När kurser arkiveras skapas en ögonblicksbild eller ett permanent arkiv av kursen. Ett arkiv innehåller allt innehåll, all kursstatistik, alla användare och all kursinteraktion, som blogginlägg, diskussioner, närvarodata och resultat.

Om du exporterar kurser skapas en komprimerad fil av kursinnehållet som du kan importera och skapa en ny kurs med. Till skillnad från när du arkiverar kurser medföljer inga användare eller någon användarinteraktion när du exporterar kurser.

Exportera kurser

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att exportera din kurs.

När du exporterar en kurs skapas en zip-fil av kursinnehållet som du kan importera och använda för att skapa en ny kurs – användare och användarhistorik exporteras inte. Endast det som du väljer exporteras. Observera att närvaro inte inkluderas i listan.

Mer om närvaro och export

Filer i Kursfiler som inte används i kursen eller som det inte finns någon länk till i kursen följer inte med när du exporterar.

Exportpaket laddas ner som komprimerade zip-filer och importeras i samma format. Du bör inte packa upp paketet eller ta bort filer från det eftersom det då blir fel i innehållet när det importeras.

Kontrollpanelen > Paket och program > Exportera/arkivera kurs

 1. Klicka på Exportpaket på sidan Exportera/Arkivera kurs.
 2. På sidan Exportera kurs väljer du om vill att länkar till kursfiler eller både länkar och kopior av kursfilerna ska exporteras.
  • Om du väljer att kopiera länkar och kopior av innehållet klickar du på Beräkna storlek för att vara säker på att paketstorleken inte överskrider den storlek som visas i Tillåten paketstorlek.
  • Om du vill ta bort filer och mappar från paketet klickar du på Hantera paketinnehåll.
 3. För Välj kursmaterial markerar du kryssrutor för varje kursområde och verktyg som ska exporteras.
  • Om du väljer Diskussionsforum bestämmer du om du vill inkludera påbörjade inlägg för varje tråd i varje forum (anonymt) eller bara inkludera forum utan några startinlägg.
 4. Klicka på Skicka.

Om din institution har tillgång till innehållshanteringsfunktionerna visas delen Bifogade filer.


Common Cartridge-format

Common Cartridge är ett initiativ som tagits av IMS Global Learning Consortium. Common Cartridge ett format för kurspaket som gör att de kan användas i olika lärplattformar (LMS), som till exempel Blackboard Learn.

Du kan exportera kurspaket från Blackboard Learn i Common Cartridge-formaten 1.0, 1.1 och 1.2. För att du ska kunna återanvända paketet i ett stort antal LMS begränsas det till de vanligaste funktionerna. Innehållstyper som det inte finns stöd för i Common Cartridge tas inte med när en kurs exporteras och importeras i Common Cartridge-formatet.

 • Filer, objekt, diskussionsforum, webblänkar (URL) och utvärderingar exporteras, men en del komponenter kan uteslutas. Ämnen i diskussionsforum exporteras till exempel, men inte bedömningar, som inte stöds av andra LMS.
 • Än så länge finns det inte stöd för alla typer av frågor och attribut i utvärderingar i IMS Common Cartridge-standarder, så inkompatibla frågor följer inte med i exporterade prov och frågebanker.

Common Cartridge exporterar en kurs till en enda mapp med innehåll. Varje innehållsyta exporteras sedan som en undermapp inuti den huvudsakliga kursmappen. Vi tänker oss att du till exempel vill exportera ett Cartridgepaket från en kurs i Blackboard Learn och sedan importera det igen. I kursen i Blackboard Learn finns det en enda kursinnehållsyta med en mapp för varje enskild ursprunglig kursinnehållsyta och en kursinnehållsyta med alla webblänkar.

Hör med din institution om du vill ha utförlig information om Common Cartridge-specifikationer.

Exportera kurser i Common Cartridge-format

Kontrollpanelen > Paket och program > Exportera/arkivera kurs > Exportera Common Cartridge-paket > Skicka

Markera lämplig kryssruta för att exportera paketet i Common Cartridge-formatet 1.1 eller 1.2. Om du inte markerar någon kryssruta exporteras kursen i Common Cartridge-formatet 1.0. Vilken version du ska välja beror på om det finns stöd för version 1.1 eller 1.2 i det system som paketet ska importeras till.


Arkivera kurser

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att arkivera din kurs.

När du arkiverar kurser skapas ett permanent arkiv av kurserna, med allt innehåll och all användaraktivitet. Arkiverade kurser sparas som zip-filer. Arkiverade kurser finns kvar i systemet.

Alla filer i kursen finns med i arkivet, även om det inte fanns någon länk till filerna i kursen.

Kontrollpanelen > Paket och program > Exportera/arkivera kurs

 1. Klicka på Arkivera kurs på sidan Exportera/Arkivera kurs.
 2. På sidan Arkivera kurs kan du markera kryssrutan Ta med historik från Kursadministration och resultat om du vill. Då ökar filstorleken och tiden det tar att arkivera.
 3. Under Filbilagor väljer du om du vill att länkar till kursfiler eller både länkar och kopior av kursfilerna ska arkiveras.
  • Om du väljer att kopiera länkar och kopior av innehållet klickar du på Beräkna storlek för att vara säker på att paketstorleken inte överskrider den storlek som visas i Tillåten paketstorlek.
  • Om du vill ta bort filer och mappar från paketet klickar du på Hantera paketinnehåll.
 4. Klicka på Skicka.

Delen Filbilagor visas om din institution har tillgång till innehållshanteringsfunktionerna.


Ladda ner kurspaketet

Kontrollpanelen > Paket och program > Exportera/arkivera kurs

 1. Klicka på det paket som du vill ladda ner på sidan Exportera/Arkivera kurs.
 2. Spara filen på lämplig plats.

Du kan öppna grundläggande och detaljerade loggar från en arkiverad kurs meny.

Sidan Exportera/Arkivera

På sidan Exportera/Arkivera kurs ordnas alla export- och arkivpaket du skapar av en kurs.

När du exporterar eller arkiverar en kurs visas en länk till paketet på den här sidan. Du kan ladda ner paketet till din dator och sedan använda det för import eller återställning i framtiden.

När du exporterar eller arkiverar ett paket visas det inte direkt på den här sidan. Du får ett e-postmeddelande när systemet har skapat paketet. Sedan öppnar du den här sidan för att leta reda på paketet och ladda ner det.

Vi rekommenderar att du raderar paket från den här sidan när du har laddat ner dem. Varje paket tar upp en del av kursens tilldelade utrymme.


ULTRA: Exportera och arkivera din kurs

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att exportera och arkivera din kurs.

Du kan exportera ditt kursinnehåll för framtida bruk. Följande innehåll ingår i ett export-/arkivpaket:

 • Kursinnehåll
 • Kriterier som är kopplade till uppgifter
 • Kalenderhändelser, inklusive kontorstider och kursschema
 • Diskussioner
 • Inställningar för kursadministration och resultat
 • Manuella objekt i kursadministration och resultat
 • Överensstämmelser för målsättningar
 • Närvaro endast för arkiv
 • Kursanslag

På sidan Kursinnehåll, öppna menyn till höger ovanför innehållslistan. Välj Exportera kurspaket.

Systemet frågar om du vill inkludera data om deltagaraktivitet i exporten, som är ett arkiv. I data om deltagaraktivitet ingår uppgiftsinlämningar, resultat, närvarodata och diskussionsinlägg. Klicka på Ja om du vill inkludera studentinskrivning och studentdata. Välj Nej om du enbart vill kopiera innehållet utan deltagarinskrivning och -data.

Även om du väljer att inkludera deltagarinskrivning och -data, läggs inte den informationen till i en annan Ultra-kurs om du väljer att importera innehållet. Administratörer kan återställa ett arkivpaket, och då finns samtliga deltagarinskrivningar och -data bevarade.

När export- och arkivpaketet är klart visas zip-filen. Klicka på filnamnet för att ladda ner paketet till din dator.

Export- och arkivpaket laddas ner som komprimerade zip-filer och importeras eller återställs i samma format. Du bör inte packa upp ett paket eller ta bort filer från det eftersom det kan leda till att innehållet inte kan importeras korrekt.

Dela kursmaterial

Om du vill dela ditt kursinnehåll med andra lärare kan du skicka zip-filen till dem. Lärare kan importera zip-filen till en av sina kurser eller så kan en administratör återställa ett arkivpaket. Allt innehåll är dolt för deltagarna så att du eller en annan lärare kan ange om det ska vara synligt.

Mer information om att importera kursinnehåll