Om filer och multimedia

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du lägger till filer och multimedia.

Du kan lägga till filer, bilder, ljud och video när du skapar innehåll i din kurs. I exempelvis diskussioner kan du bläddra efter ett medieklipp från din dator eller från lagringsplatsen för din kursfil: Kursfiler eller Innehållssamling.

Mer information om Kursfiler

Mer information om Content Collection

Baserat på innehållstypen kan du använda funktionerna i redigeraren för att bädda in innehåll i din text. Du bestämmer själv hur innehållet kommer att visas och ges flexibilitet att ändra ordningsföljden och utseendet när du önskar.

I några instanser kan du bläddra efter filer i ett separat avsnitt för bilagor. Du kan eventuellt även dra och släppa filer från din dator till området Bifogade filer. Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp var och en för sig. Om det inte går att skicka i webbläsaren efter att du har laddat upp en mapp kan du välja Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna var för sig och skicka igen.

De format som stöds för att bädda in bilder är PNG, GIF, JPG, SVG, BMP och ICO. För ljud är de MP3 och WAV och för video är de MP4 och MOV.

Du kan också lägga till sociala medier från andra webbplatser till ditt innehåll. Element från sociala medier som visas i en kurs kallas ”mashups” (kombinationsprogram). I kombinationsprogram kombineras element från två eller flera källor. När du till exempel tittar på en YouTube™-video som en del av kursinnehållet använder du mashups.

Mer information om mashups

Alternativt kan du använda menyn Konstruera innehåll för att bädda in multimedia som fristående objekt i innehållslistan.

Lägg till filer till ditt innehåll

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du lägger till filer.

Överallt där du kan bifoga filer till din kurs kan du också bläddra efter filer från din dator eller från fillagringsplatsen för din kurs: Kursfiler eller Innehållssamling.

När du använder funktionen Lägg till innehåll i redigeraren kan du bestämma exakt var filens länk ska visas i ditt innehåll. När du använder avsnittet Bifogade filer visas filen som du har laddat upp omedelbart efter rubriken på innehållsobjektet.

Mer information om metoder för att lägga till filer

Fönstren Bläddra i kurs och Bläddra i Content Collection inkluderar flikar och funktioner så att du enkelt kan bläddra och söka efter filer.

 1. Flikarna Bläddra, Ladda upp och Avancerad sökning:
  • Bläddra efter mappar du har tillgång till. Om du har Kursfiler har du endast tillgång till filerna för kursen du befinner dig i. Med Content Collection kan du eventuellt få tillgång till filer för andra kurser samt filer som delas över hela institutionen.
  • Ladda upp en fil, flera filer eller ett zippat paket.
  • Gör en avancerad sökning. Du kan söka på fil- och mappnamn, metadata, filinnehåll, datum då filen eller mappen skapades med mera.
 2. Visa lista och Visa miniatyrer: Visa filer och mappar som en lista med namn eller som miniatyrikoner.
 3. Dynamiska länkar: Härifrån kan du gå till andra mappar. Använd ikonen Välj att använda aktuell mapplats för att länka mappen som visas sist i länkstigen till din kurs. Mappen visas då i området Välj objekt.
 4. Sök innehåll: Gör en enkel sökning efter fil- och mappnamn.
 5. Markera kryssrutorna för att välja de filer och mappar du vill ta med i ditt innehållsobjekt. Du kan markera kryssrutan för sidhuvudet för att välja alla synliga objekt. Var försiktig när du länkar till mappar eftersom kursdeltagarna automatiskt får läsbehörighet till allt innehåll i mappen. Med läsbehörighet kan kursdeltagarna se alla filer och undermappar i den valda mappen.
 6. Valda objekt.

I de flesta webbläsare kan du välja var de filer som du öppnar i kurser ska laddas ner. I Chrome ska du till exempel gå till Inställningar > Avancerat > Nedladdningar. Du kan välja plats för nedladdning av filer och välja om du vill att webbläsaren ska fråga varje gång. I Safari kan du göra samma sak. Gå till Inställningar > Allmänt > Filhämtningsplats. Du kan göra en internetsökning för att lära dig mer om filnedladdningsalternativ i andra webbläsare.

Ladda upp material från Dropbox

Om ditt lärosäte har aktiverat integrering med Dropbox Education kan du och dina deltagare länka direkt till material i Dropbox i de flesta innehållsytor med hjälp av funktionen Lägg till innehåll.  Deltagare kan även ladda upp filer direkt från Dropbox när de lämnar in uppgifter.

Första gången du använder Dropbox Education från Blackboard Learn uppmanas du att antingen skapa ett konto eller logga in med ditt befintliga konto. När du har loggat in kan du bläddra i Dropbox och välja innehåll.


Lägga till bilder i redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du lägger till bilder i redigeringsverktyget.

Du kan bestämma var i texten bilderna ska ligga. Du kan hålla markören där du vill att bilden ska läggas in och klicka på ikonen Lägg till innehåll. I det nya fönstret väljer du bland Vanliga verktyg eller Ytterligare verktyg som finns tillgängliga beroende på innehållstypen som du skapar, sedan kan du bläddra efter bildfilen.

Du kan ändra storlek på en bild. Tryck och dra i hörnen eller sidorna på en bild efter att den har skapats. Du kan även redigera en bild med hjälp av högerklicksmenyn, ändra storleken i bildpunkter manuellt och lägga till en titel som visas när en användare pekar på den.

Att kopiera och klistra in länkar från adressfältet till bilder, PDF-filer eller andra filer i innehållssamlingen kommer inte att fungera korrekt. Dessa webbadresser är tillfälliga och bryts senare.

Du kan lägga till följande bildtyper: PNG, GIF, JPG, SVG, BMP och ICO.


Lägg till bilder i menyn Konstruera innehåll

Du kan bädda in en bild så att den visas som en fristående del av innehållet i innehållslistan.

I en kursinnehållsyta, lärmodul, lektionsplan eller mapp ska du markera Konstruera innehåll för att få åtkomst till menyn och därefter välja Bild. Ange ett namn, valfri beskrivning och alternativ text. Markera de lämpliga alternativen för dimensioner, tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte en bilds tillgänglighet, endast när den visas.

Varje infogad fil, länkbild eller annan media kommer att infogas i en ”ny rad” för att förhindra att infogade objekt krockar. Radbrytningar skapas när en bild infogas i en befintlig textrad. Om du vill att texten ska flöda runt bilden tar du bort radbrytningarna

Bläddra efter en bildfil från din dator eller fillagringsplatsen för din kurs: Kursfiler eller Innehållssamling. Om funktionen Lägg till innehåll är tillgänglig kan du även bläddra efter ett foto från Flickr. Du kan förhandsgranska bilden innan du klickar på Skicka.

Efter insändande visas rubriken och bilden i innehållslistan. Du kan ändra innehållet när som helst. Öppna bildens meny och välj Redigera.

Du kan ändra var objektet ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.


Lägg till ljudfiler och mediefiler i redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du lägger till mediefiler i redigeringsverktyget.

När du skapar innehåll kan du bestämma var medieklipp ska visas i relation till din text. Klicka på ikonen Lägg till innehåll för att bädda in ett medieklipp i textrutan eller redigera ett befintligt markerat medieklipp. Du kan även använda högerklicksmenyn för att redigera vissa egenskaper hos ett befintligt markerat medieklipp.

Blackboard Learn stöder följande mediefiltyper:

 • Ljud: MP3 och WAV
 • Video: MP4 och MOV

Mediainställningar

Med högerklicksmenyn kan du redigera egenskaperna hos ett befintligt markerat medieklipp.

I menyn kan du välja Allmänna egenskaper, Inbäddningsegenskaper eller Avancerade egenskaper. De allmänna egenskaper som du kan ändra är källan och videons dimensioner (bredd och höjd) som mäts i bildpunkter. Om dessa inte ställs in kommer den faktiska storleken att användas. Om du klickar på hänglåsikonen Låsa proportioner och lägger till mått kommer storleken ändras utan vågrät eller lodrät förvrängning.

Alternativet Inbäddningsegenskaper visar en textyta där du kan skriva eller ändra inbäddningens HTML-kod för att visa videon. Funktionen är avsedd för avancerade webbutvecklare.

De Avancerade egenskaperna innehåller en alternativ källa eller bildadresser.


Bildinställningar

Följande bildinställningar är inte längre tillgängliga i innehållsredigeraren. Du kan visa dessa inställningar genom att lägga till bildfilen från din dator, till exempel genom att använda avsnittet Bilagor. När filen du valt har laddats upp och syns ska du välja alternativet Visa mediefil på sidan från menyn Filhandling.

Du kan lägga till en alternativ text som beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda. Det går även att lägga till en bildtext som visas när en användare pekar på en bild.

Du kan kontrollera bildens position och utseende. Bildpunkterna används för mått, mellanrum och rambredd. Du kan även lägga till en måladress för bilden som gör att den fungerar som en länk och bestämma om målsidan ska öppnas i ett nytt fönster.


Lägga till inspelning med återkoppling

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att spela in återkoppling.

Du kan bädda in en ljud-/videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer försök. Inspelningsalternativet visas i återkopplingsredigeraren för de flesta bedömda objekt i kursen. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

Mer om hur du lägger till ljud- eller videoåterkoppling


Lägga till ljud och video i menyn Konstruera innehåll

Du kan bädda in ljud- och videofiler så att de visas som fristående delar av innehållet i innehållslistan.

I en kursinnehållsyta, lärmodul, lektionsplan eller mapp ska du markera Konstruera innehåll för åtkomst till menyn och sedan markera Ljudfil eller Video. Ange ett namn, valfri beskrivning och markera de lämpliga alternativen för dimensioner, tillgänglighet, spårning samt visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte mediets tillgänglighet, endast när det visas.

Bläddra efter en ljudfil eller videofil från din dator eller fillagringsplatsen för din kurs: Kursfiler eller Innehållssamling. Om funktionen Lägg till innehåll är tillgänglig kan du även bläddra efter en YouTube-video. Du kan förhandsgranska medieklippet innan du klickar på Skicka.

Vi rekommenderar att du inkluderar en transkription så att deltagare med nedsatt hörsel kan ta emot samma information. Bläddra på din dator för att bifoga din egen transkriptionsfil. Om videofilen är en MPEG-fil kan du använda fältet Inkludera transkription för att bifoga en SAMI-fil som innehåller en avskrift.

När du har skickat in visas rubriken, transkriptionen och medieklippet i innehållslistan. Du kan ändra innehållet när som helst. Öppna objektets meny och välj Redigera.

Du kan ändra var medieklippet ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.

Om en videofiltyp inte stöds och inte visas inbäddad, kan deltagare ladda ner filen för att se den.


Ally i Learn Original – Lärare

Visa och förbättra filtillgänglighet

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för "Ultra" för information om hur du förbättrar filtillgängligheten.

Ditt lärosäte styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Din klass är full av olika deltagare med unika inlärningsförmågor. Genom att se till att innehållet är mer tillgängligt för deltagarna kan varje deltagare välja det format som passar dem bäst. Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan du använda det verktyget för att se till att ditt kursinnehåll är tillgängligt för alla kursdeltagare.

Ally söker automatiskt igenom ditt kursinnehåll och utför steg för att göra filerna mer tillgängliga.

Kom igång med Ally

 1. Hitta den fil du vill förbättra i din kurs.
 2. Bredvid filnamnet finns en ikon som snabbt kan visa filens tillgänglighetspoäng. För muspekaren över ikonen för att visa poängen. Ikonerna för filtillgänglighet finns alltid bredvid filen, men exakt placering varierar i de olika kursytorna. De flesta tillgänglighetsikoner finns till vänster om filen i Blackboard Learn.
 3. Välj poängikonen för att lära dig hur du förbättrar filens tillgänglighet.
 4. Ally öppnar och visar dig vilka steg som ska tas för att redigera dina filer så att de blir mer lättillgängliga och optimera dem för alternativa format.

Så här förbättrar du tillgängligheten för kursinnehåll

Deltagarna kan inte se filens tillgänglighetspoäng. Istället kan deltagarna välja mellan de alternativa format som Ally genererar för filen. Du kan hjälpa Ally att skapa bättre alternativa format genom att följa bästa praxis för att skapa tillgängliga filer.

Visa alternativa format

När du lägger in filer i en kurs skapas alternativa format av den ursprungliga filen i Ally. Om den ursprungliga filen till exempel är en PDF-fil skapar Ally en fil med uppläst text, en med elektronisk punktskrift och en i ePub-format med samma innehåll. Filerna i de här formaten ligger på samma ställe som de ursprungliga filerna så att det är lätt att hitta dem.

Vilka alternativa format som skapas beror på vilken typ av fil originalet är. Om du inte ser alternativet att ladda ner alternativa format är Ally inte aktiverat för aktuell kurs eller så kan filen inte tillgänglighetsanpassas.

Gå till en fil i en kurs. Öppna menyn bredvid filen och välj Alternativa format. Välj den version som passar dig bäst! Välj Ladda ner och spara det alternativa formatet på din enhet.

Mer om alternativa format för kursinnehåll

Video: Add Content to the Course Content Page


ULTRA: Watch a video about adding content

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Add content to the course content page explains how to add content to your course by creating new content, copying content from other courses, uploading content, or adding content from your Content Collection.


ULTRA: Lägga till filer, bilder, ljud och video

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att lägga till filer och multimedia.

På sidan Kursinnehåll kan du bläddra efter filer i molnlagringen eller på din dator. I vissa fall måste deltagarna klicka på filnamnet för att ladda ner och öppna filen. Om funktionen stöds av webbläsaren kan du öppna vissa mediefiler i ett nytt fönster eller en ny flik. Deltagarna meddelas i sina aktivitetsflöden när du lägger till innehåll.

I de flesta webbläsare kan du välja var de filer som du öppnar i kurser ska laddas ner. I Chrome ska du till exempel gå till Inställningar > Avancerat > Nedladdningar. Du kan välja plats för nedladdning av filer och välja om du vill att webbläsaren ska fråga varje gång. I Safari kan du göra samma sak. Gå till Inställningar > Allmänt > Filhämtningsplats. Du kan göra en internetsökning för att lära dig mer om filnedladdningsalternativ i andra webbläsare.

Bland annat följande filtyper stöds: DOC, DOCX, HTM, HTML, MP4, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP samt de flesta bildtyper.

Ladda upp filer. Välj plustecknet där du vill ladda upp filer. I menyn väljer du Ladda upp för att bläddra efter filer på din dator. Filerna visas i innehållslistan.

Öppna en fils meny för att redigera filnamn, koppla till mål, ersätta filen eller lägga till en beskrivning. Du kan även expandera eller skapa en mapp eller lärmodul och sedan ladda upp filer.

Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan du använda det verktyget för att se till att ditt kursinnehåll är tillgängligt för alla kursdeltagare. Indikatorer för tillgänglighetspoäng och alternativa format visas bredvid filerna. Läs mer om Ally längre fram i det här ämnet.

Lägg till filer från molnlagring. Om filerna redan finns lagrade i molnet, till exempel på OneDrive® och Google Drive™, kan du lägga till dem i din kurs. Du kan välja flera filer samtidigt som ska läggas till på sidan för kursinnehåll från molnlagringen. De filer du lägger till är kopior. Om du gör en ändring i en fil i molnlagringen måste du ladda upp en ny kopia i din kurs.

Mer om molnlagring

Lägg till filer från Content Collection. Om du redan har filer lagrade i innehållssamlingen kan du lägga till dem i din kurs.

Att kopiera och klistra in länkar från adressfältet till bilder, PDF-filer eller andra filer i innehållssamlingen kommer inte att fungera korrekt. Dessa webbadresser är tillfälliga och bryts senare.

Mer information om att lägga till filer från innehållssamlingen

Kontrollera vad deltagarna kan se. Allt innehåll är dolt för deltagarna tills du bestämmer att det ska visas. Vid varje objekt anges om det är synligt eller dolt för deltagarna. Du kan ändra synligheten för varje objekt.

Använd tangentbordet för att tabba till synlighetslistan och tryck på returtangenten för att öppna menyn. Använd Alt/Alternativ samt upp- och nedpilarna när du ska välja ett alternativ.

Lägga till mål och standarder. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. När du har laddat upp en fil till din kurs kan du koppla ett eller flera mål till den. Öppna menyn i filens rad och välj sedan Redigera. Välj Koppla till mål i panelen för att söka efter tillgängliga mål som filen kan kopplas till.

Deltagarna kan inte se målen som du kopplar till en fil.

Ändra ordning på, redigera och ta bort innehåll på ett enkelt sätt. Håll pekaren över ett objekt för att visa ikonen Flytta, och dra sedan objektet till en ny plats i innehållslistan. Öppna menyn och välj Redigera eller Ta bort. På panelen kan du till exempel ändra namnet på en fil, ange en beskrivning som ska visas med filen på kursinnehållssidan eller ersätta filen.

Med hjälp av tangentbordet kan du flytta ett objekt till en ny plats, flytta ett objekt till en expanderad mapp eller flytta en mapp till en annan expanderad mapp.

 1. Tabba till ett objekts flyttningsikon.
 2. Tryck på returtangenten för att aktivera flyttningsläget.
 3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
 4. Tryck på Retur för att släpp objektet på den nya platsen.

Zip-filer

kursinnehållssidan kan du ladda upp ett komprimerat filpaket, det vill säga en zip-fil. Deltagarna klickar på zip-filen för att ladda ner den till sina datorer där de kan extrahera paketet för att komma åt innehållet. I menyn väljer du Ladda upp för att bläddra efter filen på din dator.


Ally i Learn Ultra - Lärare

ULTRA: Visa och förbättra innehållstillgänglighet

Känner du inte igen det? Gå till ”Original”-hjälpen för information om hur du förbättrar tillgängligheten för innehåll.

Ditt lärosäte styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Din klass är full av olika deltagare med unika inlärningsförmågor. Genom att se till att innehållet är mer tillgängligt för deltagarna kan varje deltagare välja det format som passar dem bäst. Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan du använda verktyget för att se till att ditt kursinnehåll är tillgängligt för alla kursdeltagare.

Indikatorer för tillgänglighetspoäng och alternativa format visas bredvid kursdokument och prov.

Kom igång med Ally

 1. Hitta innehållet du vill förbättra.
 2. Bredvid innehållet finns en ikon som visar tillgänglighetspoäng.
 3. Klicka på poängikonen för att få reda på hur du förbättrar tillgänglighetspoängen.
 4. Ally öppnas och visar dig vilka steg som ska tas för att redigera ditt innehåll så att det blir mer lättillgängligt och optimera det för alternativa format.

Så här förbättrar du tillgängligheten för kursinnehåll

Deltagarna kan inte se innehållets tillgänglighetspoäng. Istället kan deltagarna välja mellan de alternativa format som Ally genererar för innehållet. Du kan hjälpa Ally att skapa bättre alternativa format genom att följa bästa praxis för att skapa tillgängligt innehåll.

Visa alternativa format

När du lägger till innehåll i en kurs skapar Ally alternativa format av det ursprungliga innehållet. Om originalinnehållet till exempel är en PDF-fil skapar Ally uppläst text, elektronisk punktskrift och en fil i ePub-format med samma innehåll. De här formaten ligger på samma ställe som de ursprungliga filerna så att det är lätt att hitta dem.

Vilka alternativa format som skapas beror på vilken typ av innehåll originalet är. Om du inte ser alternativet att ladda ner alternativa format är Ally inte aktiverat för aktuell kurs eller så stöds inte innehållstypen.

Hitta innehåll i din kurs. Öppna menyn bredvid filen och välj Alternativa format. Välj den version som passar dig bäst! Välj Ladda ner och spara det alternativa formatet på din enhet.

Mer om alternativa format för kursinnehåll


ULTRA: Infoga filer i redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att lägga till mediefiler.

Du kan ladda upp filer i redigeringsverktyget i vissa områden i en Ultra-kurs. Du kan till exempel inkludera en bild eller ett dokument som hjälper deltagarna att förstå dina instruktioner eller din ledtext.

Redigeringsverktyget stöder endast infogad visning av videor i MP4-format. Du kan behöva ladda ner videoklipp med andra filtyper, som till exempel MOV eller MPEG. Du kan inte lägga till bilagor i kalenderobjekt via redigeringsverktyget.

Klicka på Infoga/redigera lokal fil. Bläddra efter en fil på din dator. Ett statusfönster visas där du kan se filuppladdningens förlopp. Du kan också lägga till filer från molnlagring, till exempel OneDrive.

Du kan redigera filens inställningar, inklusive visningsnamn, alternativtext och visningsbeteende. Välj om du vill infoga filen som en länk i redigeringsverktyget eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.

Redigera filens alternativa text eller visningsbeteende genom att välja filen i redigeringsverktyget och sedan välja ikonen Redigera bifogad fil.


ULTRA: Infoga bilder i redigeringsverktyget

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att lägga till bilder.

I vissa delar av en Ultra-kurs kan du använda redigeringsverktygets funktioner för att lägga till bilder tillsammans med textinnehåll. Du kan lägga till bilder som finns online eller ladda upp en bild från din lokala enhet.

Om du lägger till en stor bild är det bra att inkludera bilden som en separat textlänk. Då kan deltagarna välja att använda länken för att visa bilden för sig och tydligare, samtidigt som de kan läsa din text.

Du kan i nuläget inte lägga till bilder i kalenderobjekt via redigeraren.

Välj Lägg till innehåll > Infoga/redigera bild från webben. Skriv in eller klistra in en bild-URL när du vill bädda in en bild som finns online. Du måste använda protokollet http://. Inkludera en beskrivning av bilden i rutan Alternativ text, så att användare som inte kan se bilden kan förstå bildens innebörd.

Lägg till Office 365-filer. Du kan bädda in Office 365 Enterprise-filer direkt i ditt innehåll. Välj Dela i din Office 365-fil för att skapa en länk till filen. Välj vilka behörigheter du vill att användaren ska ha och klicka på Kopiera länk. Då kopieras länken till Urklipp. För att bädda in innehållet ska du klicka på Lägg till innehåll  > Infoga/redigera media från webben i redigeraren. Klistra in länken i Medieadress. Välj Infoga.

Mer information om hur mediefiler visas

Redigera bildens källa eller alternativtexten genom att välja bilden i redigeraren och sedan välja Infoga/redigera bild från webben.


ULTRA: Infoga media i redigeringsverktyget

Du kan använda alternativet Lägg till innehåll > Infoga/redigera media från webben för att lägga till media och Office 365 Enterprise-filer direkt i redigeraren. Redigeraren bäddar automatiskt in innehållet så att den visas bredvid övrigt innehåll som du lägger till. Deltagare kan se innehållet, som en video i samma fönster, utan att behöva navigera till mediets webbplats.

Du kan bädda in innehåll från följande platser:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • Soundcloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™
 • Office 365
 1. Klicka på Lägg till innehåll > Infoga/redigera media från webben i redigeraren.
 2. Klistra in källadressen från webbplatsen.
 3. Lägg till en alternativ text som beskriver objektet för personer med skärmläsare eller om innehållet inte kan laddas.
 4. Välj Infoga. Objektet bäddas automatiskt in i redigeringsverktyget.

ULTRA: Infoga YouTube-video

Använd alternativet Infoga YouTube-video om du vill bläddra och lägga till YouTube-videor direkt i redigeraren. Du behöver inte lämna kursen för att hitta en länk! Du kan välja att visa videon som en länk eller att bädda in videon så att den visas tillsammans med övrigt innehåll som du lägger till. Deltagare kan titta på videon i samma fönster – utan att behöva navigera till YouTube.

Mer information om att infoga YouTube-videor


ULTRA: Infoga en återkopplingsinspelning i redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att spela in återkoppling.

Du kan bädda in ljud- och videoinspelningar med återkoppling i redigeraren när du bedömer försök. Inspelningsalternativet visas i återkopplingsredigeraren för de flesta bedömda objekt i kursen. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

Mer om hur du lägger till ljud- eller videoåterkoppling


ULTRA: Infoga Content Market-filer

Ditt lärosäte styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Innehållsmarknaden är din gateway till värdefullt utbildningsmaterial från betrodda innehållsleverantörer. Du kan även få tillgång till verktyg och länkar som administratören har gjort tillgängliga för din institution.

Du kan lägga till innehåll från Innehållsmarknaden direkt till redigeraren i kursens uppgifter, tester och dokument. Klicka på Lägg till innehåll > Infoga/redigera LTI-objekt i redigeraren.

Välj ett verktyg för att öppna det och bläddra efter innehåll som du kan lägga till. Du kan också välja plustecknet på institutionens verktygskort för att lägga till hela verktyget i redigeringsverktyget. När du lägger till verktyg eller innehåll i redigeringsverktyget visas de som en länk.

Mer information om Content Market


ULTRA: Lägg till filer från Content Collection

Du kan använda Content Collection för att ordna, dela och återanvända filer i dina kurser och de filer som delas av hela institutionen. Du kan lägga till filer från Content Collection direkt på sidan Kursinnehåll. Välj plustecknet där du vill lägga till filer. I menyn ska du välja Innehållssamling för att bläddra bland de tillgängliga filerna och lägga till dem i din kurs.

Du kan också hitta Content Collection i panelen Importera innehåll. Välj Innehållssamling för att bläddra bland de tillgängliga filerna och lägga till dem i din kurs. Det finns även möjlighet att lägga till flera filer på samma gång.

Välj Bläddra i Innehållssamling för att komma igång. Du kommer nu till Content Collection-systemet, där filer finns lagrade från dina andra kurser. Du har också tillgång till filer som din institution har lagt till och delat. Använd bläddringsfunktionerna för att utforska dessa.

Den första gången som du öppnar Content Collection i din Ultra-kurs kan du välja att öppna i befintligt fönster eller i ett nytt fönster. Välj det alternativ som fungerar bäst för dig. Du kan ändra inställningen senare. Välj ikonen Inställningar för webbläsare längst upp i fönstret.

När du hittar en fil som du vill lägga till i din kurs markerar du kryssrutan bredvid filnamnet. Du kan fortsätta att bläddra efter och välja filer. Systemet visar hur många filer som du har valt längst ner i fönstret. Är du redo att lägga till? Välj Skicka för att granska objekten som du har valt.

Om du vill bläddra i Content Collection men inte lägga till någon fil till din kurs kan du komma åt Content Collection på sidan Verktyg. Du kan också lägga till länkar till objekt i Content Collection.

Granska listan

Du kan granska listan över valda filer innan du importerar dem till din kurs. Gå igenom Objektnamn, Datum för senaste ändring och Storlek för att bekräfta att det är rätt filer. Har du glömt någonting? Du kan lägga till fler objekt i listan. Välj Tillbaka till Content Collection för att fortsätta bläddra.

Ta bort eller redigera en fil i listan genom att öppna menyn för objektet. Välj Ta bort om du inte längre vill kopiera filen till din kurs. Välj Redigera för att ändra filens namn eller beskrivning.

Välj Spara för att lägga till innehållet i kursen. Filerna är som standard dolda för deltagarna, så du kan fortsätta att bygga upp ditt kursinnehåll.

Så fungerar Content Collection-filer

När du lägger till en fil från Content Collection i din Ultra-kurs behåller filen en länk till den ursprungliga platsen. Kom ihåg följande när du lägger till Content Collection-filer i din kurs:

 • Filbehörigheterna i Content Collection påverkar inte om en deltagare kan se en fil i din kurs. Du styr synlighetsinställningar för filerna på samma sätt som för annat innehåll i kursen.
 • Om en fil som har lagts till i din kurs uppdateras eller skrivs över i Content Collection, påverkas filen i din kurs på samma sätt.
 • Om en fil som har lagts till i din kurs tas bort i Content Collection är filen inte heller tillgänglig längre i din kurs. Filen visas fortfarande på sidan med kursinnehåll, men ett felmeddelande visas när någon försöker öppna den. Du kan öppna 360-gradersvyn innan du tar bort Content Collection-filer för att förstå vilka följder en borttagning får.
 • När du tar bort en kursfil som du har lagt till från Content Collection finns filen fortfarande kvar i Content Collection. Den enda filen som tas bort är den som finns i din kurs.