Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Blackboards nuvarande tjänst för implementering av direktbedömning sker via Crocodocs API, och Box Inc. har valt att avsluta den. Slutdatumet för Crocodocs API är 15 januari 2018.

På grund av detta har vi valt att uppdatera våra direktbedömningsfunktioner för att använda New Box View API:n. New Box View har flera förbättringar jämfört med Crocodoc, inklusive bättre renderingsåtergivning och utökat stöd för fler nya filtyper. Direktbedömning är fortsatt tillgängligt i Blackboard Learn-versioner som stöds efter 15 januari 2018.

Du kanske inte märker några förändringar i ditt arbetsflöde för direktbedömning. Men din institution kan välja att migrera till den nya tjänsten innan en bedömningsperiod är slut. Titta på exemplen i detta ämne för att förstå bedömningsfunktionerna i Crocodoc och New Box View.

Efter övergången kan du inte ändra befintliga anteckningar som gjorts i Crocodoc, eftersom alla anteckningar är skrivskyddade i New Box View. Crocodoc-anteckningarna ”bränns” till en PDF och kan inte tas bort eller ändras. Du kan lägga till nya anteckningar med New Box View-anteckningsverktygen, men du kan inte påverka anteckningar som skapats med Crocodoc på något sätt.


Delegerade bedömningsscenarier

Precis som i den nuvarande versionen av Learn kommer olika användare att se olika anteckningar i dokument, baserat på deras roller och konfigurationerna för anonym och delegerad bedömning (om det är aktiverat). Under denna övergång har det betydelse om ett dokument skickades till Crocodoc eller New Box View, och beteendet för anteckningar som baseras på reglerna ovan kan skilja sig åt mellan de två tjänsterna.

Du kan stöta på dessa scenarier om anteckningstjänsten ändras under bedömningsförloppet med delegerad bedömning aktiverad. Välj det exempel som passar din situation om du vill veta mer.

Skickat till Crocodoc

 1. Deltagarnas filer får anteckningar och bedöms i Crocodoc och visas sedan i New Box View
 2. Deltagarnas filer får anteckningar men bedöms inte i Crocodoc och visas sedan i New Box View
 3. Deltagarnas filer får anteckningar men bedöms inte i Crocodoc och bedöms sedan i New Box View

Skickat till New Box View

 1. Deltagarnas filer får anteckningar men bedöms inte i New Box View
 2. Deltagarnas filer får anteckningar och bedöms i New Box View

Skickat till Crocodoc

1. Får anteckningar och bedöms i Crocodoc och visas sedan i New Box View

Deltagare skickade dokument till Crocodoc. Lärare och bedömare gjorde anteckningar och bedömningar. Sedan visas dokumenten i New Box View.

Lärare

 • Kan visa befintliga anteckningar som bränts till PDF:er
 • Kan visa alla Crocodoc- och New Box View-anteckningar
 • Kan inte lägga till eller redigera Crocodoc-anteckningar, men kan lägga till eller redigera egna New Box View-anteckningar

Bedömare

 • Kan visa befintliga anteckningar som bränts till PDF:er
 • Kan visa Crocodoc- och New Box View-anteckningar
 • Kan inte lägga till eller redigera Crocodoc- eller New Box View-anteckningar

Deltagare

 • Kan endast visa anteckningar efter att lärare gjort bedömningar
 • Kan inte visa anteckningar när anonym bedömning är aktiverad

2. Inga bedömningar gjorda i Crocodoc och visas sedan i New Box View

Deltagare skickade dokument till Crocodoc. Lärare och bedömare lade till anteckningar i Crocodoc. Sedan visas dokumenten i New Box View.

Lärare

 • Kan visa befintliga anteckningar som bränts till PDF:er
 • Kan visa alla Crocodoc- och New Box View-anteckningar
 • Kan inte lägga till eller redigera Crocodoc-anteckningar, men kan lägga till eller redigera egna New Box View-anteckningar

Bedömare

Behörighet att se andra bedömar- och läraranteckningar:

 • Kan visa befintliga anteckningar som bränts till PDF:er
 • Kan visa alla Crocodoc- och New Box View-anteckningar
 • Kan inte lägga till eller redigera Crocodoc-anteckningar, men kan lägga till eller redigera egna New Box View-anteckningar

Saknar behörighet att se andra bedömar- och läraranteckningar*:

 • Kan visa originaldokument
 • Kan inte visa några Crocodoc- eller New Box View-anteckningar
 • Kan inte lägga till eller redigera Crocodoc- eller New Box View-anteckningar

I detta scenario kan bedömare som ska ha behörighet att lägga till New Box View-anteckningar och se sina egna Crocodoc-anteckningar inte göra det.

Deltagare

 • Kan endast visa anteckningar efter att lärare gjort bedömningar
 • Kan inte visa anteckningar när anonym bedömning är aktiverad

3. Inga bedömningar gjorda i Crocodoc och bedöms sedan i New Box View

Deltagare skickade dokument till Crocodoc. Lärare och bedömare lade till anteckningar och bedömningar i New Box View. Sedan visas dokumenten i New Box View.

Lärare

 • Kan visa befintliga anteckningar som bränts till PDF:er
 • Kan visa alla Crocodoc- och New Box View-anteckningar
 • Kan inte lägga till eller redigera Crocodoc-anteckningar, men kan lägga till eller redigera egna New Box View-anteckningar

Bedömare

 • Kan visa befintliga anteckningar som bränts till PDF:er
 • Kan visa alla Crocodoc- och New Box View-anteckningar
 • Kan inte lägga till eller redigera Crocodoc- eller New Box View-anteckningar

Deltagare

 • Kan endast visa anteckningar efter att lärare gjort bedömningar
 • Kan inte visa anteckningar när anonym bedömning är aktiverad

Skickat till New Box View

4. Tillagda anteckningar i New Box View, men inga bedömningar

Deltagare skickade dokument till New Box View. Lärare och bedömare gjorde anteckningar, men inga bedömningar gjordes. Sedan visas dokumenten i New Box View.

Lärare

 • Kan se originaldokument
 • Kan visa alla New Box View-anteckningar
 • Kan lägga till eller redigera egna New Box View-anteckningar

Bedömare

Behörighet att se andra bedömar- och läraranteckningar:

 • Kan se originaldokument
 • Kan visa alla New Box View-anteckningar
 • Kan lägga till eller redigera egna New Box View-anteckningar

Saknar behörighet att se andra bedömar- och läraranteckningar

 • Kan se originaldokument
 • Kan bara visa egna New Box View-anteckningar
 • Kan lägga till eller redigera egna New Box View-anteckningar

Deltagare

 • Kan endast visa anteckningar efter att lärare gjort bedömningar
 • Kan inte visa anteckningar när anonym bedömning är aktiverad

5. Bedömning gjord i New Box View

Deltagare skickade dokument till New Box View. Lärare och bedömare lade till anteckningar och bedömningar i New Box View.

Lärare

 • Kan se originaldokument
 • Kan visa alla New Box View-anteckningar
 • Kan lägga till eller redigera egna New Box View-anteckningar

Bedömare

Behörighet att se andra bedömar- och läraranteckningar:

 • Kan se originaldokument
 • Kan visa alla New Box View-anteckningar
 • Kan inte lägga till eller redigera New Box View-anteckningar

Saknar behörighet att se andra bedömar- och läraranteckningar:

 • Kan se originaldokument
 • Kan bara visa egna New Box View-anteckningar
 • Kan inte lägga till eller redigera New Box View-anteckningar

Deltagare

 • Kan endast visa anteckningar efter att lärare gjort bedömningar
 • Kan inte visa anteckningar när anonym bedömning är aktiverad