Skapa innehållsbehållare och innehåll

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att skapa innehåll.

Redo att lägga till innehåll till din kurs? Du skapar dina individuella innehållskomponenter i innehållsbehållare: kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar. I en innehållsbehållare kan du skapa innehåll från menyer för innehållsobjekt, prov, uppgifter och länkar till verktyg.

Mer information om vilken typ av innehåll du kan lägga till

När du skapar innehåll kan du ställa in alternativ för innehållet, som till exempel tillgänglighet. Du kan skapa innehåll och göra det otillgängligt för deltagare tills du är redo att visa upp det för dem. Du kan också begränsa vilka innehållsobjekt som deltagarna kan se baserat på datum, tid, individuella användare, kursgrupper och deras resultat på bedömda objekt.

Exempel: Publicera en uppgift efter att ett test har gjorts

Du kan begränsa åtkomsten till nästa uppgift tills samtliga deltagare har genomfört ett test. Du kan också bestämma att uppgiften inte får visas förrän deltagarna genomfört provet och uppnått en poäng av minst 70 procent.

Mer information om att ställa in publiceringsalternativ


ULTRA: Skapa innehåll

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om att skapa innehåll.

Du börjar skapa kursen på kursinnehållssidan. Det är lätt att hitta funktioner och genomföra det du vill.

Lägg till innehåll. Klicka på plustecknet där du vill lägga till innehåll. Du kan även expandera eller skapa en mapp och lägga till innehåll. Skapa nytt innehåll, ladda upp något du redan har eller lägg till innehåll från externa källor eller från en annan kurs.

Skapa: Lägg till lärmoduler, dokument, länkar, mappar, diskussioner, uppgifter och tester. En panel öppnas och du kan välja den innehållstyp du vill lägga till.

Ladda upp: Välj Ladda upp för att bläddra till filer på din dator eller dra filer från skrivbordet till Ladda upp. Filerna visas i innehållslistan. Deltagarna markerar filens namn för att ladda ner den. Du kan även expandera eller skapa en mapp och ladda upp filer. Bland filtyper som stöds ingår DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP samt de flesta bildtyper.

Kopiera innehåll: Välj Kopiera innehåll för att kopiera en hel kurs eller valda objekt från Ultra-kurser som du undervisar i. Vill du kopiera en hel Original-kurs eller importera ett kurspaket? Välj ikonen Fler alternativ bredvid länken Böcker och verktyg och välj alternativet Importera innehåll.

Mer information om att exportera och arkivera din kurs

Content Market: Du kan upptäcka och lägga till innehåll och verktyg från externa källor. Få tillgång till värdefullt utbildningsmaterial från Blackboards partnerföretag, till exempel Macmillan och Jones & Bartlett.

Mer information om att kopiera och importera innehåll

Molnlagring: Du kan ansluta direkt till flera webbappar där du kan lagra filer, som till exempel OneDrive® och Google Drive™. Du kan välja flera filer samtidigt som ska läggas till på sidan för kursinnehåll från molnlagringen. De filer du lägger till är kopior. Om du gör en ändring i en fil i molnlagringen måste du ladda upp en ny kopia i din kurs.

Mer om molnlagring

Content Collection: Lägg till filer från din institutions databas med delade objekt. Du kan lagra och hitta innehåll i personliga mappar, kursmappar och lärosätesmappar i Content Collection. Om du har lagrat filer från andra kurser i Content Collection kan du enkelt hitta dem nu och lägga till dem.

Mer information om att söka efter och lägga till filer från Content Collection

Kontrollera vad deltagarna kan se. Deltagare kan inte komma åt ditt innehåll förrän du väljer att visa det, men du kan alltid själv se det. Välj synligheten för ett objekt för att ändra det. Du kanske endast vill visa första veckans innehåll och låta resten vara dolt tills du har gjort färdigt det. Ha roligt! Experimentera! Du kan också skapa regler för att publicera innehåll utifrån datum, tid eller hur en deltagare presterar på andra objekt i kursen. När du skapar dessa regler kan du välja om objektet ska vara synligt för deltagare innan de kan öppna det.

Tryck på Tab-tangenten för att gå till synlighetslistan och tryck på returtangenten för att öppna menyn. Använd Alt/Alternativ samt upp- och nedpilarna när du ska välja ett alternativ.

Organisera med mappar. Du kan skapa två nivåer av mappar för att organisera ditt innehåll. Det blir lättare för deltagarna att hitta materialet de söker, och det är lättare att hantera innehållet. Det är även lättare för deltagarna att navigera på mindre skärmar när de inte behöver leta efter material. Du kan även lägga till mappbeskrivningar så att deltagarna förstår vilket innehåll du har lagt i dem. När du redan har två mappnivåer kan du inte skapa en tredje nivå eller ladda upp en mapp i en mapp på andra nivån.

Organisera med lärmoduler. Du kan använda lärmoduler i din kurs som behållare för organiserade samlingar av innehåll. Modulerna gör det möjligt för deltagarna att navigera från en innehållsartikel till en annan utan distraktioner eller extra klick.

Mer om lärmoduler

Ordna om innehåll på ett enkelt sätt. Håll pekaren över ett objekt för att visa tillhörande hanteringsfunktioner. Välj ikonen Flytta och dra objektet till en ny plats i listan.

Med hjälp av tangentbordet kan du flytta ett objekt till en ny plats, flytta ett objekt till en expanderad mapp eller flytta en mapp till en annan expanderad mapp.

  1. Gå till ett objekts flyttningsikon med Tab-tangenten och tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
  2. Använd piltangenterna för att välja en plats och tryck på Retur för att släppa objektet på den nya platsen.

Redigera och ta bort innehåll. Öppna menyn i en objektrad för att komma åt funktionerna Redigera och Ta bort. Du kan göra ändringar eller ta bort ett objekt från din kurs. Om du tar bort en mapp med innehåll, tas även innehållet bort från sidan Kursinnehåll.

Lägga till mål och standarder. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. När du har laddat upp en fil till din kurs kan du koppla ett eller flera mål till den. Deltagarna kan inte se målen som du kopplar till filen.

Mer om hur du justerar mål med kursinnehåll