Du kan skapa en länk till ett befintligt område, verktyg eller objekt i din kurs. Visa länkar vid sidan av relevant kursmaterial för att underlätta för deltagarna.

Vad är en kurslänk?

En kurslänk är en genväg till en befintlig yta, ett befintligt verktyg eller objekt i en kurs.

Exempel: Länka till uppgifter

Du kan skapa alla uppgifter i deras egen kursinnehållsyta. Därefter kan du skapa kurslänkar till individuella uppgifter i andra ytor i kursen, som en enhetsmapp eller lärmodul.

Om du skapar en kurslänk till ett verktyg som inte är aktiverat, möts deltagare som öppnar kurslänken av meddelandet att verktyget inte är aktiverat. Detsamma gäller kurslänkar till ett innehållsobjekt som du har tillämpat publiceringskriterier på. Om du till exempel har tillämpat en regel som publicerar innehåll efter ett visst datum, så får deltagarna ingen åtkomst till innehållet förrän efter detta datum.

Mer information om publiceringskriterier


Skapa en kurslänk

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till lärarens samtliga alternativ.

I en kursinnehållsyta, lärmodul, lektionsplan eller mapp, markerar du Konstruera innehåll för att få åtkomst till menyn och väljer sedan Kurslänk. På sidan Skapa kurslänk ska du markera Bläddra. I popup-fönstret ska du markera det objekt som du vill länka till.

Rutorna Namn och plats fylls i automatiskt. Alternativt kan du redigera namnet och ange en beskrivning. Du kan formatera texten med hjälp av alternativen i redigeraren.

Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte en kurslänks tillgänglighet, endast när den visas.

Efter att du skickat in visas kurslänken på innehållslistan. Du kan ändra innehållet när som helst. Få åtkomst till kurslänkens meny och markera Redigera.

Du kan ändra var kurslänken ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.


Vad är en verktygslänk?

Du kan tillhandahålla de relevanta verktygen för en lektion i närheten av relaterat innehåll eller på kursmenyn. I en kursinnehållsyta kan du exempelvis ombesörja diskussions- och loggbokslänkar tillsammans med multimedia, föreläsningsfiler och tester.

När du inkluderar en länk till ett verktyg i en kursinnehållsyta kan du beskriva verktyget, ange instruktioner och bifoga de filer som krävs. Du kan till exempel länka till en blogg, bifoga en fil som ska läsas och förklara att deltagarna måste göra inlägg i bloggen nästföljande vecka.

Ditt lärosäte bestämmer vilka alternativ och verktyg som är tillgängliga i alla kurser i Original-vyn. Du kan styra verktygstillgängligheten i din kurs via Kontrollpanel > Anpassning > Verktygstillgänglighet.

Skapa en verktygslänk

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att skapa en verktygslänk till diskussioner.

Du kan länka till ett helt verktyg, som den huvudsakliga bloggsidan, eller fördjupa dig och välja en specifik blogg. Du kan också skapa en ny blogg medan du skapar en verktygslänk.

Från menyn Verktyg kan du även välja Verktygsyta, så att deltagarna får tillgång till en lista över alla tillgängliga verktyg i din kurs.

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till lärarens samtliga alternativ.

I en kursinnehållsyta, lärmodul, lektionsplan eller mapp ska du markera Verktyg för att komma åt menyn och sedan välja ett verktyg till länka till. Markera Fler verktyg för att visa eller dölja ytterligare verktyg.

Med dessa steg beskrivs hur du kan skapa en blogglänk. Stegen för andra verktyg är ungefär de samma.

På sidan Skapa länk: Blogg:

  • Markera Länk till sidan Bloggar för att länka till sidan där alla bloggar visas.

    -ELLER-

  • Markera Länk till en blogg och välj en specifik blogg i listan.

    -ELLER-

  • Markera Skapa ny blogg för att lägga till en länk till bloggen du skapar vid den här tidpunkten. Skriv in ett namn på sidan Skapa blogg och välj inställningar för den nya bloggen. När du har skickat in visas den nyligen skapade bloggen i listan över bloggar att välja från.

Klicka på Nästa. På sidan Skapa Länk anger du ett namn och en valfri beskrivning. Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte en verktygslänks tillgänglighet, endast när den visas.

Efter att du skickat in visas verktygslänken på innehållslistan. Du kan ändra innehållet när som helst. Få åtkomst till verktygslänkens meny och markera Redigera.

Du kan ändra var verktygslänken ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.ULTRA: Skapa och länka till diskussioner

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att skapa en länk till ett verktyg.

Skapa möjligheter för interaktion där du behöver dem. Du kan skapa och länka till diskussioner på två ställen i din kurs.

  • Skapa en diskussion direkt på kursinnehållssidan så att den visas med resten av ditt material.
  • Du kan även navigera till kursens diskussionssida och ställa in den där. Det är bara att välja ikonen Diskussioner på navigeringsfältet. Välj sedan om du vill inkludera diskussionen på sidan Kursinnehåll.

Lägga till en diskussionslänk på kursinnehållssidan

Välj plustecknet där du vill lägga till en diskussion på kursinnehållssidan. Välj Skapa > Deltagande och engagemang > Diskussion.

Ange ett lämpligt namn så att deltagarna kan hitta rätt diskussion i innehållslistan.

Gör en kommentar för att få igång diskussionen. Inkludera riktlinjer och förväntningar så att deltagarna kommer igång på rätt sätt. Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din text.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Du kan visa eller dölja diskussionen från deltagarna. Du kan redigera det här alternativet när som helst. Nya diskussioner är dolda som standard.

Klicka på ikonen Diskussionsinställningar för att öppna panelen Diskussionsinställningar. Markera kryssrutan Visa på innehållssidan för kursen om du vill inkludera diskussionen bredvid andra innehållsobjekt på sidan Kursinnehåll.

Hantera dina diskussionslänkar

Dina diskussionslänkar visas där du skapade dem på kursinnehållssidan. Du kan ordna om och ta bort en diskussionslänk. När du tar bort en diskussion från sidan Kursinnehåll ligger den kvar på sidan Diskussioner.

Flytta diskussioner. Klicka på ikonen Flytta i raden för en diskussion, och dra diskussionen till en ny plats. Du kan även dra en diskussion till en mapp.

Ta bort diskussionen från kursinnehållssidan. Öppna diskussionen och klicka på ikonen Diskussionsinställningar för att öppna panelen Diskussionsinställningar. Avmarkera kryssrutan för Visa på innehållssidan för kursen. Diskussionen finns kvar på den huvudsakliga diskussionssidan men visas inte på kursinnehållssidan.