I Blackboard-apparna ingår Blackboard Collaborate med Ultra-gränssnittet, en synkron lösning för webbkonferenser av hög kvalitet i virtuella klasser och möten. Du kan dela filer och video medan du interagerar med klassen.

Lärare kan använda Collaborate i Blackboard Instructor-appen.

Lärare bör använda Collaborate med Ultra-gränssnittet i en webbläsare så att de får tillgång till samtliga moderatorfunktioner. När du använder webbläsaren kan klassen delta i appen.

Collaborate med Original-gränssnittet stöds inte i Blackboard-appen för deltagare eller Blackboard Instructor-appen.


Testsession

Du kan ansluta till en Collaborate-session från din mobilenhet för att se vad deltagarna ser. Öppna länken för deltagare (inte för moderatorer) på din mobilenhet. Blackboard-appen eller Blackboard Instructor öppnar sessionen åt dig om du har en app installerad. Du kan samtidigt ansluta till sessionen som en moderator via en webbläsare för att testa funktionerna.

Mer information om Collaborate i Blackboard-appen för sessionsdeltagare


Bjuda in deltagare

Deltagarna ser sessionerna i Collaborate som hör till dina kurser i Blackboard-appen precis som du ser dem i Blackboard Instructor. Det kan eventuellt vara bra att använda anslag eller andra sätt att påminna kursdeltagarna om sessioner som är på gång.

Du kan även bjuda in deltagare till sessioner i Collaborate som inte är kopplade till någon kurs.

Mer om att gå med i en session via länk


Stora sessioner

Stora sessioner i Collaborate har över 250 och upp till 500 användare i sessionen. Vissa deltagarfunktioner är inaktiverade för att göra stora sessioner enklare att hantera.

Mer information om stora Collaborate-sessioner

Om du förväntar dig över 250 deltagare i din session måste du skicka in en begäran om stora sessioner till Collaborate-supportteamet hos Behind the Blackboard INNAN sessionen börjar. Sessioner som inte har angetts som stora evenemang fortsätter att ha en deltagargräns på 250.


Så här arrangerar du en bra session

  • Dela upp deltagarna i smågrupper för grupparbeten.
  • I stora sessioner kan högst 500 personer delta i dagsläget.