligheten om de visas på samma skärm.

När du navigerar till eller ut ur en mapp, rensas dina tidigare urval av innehåll.


Redigera inlämningsdatum

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet för information om att ändra inlämningsdatum med Datumhantering.

Du kan använda Batchredigera för att uppdatera inlämningsdatum för innehåll när du återanvänder, kopierar eller importerar innehåll. Om du har undervisat kurser under en tidigare termin eller kalenderår gör Batchredigera det möjligt för dig att markera flera innehållsdelar och justera inlämningsdatum med färre steg.

 1. Markera kryssrutan bredvid de objekt du vill uppdatera. Du kan välja individuella delar av innehållet eller mappar.
 2. Välj Redigera val på menyn Redigera datum längst ner i fönstret bredvid Redigera urval.
 3. Välj att uppdatera inlämningsdatumen baserat på kursens startdatum eller baserat på ett antal dagar.
  • Ändra datum baserat på kursstart: Välj ett Aktuellt startdatum och ett Nytt startdatum. Verktyget beräknar automatiskt antalet dagar mellan de två datumen och justerar alla inlämningsdatum med hjälp av detta antal. När du har valt två datum visas ett meddelande som bekräftar hur många dagar det är mellan dem.
   Exempel: Aktuellt startdatum är 1 januari 2019. Nytt startdatum är 15 januari 2019. Alla inlämningsdatum förlängs med 14 dagar.
  • Ändra datum efter antal dagar: Skriv in ett antal i fältet Skifta datum framåt eller Skifta datum bakåt. Alla inlämningsdatum för det valda innehållet skiftas framåt eller bakåt baserat på vilket fält och antal du har valt.
   Exempel: Min kurs är helt iordningställd men en snöstorm i början av terminen skjuter fram den akademiska kalendern en aning. Alla inlämningsdatum förlängs med 4 dagar.
 4. Ett meddelande visas med information om att ditt innehåll har uppdaterats. Välj Visa information för att bekräfta vilket innehåll som uppdaterades.

Innehåll utan inlämningsdatum påverkas inte när det inkluderas i valet.


Innehåll och verktyg som stöds i Batchredigera

Dessa artiklar som visas på sidan Kursinnehåll stöds i Batchredigera:

 • Dokument, filer och länkar
 • Mappar och lärmoduler
 • SCORM-paket
 • Lärarverktyg med LTI-anslutning
 • Utvärderingar, som test och uppgifter.
 • Diskussioner

Du kan inte skifta inlämningsdatum eller synlighet för manuella resultatkolumner som använder Batchredigera.

Du kan inte skifta start- och slutdatum för Blackboard Collaborate-sessioner när du använder Batchredigera. Du kan använda Batchredigera för att redigera synlighet för sessionslänkar som visas på sidan Kursinnehåll. Start- och slutdatum för Blackboard Collaborate-sessioner måste redigeras i Schemaläggaren för samarbete.