Om din institution har åtkomst till innehållshantering kan du lagra, dela och publicera innehåll. Du kan lagra och hitta innehåll i personliga mappar, kursmappar och institutionsmappar i Content Collection samt länka till dessa filer från olika ytor av din kurs. Du kan lagra filer som du laddar upp till din kurs i innehållssamlingen och länka till dem på nytt.

Original-gränssnittet: En flik för Innehållssamlingen visas i sidhuvudet om detta verktyg är tillgängligt för dig.

Ultra-gränssnittet: Innehållssamlingen visas på sidan Verktyg om detta verktyg är tillgängligt för dig.

Kursfiler jämfört med innehållssamlingen

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du öppnar Content Collection.

Kursfiler är den filförvaringsplats som är tillgänglig för alla Blackboard Learn-kurser. Om din institution har åtkomst till innehållshantering är filförvaringsplatsen i stället Content Collection. Du kan enkelt fastställa vilken som används av din institution genom att titta på kontrollpanelen i en kurs. Om det första menyobjektet anger Filer, då använder din institution Kursfiler. Om det i stället står Innehållssamling används denna som filförvaringsplats för ditt lärosäte.

Kursfiler

  • Innehåll lagras för en enskild kurs.
  • Du kan inte dela innehåll mellan kurser.
  • Deltagarna har inte behörighet att lagra eller dela filer.

Mer information om att använda Kursfiler

Innehållssamling

  • Du kan lagra innehåll för flera kurser som du undervisar i.
  • Du kan dela innehåll mellan kurser och med andra användare.
  • Deltagarna kanske kan lagra eller dela filer.

ULTRA: Så öppnar du Content Collection

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om hur du öppnar Content Collection.

I listan där ditt namn visas väljer du Verktyg för att komma åt globala funktioner som ligger utanför en kurs.

De Blackboard-verktyg som används i alla kurser och som du redan känner till finns tillgängliga på sidan Verktyg, till exempel innehållssamlingen.

I innehållssamlingen kan du ladda upp filer som ska användas i dina kurser. Du har även tillgång till filer du har lagt till i dina kurser när du skapade innehållet.