Spara tid med hjälp av världsledande program och tjänster för utbildningssektorn.

Jones & Bartlett Learning (JBL) utvecklar utbildningsprogram och -tjänster som bidrar till bättre läranderesultat och bättre prestationer från deltagarna. Detta uppnår JBL genom att kombinera högkvalitativt textinnehåll från respekterade författare med innovativa, beprövade tekniktillämpningar som väcker entusiasm och uppfyller de mångskiftande behoven hos dagens lärare, studerande och yrkesverksamma.

Läs mer om Jones & Bartlett Learning.

Du kan lägga till länkar till kurser från Jones & Bartlett Learning Navigate 2.0 i din Blackboard Learn-kurs. På detta sätt får deltagarna smidig åtkomst till Jones & Bartlett via Blackboard.

Din institution styr om Jones & Bartlett Learning ska vara tillgängligt.


Lägga till en Jones & Bartlett Learning-länk i din kurs

  1. Gå till en innehållsyta och välj Innehållsmarknad på menyn Partnerinnehåll.
  2. Välj ett lämpligt partnerinnehåll på sidan Innehållsmarknad. Välj Jones & Bartlett Learning i listan över Tillgängliga partner. Under Kopplade partner visas partner som redan är kopplade till kursen.
  3. Slutför konfigurationen av Jones & Bartlett Learning. Efter att du har loggat in eller skapat ett nytt konto, kommer du fortsättningsvis att komma direkt till sidan för val av partnerinnehåll när du vill lägga till en Jones & Bartlett Learning-länk.
  4. När du har valt de önskade Jones & Bartlett Learning-länkarna blir de tillgängliga för deltagarna inom den valda innehållsytan.