Lägga till filer, bilder, ljud och video

På den här sidan

  Om filer och multimedia

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du lägger till filer och multimedia.

  Du kan lägga till filer, bilder, ljud och video när du skapar innehåll i din kurs. I exempelvis diskussioner kan du bläddra efter ett medieklipp från din dator eller från lagringsplatsen för din kursfil: Kursfiler eller Content Collection.

  Mer information om Kursfiler

  Mer information om Content Collection

  Baserat på innehållstypen kan du använda funktionerna i redigeraren för att bädda in innehåll i din text. Du bestämmer själv hur innehållet kommer att visas och ges flexibilitet att ändra ordningsföljden och utseendet när du önskar.

  I några instanser kan du bläddra efter filer i ett separat avsnitt för bilagor. Du kan eventuellt även dra och släppa filer från din dator till området Bifogade filer. Dra filer från din dator till ”Hot Spot” i området Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp separat. Om det inte går att skicka i webbläsaren efter att du har laddat upp en mapp kan du välja Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna en i taget och skicka in igen.

  Du kan också lägga till sociala medier från andra webbplatser till ditt innehåll. Element från sociala medier som visas i en kurs kallas ”mashups” (kombinationsprogram). I kombinationsprogram kombineras element från två eller flera källor. När du till exempel tittar på en YouTube™-video som en del av kursinnehållet använder du mashups.

  Mer information om mashups

  Alternativt kan du använda menyn Konstruera innehåll för att bädda in multimedia som fristående objekt i innehållslistan.


  Lägg till filer till ditt innehåll

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du lägger till filer.

  Överallt där du kan bifoga filer till din kurs kan du också bläddra efter filer från din dator eller från fillagringsplatsen för din kurs: Kursfiler eller Content Collection.

  När du använder funktionen Infoga fil i redigeraren kan du bestämma exakt var filens länk ska visas i ditt innehåll. När du använder avsnittet Bifogade filer visas filen som du har laddat upp omedelbart efter rubriken på innehållsobjektet.

  Mer information om metoder för att lägga till filer

  Fönstren Bläddra i kurs och Bläddra i Content Collection inkluderar flikar och funktioner så att du enkelt kan bläddra och söka efter filer.

  1. Flikarna Bläddra, Ladda upp och Avancerad sökning:
   • Bläddra efter mappar du har tillgång till. Om du har Kursfiler har du endast tillgång till filerna för kursen du befinner dig i. Med Content Collection kan du eventuellt få tillgång till filer för andra kurser samt filer som delas över hela institutionen.
   • Ladda upp en fil, flera filer eller ett zippat paket.
   • Gör en avancerad sökning. Du kan söka på fil- och mappnamn, metadata, filinnehåll, datum då filen eller mappen skapades med mera.
  2. Visa lista och Visa miniatyrer: Visa filer och mappar som en lista med namn eller som miniatyrikoner.
  3. Dynamiska länkar: Härifrån kan du gå till andra mappar. Använd ikonen Välj att använda aktuell mapplats för att länka mappen som visas sist i länkstigen till din kurs. Mappen visas då under Välj objekt.
  4. Sök innehåll: Gör en enkel sökning efter fil- och mappnamn.
  5. Markera kryssrutorna för att välja de filer och mappar du vill ta med i ditt innehållsobjekt. Du kan markera kryssrutan för sidhuvudet för att välja alla synliga objekt. Var försiktig när du länkar till mappar eftersom kursdeltagarna automatiskt får läsbehörighet till allt innehåll i mappen. Med läsbehörighet kan kursdeltagarna se alla filer och undermappar i den valda mappen.
  6. Välj objekt: Filerna och mapparna du väljer visas på den här ytan. Om du klickar på ikonen för att visa lista kan du se vad du har valt. Klicka på X om du vill ta bort något som du har valt.

  Ladda upp material från Dropbox

  Om din institution har aktiverat integrering med Dropbox Education, kan du och deltagarna länka direkt till ditt Dropbox-innehåll med Blackboard Learn-verktyget för mashups som finns tillgängligt på de flesta innehållsytor. Deltagare kan även ladda upp filer direkt från sin Dropbox när de lämnar in uppgifter.

  Första gången du använder Dropbox Education från Blackboard Learn, uppmanas du att antingen skapa ett konto eller logga in med ditt befintliga konto. När du har loggat in kan du bläddra i Dropbox och välja lämpligt innehåll.


  Lägg till bilder i redigeraren

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du lägger till bilder i redigeringsverktyget.

  När du skapar innehåll kan du bestämma var bilder ska visas i relation till din text. Markera ikonen Infoga/redigera bild för att bädda in en bild i textrutan eller redigera en befintlig markerad bild. Alternativt kan du bädda in eller redigera en bild med högerklicksmenyn. Du kan även storleksändra en bild som du redan har lagt till i textområdet. Tryck och dra i hörnen eller sidorna på en bild.

  Du kan bläddra efter bildfiler från din dator eller från fillagringsplatsen för din kurs: Kursfiler eller Content Collection.

  Du kan lägga till de vanliga bildtyperna, som GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG och TIF.

  Om du inte vill att bilden ska visas inbäddad i din text, markerar du ikonen Infoga fil. Bläddra efter bildfilen och skapa en länk som deltagare klickar på för att visa bilden i ett annat fönster eller flik.

  Bildinställningar

  På fliken Allmän kan du ladda upp en bildfil eller skapa en länk till en fil utanför systemet. Skapa länken genom att ange eller klistrar in en webbadress i fältet Bild-URL. Du måste använda protokollet http://.

  Du kan lägga till en alternativ text som beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda. Du kan även lägga till en rubrik som visas när en deltagare pekar på en bild.

  På fliken Utseende kan du styra bildens placering och utseende. Ett exempel i miniatyrformat visar hur dina val kommer att visas. Bildpunkter används för dimensioner, mellanslag och kantlinjen. Om du markerar kryssrutan för Begränsa proportioner och ändrar dimensionerna, kommer bildstorleken att ändras utan vågrätt eller lodrätt förvrängning.

  Om du vill att din bild ska visas till höger eller vänster om ett textblock, ska du först skriva in din text i redigeraren. Därefter ska du flytta din markör till början av texten och infoga din bild där. När du har lagt till din bild i fliken Allmänt ska du gå till fliken Utseende för att välja justering, dimensioner och utrymme runt bilden.

  På fliken Avancerat kan du specificera en alternativ bild baserat på musens aktivitet. Du kan även ställa in ytterligare identifierings-, språk- och länkparametrar. Normalt behöver du inte ställa in eller ändra dessa inställningar.


  Lägg till bilder i Konstruera innehållsmeny

  Du kan bädda in en bild så att den visas som en fristående del av innehållet i innehållslistan.

  I en kursinnehållsyta, lärmodul, lektionsplan eller mapp ska du markera Konstruera innehåll för att få åtkomst till menyn och därefter välja Bild. Ange ett namn, valfri beskrivning och alternativ text. Markera de lämpliga alternativen för dimensioner, tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte en bilds tillgänglighet, endast när den visas.

  Bläddra efter en bildfil från din dator eller fillagringsplatsen för din kurs: Kursfiler eller Content Collection. Om funktionen Kombinationsprogram är tillgänglig kan du även bläddra efter ett foto från Flickr. Du kan förhandsgranska bilden innan du skickar in den.

  Efter insändande visas rubriken och bilden i innehållslistan. Du kan ändra innehållet när som helst. Gå till bildens meny och markera Redigera.

  Du kan ändra var objektet ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.


  Lägg till ljudfiler och mediefiler i redigeraren

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du lägger till mediefiler i redigeringsverktyget.

  När du skapar innehåll kan du bestämma var medieklipp ska visas i relation till din text. Markera ikonen Infoga/redigera inbäddad media för att bädda in ett medieklipp i textrutan eller redigera ett befintligt markerat medieklipp. Du kan även använda högerklicksmenyn för att redigera egenskaperna hos ett befintligt markerat medieklipp.

  Om du inte vill att medieklippet ska visas inbäddat i din text, markerar du ikonen Infoga fil. Bläddra efter mediefilen och skapa en länk som deltagare ska markera för att visa mediet i ett annat fönster eller flik.

  Blackboard Learn stöder följande mediefiltyper:

  • Ljud: AIFF, MP3, MIDI, MP, WAV och WMA
  • Video: ASF, AVI, MOV, MOOV, MPG, MPEG, QT, SWA, SWF och WMV

  Medieinställningar

  Välj vilken typ av media du vill lägga till på menyn. Du kan ladda upp en mediefil eller skapa en länk till en fil utanför systemet. För att skapa länken anger du eller klistrar in en webbadress i fältet Fil/URL. Du måste använda protokollet http://. Videon visas för din förhandsgranskning.

  För dimensionerna kan du lägga till en storlek som visas i bildpunkter. Om den inte ställs in fylls rutorna automatiskt i med den faktiska storleken.

  Om du markerar kryssrutan Begränsa proportioner och lägger till mått kommer storleken ändras utan vågrät eller lodrät förvrängning. Du kan förhandsgranska filen i fönstret.

  På fliken Avancerad kan du ställa in avancerade visningsparameter. Du kan till exempel ställa in V-ytan och H-ytan – de lodräta och vågräta marginalerna för tomrum omkring det inbäddade mediet.

  Du kan även ställa in alternativ specifikt till Flash-media, inklusive följande:

  • Spela automatiskt: Spelar upp automatiskt
  • Loop: Spelar upp igen automatiskt

  På fliken Källa kan du ange en anpassad HTML-mediakod. Funktionen är avsedd för avancerade webbutvecklare.


  Lägg till ljudfil och video i menyn Konstruera innehåll

  Du kan bädda in ljudfil och video så att de visas som fristående delar av innehållet i innehållslistan.

  I en kursinnehållsyta, lärmodul, lektionsplan eller mapp ska du markera Konstruera innehåll för åtkomst till menyn och sedan markera Ljudfil eller Video. Ange ett namn, valfri beskrivning och markera de lämpliga alternativen för dimensioner, tillgänglighet, spårning samt visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte mediets tillgänglighet, endast när det visas.

  Bläddra efter en ljudfil eller videofil från din dator eller fillagringsplatsen för din kurs: Kursfiler eller Content Collection. Om funktionen Kombinationsprogram är tillgänglig, kan du även bläddra efter en YouTube-video. Du kan förhandsgranska medieklippet innan du skickar in det.

  Vi rekommenderar att du inkluderar en transkription så att deltagare med nedsatt hörsel kan ta emot samma information. Bläddra på din dator för att bifoga din egen transkriptionsfil. Om videofilen är en MPEG-fil kan du använda fältet Inkludera transkription för att bifoga en SAMI-fil som innehåller en avskrift.

  När du har skickat in visas rubriken, transkriptionen och medieklippet i innehållslistan. Du kan ändra innehållet när som helst. Gå till objektets meny och välj Redigera.

  Du kan ändra var medieklippet ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.

  Om en videofiltyp inte stöds och inte visas inbäddad, kan deltagare ladda ner filen för att se den.


  ULTRA: Lägga till filer, bilder, ljud och video

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att lägga till filer och multimedia.

  På sidan Kursinnehåll kan du bläddra efter filer i OneDrive eller på din dator. I vissa fall måste deltagarna klicka på filnamnet för att ladda ner och öppna filen. Om funktionen stöds av webbläsaren kan du öppna vissa mediefiler i ett nytt fönster eller en ny flik. Deltagarna meddelas i sina aktivitetsflöden när du lägger till innehåll.

  Bland filtyper som stöds ingår DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP samt de flesta bildtyper.

  Ladda upp filer. Välj plustecknet där du vill ladda upp filer. Du kan även expandera eller skapa en mapp och sedan ladda upp filer. Välj Ladda upp för att bläddra till filer på din dator eller dra filer från skrivbordet till Ladda upp. Filerna visas i innehållslistan.

  Länka till filer i Content Collection. Om du redan har filer lagrade i Content Collection kan du länka till dem i din kurs.

  Mer information om att länka till filer i Content Collection

  Kontrollera vad deltagarna kan se. Allt innehåll är dolt för deltagarna tills du bestämmer att det ska visas. Vid varje objekt anges om det är synligt eller dolt för deltagarna. Du kan ändra synligheten för varje objekt.

  Använd tangentbordet för att tabba till synlighetslistan och tryck på returtangenten för att öppna menyn. Använd Alt/Alternativ samt upp- och nedpilarna när du ska välja ett alternativ.

  Lägga till mål och standarder. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. När du har laddat upp en fil till din kurs kan du koppla ett eller flera mål till den. Välj ikonen Fler alternativ i filens rad för att öppna menyn och välj sedan Redigera. Välj Justera efter mål på panelen för att söka efter tillgängliga mål som kan kopplas med filen.

  Deltagarna kan inte se målen som du kopplar till filen.

  Ändra ordning på, redigera och ta bort innehåll på ett enkelt sätt. Håll pekaren över ett objekt för att visa ikonen Flytta, och dra sedan objektet till en ny plats i innehållslistan. Välj ikonen Fler alternativ för att öppna menyn, och välj sedan Redigera eller Ta bort. På panelen kan du till exempel ändra namnet på en fil, ange en beskrivning som ska visas med filen på kursinnehållssidan eller ersätta filen.

  Med hjälp av tangentbordet kan du flytta ett objekt till en ny plats, flytta ett objekt till en expanderad mapp eller flytta en mapp till en annan expanderad mapp.

  1. Tabba till ett objekts flyttningsikon.
  2. Tryck på returtangenten för att aktivera flyttningsläget.
  3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
  4. Tryck på Enter för att släppa objektet på den nya platsen.

  Zip-filer

  kursinnehållssidan kan du ladda upp ett komprimerat filpaket, det vill säga en zip-fil. Deltagarna klickar på zip-filen för att ladda ner den till sina datorer där de kan extrahera paketet för att komma åt innehållet. Välj Ladda upp för att bläddra till filen på datorn eller dra filen från skrivbordet till Ladda upp.

  Välj ikonen Fler alternativ för objektet och välj sedan Redigera för att ändra objektets namn, ange en beskrivning eller anvisningar, eller ersätta filen.


  ULTRA: Lägg till bilder i redigeringsverktyget

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om att lägga till bilder.

  I vissa delar av en Ultra-kurs kan du använda redigeringsverktygets funktioner för att lägga till bilder i ditt innehåll. Du kan bädda in en bild så att den visas tillsammans med text eller ladda upp bilden som en bilaga och infoga en länk. Deltagarna kan klicka på bilagans länk och visa bilden separat. Bifogade bilder är till hjälp om bilden är för stor för att kunna visas tydligt i textområdet.

  Du kan för närvarande inte lägga till bilder i meddelanden eller kalenderobjekt med redigeringsverktyget.

  Välj ikonen Infoga/redigera bild. Skriv in eller klistra in en bild-URL när du vill bädda in en bild som finns online. Du måste använda protokollet http://. Du kan även markera mappikonen för att ladda upp en bild från din dator. Ett statusfönster visas där du kan se bilduppladdningens förlopp.

  Om du vill redigera bildens alternativtext markerar du bilden och väljer ikonen Infoga/redigera bild igen. Redigera alternativtexten och välj OK.

  Om du vill ladda upp en bild som en bilaga använder du stegen under Lägga till mediefiler i redigeringsverktyget.


  ULTRA: Lägga in mediefiler med redigeringsverktyget

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om att lägga till mediefiler.

  Du kan ladda upp bilagor i redigeringsverktyget i vissa områden i en Ultra-kurs. Bilagorna kan komplettera texten du lägger till. Du kanske till exempel vill ta med en bild eller ett dokument i diskussioner för att hjälpa deltagarna att bättre förstå dina anvisningar eller inledande uppmaning.

  Du kan för närvarande inte lägga till bilagor i meddelanden eller kalenderobjekt med redigeringsverktyget.

  Välj ikonen Infoga/redigera länk. Skriv in eller klistra in en URL för att infoga en länk till en webbsida. Du måste använda protokollet http://. Du kan även markera mappikonen för att ladda upp en fil från din dator. Ett statusfönster visas där du kan se filuppladdningens förlopp.

  En länk infogas automatiskt i redigeraren. Om du vill redigera länktexten markerar du länken och väljer ikonen Infoga/redigera länk igen. Redigera länktexten och välj OK.


  ULTRA: Lägga till innehåll från tredje part

  Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

  Innehållsmarknaden är din gateway till värdefullt utbildningsmaterial från betrodda innehållsleverantörer. Du kan även få tillgång till verktyg och länkar som administratören har gjort tillgängliga för din institution.

  Du kan lägga till innehåll från Innehållsmarknaden direkt i innehållsredigeraren för kursens uppgifter, tester och dokument. Välj Lägg till innehåll (som visas som en plusikon) i redigeraren för att öppna Innehållsmarknaden.

  Välj ett verktyg för att öppna det och bläddra efter innehåll som du kan lägga till. Eller klicka på plustecknet på rutan Institutionsverktyg för att lägga till hela verktyget i innehållsredigeraren. När du lägger till ett verktyg eller innehåll i innehållsredigeraren visas det som en länk.

  Mer information om Innehållsmarknaden