Du kan lägga till filer i din kurs på flera olika sätt, även när du skapar kursinnehåll. När du lägger till filer i din kurs lagras de på kursens fillagringsplats: Kursfiler eller Content Collection.

Tre vanliga sätt att lägga till filer i din kurs

Du kan lägga till alla typer av filer i ditt innehåll. I våra exempel lägger vi till ett dokument på tre sätt.

  1. För att kontrollera var en fillänk visas i din text ska du använda redigeraren för att bifoga filer medan du skapar innehåll.
  2. När du skapar innehåll kan du bifoga en fil i avsnittet Bifogade filer
  3. Lägg till dina filer i kursfiler eller innehållssamlingen INNAN du skapar innehåll.

Kontrollera var en fillänk visas genom att använda redigeraren för att bifoga filer medan du skapar innehåll

När du använder funktionen Infoga fil i redigeraren kan du välja var filens länk ska visas i ditt innehåll. Du kan också lägga till alternativ text för att beskriva de visuella komponenterna för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda.

Du kan länka till filer som redan finns i Kursfiler eller Content Collection, alternativt kan du bläddra efter en fil på din dator. Alla filer som du laddar upp från din dator sparas i mappen på den högsta nivån i databasen. Du kan inte välja vilken mapp som dina filer ska laddas upp till.

Fördelar: Du har kreativ kontroll över hur ditt innehåll visas. Om du lägger till tre filer till ditt innehållsobjekt kan du själv välja hur de ska fördelas i texten.

Exempel: Du förser deltagarna med tre fallstudier som de ska läsa. De måste välja en som de ska undersöka närmare. I samma innehållsobjekt kan du ange en inledning och en fillänk för varje fallstudie. Du kan använda filnamnet eller ange en länktitel för var och en.

Filerna visas: Länkarna till filerna visas exakt där du vill ha dem. Efter hand som du justerar innehållet eller behöver uppdatera material kan du fortsätta att lägga till filer, bilder och multimedia. Du har flexibilitet att ändra ordningen och utseendet när du vill det.

Mer information om funktionerna i redigeraren


När du skapar innehåll kan du bifoga en fil i avsnittet Bifogade filer.

Efter hand som du skapar innehåll kan du lägga till en fil från din dator eller från kursens fillagringsplats. Kursfiler eller Content Collection.

Fördelar: Du kan ladda upp filer samtidigt som du bygger din kurs. Du behöver inte ladda upp materialet först.

Exempel: Dina deltagare tycker att ett grupprojekt är svårt. Du kan ge mer instruktioner och be dem att ladda ner en fil med specifika exempel. Du kan bifoga en fil efter hand som du skapar det nya innehållsobjektet. Om filen finns på din dator kan du välja vilken mapp i Kursfiler eller Content Collection som den ska laddas upp till.

Markera Bläddra i Kurs eller Bläddra i Content Collection för att leta upp filen på din dator och ladda upp den. Du kan även leta upp filen i en av mapparna i din databas.

Filen visas: Filen som du laddade upp visas omedelbart efter innehållsobjektets titel på innehållsytan. Du kan inte ändra var länken kommer att visas. Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.


Lägg till dina filer i kursfiler eller innehållssamlingen INNAN du skapar innehåll

Ladda upp filer och mappar till kursfiler eller innehållssamlingen, antingen en åt gången eller i batcher, med hjälp av dra och släpp-funktionen eller bläddringsfunktionen.

Fördelar: I Kursfiler eller Content Collection kan du skapa mappar för att organisera ditt innehåll.

Exempel: Du vill ge dina deltagare innehåll veckovis. Du lägger till länkar för Vecka 1, Vecka 2 och Vecka 3 på kursmenyn. Du skapar mappar med samma namn och laddar upp dina filer i kursfiler eller Content Collection. När du skapar innehåll kan du navigera till lämplig mapp och leta upp filen som du behöver.


Vanliga frågor

Måste jag ladda upp alla mina filer till kursfiler eller innehållssamlingen innan jag skapar innehåll?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet om att ladda upp filer till din kurs.

Nej. I den ursprungliga kursvyn kan du lägga till filer medan du skapar innehåll. Du kan använda bläddringsfunktionen för att ladda upp en eller flera filer. Om du laddar upp dem till en kursyta behöver du inte ladda upp samma filer direkt till lagringsplatsen. När du har skapat ditt innehåll kan du flytta dina nya filer till olika mappar i Kursfiler eller Content Collection efter behov. Länkar till filerna i din kurs kommer inte att brytas.

Mer information om olika sätt att bifoga filer


Vad händer om jag vill flytta en fil från ett innehållsobjekt till ett annat?

Du kan återanvända filer i Kursfiler eller Content Collection. Det innebär att du kan radera länkar till filer i din kurs medan filerna själva stannar kvar på lagringsplatsen. Därefter kan du länka till dem igen. Om du ändrar eller flyttar en fil till en annan mapp sedan du har länkat till den i din kurs, kommer länken dessutom att vara intakt.


En ny termin har börjat och jag behöver uppdatera min kursbeskrivningsfil. Hur gör jag?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om din kursbeskrivning.

Du kan redigera och skriva över enskilda filer i Kursfiler eller Content Collection och samtidigt behålla kurslänkarna till dessa filer.

Exempel:

Du skapar en länk till din kursbeskrivningsfil på din lagringsplats. Du kanske behöver göra ändringar i filen vid ett senare tillfälle. Först ska du redigera en kopia av filen på din dator. Därefter återvänder du till lagringsplatsen och går in på objektets meny. Ladda upp den nya versionen av kursbeskrivningen med funktionen Skriv över fil. Länken till filen i din kurs förblir intakt. När deltagarna öppnar kursbeskrivningen i din kurs ser de det reviderade innehållet.

Mer information om att skriva över filer


Vad händer när jag bifogar en fil när jag skapar innehåll i loggböcker, bloggar och diskussioner?

När du skapar innehåll i de interaktiva verktygen i Original-kursvyn, kan du använda funktionen Infoga fil i redigeraren för att inkludera en fil i dina anvisningar. Systemet laddar automatiskt upp filerna till Kursfiler eller Content Collection i mappen på högsta nivån. Du kan organisera dina filer senare. Du kan flytta filerna till olika mappar på lagringsplatsen och länkarna kommer att förbli intakta.

Mer information om filer som automatiskt läggs till på lagringsplatsen


Kan jag länka till en fil mer än en gång?

Du kan länka till en fil så många gånger du vill. Om du måste redigera en fil visas dina ändringar i alla länkade instanser.


Om jag länkar till en fil mer än en gång, kan jag då hålla reda på var länkarna finns i min kurs?

Ja. I Kursfiler eller Content Collection öppnar du menyn för objektet och väljer 360-gradersvy. Du kan se information om objektet och vart det är länkat i din kurs.

För mappar kan du visa var det finns länkar till filerna och undermapparna i mappen i din kurs.


ULTRA: Måste jag ladda upp alla mina filer till Content Collection innan jag skapar innehåll?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet om att ladda upp filer till din kurs.

Nej. I Ultra-kursvyn kan du lägga till filer direkt till sidan Kursinnehåll. Du kan ladda upp en eller flera filer till din kurs och filerna sparas automatiskt till Content Collection, så att du enkelt kommer åt dem i framtiden.

Filer lagras automatiskt i Content Collection när du laddar upp på sidan Kursinnehåll eller med hjälp av redigeraren.

Mer information om olika sätt att bifoga filer


ULTRA: En ny termin har börjat och jag behöver uppdatera min kursbeskrivningsfil. Hur gör jag?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att uppdatera din kursbeskrivning.

Du kan redigera och skriva över enskilda filer i Content Collection och samtidigt behålla kurslänkarna till dessa filer.

Exempel:

Du laddar upp din kursbeskrivningsfil till sidan Kursinnehåll. Du kanske behöver göra ändringar i filen vid ett senare tillfälle. Först ska du redigera en kopia av filen på din dator. Gå sedan tillbaka till Content Collection med hjälp av Verktyg-menyn i basnavigeringen. Leta reda på filen i din kursmapp och öppna filens meny. Ladda upp den nya versionen av kursbeskrivningen med funktionen Skriv över fil. Länken till filen i din kurs förblir intakt. När deltagarna öppnar kursbeskrivningen i din kurs ser de det reviderade innehållet.

Mer information om hur du lägger till filer i Content Collection i Ultra-gränssnittet


ULTRA: Kan jag lägga till filer till min kurs på andra platser än på kursinnehållssidan?

Ja. Du kan bifoga filer till övrigt kursinnehåll, till exempel dokument, uppgifter och tester. Du kan även infoga filer med redigeraren så att deltagare och andra kursmedlemmar ser filen bredvid övrigt innehåll som du lägger till. Använd redigeraren för att infoga filer i diskussioner och meddelanden.


ULTRA: Hur gör jag mitt kursinnehåll mer tillgängligt?

Översikt av Ally i Learn Ultra för lärare

Din klass är full av olika deltagare med unika inlärningsförmågor. Genom att se till att innehållet är mer tillgängligt för deltagarna kan varje deltagare välja det format som passar dem bäst. Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan du använda det verktyget för att se till att ditt kursinnehåll är tillgängligt för alla kursdeltagare.

Indikatorer för tillgänglighetspoäng och alternativa format visas bredvid filerna som lagts till i kursdokument och prov.

Kom igång med Ally i Ultra