Den här informationen gäller endast ultrakursvyn.

Vad är batchredigering?

När du arbetar med att skapa och underhålla kurser är innehållshantering en tidskrävande uppgift. Lärare lägger ner värdefull tid på att noggrant organisera innehåll och utvärderingar så att deltagarna får tillgång till det vid specifika tidpunkter.

I Ultra-kursvyn kan du använda Batch-redigera för att uppdatera allmänna inställningar för allt innehåll, till exempel synlighet och inlämningsdag. Du kan även använda verktyget till att radera en grupp med markerat kursinnehåll. Med Batchredigera kan du kontrollera innehållsinställningarna på en och samma plats samtidigt.

Gå till Kursinnehåll > Batchredigera för att komma igång.

När du öppnar fönstret Batchredigera, visas allt ditt innehåll precis som det gör på kursinnehållssidan. Du kan sortera listan efter objektets namn, kategori eller synlighet.


Redigera innehållets synlighet

 1. På sidan Kursinnehåll ska du välja Batchredigera.
 2. Markera kryssrutan bredvid de objekt du vill uppdatera. Du kan välja enskilda innehållsobjekt eller redigera synlighet för mappar.
 3. Längst ner i fönstret bredvid Redigera urval ska du välja Redigera synlighet i menyn Alternativ.
 4. Välj om du vill visa eller dölja innehållet för deltagarna och välj Spara synlighet.
 5. Ett meddelande visas med information om att ditt innehåll har uppdaterats. Välj Visa information för att bekräfta synlighetsinställningarna för innehållet.

För tillfället kan du inte använda regler för villkorlig tillgänglighet med funktionen för batchredigering.

Innehållsmappar

Mappar är ett praktiskt sätt att organisera och släppa relaterat innehåll i din kurs. Precis som med Batchredigera kan mappar bidra till att underlätta innehållshantering.

Du kan uppdatera mappens synlighet med Batchredigera, precis som du kan göra för enskilda innehållsobjekt. Se till att göra dina ändringar av innehållet som du för närvarande visar. Du kan inte markera och redigera innehåll mellan flera mappar.

Mer information om redigering mellan mappar

 1. På sidan Kursinnehåll ska du välja Batchredigera.
 2. Välj en mapp i fönstret Batchredigera för att öppna den.
 3. Välj innehåll i mappen och välj sedan Redigera urval > Redigera synlighet.
 4. Välj om du vill visa eller dölja innehållet för deltagarna och välj Spara synlighet.
 5. Ett meddelande visas med information om att ditt innehåll har uppdaterats. Välj Visa information för att bekräfta synlighetsinställningarna för innehållet.

Om du döljer en mapp från deltagare döljs även allt innehåll i mappen. Om du gör en mapp synlig kan du fortfarande hantera synligheten för objekten i mappen. Du kan dölja eller visa så många objekt i en mapp som du vill.

Inställningarna för innehållets synlighet sparas om du ändrar mappens synlighet. Säg till exempel att du har en mapp med fem synliga dokument och ett dolt test. När mappen är dold, kan deltagarna inte se något av innehållet. När du ändrar mappen till Synlig för deltagare blir de fem dokumenten nu synliga, men testet förblir dolt.


Redigera inlämningsdatum

Känner du inte igen det? Gå till Originalhjälpen för information om att ändra inlämningsdag med Datumhantering.

Du kan använda Batchredigera för att uppdatera inlämningsdatum för innehåll när du återanvänder, kopierar eller importerar innehåll. Om du har undervisat kurser under en tidigare termin eller kalenderår gör Batchredigera det möjligt för dig att markera flera innehållsdelar och justera inlämningsdatum med färre steg.

 1. På sidan Kursinnehåll ska du välja Batchredigera.
 2. Markera kryssrutan bredvid de objekt du vill uppdatera. Du kan välja individuella delar av innehållet eller mappar.
 3. Längst ner i fönstret bredvid Redigera urval ska du välja Redigera datum i menyn Alternativ.
 4. Välj att uppdatera inlämningsdatumen baserat på kursens startdatum eller baserat på ett antal dagar.
  • Ändra datum baserat på kursstart: Välj ett Aktuellt startdatum och ett Nytt startdatum. Verktyget beräknar automatiskt antalet dagar mellan de två datumen och justerar alla inlämningsdatum med hjälp av detta antal. När du har valt två datum visas ett meddelande som bekräftar hur många dagar det är mellan dem.
   Exempel: Mitt kursinnehåll återanvändes från föregående termin, då var kursens startdatum den 8 januari 2018. Min nya kurs startdatum är 10 september 2018. Alla inlämningsdagar förlängs med 245 dagar.
  • Ändra datum efter antal dagar: Skriv in ett antal i fältet Skifta datum framåt eller Skifta datum bakåt. Alla inlämningsdatum för det valda innehållet skiftas framåt eller bakåt baserat på vilket fält och antal du har valt.
   Exempel: Min kurs är färdigkonfigurerad men en snöstorm i början av terminen förskjuter den akademiska kalendern några dagar. Alla inlämningsdagar förlängs med 4 dagar.
 5. Ett meddelande visas med information om att ditt innehåll har uppdaterats. Välj Visa information för att bekräfta vilket innehåll som uppdaterades.

Innehåll utan inlämningsdatum påverkas inte när det inkluderas i valet.


Ta bort flera kursobjekt

Du kan använda Batchredigera för att ta bort flera kursinnehållsobjekt på en gång.

 1. På sidan Kursinnehåll ska du välja Batchredigera.
 2. Markera kryssrutan bredvid de objekt du vill uppdatera. Du kan välja individuella delar av innehållet eller mappar.
 3. Längst ner i fönstret bredvid Redigera urval ska du välja Ta bort objekt i menyn Alternativ.
 4. Om du är säker på att du vill ta bort det markerade innehållet permanent ska du välja Ta bort. Eller så klickar du på Avbryt för att lämna innehållet intakt.

Redigera innehåll i flera mappar

Med Batchredigera kan du bara redigera innehåll i den mapp som visas för närvarande. Du kan inte välja innehåll i två olika mappar och uppdatera synlighet, ändra datum eller ta bort samtidigt.

Markera ett urval på den skärm visas just nu och slutför din uppgift innan du stänger den. Du kan välja en blandning av objekt och mappar, men du kan bara redigera objekt tillsammans om de visas på samma skärm.

När du navigerar till eller ut ur en mapp, rensas dina tidigare urval av innehåll.


Innehåll och verktyg som stöds i Batchredigera

Dessa artiklar som visas på sidan Kursinnehåll stöds i Batchredigera:

 • Dokument, filer och länkar
 • Mappar och lärmoduler
 • SCORM-paket
 • Lärarverktyg med LTI-anslutning
 • Utvärderingar, som test och uppgifter.
 • Diskussioner

Du kan inte byta inlämningsdatum eller synlighet för manuella resultatkolumner med Batchredigera.

Du kan inte byta start- och slutdatum för Blackboard Collaborate-sessioner med Batchredigera. Du kan använda Batchredigera för att redigera synlighet för sessionslänkar som visas på sidan Kursinnehåll. Du behöver redigera start- och slutdatum för Blackboard Collaborate-sessioner i Collaborate-schemaläggare.