Kopiera och klistra in text för att inte förlora den

Medan du skriver text i en kurs kan du skydda dig så att texten inte går förlorad om internetanslutningen avbryts eller om det blir något fel i programmet. Du kan skriva texten i en enkel textredigerare offline, som Anteckningar eller TextEdit och sedan kopiera och klistra in texten i kursen.

Du kan även kopiera all text som du vill lägga till innan du skickar in eller sparar. Markera texten och högerklicka för att kopiera den. Du kan även kopiera och klistra in med kortkommandon:

 • Windows: Ctrl + A för att markera all text, Ctrl + C för att kopiera och Ctrl + V för att klistra in.
 • Mac: Kommando + A för att markera all text, Kommando + C för att kopiera och Kommando + V för att klistra in.

Kan jag klistra in text från Microsoft® Word?

Du får bäst resultat om du skriver in texten direkt i redigeringsverktyget och formaterar den med funktionerna där.

Det kan blir problem om du kopierar text från ett Worddokument och klistrar in den i redigeringsverktyget. Originalformateringen ser kanske inte ut som du hade tänkt. Det kan även hända att det inte går att ta bort eller lägga till formatering efter att texten klistrats in i redigeringsverktyget. Du kan undvika de här problemen genom att ta bort all formatering och sedan formatera om texten med alternativen i redigeraren.

Du tar bort formateringen från Word efter att ha klistrat in texten i redigeringsverktyget genom att först markera all text och sedan klicka på ikonen Ta bort formatering. Tänk på att all formatering tas bort om du använder det här alternativet. Alla punktlistor, indrag, radavstånd, textcentrering, teckensnittformatering och teckensnittsstorlek tas bort.

Innan du klistrar in texten i redigeringsverktyget kan du även klistra in den i en enkel textredigerare offline, som Anteckningar eller TextEdit och ta bort formateringen där. Sedan kan du klistra in texten i redigeringsverktyget och formatera den som du vill ha den.


Lägga till text

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du lägger till text.

Redigeringsverktyget öppnas överallt där du kan lägga till och formatera text, till exempel i uppgifter, tester, diskussioner, bloggar och loggböcker.

Med alternativen i redigeraren kan du även bifoga filer, bädda in multimedia, samt infoga ekvationer, länkar och tabeller. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har möjlighet att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.

I standardvyn blir slutresultatet så som du ser det på skärmen. Om du vill kan du klicka på ikonen Visningsläge för HTML-kod och lägga in och redigera kod.

Du får även upp vanliga alternativ genom att högerklicka på text. Menyn ser olika ut beroende på var markören står och om du har text markerad eller inte.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Fokus ligger alltid först på första ikonen till vänster på den översta raden. Sedan kan du gå mellan ikonerna med hjälp av höger- och vänsterpilarna. Uppåt- och nedåtpilarna kan inte användas för att gå uppåt och nedåt mellan raderna. Om du vill gå till raden nedanför måste du gå till sista ikonen på raden och sedan fortsätta till nästa med vänster- eller högerpilen.

Känner du inte igen det? Gå till videon Ultra för information om användning av redigeringsprogrammet.


Ställa in radavstånd

Du kan ändra formatmallarna (CSS) och justera hur stort avståndet mellan raderna i texten i redigeringsverktyget ska vara. Med den här funktionen kan du även ställa in avståndet mellan poster i punkt- och nummerlistor.

 1. Markera den text som du vill ställa in radavstånd för.
 2. Klicka på ikonen för redigering av CSS-format. Ett nytt fönster öppnas.
 3. Radhöjd kan ställas in i två menyer:
  • I den andra kan du välja alternativ som ems.
  • I den första menyn väljer du (värde) och skriver in ett värde. Om du till exempel skriver 2 får du dubbelt radavstånd i texten om alternativet ems är valt.
 4. Klicka på Uppdatera. Det nya radavståndet har nu tillämpats i redigeringsverktyget.
 5. Klicka på Skicka.

Arbeta med listor

I redigeringsverktyget kan du lägga in punkt- och nummerlistor i texten.

 • Nummerlista: Välj ett av alternativen:
  • Standard: Siffror
  • Alfabetisk
  • Romerska siffror
  • Grekiska symboler
 • Punktlista: Välj mellan fylld cirkel, ofylld cirkel, punkt eller fyrkant.

Ställa in radavstånd mellan poster i punkt- och nummerlistor

Du ställer in avståndet mellan poster i punkt- och nummerlistor med alternativet Redigera CSS-format Du kan även öka avståndet mellan posterna i punkt- och nummerlistor i standardvyn och i HTML-kodsvyn.

Som standard är radavståndet i punkt- och nummerlistor samma som radavståndet i aktuellt stycke. Taggen <li> används i varje post och genererar posten i punktlistan eller den numrerade listan.

Ställa in avstånd i standardvyn

I standardvyn kan du, efter att du har skapat din lista, placera muspekaren i slutet av varje post i punktlistan eller den numrerade listan och trycka på skift + retur. Då läggs en tom rad in mellan posterna i listan. Om du fortsätter att trycka på ovan nämnda tangentkombination läggs ytterligare tomma rader till. I kodvyn ser du <br /><br /> för varje radavstånd. Den här koden visas innanför sluttaggen för de olika posterna i punkt- eller nummerlistan (</li>).

Ställa in radavståndet i kodvyn

Om du vill styra hur stort mellanrum det ska vara mellan listposter måste du arbeta i visningsläget för kod. Öppna kodfönstret genom att klicka på ikonen för visningsläget för HTML-kod. Du kan lägga in en siffra i koderna för de olika posterna i listan. Mellanrummet läggs till längst ner i varje post i punktlistan eller den numrerade listan, vilket skapar ett mellanrum till nästa listpost.

Du kan ställa in avståndet mellan stycken på samma sätt.


Infoga långa linjer och centrerade korta linjer

Du kan lägga in långa linjer och korta centrerade linjer i texten i redigeringsverktyget.

Om du klickar på ikonen för linje läggs en tunn vågrät linje in där muspekaren står som sträcker sig över hela textfältets bredd.

Om du klickar på ikonen för vågrät linje läggs en tunn centrerarad linje in. Följande kan ställas in:

 • Bredd i bildpunkter eller i procent av textfältets totala tillgängliga bredd
 • Linjens höjd i relation till den aktuella positionen
 • Skuggning eller inte (standard är med skuggning)

I menyn Bredd kan du ställa in antal bildpunkter eller procent. I menyn Höjd kan du välja Normal eller en höjdökning från 1 till 5. När du klickar på Infoga infogas linjen.


Kontrollera stavning

Ditt lärosäte bestämmer om det här alternativet ska kunna användas.

Du aktiverar eller inaktiverar stavningskontrollen genom att klicka på ikonen Stavningskontroll av/på. Du kan välja ordlistan för språket i menyn. Institutioner och lärare kan inaktivera stavningskontrollfunktionen. Institutionen bestämmer även vilka stavningsordlistor som ska finnas inlagda.

Du kommer se vågiga röda streck under ord som kan vara felstavade eller som inte hittas i ordboken som används. Om du fortsätter att skriva text slås stavningskontrollen av.

Högerklicka på ett understruket ord för att visa en meny:

 • Se en lista över föreslagna ändringar.
 • Ignorera en gång.
 • Ignorera alla förekomster av ordet.

Lägga in länkar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du lägger till länkar.

Du kan lägga till en länk till en webbplats, en fil på din dator eller kursens fillagringsutrymme, till exempel Content Collection om Content Collection används på institutionen.

Markera text eller ett objekt och lägg in en ny länk eller redigera en befintlig länk genom att klicka på ikonen för infogning/redigering av länkar. Om du vill ta bort en länk markerar du länken och klickar du på ikonen för borttagning av länk. Du kan även lägga till och ta bort länkar med högerklicksmenyn. Protokollet http:// måste anges när du skriver eller klistrar in länkadressen.

Om du inte markerar text eller ett objekt är ikonerna för infogning/redigering av länk och borttagning av länk nedtonade och går inte att använda.

I menyn Mål ställer du in hur länken ska öppnas, till exempel i ett nytt fönster.

Skriv in en valfri rubrik på fönstret eller ramen som visas när användarna klickar på länken. Alternativt väljer du en länkklass. Om det inte finns några andra alternativ tillgängliga visas kanske bara Inte inställt i menyn.


Söka och ersätta text

Om du vill söka efter text och eventuellt ersätta den med annan text klickar du på ikonen för sökning.

Söka text

Gå till fliken Sök i popupfönstret och skriv in texten du vill söka efter.

Välj om du vill söka uppåt eller nedåt från muspekarens aktuella position i Riktning. Markera kryssrutan Matcha gemener/versaler för att matcha versaler och gemener. Avmarkera kryssrutan om du vill ignorera gemener/versaler. Om texten hittas visas den markerad i rutan.

Klicka på Sök nästa för att gå till nästa matchning eller Stäng för att stänga fönstret.

Du kan även gå till fliken Ersätt och använda alternativet för att ersätta text.

Ersätta text

Skriv in texten som ska ersätta texten som hittas i rutan Ersätt med och välj en åtgärd:

 • Ersätt: Ersätt nästa förekomst som hittas.
 • Ersätt alla: Ersätt alla förekomster som matchar.
 • Sök nästa: Gå till nästa matchning och markera den, men ändra inte texten.

Du kan även gå till fliken Sök och övergå till alternativet att endast söka efter text.


ULTRA: Lägga till text

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om hur du lägger till text.

Redigeringsverktyget visas på de ställen där du kan formatera text, till exempel i uppgifter, prov, diskussioner och loggböcker.

Du kan lägga till punktlistor och nummerlistor, samt text i fetstil och kursiv stil. Använd menyn Textformat för att lägga till rubriker.

Du kan också starta matematikredigeraren och bädda in matematiska formler i texten. WIRIS-redigeraren öppnas i ett nytt fönster.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.


ULTRA: Lägga till länkar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om hur du lägger till länkar.

Du kan lägga till länkar i texten när du arbetar i redigeringsverktyget. Om du vill lägga till en länk väljer du ikonen Infoga/redigera länk som ser ut som en kedja. Skriv eller klistra in länk-URL och länktext. Du måste använda protokollet http://. Välj Infoga för att spara länken.

Du kan också lägga till en länk i text som du redan har skrivit. Markera texten och välj ikonen Infoga/redigera länk. Länktexten läggs till automatiskt på texten som du har markerat i redigeraren.


ULTRA: Infoga Content Market-filer

Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Innehållsmarknaden är din gateway till värdefullt utbildningsmaterial från betrodda innehållsleverantörer. Du kan även få tillgång till verktyg och länkar som administratören har gjort tillgängliga för din institution.

Du kan lägga till innehåll från Innehållsmarknaden direkt till redigeraren i kursens uppgifter, tester och dokument. Välj Infoga/redigera ett LTI-objekt i redigeraren.

Välj ett verktyg för att öppna det och bläddra efter innehåll som du kan lägga till. Du kan också välja plustecknet på institutionens verktygskort för att lägga till hela verktyget i redigeringsverktyget. När du lägger till verktyg eller innehåll i redigeringsverktyget visas de som en länk.

Mer information om Content Market