Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Vad är massborttagning?

Det kan vara praktiskt att radera kursmaterial genom massborttagning när en kurs är slut. Du kan välja det material du vill radera och behålla resten för framtida bruk. Du kan till exempel radera deltagare och resultat från en kurs, men behålla innehållet.

Material som du har raderat med massborttagning kan inte återställas.

När du raderar ”användare” med massborttagning tas alla användare med rollen deltagare bort från kursen. Lärarassistenter, bedömare och kursbyggare tas inte bort.

Du kan arkivera kursen först så att du kan återskapa den i det skick den var före massborttagningen.


Så här går massborttagning till

Kontrollpanelen > Paket och program > Massborttagning

  1. Under Välj innehållsmaterial att ta bort markerar du kryssrutorna för det innehållsmaterial i kursen som du vill radera. Om du till exempel väljer Personalinformation raderas alla data som är kopplade till personalinformation.
  2. Under Välj annat material att ta bort markerar du kryssrutorna för innehåll på andra ytor i kursen som du vill radera. Om du till exempel markerar Bloggar raderas alla bloggar i kursen.
  3. Under Bekräftelse bekräftar du massborttagningen genom att skriva ”Ta bort” i rutan.
  4. Klicka på Skicka.