Om filer och multimedia

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du lägger till filer och multimedia.

Du kan lägga till filer, bilder, ljud och video när du skapar innehåll i din kurs. I exempelvis diskussioner kan du bläddra efter ett medieklipp från din dator eller från lagringsplatsen för din kursfil: Kursfiler eller Content Collection.

Mer information om Kursfiler

Mer information om Content Collection

Baserat på innehållstypen kan du använda funktionerna i redigeraren för att bädda in innehåll i din text. Du bestämmer själv hur innehållet kommer att visas och ges flexibilitet att ändra ordningsföljden och utseendet när du önskar.

I några instanser kan du bläddra efter filer i ett separat avsnitt för bilagor. Du kan eventuellt även dra och släppa filer från din dator till området Bifogade filer. Dra filer från din dator till ”Hot Spot” i området Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp separat. Om det inte går att skicka i webbläsaren efter att du har laddat upp en mapp kan du välja Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna en i taget och skicka in igen.

Du kan också lägga till sociala medier från andra webbplatser till ditt innehåll. Element från sociala medier som visas i en kurs kallas ”mashups” (kombinationsprogram). I kombinationsprogram kombineras element från två eller flera källor. När du till exempel tittar på en YouTube™-video som en del av kursinnehållet använder du mashups.

Mer information om mashups

Alternativt kan du använda menyn Konstruera innehåll för att bädda in multimedia som fristående objekt i innehållslistan.Lägg till filer till ditt innehåll

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du lägger till filer.

Överallt där du kan bifoga filer till din kurs kan du också bläddra efter filer från din dator eller från fillagringsplatsen för din kurs: Kursfiler eller Content Collection.

När du använder funktionen Infoga fil i redigeraren kan du bestämma exakt var filens länk ska visas i ditt innehåll. När du använder avsnittet Bifogade filer visas filen som du har laddat upp omedelbart efter rubriken på innehållsobjektet.

Mer information om metoder för att lägga till filer

Fönstren Bläddra i kurs och Bläddra i Content Collection inkluderar flikar och funktioner så att du enkelt kan bläddra och söka efter filer.

 1. Flikarna Bläddra, Ladda upp och Avancerad sökning:
  • Bläddra efter mappar du har tillgång till. Om du har Kursfiler har du endast tillgång till filerna för kursen du befinner dig i. Med Content Collection kan du eventuellt få tillgång till filer för andra kurser samt filer som delas över hela institutionen.
  • Ladda upp en fil, flera filer eller ett zippat paket.
  • Gör en avancerad sökning. Du kan söka på fil- och mappnamn, metadata, filinnehåll, datum då filen eller mappen skapades med mera.
 2. Visa lista och Visa miniatyrer: Visa filer och mappar som en lista med namn eller som miniatyrikoner.
 3. Dynamiska länkar: Härifrån kan du gå till andra mappar. Använd ikonen Välj att använda aktuell mapplats för att länka mappen som visas sist i länkstigen till din kurs. Mappen visas då under Välj objekt.
 4. Sök innehåll: Gör en enkel sökning efter fil- och mappnamn.
 5. Markera kryssrutorna för att välja de filer och mappar du vill ta med i ditt innehållsobjekt. Du kan markera kryssrutan för sidhuvudet för att välja alla synliga objekt. Var försiktig när du länkar till mappar eftersom kursdeltagarna automatiskt får läsbehörighet till allt innehåll i mappen. Med läsbehörighet kan kursdeltagarna se alla filer och undermappar i den valda mappen.
 6. Välj objekt: Filerna och mapparna du väljer visas på den här ytan. Om du klickar på ikonen för att visa lista kan du se vad du har valt. Klicka på X om du vill ta bort något som du har valt.

Ladda upp material från Dropbox

Om din institution har aktiverat integrering med Dropbox Education, kan du och deltagarna länka direkt till ditt Dropbox-innehåll med Blackboard Learn-verktyget för mashups som finns tillgängligt på de flesta innehållsytor. Deltagare kan även ladda upp filer direkt från sin Dropbox när de lämnar in uppgifter.

Första gången du använder Dropbox Education från Blackboard Learn, uppmanas du att antingen skapa ett konto eller logga in med ditt befintliga konto. När du har loggat in kan du bläddra i Dropbox och välja lämpligt innehåll.

Se en video om att använda redigeringsverktyget


Lägg till bilder i redigeringsverktyget

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du lägger till bilder i redigeringsverktyget.

När du skapar innehåll kan du bestämma var bilder ska visas i relation till din text. Markera ikonen Infoga/redigera bild för att bädda in en bild i textrutan eller redigera en befintlig markerad bild. Alternativt kan du bädda in eller redigera en bild med högerklicksmenyn. Du kan även storleksändra en bild som du redan har lagt till i textområdet. Tryck och dra i hörnen eller sidorna på en bild.

Du kan bläddra efter bildfiler från din dator eller från fillagringsplatsen för din kurs: Kursfiler eller Content Collection.

Du kan lägga till de vanliga bildtyperna, som GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG och TIF.

Om du inte vill att bilden ska visas inbäddad i din text, markerar du ikonen Infoga fil. Bläddra efter bildfilen och skapa en länk som deltagare klickar på för att visa bilden i ett annat fönster eller flik.

Bildinställningar

På fliken Allmän kan du ladda upp en bildfil eller skapa en länk till en fil utanför systemet. Skapa länken genom att ange eller klistrar in en webbadress i fältet Bild-URL. Du måste använda protokollet http://.

Du kan lägga till en alternativ text som beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda. Du kan även lägga till en rubrik som visas när en deltagare pekar på en bild.

På fliken Utseende kan du styra bildens placering och utseende. Ett exempel i miniatyrformat visar hur dina val kommer att visas. Bildpunkter används för dimensioner, mellanslag och kantlinjen. Om du markerar kryssrutan för Begränsa proportioner och ändrar dimensionerna, kommer bildstorleken att ändras utan vågrätt eller lodrätt förvrängning.

Om du vill att din bild ska visas till höger eller vänster om ett textblock, ska du först skriva in din text i redigeraren. Därefter ska du flytta din markör till början av texten och infoga din bild där. När du har lagt till din bild i fliken Allmänt ska du gå till fliken Utseende för att välja justering, dimensioner och utrymme runt bilden.

På fliken Avancerat kan du specificera en alternativ bild baserat på musens aktivitet. Du kan även ställa in ytterligare identifierings-, språk- och länkparametrar. Normalt behöver du inte ställa in eller ändra dessa inställningar.


Lägg till bilder i Konstruera innehållsmeny

Du kan bädda in en bild så att den visas som en fristående del av innehållet i innehållslistan.

I en kursinnehållsyta, lärmodul, lektionsplan eller mapp ska du markera Konstruera innehåll för att få åtkomst till menyn och därefter välja Bild. Ange ett namn, valfri beskrivning och alternativ text. Markera de lämpliga alternativen för dimensioner, tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte en bilds tillgänglighet, endast när den visas.

Bläddra efter en bildfil från din dator eller fillagringsplatsen för din kurs: Kursfiler eller Content Collection. Om funktionen Kombinationsprogram är tillgänglig kan du även bläddra efter ett foto från Flickr. Du kan förhandsgranska bilden innan du skickar in den.

Efter insändande visas rubriken och bilden i innehållslistan. Du kan ändra innehållet när som helst. Gå till bildens meny och markera Redigera.

Du kan ändra var objektet ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.


Lägg till ljudfiler och mediefiler i redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du lägger till mediefiler i redigeringsverktyget.

När du skapar innehåll kan du bestämma var medieklipp ska visas i relation till din text. Markera ikonen Infoga/redigera inbäddad media för att bädda in ett medieklipp i textrutan eller redigera ett befintligt markerat medieklipp. Du kan även använda högerklicksmenyn för att redigera egenskaperna hos ett befintligt markerat medieklipp.

Om du inte vill att medieklippet ska visas inbäddat i din text, markerar du ikonen Infoga fil. Bläddra efter mediefilen och skapa en länk som deltagare ska markera för att visa mediet i ett annat fönster eller flik.

Blackboard Learn stöder följande mediefiltyper:

 • Ljud: AIFF, MP3, MIDI, MP, WAV och WMA
 • Video: ASF, AVI, MOV, MOOV, MPG, MPEG, QT, SWA, SWF och WMV

Medieinställningar

Välj vilken typ av media du vill lägga till på menyn. Du kan ladda upp en mediefil eller skapa en länk till en fil utanför systemet. För att skapa länken anger du eller klistrar in en webbadress i fältet Fil/URL. Du måste använda protokollet http://. Videon visas för din förhandsgranskning.

För dimensionerna kan du lägga till en storlek som visas i bildpunkter. Om den inte ställs in fylls rutorna automatiskt i med den faktiska storleken.

Om du markerar kryssrutan Begränsa proportioner och lägger till mått kommer storleken ändras utan vågrät eller lodrät förvrängning. Du kan förhandsgranska filen i fönstret.

På fliken Avancerad kan du ställa in avancerade visningsparameter. Du kan till exempel ställa in V-ytan och H-ytan – de lodräta och vågräta marginalerna för tomrum omkring det inbäddade mediet.

Du kan även ställa in alternativ specifikt till Flash-media, inklusive följande:

 • Spela automatiskt: Spelar upp automatiskt
 • Loop: Spelar upp igen automatiskt

På fliken Källa kan du ange en anpassad HTML-mediakod. Funktionen är avsedd för avancerade webbutvecklare.


Lägg till ljudfil och video i menyn Konstruera innehåll

Du kan bädda in ljudfil och video så att de visas som fristående delar av innehållet i innehållslistan.

I en kursinnehållsyta, lärmodul, lektionsplan eller mapp ska du markera Konstruera innehåll för åtkomst till menyn och sedan markera Ljudfil eller Video. Ange ett namn, valfri beskrivning och markera de lämpliga alternativen för dimensioner, tillgänglighet, spårning samt visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte mediets tillgänglighet, endast när det visas.

Bläddra efter en ljudfil eller videofil från din dator eller fillagringsplatsen för din kurs: Kursfiler eller Content Collection. Om funktionen Kombinationsprogram är tillgänglig, kan du även bläddra efter en YouTube-video. Du kan förhandsgranska medieklippet innan du skickar in det.

Vi rekommenderar att du inkluderar en transkription så att deltagare med nedsatt hörsel kan ta emot samma information. Bläddra på din dator för att bifoga din egen transkriptionsfil. Om videofilen är en MPEG-fil kan du använda fältet Inkludera transkription för att bifoga en SAMI-fil som innehåller en avskrift.

När du har skickat in visas rubriken, transkriptionen och medieklippet i innehållslistan. Du kan ändra innehållet när som helst. Gå till objektets meny och välj Redigera.

Du kan ändra var medieklippet ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.

Om en videofiltyp inte stöds och inte visas inbäddad, kan deltagare ladda ner filen för att se den.


ULTRA: Lägga till filer, bilder, ljud och video

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att lägga till filer och multimedia.

På sidan Kursinnehåll kan du bläddra efter filer i OneDrive eller på din dator. I vissa fall måste deltagarna klicka på filnamnet för att ladda ner och öppna filen. Om funktionen stöds av webbläsaren kan du öppna vissa mediefiler i ett nytt fönster eller en ny flik. Deltagarna meddelas i sina aktivitetsflöden när du lägger till innehåll.

Bland filtyper som stöds ingår DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP samt de flesta bildtyper.

Ladda upp filer. Välj plustecknet där du vill ladda upp filer. Du kan även expandera eller skapa en mapp och sedan ladda upp filer. Välj Ladda upp för att bläddra till filer på din dator eller dra filer från skrivbordet till Ladda upp. Filerna visas i innehållslistan.

Lägg till filer från Content Collection. Om du redan har filer lagrade i Content Collection kan du lägga till dem i din kurs.

Mer information om att lägga till filer från Content Collection

Kontrollera vad deltagarna kan se. Allt innehåll är dolt för deltagarna tills du bestämmer att det ska visas. Vid varje objekt anges om det är synligt eller dolt för deltagarna. Du kan ändra synligheten för varje objekt.

Använd tangentbordet för att tabba till synlighetslistan och tryck på returtangenten för att öppna menyn. Använd Alt/Alternativ samt upp- och nedpilarna när du ska välja ett alternativ.

Lägga till mål och standarder. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer i program och utbildningar. När du har laddat upp en fil till din kurs kan du koppla ett eller flera mål till den. Välj ikonen Fler alternativ i filens rad för att öppna menyn och välj sedan Redigera. Välj Justera efter mål på panelen för att söka efter tillgängliga mål som kan kopplas med filen.

Deltagarna kan inte se målen som du kopplar till filen.

Ändra ordning på, redigera och ta bort innehåll på ett enkelt sätt. Håll pekaren över ett objekt för att visa ikonen Flytta, och dra sedan objektet till en ny plats i innehållslistan. Välj ikonen Fler alternativ för att öppna menyn, och välj sedan Redigera eller Ta bort. På panelen kan du till exempel ändra namnet på en fil, ange en beskrivning som ska visas med filen på kursinnehållssidan eller ersätta filen.

Med hjälp av tangentbordet kan du flytta ett objekt till en ny plats, flytta ett objekt till en expanderad mapp eller flytta en mapp till en annan expanderad mapp.

 1. Tabba till ett objekts flyttningsikon.
 2. Tryck på returtangenten för att aktivera flyttningsläget.
 3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
 4. Tryck på returtangenten för att släppa objektet på den nya platsen.

Zip-filer

kursinnehållssidan kan du ladda upp ett komprimerat filpaket, det vill säga en zip-fil. Deltagarna klickar på zip-filen för att ladda ner den till sina datorer där de kan extrahera paketet för att komma åt innehållet. Välj Ladda upp för att bläddra till filen på datorn eller dra filen från skrivbordet till Ladda upp.

Välj ikonen Fler alternativ för objektet och välj sedan Redigera för att ändra objektets namn, ange en beskrivning eller anvisningar, eller ersätta filen.


ULTRA: Lägg till filer från Content Collection

Du kan använda Content Collection för att ordna, dela och återanvända innehåll i dina kurser och din institution. Du kan lägga till innehåll från Content Collection direkt på sidan Kursinnehåll.

Klicka på plustecknet där du vill lägga till innehåll. Du kan också hitta Content Collection i menyn Importera innehåll. Välj Content Collection för att bläddra bland de tillgängliga filerna och lägga till dem i din kurs. Det finns även möjlighet att lägga till flera filer på samma gång.

Välj Bläddra i Content Collection för att komma igång. Du kommer nu till Content Collection-systemet, där filer finns lagrade från dina andra kurser. Du har också tillgång till filer som din institution har lagt till och delat. Använd bläddringsfunktionerna för att gå igenom vad som är tillgängligt.

Den första gången som du öppnar Content Collection i din Ultra-kurs kan du välja att öppna i befintligt fönster eller i ett nytt fönster. Välj det alternativ som passar dig bäst. Det går att ändra inställningen senare. Välj ikonen Inställningar för webbläsare längst upp i fönstret.

När du hittar en fil som du vill lägga till i din kurs markerar du kryssrutan bredvid filnamnet. Du kan fortsätta att bläddra och välja filer. Systemet visar hur många filer som du har valt längst ner i fönstret. Är du redo att lägga till? Välj Skicka för att granska objekten som du har valt.

Om du vill bläddra i Content Collection utan att lägga till innehåll till din kurs kan du öppna det på sidan Verktyg. Du kan också lägga till länkar till objekt i Content Collection.

Granska listan

Du kan granska listan över valda filer innan du importerar dem till din kurs. Gå igenom Objektnamn, Datum för senaste ändring och Storlek för att bekräfta att det är rätt filer. Har du glömt någonting? Du kan lägga till fler objekt i listan. Välj Tillbaka till Content Collection för att fortsätta bläddra.

Ta bort eller redigera en fil i listan genom att öppna menyn Fler alternativ för objektet. Välj Ta bort om du inte längre vill kopiera filen till din kurs. Välj Redigera för att ändra filens namn eller beskrivning.

Välj Spara för att lägga till innehållet i kursen. Filerna är som standard dolda för deltagarna, så du kan fortsätta att bygga upp ditt kursinnehåll.

Så fungerar Content Collection-filer

När du lägger till en fil från Content Collection i din Ultra-kurs behåller filen en länk till den ursprungliga platsen. Kom ihåg följande när du lägger till Content Collection-filer i din kurs:

 • Filbehörigheterna i Content Collection påverkar inte om en deltagare kan se en fil i din kurs. Du styr synlighetsinställningar för filerna på samma sätt som för annat innehåll i kursen.
 • Om en fil som har lagts till i din kurs uppdateras eller skrivs över i Content Collection, påverkas filen i din kurs på samma sätt.
 • Om en fil som har lagts till i din kurs tas bort i Content Collection är filen inte heller tillgänglig längre i din kurs. Filen visas fortfarande på sidan med kursinnehåll, men ett felmeddelande visas när någon försöker öppna den. Du kan öppna 360-gradersvyn innan du tar bort Content Collection-filer för att förstå vilka följder en borttagning får.
 • När du tar bort en kursfil som du har lagt till från Content Collection finns filen fortfarande kvar i Content Collection. Den enda filen som tas bort är den som finns i din kurs.

ULTRA: Se en video om hur du lägger till innehåll


ULTRA: Infoga bilder i redigeringsverktyget

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att lägga till bilder.

I vissa delar av en Ultra-kurs kan du använda redigeringsverktygets funktioner för att lägga till bilder tillsammans med textinnehåll. Du kan lägga till bilder som finns online eller ladda upp en bild från din lokala enhet.

Om du lägger till en stor bild är det bra att inkludera bilden som en separat textlänk. Då kan deltagarna välja att visa bilden för sig och tydligare, samtidigt som de kan läsa din text.

Du kan för närvarande inte lägga till bilder i meddelanden eller kalenderobjekt via redigeringsverktyget.

Välj ikonen Infoga/redigera bild från webben. Skriv in eller klistra in en bild-URL när du vill bädda in en bild som finns online. Du måste använda protokollet http://. Inkludera en beskrivning av bilden i rutan Alternativtext, så att användare som inte kan se bilden kan förstå bildens innebörd.

Redigera bildens källa eller alternativtexten genom att välja bilden i redigeraren och sedan välja ikonenInfoga/redigera bild från webben.


ULTRA: Infoga mediefiler i redigeringsverktyget

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att lägga till mediefiler.

Du kan ladda upp filer i redigeringsverktyget i vissa områden i en Ultra-kurs. De bifogade filerna kan komplettera texten du lägger till. Du kanske till exempel vill inkludera en bild eller ett dokument i diskussioner för att hjälpa deltagarna att bättre förstå dina anvisningar eller din ledtext.

Du kan för närvarande inte lägga till bilagor i meddelanden eller kalenderobjekt via redigeringsverktyget.

Välj Infoga innehåll > Infoga lokal fil. Bläddra efter en fil på din dator. Ett statusfönster visas där du kan se filuppladdningens förlopp.

Du kan redigera filens inställningar, inklusive visningsnamn, alternativtext och visningsbeteende. Välj om du vill infoga filen som en länk i redigeringsverktyget eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.

Redigera filens alternativtext eller visningsbeteende genom att välja filen i redigeringsverktyget och sedan välja ikonen Redigera bilaga.

Mer om filtyper som du kan lägga till


ULTRA: Infoga Content Market-filer

Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Innehållsmarknaden är din gateway till värdefullt utbildningsmaterial från betrodda innehållsleverantörer. Du kan även få tillgång till verktyg och länkar som administratören har gjort tillgängliga för din institution.

Du kan lägga till innehåll från Content Market direkt till redigeringsverktyget i kursens uppgifter, tester och dokument. Välj Infoga innehåll > Infoga Content Market-fil i redigeringsverktyget.

Välj ett verktyg för att öppna det och bläddra efter innehåll som du kan lägga till. Du kan också välja plustecknet på institutionens verktygskort för att lägga till hela verktyget i redigeringsverktyget. När du lägger till verktyg eller innehåll i redigeringsverktyget visas de som en länk.

Mer information om Content Market


ULTRA: Infoga videor i redigeraren

Du kan använda alternativet Infoga/redigera video från webben för att infoga en video direkt i redigeraren. Redigeraren bäddar automatiskt in videon så att den visas bredvid övrigt innehåll som du lägger till. Deltagare kan titta på videon i samma fönster, utan att gå till värdsidan för videon.

För närvarande kan du bara infoga videoklipp från YouTube eller Vimeo.

 1. Välj Infoga/redigera video från webben i redigeraren.
 2. Klistra in videons URL-adress.
 3. Lägg till en alternativtext som beskriver videon för personer med skärmläsare eller om videon inte kan laddas.
 4. Välj Infoga. Videon bäddas automatiskt in i redigeraren.