Vad är molnlagring?

Du kan ladda upp filer till webbappar som körs i ”molnet” och inte är installerade på din dator, till exempel OneDrive®.

Dina filer lagras på säkra webbservrar där de är skyddade från olyckor och virus. Om något händer med din dator eller telefon behöver du inte vara orolig över att förlora dina filer. Du kan öppna dina filer i molnet på vilken enhet som helst om den är ansluten till internet.

I kursen kan du och kursdeltagarna direkt ansluta till flera webbappar där filer kan lagras. Blackboard Learn använder en molnintegreringstjänst för enkel åtkomst till webbappar från en plats.


Öppna molnlagring för första gången

När du öppnar molnlagring för första gången väljer du vilken webbapp som du vill ansluta till:

 • OneDrive
 • Box
 • OneDrive for Business
 • Dropbox
 • Google Drive™

Logga sedan in och låt molnintegreringstjänsten ansluta till din webbapp.

I popup-fönstret för molnlagringen kan du se dina filer för den valda webbappen. Välj Konton i menyn för att aktivera fler webbappar eller för att byta till en annan app som du har aktiverat.

Välj X för att ta bort ditt konto.


Öppna molnlagring i din kurs

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-kursvyn om att öppna molnlagring i din kurs.

Du kan komma åt dina filer i molnlagring via följande kursytor:

 • Bilagor och i redigeraren för uppgifter
 • Bilagor och i redigeraren för innehållsobjekt

Kontakta din administratör om du inte kan komma åt molnlagring i din kurs. Molnlagring kanske inte är tillgängligt i din version av Blackboard Learn.

Kursdeltagare kan komma åt molnlagringsfiler när de lämnar in uppgifter.

Öppna molnlagring i en uppgift

I avsnittet Bifoga filer för uppgiften väljer du Bläddra i molnlagring.

Du kan också komma åt molnlagring via ikonen Lägg till innehåll i redigeraren.


Lägg till filer från molnlagringen

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-kursvyn om att lägga till en fil från molnlagring i din kurs.

När du lägger till en filer från molnlagringen skapar systemet en kopia av filerna i din kurs. Filerna är inte länkade. Eventuella ändringar som du gör i en fil i din kurs påverkar inte filen i molnlagring.

 1. Gå till menyn Bifoga filer och väljBläddra i molnlagring.
 2. I popup-fönstret för molnlagring väljer du en webbapp i menyn och sedan en eller flera filer. Eller så väljer du en mapp för att visa innehållet och välja filer. Du kan välja en zip-fil (ett komprimerat paket med filer). Zip-filer förblir komprimerade när du lägger till dem. Deltagarna klickar på zip-filen för att ladda ner den till sina datorer där de kan extrahera paketet för att komma åt innehållet.
 3. Klicka på Välj för att lägga till filerna på sidan.

Du kan bara lägga till en fil i taget från molnlagringen när du skapar ett dokument.

Molnlagring och delade datorer

Rensa dina cookies och webbplatsdata när du har loggat ut om flera personer använder samma dator. Då kan inte andra användare komma åt dina filer i molnlagring.


ULTRA: Öppna molnlagring i din kurs

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-kursvyn om att öppna molnlagring i din kurs.

Du kan komma åt dina filer i molnlagring via följande kursytor:

 • Sidan Kursinnehåll
 • Sidor där du skapar innehåll för dokument, prov och uppgifter
 • Diskussioner, loggböcker, meddelanden och konversationer
 • Panelen Information och åtgärder om den är aktiverad och efter att ditt konto har anslutits

Deltagare kan komma åt molnlagring i sina uppgifter, prov, diskussioner, loggböcker, meddelanden och konversationer.

Kom åt molnlagring i ett dokument

På en ny dokumentsida ska du välja Ladda upp från molnlagring.

Om du har lagt till innehåll ska du välja plustecknet för att öppna menyn. Välj Molnlagring.

Du kan även öppna molnlagring från menyn Infoga innehåll i redigeraren.

Mer om hur du öppnar molnlagring finns på sidan Kursinnehåll

Mer om hur du öppnar molnlagring i en uppgift


ULTRA: Lägg till filer från molnlagringen

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-kursvyn om att lägga till en fil från molnlagring i din kurs.

När du lägger till en fil från molnlagringen skapar systemet en kopia av filerna i din kurs. Filerna är inte länkade. Eventuella ändringar som du gör i en fil i din kurs påverkar inte filen i molnlagring.

 1. Öppna redigeraren. I menyn Infoga innehåll väljer du Infoga från molnlagring.
 2. I popup-fönstret för molnlagring väljer du en webbapp i menyn och sedan en eller flera filer. Eller så väljer du en mapp för att visa innehållet och väljer sedan en fil. Du kan välja en zip-fil (ett komprimerat paket med filer). Zip-filer förblir komprimerade när du lägger till dem. Deltagarna klickar på zip-filen för att ladda ner den till sina datorer där de kan extrahera paketet för att komma åt innehållet.
 3. Klicka på Välj för att lägga till filerna på sidan.

Du kan redigera inställningarna för filer som du har lagt till. Välj en fil i redigeraren och välj sedan ikonen Redigera bilaga i raden med redigeringsfunktioner. Du kan lägga till ett visningsnamn och en alternativtext. En alternativtext beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda.

Du kan även välja om du vill infoga filen som en länk i redigeraren eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.

Mer om hur du lägger till och redigerar filer

Molnlagring och delade datorer

Rensa dina cookies och webbplatsdata när du har loggat ut om flera personer använder samma dator. Då kan inte andra användare komma åt dina filer i molnlagring.