Vi river murar.

Under de senaste 15 åren har hanteringssystem för lärande (LMS-system) omvandlat skolvärlden och gjort det möjligt för dig att skapa rikt, interaktivt lärmaterial, göra effektiva utvärderingar online samt delta i interaktiva diskussioner. Men LMS-systemen kan tyvärr skapa murar mellan dig och dina kollegor och göra det svårt att dela innehåll som du har skapat eller använda innehåll som andra har skapat.

Med Blackboard Open Content (tidigare xpLor) finns inte de här begränsningarna längre i och med att du kan använda samma undervisningsmaterial i olika lärplattformar utan minsta krångel. Med Blackboard Open Content får du ut det bästa av din lärplattform och kan flytta undervisningsmaterial ut i molnet.

I Blackboard Open Content finns delbart och återanvändbart innehåll som kan nås från kurser från flera olika LMS-plattformar. Du kan:

 • Skapa eller ladda upp innehåll. Mer information finns i Redigering.
 • Skydda ditt innehåll. Mer information finns i Copyright.
 • Dela ditt innehåll med andra användare och institutioner, allt utifrån angivna parametrar och filter för delning. Mer information finns i Delning.
 • Du kan söka efter innehåll med hjälp av resultatnivå, ämnesområde, standarder och andra kriterier. Mer information finns i Upptäckter.
 • Leverera ditt innehåll sömlöst över flera olika kurser och system samtidigt. Mer information finns i Leverans.

En komplett lösning för undervisningsmaterial

Tillsammans är Blackboard Open Content och Content Collection en komplett lösning för undervisningsmaterial med funktioner för personlig, kursspecifik, institutionell och global hantering av allt undervisningsmaterial du använder.

 • Content Collection: Filhanteringssystem för personlig, kursspecifik och institutionell dokumenthantering, delning och återanvändning.
 • Blackboard Open Content: Molnbaserad, global databas för lärobjekt för redigering, upphovsrättshantering, delning och upptäckt av rikt utbildningsmaterial och öppna utbildningsresurser.

I den här tabellen ges en sammanfattning av när det är bäst att använda Content Collection och när det är bäst att använda Blackboard Open Content.

Content Collection eller xpLor
När ska du placera innehållet i Content Collection?När är det bästa att placera det i Blackboard Open Content?
Om du vill ...
 • Återanvända en fil i flera olika kurser som du ger
 • Göra en fil tillgänglig för deltagare för redigering, samarbete och delning.
 • Dela och/eller samarbeta om en fil med en kollega på institutionen
 • Dela och/eller samarbeta om en fil med någon annan utanför institutionen, med hjälp av ett passerkort
 • Hantera en fil eller mapp direkt från skrivbordet med hjälp av Blackboard Drive
 • Tilldela detaljerade behörigheter (läsa, skriva, hantera, ta bort)
 • Dela en fil med andra utifrån institutionsroller i Blackboard Learn
 • Hantera en fil med hjälp av eReserves
 • Skapa anpassade scheman för metadata
 • Skapa arbetsflöden
Om du vill ...
 • Återanvända ett lärobjekt
 • Dela ett lärobjekt med någon annan som inte finns på din institution
 • Dela ett lärobjekt på flera olika LMS-system
 • Samarbeta med andra på ett lärobjekt
 • Förse ett lärobjekt med en Creative Commons-licens
 • Skapa en öppen utbildningsresurs (OER)
 • Lägga in undervisningsmaterial i en befintlig materialsamling i Blackboard Open Content
 • Publicera undervisningsmaterial på en Blackboard Open Content-kanal

Så här slår du på och av Blackboard Open Content

Du kan aktivera och inaktivera Blackboard Open Content under rubriken Anpassning i kontrollpanelen i en kurs.