Skapa en webblänk

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att skapa en länk till en webbplats.

Du kan bädda in en webblänk så att den visas som en fristående del av innehållet vid sidan av annat material. Du kan exempelvis lägga till en länk till en webbplats som innehåller den obligatoriska läsningen som du har listat i kursbeskrivningen.

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till lärarens samtliga funktioner.

 1. I en kursinnehållsyta, lärmodul, lektionsplan eller mapp ska du markera Konstruera innehåll för att få åtkomst till menyn och därefter välja Webblänk.
 2. Ange ett namn och klistra in eller skriv webbadressen. Använd protokollet http:// till exempel http://www.myinstitution.edu/.
 3. Ange valfri beskrivning. Du kan använda funktionerna i redigeraren för att bädda in innehåll i din text och lägga till formatering. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har flexibiliteten att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.
 4. Välj Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Filen sparas i mappen på den högsta nivån i lagringsplatsen för din fil: Kursfiler eller Innehållssamling. Du kan även bifoga en fil från lagringsplatsen.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om funktionen stöds i webbläsaren kan du även dra en mapp med filer. Filerna laddas eventuellt upp individuellt. Om webbläsaren inte har funktioner så att du kan skicka in webblänken efter att du har laddat upp en mapp kan du välja Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna en i taget och skicka in igen.

  Du kommer inte att kunna dra filer för att ladda upp om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn.

  Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

 5. Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte en webblänks tillgänglighet, endast när den visas.
 6. Efter att du skickat in visas webblänken på innehållslistan. Du kan ändra innehållet när som helst. Öppna webblänkens meny och välj Redigera.

Du kan ändra var objektet ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.

Länka till en verktygsleverantör

Markera kryssrutan Verktygsleverantör om webblänken leder till ett tredjepartsverktyg som använder LTI-protokollet (Learning Tools Interoperability). LTI är ett initiativ som leds av IMS Global Learning Consortium för att smidigt integrera externt värdhanterade och webbaserade utbildningsverktyg i kurser.

Om du till exempel använder externa resurser som kräver inloggningar för aktiviteter, som virtuella vetenskapsexperiment, ska du skapa en webblänk till verktygsleverantören. Baserat på konfigureringen kan denna länk därefter överföra användarinformationen till verktygsleverantören och omvandlas till en smidig upplevelse för deltagarna.

Om din institution redan har installerat verktygsleverantören, ska du klistra in eller skriva webbadressen i rutan URL. Om din institution inte har genomfört installationen och du har en nyckel och hemlighet från verktygsleverantören, ska du lägga till dessa i rutorna. Ange eventuella anpassade parametrar som verktygsleverantören kräver. Du kan också aktivera bedömning.

Mer information om verktygsleverantörer


ULTRA: Skapa en länk till en webbplats

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att skapa en länk till en webbplats.

På sidan Kursinnehåll kan du lägga till en länk till en webbplats som du vill att deltagarna ska kunna komma åt samtidigt som annat material. Du kan exempelvis lägga till en länk till en webbplats som innehåller den obligatoriska läsningen som du har listat i kursbeskrivningen.

Klicka på plustecknet där du vill lägga till webbplatsinformationen. I menyn ska du välja Skapa för att öppna panelen Skapa objekt. Markera Länk. Du kan även expandera eller skapa en mapp eller lärmodul och lägga till länken.

I panelen Ny länk ska du ange ett namn och en valfri beskrivning. Om du inte lägger till något namn på länken visas Ny länk och datumet för deltagarna på sidan Kursinnehåll. Klistra in eller ange URL:en och klicka på globikonen för att förhandsgranska webbplatsen. Länken är dold för deltagarna tills du bestämmer att den ska visas. Du kan ändra synligheten för varje objekt. Klicka på Spara när du är färdig.

Du kan justera en webblänk efter ett eller flera mål. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. Du måste spara länken innan du kan justera målsättningar.

Deltagarna kan inte se målen som du kopplar till en webblänk.

Öppna länkens meny på sidan Kursinnehåll. Välj Redigera och sedan Koppla med mål för att söka efter tillgängliga mål som kan kopplas med det här objektet.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll

Du kan gå tillbaka och redigera informationen när som helst. Håll pekaren över länken för att visa hanteringsfunktionerna för den. Välj ikonen Flytta och dra länken till en ny plats i innehållslistan. Öppna länkens meny för att radera eller redigera den. Du kan till exempel ändra länkens namn.

Du kan använda tangentbordet för att flytta länken till en ny plats samt flytta länken till en mapp.

 1. Använd Tab-tangenten för att gå till flyttikonen för en fil eller mapp.
 2. Tryck på returtangenten för att aktivera flyttningsläget.
 3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
 4. Tryck på Retur för att släpp objektet på den nya platsen.