Redigerarens tangentbordsgenvägar

Kortkommandon för verktygsfältet i redigeringsverktyget

Kortkommandon, även kallade tangentbordsgenvägar, kan användas i redigeringsverktyget på Windows- och Macdatorer.

  • Om du vill hoppa till verktygsfältet i redigeringsverktyget med hjälp av tangentbordet trycker du på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Fokus ligger alltid först på första ikonen till vänster på den översta raden. Sedan kan du gå mellan ikonerna med hjälp av höger- och vänsterpilarna. Uppåt- och nedåtpilarna kan inte användas för att gå uppåt och nedåt mellan raderna. Om du vill gå till raden nedanför måste du gå till sista ikonen på raden och sedan fortsätta till nästa med vänster- eller högerpilen.
  • När du står på den ikon i verktygsfältet som du vill ha trycker du på returtangenten. Du kommer då tillbaka till redigeringsfönstret.
  • Använd samma tangentbordsgenväg för att gå tillbaka till verktygsfältet: Alt + F10 eller Fn + ALT + F10 (Mac). Fokus hamnar på ikonen du använde senast.
  • Om du vill stänga redigeringsverktyget och gå till nästa fält på sidan trycker du på tabbtangenten.
  • Om du vill stänga redigeringsverktyget och gå till föregående fält på sidan trycker du på skift + tabb.

När du flyttar markerade objekt ett tecken åt vänster, åt höger, uppåt eller nedåt med hjälp av kortkommandon är objektet du flyttar exakt placerat. Exakta placeringar räknas i bildpunkter. När du flyttar något uppåt en gång flyttas det upp en bildpunkt.

Kortkommandon i textrutan i redigeringsverktyget

Lägg märke till att Mac-användare använder kommandotangenten istället för Ctrl-tangenten. De kortkommandona är markerade med ”Mac” i nedanstående tabell.

Tangentbordsgenvägar
TangentbordsgenvägBeskrivning
HögerpilGå ett tecken åt höger.
VänsterpilGå ett tecken åt vänster.
NedåtpilGå ner en rad.
UppåtpilGå upp en rad.
Ctrl + högerpil
Mac: kommando + högerpil
Gå ett ord åt höger.
Ctrl + vänsterpil
Mac: kommando + vänsterpil
Gå ett ord åt vänster.
EndGå till slutet av raden.
HemGå till början av raden.
Ctrl + nedåtpil
Mac: kommando + nedåtpil
Gå ner ett stycke.
Ctrl + uppåtpil
Mac: kommando + uppåtpil
Gå upp ett stycke.
Page DownGå ner en sida.
Page UpGå upp en sida.
Ctrl + Home
Mac: kommando + Home
Gå till början av texten.
Ctrl + End
Mac: kommando + End
Gå till slutet av texten.
Markering
Skift + högerpilUtöka markeringen ett tecken åt höger.
Skift + vänsterpilUtöka markeringen ett tecken åt vänster.
Ctrl + skift + högerpil
Mac: kommando + skift + högerpil
Utöka markeringen ett ord åt höger.
Ctrl + skift + vänsterpil
Mac: kommando + skift + vänsterpil
Utöka markeringen ett ord åt vänster.
Skift + uppåtpilUtöka markeringen en rad uppåt.
Skift + nedåtpilUtöka markeringen en rad nedåt.
Skift + EndUtöka markeringen till slutet av den aktuella raden.
Shift + HomeUtöka markeringen till början av den aktuella raden.
Skift + Page DownUtöka markeringen en sida nedåt.
Skift + Page UpUtöka markeringen en sida uppåt.
Ctrl + skift + EndUtöka markeringen till slutet av dokumentet.
Ctrl + skift + Home
Mac: kommando + skift + Home
Utöka markeringen till början av dokumentet.
Ctrl + A
Mac: kommando + A
Markera allt i textrutan.
Redigera
Backsteg
Mac: Ta bort
Radera markeringen. Eller, om du inte markerat någon text, radera tecknet till vänster om muspekaren.
Ctrl + backsteg
Mac: skift + kommando + Delete
Radera hela ordet till vänster om muspekaren.
Mac: Alla ord på en rad till vänster om muspekaren raderas.
Ctrl + C
Mac: kommando + C
Kopiera markeringen.
Ctrl + V
Mac: kommando + V
Klistra in utklippta eller kopierade objekt.
Ctrl + X
Mac: kommando + X
Klipp ut markeringen.
Ta bortRadera markeringen.
InsertVäxla mellan att infoga och skriva över text.
Ctrl + Z
Mac: kommando + Z
Ångra det senaste formateringskommandot.
Ctrl + Y
Mac: kommando + Y
Gör om det senast ångrade kommandot.
Ctrl + F
Mac: kommando + F
Sök text.
Skift + F10Öppna menyn, samma som högerklick.
Formatering
Ctrl + B
Mac: kommando + B
Välj eller ta bort fetstil.
Ctrl + I
Mac: kommando + I
Välj eller ta bort kursiv stil.
Ctrl + U
Mac: kommando + U
Välj eller ta bort understrykning.