Använd lärmoduler för att integrera relaterat innehåll och aktiviteter.

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om lärmoduler.

En lärmodul är en innehållsbehållare som rymmer en organiserad samling av material som presenteras med en innehållsförteckning. Vanligtvis skapar du lärmoduler i kursinnehållsytor. Du lägger till och hanterar innehåll i en lärmodul på samma sätt som i en kursinnehållsyta. Du kan lägga till innehållsobjekt, filbilagor, länkar till webbplatser, prov, uppgifter, mappar och multimedia.

Mer information om innehållsytor

Använd en lärmodul som stöd för ett kursmål, koncept eller tema. Till exempel kan du använda en lärmodul för att presentera begreppet magnetfält innan du beskriver hur högtalare och mikrofoner fungerar. Förståelse för det första konceptet är en förutsättning för att förstå det nästföljande.

Alternativt kan du låta deltagare utforska innehållet i en lärmodul i valfri ordningsföljd och i deras egen takt. Exempelvis kan du använda en lärmodul för att presentera en bildserie och beskrivningar av olika djur inom ett genus. Deltagarna kan titta på bilderna och beskrivningarna i valfri ordning då ingen speciell följd krävs för att förstå helheten.


Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-videon för information om lärmoduler.

Skapa en lärmodul och lägg till innehåll

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om hur man skapar lärmoduler.

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till lärarens samtliga funktioner.

Vanligtvis skapar du en lärmodul i en innehållsyta > Konstruera innehåll > Lärmodul. Ange ett namn, valfri beskrivning och markera de lämpliga alternativen för tillgänglighet, spårning samt visningsdatum. Visningsdatum påverkar inte en lärmoduls tillgänglighet, endast när den visas.

Du väljer om deltagarna ska se lärmodulens innehåll i sekvens. Om du beordrar sekventiell visning måste deltagarna se innehållet i den föreskrivna ordningen. Du bestämmer också om deltagarna ska se en innehållsförteckning. Du kan välja de etiketter som ska användas för objekt i innehållsförteckningen: siffror, bokstäver, romerska siffror eller blandat. Om du markerar Inga, förses objekten inte med etikett.

En nyskapad lärmodul är en tom behållare. Välj lärmodulen i kursinnehållsytan för att komma åt den och skapa innehåll. Du kan ändra objektens ordningsföljd med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.

På samma sätt som du kan lägga till innehållsobjekt, filer och prov kan du lägga till aktiviteter och verktyg som stimulerar interaktivt lärande och samarbete.

Till exempel kan du lägga till uppgifter eller grupprojekt för att ge deltagarna möjlighet att tillämpa vad de har studerat i en lärmodul. Alternativt kan du lägga till samarbetsverktyg som chattsessioner och diskussionsforum där deltagarna kan brainstorma och dela sina åsikter om ämnena som presenteras.

Mer information om att lägga till innehåll

Mer information om vilken typ av innehåll du kan lägga till


Navigera i en lärmodul

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur man navigerar lärmoduler.

 1. Använd pilarna för att bläddra igenom innehållet sekventiellt.
 2. Innehållsförteckningen visar objekten du lagt till i lärmodulen. Använd ikonerna för att flytta innehållsförteckningen längst ner, expandera, dölja eller ta bort från vyn.
 3. Använd länkstigarna för att navigera till ytor i kursen som du har besökt tidigare.
 4. Den aktuella innehållssidan markeras i innehållsförteckningen och de tillgängliga sidorna är länkar.

Lägg till mappar till lärmoduler

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur man lägger till mappar i lärmoduler.

Du kan lägga till mappar till en lärmodul för att organisera innehåll i innehållsförteckningen.

Varje mapp är i sig en sida i lärmodulen. Du kan tillhandahålla en mappbeskrivning så att sidan inte visas tom när deltagare navigerar genom lärmodulen.

Du kan också kapsla in mappar för att visa flera innehållsnivåer. Observera att deltagarna måste navigera genom innehållet i rätt ordning om du ställer in det för sekventiell visning. Deltagare måste navigera genom alla mappar, alla kapslade mappar och deras innehåll innan de får åtkomst till nästa objekt.

När du döljer objekt i en innehållsförteckning döljs även alla kapslade objekt. Om du till exempel döljer en mapp kommer inget av dess innehåll att synas.


ULTRA: Om lärmoduler

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om lärmoduler.

Du kan använda lärmoduler i din kurs som behållare för organiserade samlingar av innehåll. Modulerna gör det möjligt för deltagarna att navigera från en innehållsartikel till en annan utan distraktioner eller extra klick. En lärmodul hjälper till att fördjupa deltagarna i lektionen eller konceptet som du ska lära ut. Om du använder en lärobok eller annat material som grund för din kursplan är moduler ett effektivt och logiskt sätt för gruppinnehåll att matcha genomgången av dessa material.

Använd en lärmodul som stöd för ett kursmål, koncept eller tema. Till exempel kan du använda en lärmodul för att presentera begreppet magnetfält innan du beskriver hur högtalare och mikrofoner fungerar. Förståelse för det första konceptet är en förutsättning för att förstå det nästföljande.

Du kan även framtvinga en innehållssekvens för att säkerställa att deltagarna vet vilket innehåll som ska öppnas och i vilken ordning.

Alternativt kan du låta deltagare utforska innehållet i en lärmodul i valfri ordningsföljd och i deras egen takt. Exempelvis kan du använda en lärmodul för att presentera en bildserie och beskrivningar av olika djur inom ett genus. Deltagarna kan titta på bilderna och beskrivningarna i valfri ordning då ingen speciell följd krävs för att förstå helheten.

Video: Create Learning Modules in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about learning modules

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about learning modules.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create learning modules explains how to create a learning module and set its visibility in the Ultra Course view.


ULTRA: Skapa en lärmodul och lägg till innehåll

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om hur man skapar lärmoduler.

Lägg till lärmoduler direkt på sidan Kursinnehåll. Dra befintligt innehåll till moduler eller använd plusikonen för att lägga till nytt innehåll direkt.

Du kan lägga till dessa objekt i en lärmodul:

 • Dokument
 • Filer
 • Prov och uppgifter
 • Mappar
 • Multimedia
 • Länkar till webbplatser, diskussioner och loggböcker

Klicka på plustecknet där du vill lägga till en lärmodul. I menyn ska du välja Skapa för att öppna panelen Skapa objekt. Klicka på Lärmodul.

Lärmoduler visas i nya kurser. Om du inte kan se något alternativ för att lägga till en lärmodul skapades din kurs innan denna funktion blev tillgänglig.

Skriv in ett namn, valfri beskrivning och välj synlighet för modulen.

För att välja om deltagarna ska se lärmodulens innehåll i en sekvens ska du välja Villkorlig tillgänglighet i menyn för modulens synlighet.

Mer om att publicera modulinnehåll i en sekvens

Som tillägg till innehållsobjekt, filer och uppgifter kan du lägga till aktiviteter och verktyg som stimulerar interaktivt lärande och samarbete.

Till exempel kan du lägga till uppgifter eller grupprojekt för att ge deltagarna möjlighet att tillämpa vad de studerat i en lärmodul. Du kan även lägga till samarbetsverktyg såsom diskussioner där deltagarna kan brainstorma och dela sina idéer gällande de ämnen som presenteras.

Mer information om att lägga till innehåll

Mer information om vilken typ av innehåll du kan lägga till


ULTRA: Navigera i en lärmodul

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om hur man navigerar lärmoduler.

 • Redigera modulens rubrik och beskrivning. Hovra över titeln eller beskrivningen för att välja att redigera. Lägg till en engagerande beskrivning så att deltagarna vet vad de ska lära sig i den här modulen.
 • Ändra modulens synlighet. Du kan visa eller dölja modulen för deltagarna. Du kan även välja villkorlig tillgänglighet. Du kan göra modulen tillgänglig vid ett visst datum, när deltagarna uppnår ett valt resultat eller i en innehållssekvens.
 • Lägg till eller skapa modulinnehåll. Dra innehåll från sidan Kursinnehåll in i modulen eller skapa innehåll direkt i den.
 • Visa och organisera innehåll. Välj pilen för att expandera modulen och visa allt innehåll. Lägg innehållet i en ny ordning så att det ligger i den ordning du vill att deltagarna ska öppna det. Vill du framtvinga ordningen? Du kan framtvinga en innehållsordning.
 • Ändra innehållets synlighet eller lägg till villkor. Du kan välja synlighet för individuella artiklar inom lärmodulen. Du kan även lägga till villkor för när innehållet ska bli tillgängligt.

Om du tar bort en lärmodul med innehåll, tas även innehållet bort från sidan Kursinnehåll.


ULTRA: Lägg till mappar till lärmoduler

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om hur man lägger till mappar i lärmoduler.

Du kan lägga till mappar till en lärmodul för att organisera innehåll. Mappar i lärmoduler kan endast innehålla innehållsobjekt, inte andra mappar.

Deltagarna navigerar genom innehållet i mapparna på samma sätt som de skulle göra med annat innehåll i modulen. Du kan dock framtvinga en innehållsordning. Deltagarna måste öppna och slutföra innehållet i mappen innan de går vidare till nästa innehållsartikel inom modulen.


ULTRA: Vad ser deltagarna?

När en modul är synlig kan deltagarna visa allt synligt innehåll inom modulen, inklusive inlämningsdatum. Deltagarna kan öppna och komma åt innehållet i vilken ordning som helst.

Om du framtvingar en innehållsordning visas ett meddelande. Deltagare får reda på att de måste öppna och slutföra innehållet i ordning, tillsammans med andra villkor som du kan ställa in.

När deltagarna öppnar ett innehållsobjekt kan de navigera genom modulen med hjälp av pilarna överst i webbläsarfönstret. När deltagarna måste ta sig an innehållet i en viss ordning finns ett lås bredvid pilen.

Deltagarna kan lämna modulen utan att ha slutfört den. När deltagarna går tillbaka visas ikoner bredvid modulens innehåll om ordningen är framtvingad. Ikonerna visar vilket innehåll som är slutfört, pågående och ej påbörjat, så att deltagarna kan fortsätta där de slutade.

En grön cirkel med en bock betyder att innehållet är slutfört. En delvis fylld grön cirkel innebär att du håller på att jobba med innehållet. En låsikon betyder att du inte har börjat med innehållet.