Ett kursimportpaket är en zip-fil med kursinnehåll som exporterats. Om du importerar ett kurspaket till en befintlig kurs kopieras paketets innehåll till den befintliga kursen. Importpaket innehåller inte deltagarinskrivningar eller data, så som diskussionsaktivitet eller resultat.

Du bör inte ladda upp exporterade kurspaket som du har ändrat i efter att de skapats och laddats ner. Om du öppnar ett komprimerat paket och ändrar i någon av filerna i det exporterade paketet blir resultatet instabilt och det kan bli fel när kursen importeras.

Importera kurspaket

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att importera innehåll.

Kontrollpanelen > Paket och program > Importera paket/visa loggar > Importera paket

På sidan Importera paket bläddrar du fram till kurspaketet på datorn. Välj vilket kursmaterial som ska importeras och klicka på Skicka.

Om innehållsytor

Innehåll från innehållsytor som visas på kursmenyn och som har samma namn i paketet som i den befintliga kursen läggs in i samma kursinnehållsyta. Ingenting tas bort från kursen och ersätts med innehåll från paketet. Importerat innehåll bifogas till befintligt innehåll på samma innehållsyta.

Om diskussionsforum

Du kan kopiera alla startinlägg i trådarna i forumen (anonymt) eller bara kopiera forum där det inte finns några påbörjade inlägg.

Om kurslänkar

Länkar till delar i en kurs som inte importeras blir brutna i målkursen. Om det till exempel finns en länk till ett prov på en kursinnehållsyta och du väljer att inte kopiera prov blir länken till provet bruten.

Om delegerad bedömning

När en kurs utan registrerade kursdeltagare importeras till en befintlig kurs förs inställningen för delegering över som aktiverad för alla uppgifter som delegerad bedömning är inställd för. Alla befintliga användare som kan förena kan även bedöma alla inlämningar.

Om närvarodata

Exportera/importera skapar en närvarokolumn som du inte kan ta bort, men inga närvarodata läggs till.

Mer om närvaro och export/import


Visa importloggar

Kontrollpanelen > Paket och program > Importera paket/visa loggar

Klicka på paketlänken i kolumnen Importera loggnamn.

Det finns alternativ för att skicka loggen med e-post eller ladda ner den. Du kan även visa alla loggdetaljer för att se mer information.


Common Cartridge-paket

Common Cartridge är ett initiativ som tagits av IMS Global Learning Consortium. Common Cartridge ett format för kurspaket som gör att de kan användas i olika lärplattformar (LMS), som till exempel Blackboard Learn.

Mer information om Common Cartridge-format


ULTRA: Importera kursinnehåll

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att importera innehåll.

Du kan importera ett kurspaket från en tidigare kurs eller från en annan lärare. När du importerar innehåll överförs allt innehåll på en gång. Du kan importera innehåll från den ursprungliga kursvyn eller Ultra-kursvyn. Denna information gäller även organisationer.

Alternativet Kopiera/importera är inte tillgängligt för kurser i Ultra-förhandsgranskningsläget. Det går för närvarande inte att importera Common Cartridge-paket till Ultra-kursvyn.

Du kan också importera zip-filer med frågebanker eller andra frågeresurser från Original-kursvyn till din Ultra-kurs. Frågebanker i Original-kursvyn visas som frågebanker efter konvertering.

Exportera/importera skapar en närvarokolumn som du inte kan ta bort, men inga närvarodata läggs till.

Mer om närvaro och export/import

Importera innehåll

På sidan Kursinnehåll ska du öppna menyn till höger ovanför innehållslistan. Välj Importera innehåll och importera kursinnehåll och markera det kurspaket som du vill ladda upp från din dator. Allt innehåll i paketet importeras till din kurs. Det nya innehållet visas i slutet av innehållslistan. Importen inkluderar inte deltagarinskrivningar eller -data, till exempel diskussionsaktivitet och resultat.

Det går bara att importera komprimerade filer. Filtyper som stöds är ZIP och IMSCC.

Du kan också importera filer från molnlagring och lägga till innehåll från Content Collection.

När innehållet importeras visas ett meddelande i innehållslistan.

Vill du kopiera enskilda delar av innehållet? Mer information om hur du kopierar innehåll mellan Ultra-kurser.

Panelen Importinformation

När arbetsflödet har slutförts visas en siffra om vissa objekt från Original-kursvyn inte importerades till Ultra-kursvyn.

Klicka på sifferlänken längst ner på skärmen för att granska en lista över innehåll som har flaggats av systemet. En panel öppnas. Välj ett objekt för mer information. Välj X:et i det övre, svarta fältet för att gå tillbaka till listan i panelen.


ULTRA: Importera en kurs i CourseSites

Nya CourseSites ger pedagoger över hela världen åtkomst till Blackboards omfattande digitala lärmiljö, inklusive Learn, Collaborate, Ally och våra mobilappar. Här kan du testa Ultra-gränssnittet med CourseSites och undervisa kurser online, utan kostnad.

Du kan experimentera med dina befintliga Original-kurser i CourseSites.

Mer om CourseSites

Mer om att importera Original-kurser i CourseSites