Den här informationen gäller endast ultrakursvyn.

Bygga upp en utbildning? Du behöver inte börja från grunden.

Den här informationen gäller även organisationer.

Det tar tid och kräver noggrann planering att skapa innehåll för dina kurser. Om du har hand om flera kurser som använder liknande innehåll kan du kopiera innehållsobjekt och mappar mellan kurser och därmed spara tid. I Ultra-kursvyn kan du kopiera innehåll från andra kurser där du undervisar och du behöver därmed inte börja från början.

Du kan snabbt skapa din lista över innehåll som ska kopieras från en annan kurs. Du kan välja att kopiera flera innehållsdelar över dina kurser, inklusive allt innehåll. Kom igång via sidan Kursinnehåll.

ULTRA: Innehållstyper som stöds

I Ultra-kursvyn kan du kopiera följande innehållstyper från andra kurser du undervisar i:

 • Mappar
 • Dokument
 • Tester, inklusive grupptester
 • Uppgifter, inklusive gruppuppgifter
 • Länkar till webbplatser
 • SCORM-paket

Vissa innehållstyper stöds inte:

 • LTI-verktyg
 • Diskussioner

ULTRA: Välj innehåll som ska kopieras

Du kan kopiera allt innehåll eller välja enskilda objekt från dina andra Ultra-kurser. På sidan Kursinnehåll väljer du plustecknet för att öppna menyn. Välj Kopiera innehåll. Eller så kan du öppna menyn bredvid länken Batchredigera. Välj Kopiera innehåll. Panelen Kopiera innehåll öppnas.

Alternativet Kopiera innehåll är inte tillgängligt för kurser i Ultra-förhandsgranskningsläget. Du kan bara kopiera innehåll från andra kurser i Ultra-kursvyn.

Närvarodata inkluderas inte när du kopierar en kurs till en ny eller befintlig kurs.

Mer om närvaro och att kopiera innehåll

 1. I panelen Kopiera innehåll visas alla dina kurser i listan Dina kurser. Om du undervisar i många kurser kan du använda sökfältet för att hitta kurser utifrån namn eller kurs-id.
 2. Alla dina kurser visas i listan Dina kurser. Om du undervisar i många kurser kan du använda sökfältet för att hitta kurser utifrån namn eller kurs-id.
 3. Skapa en lista med innehåll som ska kopieras:
  • Markera kursens kryssruta för att kopiera allt innehåll till den nya kursen.
  • Välj ett kursnamn för att utforska innehållet och markera kryssrutorna bredvid de mappar och objekt som du vill kopiera.
  • Använd båda alternativen! Du kan kopiera allt innehåll från en kurs och några objekt från en annan. Använd alternativet Kopiera innehåll för att kopiera innehåll från mer än en kurs i taget.
 4. Om du vill gå tillbaka till kurslistan och fortsätta lägga till objekt i listan väljer du bokikonen bredvid kursnamnet och väljer sedan Dina kurser.
 5. Välj Visa alla i avsnittet Valda objekt längst ner på panelen för att redigera och visa innehållet som du har valt. Gå igenom valen och avmarkera kryssrutorna bredvid de objekt som du inte vill kopiera.

Kryssrutorna ser annorlunda ut om du väljer hela mappar eller objekt i mappar. En avbockningsmarkering bredvid en mapp visar att du har valt att kopiera hela mappen. Ett streck visas när du har valt ut delar av innehållet i mappen.

Redo att kopiera? När du är färdig med dina val väljer du Kopiera valt innehåll och kopieringen påbörjas. Statusindikatorer på sidan Kursinnehåll visar förloppet. Ett meddelande visas när åtgärden har slutförts. Det kopierade innehållet läggs till i slutet av innehållslistan.


ULTRA: Problem och undantag vid kopiering av innehåll

Om systemet stöter på problem med en innehållskopia visas en felrapport överst på sidan Kursinnehåll. Välj Visa detaljer om du vill veta mer om varför innehållet inte gick att kopiera.

På panelen Kopiadetaljer kan du se om problemen är relaterade till serveranslutning eller själva innehållet. Välj en post för att se varför objektet inte har kopierats.


ULTRA: Synlighetsinställningar i innehållskopior

När du kopierar allt innehåll i en kurs behålls synlighetsinställningarna när innehållet läggs till i den nya kursen. Dolt innehåll i den kopierade kursen döljs till exempel även i den kurs som du har kopierat det till. Innehåll är inställt på Dold för deltagare om du kopierar enskilda objekt till din kurs.

Granska alla kopierade objekt för att vara säker på att deltagarna kan se det innehåll du vill visa.