Lägg till en kursbeskrivning

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om kursbeskrivningen.

Du kan ladda upp en befintlig kursbeskrivningsfil och deltagarna kan klicka på länken för att öppna den. Alternativt kan du använda kursplanebyggaren. Kursbeskrivningen visas som ett fristående objekt i innehållslistan. Din institution avgör om verktyget är tillgängligt.

Använd kursbeskrivningsbyggaren

Du kan använda kursbeskrivningsbyggaren för att skapa en kursbeskrivning i modulformat. Du kan också specificera designen och lägga till lektionsinformation.

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till lärarens samtliga alternativ.

I en kursinnehållsyta eller mapp markerar du Konstruera innehåll för att komma åt menyn och väljer sedan Kursbeskrivning. På sidan Lägg till kursbeskrivning anger du ett namn och markerar alternativet Skapa ny kursbeskrivning. Efter att du skickat in visas sidan Kursplanebyggare.

Rutor för standardtext

På sidan Kursplanebyggare visas tre avsnitt som standard: Beskrivning, Lärandemål och Obligatoriska material. Du kan redigera avsnittsrubrikerna. Ange instruktioner eller en beskrivning i varje ruta. Du kan formatera texten med hjälp av alternativen i redigeraren.

Design, lektioner och alternativ

I avsnittet Kursbeskrivningsdesign väljer du stil och färger till din kursbeskrivning.

I avsnittet Bygg lektioner väljer du alternativet Skapa angivet antal lektionsskal och skriver in ett nummer. Du anger lektionsinformation i senare steg. Alternativt kan du välja alternativet Skapa inte lektionsskal.

Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte tillgängligheten för en kursbeskrivning, endast när den kommer att visas.

Efter att du skickat in kan du se din kursbeskrivning och tillhandahålla information inför lektionerna. Du kan ändra innehållet i kursbeskrivningen när som helst. Öppna kursbeskrivningens meny och välj Redigera.

Lägg till information om lektionen

Öppna kursbeskrivningen som du har skapat. Gå till en lektionsmeny och välj Redigera. På sidan Redigera Lektion anger du ett namn och beskrivning. Alternativt väljer du ett datum och en tidpunkt när lektionen ska visas i kursbeskrivningen. Markera Skicka in och välj OK för att visa kursbeskrivningen.

För att ta bort en lektion ska du markera kryssrutan för en lektion och välja Ta bort lektion ovanför kursbeskrivningsinformationen. Du kan också lägga till ytterligare lektioner.


Ladda upp en kursbeskrivningsfil

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att ladda upp en kursbeskrivningsfil.

Om du inte vill använda den modulära kursbeskrivningen som tar upp utrymme i innehållslistan, kan du ladda upp en befintlig kursbeskrivningsfil.

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till lärarens samtliga alternativ.

I en kursinnehållsyta eller mapp markerar du Konstruera innehåll för att komma åt menyn och väljer sedan Kursbeskrivning. På sidan Lägg till kursbeskrivning ska du ange ett namn och välja alternativet Använd befintlig fil.

Bläddra efter en fil från din dator eller från kursens fillagringsplats: Kursfiler eller Innehållssamling. Du kan bifoga mer än en fil. Du kan också redigera Länktiteln för att ge ett informationsrikt namn åt kursdeltagarna.

Du kan använda redigerarens alternativ för att ange en beskrivning, lägga till bilder och formatera texten. Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte tillgängligheten för en kursbeskrivning, endast när den kommer att visas.

Efter insändning kan du visa din kursbeskrivning i innehållslistan.

Du kan ändra innehållet i kursbeskrivningen när som helst. Öppna kursbeskrivningens meny och välj Redigera. Du kan ändra var kursbeskrivningen ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.


ULTRA: Ladda upp en kursbeskrivningsfil

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att ladda upp en kursbeskrivningsfil.

På sidan Kursinnehåll kan du bläddra efter en kursbeskrivningsfil i molnlagring eller på din dator.

Bland filtyper som stöds ingår DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP samt de flesta bildtyper.

Ladda upp en kursbeskrivningsfil. Välj plustecknet där du vill ladda upp filer. I menyn väljer du Ladda upp för att bläddra efter filer på din dator. Filerna visas i innehållslistan. Öppna en fils meny för att redigera filnamn, koppla till mål, ersätta filen eller lägga till en beskrivning. Du kan även expandera eller skapa en mapp eller lärmodul och sedan ladda upp filer.

Lägga till kursbeskrivningsfiler från molnlagring: Om filerna redan finns lagrade i molnet, till exempel på OneDrive® och Google Drive™, kan du lägga till dem i din kurs.

Mer om molnlagring

Lägga till en kursbeskrivningsfil i Content Collection. Om du redan har filer lagrade i Content Collection kan du lägga till dem i din kurs.

Mer information om att söka efter och lägga till filer från Content Collection

Kontrollera vad deltagarna kan se. Allt innehåll är dolt för deltagarna tills du bestämmer att det ska visas. Vid varje objekt anges om det är synligt eller dolt för deltagarna. Du kan ändra synligheten för varje objekt.

Använd tangentbordet för att tabba till synlighetslistan och tryck på returtangenten för att öppna menyn. Använd Alt/Alternativ samt upp- och nedpilarna när du ska välja ett alternativ.

Ändra ordning på, redigera och ta bort innehåll på ett enkelt sätt. Håll pekaren över ett objekt för att visa tillhörande hanteringsalternativ. Välj ikonen Flytta och dra objektet till en ny plats i innehållslistan. Välj ikonen Fler alternativ om du vill ta bort eller redigera objektet. Du kan till exempel ändra namnet på en fil och ange en beskrivning som ska visas med filen på sidan Kursinnehåll.

Med hjälp av tangentbordet kan du flytta ett objekt till en ny plats, flytta ett objekt till en expanderad mapp eller flytta en mapp till en annan expanderad mapp.

  1. Tabba till ett objekts flyttningsikon.
  2. Tryck på returtangenten för att aktivera flyttningsläget.
  3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
  4. Tryck på Retur för att släpp objektet på den nya platsen.