Blackboard samarbetar med Copia för att ge smidig tillgång till Copia Class-innehåll direkt i din kurs i Blackboard Learn eller Blackboard Open LMS . Därmed blir det enklare och bekvämare för dig att undervisa, du sparar tid och kan skapa en ännu bättre kursupplevelse för deltagarna.

Den här integreringen fungerar med Blackboard Open LMS, Blackboard Learn-versionen 9.1, versionen från oktober 2014 och senare, samt alla hyrprogramsversioner för Original-kursvyn och Ultra-kursvyn.

Funktioner och fördelar

  • Enkel inloggning: Med enkel inloggning kan deltagarna komma igång redan första dagen och lätt få tillgång till Copia Class-kurser och biblioteksinnehåll direkt från kursen i Blackboard Learn eller Blackboard Open LMS.
  • Direktlänkar: Länka till en Copia Class-kurs eller en tilldelad e-bok från Copia Class inifrån Blackboard Learn eller Blackboard Open LMS.
  • Resultatsynkronisering: Med funktioner för flexibel resultatsynkronisering kan lärare på begäran dela deltagarnas sammanlagda Copia Class-resultat med Kursadministration och resultat i Blackboard Learn. Den här funktionen är inte tillgänglig för Blackboard Open LMS i nuläget.
  • Bekanta arbetsflöden: Tack vare åtkomst till Copia Class-innehåll från kursinnehållsytan kan du enkelt hitta och anpassa innehåll i ditt vanliga arbetsflöde i Blackboard Learn eller Blackboard Open LMS.
  • Sekretess för deltagaruppgifter: Deltagarinformation skyddas genom fullständig efterlevnad av sekretesstandarder, exempelvis den amerikanska lagen Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).

Integrerade Copia-produkter

Copia Class: Med Copia Class får undervisande personal en kraftfull plattform där de kan lägga in anpassningsbart och samarbetsmässigt innehåll direkt i Blackboard Learn och Blackboard Open LMS. Undervisande personal kan lätt skapa en engagerande lärmiljö som fullständigt stämmer överens med de förväntade resultaten för kursen, genom att dra nytta av det omfattande Content Library, dynamiska diskussioner och personanpassad återkoppling. Copia förser undervisande personal med skräddarsydda tjänster så att de har stöd under hela processen med att skapa undervisningsmaterial som uppfyller de föränderliga behoven inom utbildning.

Komma igång

Administratören kan hämta och installera Partner Cloud Building Block, som inkluderar integreringen av Copia Class utan extra kostnad. När Partner Cloud Building Block har installerats och integreringen av Copia Class har konfigurerats kan du lägga till Copia Class-innehåll i dina Blackboard Learn- eller Blackboard Open LMS-kurser. Gå till en innehållsyta och välj Content Market från menyn Partnerinnehåll. Välj Copia från menyn med tillgängligt innehåll.

Under ditt första försök att lägga till Copia Class-innehåll uppmanas du att registrera dig eller logga in på ditt Copia Class-konto för att koppla ihop din Copia Class-kurs med din kurs i Blackboard Learn eller Blackboard Open LMS. I framtiden innebär den här sammankopplingen en enda inloggning för dig och deltagarna i kursen, direktåtkomst till Copia Class-innehåll och synkronisering av sammanlagda resultat med Kursadministration och resultat i Blackboard.

Resultatsynkronisering är i nuläget endast tillgängligt för Blackboard Learn. 

Komma igång med Copia Class-integreringen

Kontakta Copias tekniska support

Har du frågor om ditt konto, registreringen eller önskar allmän support för undervisande personal? En medlem av supportteamet hos Copia finns tillgänglig för att hjälpa dig.

Kontakta Copias tekniska support

Kontakta Copia

Behöver du hjälp att hitta rätt kursmaterial? En Copia-representant finns tillgänglig för att hjälpa dig.

Kontakta Copia-teamet