Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Delegerade bedömningsscenarier

Precis som i den nuvarande versionen av Learn kommer olika användare att se olika anteckningar i dokument, baserat på deras roller och konfigurationerna för anonym och delegerad bedömning om det är aktiverat.

1. Tillagda anteckningar i New Box View, men inga bedömningar

Deltagare skickade dokument till New Box View. Lärare och bedömare gjorde anteckningar, men inga bedömningar gjordes. Sedan visas dokumenten i New Box View.

Lärare

 • Kan se originaldokument
 • Kan visa alla New Box View-anteckningar
 • Kan lägga till eller redigera egna New Box View-anteckningar

Bedömare

Behörighet att se andra bedömar- och läraranteckningar:

 • Kan se originaldokument
 • Kan visa alla New Box View-anteckningar
 • Kan lägga till eller redigera egna New Box View-anteckningar

Saknar behörighet att se andra bedömar- och läraranteckningar

 • Kan se originaldokument
 • Kan bara visa egna New Box View-anteckningar
 • Kan lägga till eller redigera egna New Box View-anteckningar

Deltagare

 • Kan endast visa anteckningar efter att lärare gjort bedömningar
 • Kan inte visa anteckningar när anonym bedömning är aktiverad

2. Bedömning gjord i New Box View

Deltagare skickade dokument till New Box View. Lärare och bedömare lade till anteckningar och bedömningar i New Box View.

Lärare

 • Kan se originaldokument
 • Kan visa alla New Box View-anteckningar
 • Kan lägga till eller redigera egna New Box View-anteckningar

Bedömare

Behörighet att se andra bedömar- och läraranteckningar:

 • Kan se originaldokument
 • Kan visa alla New Box View-anteckningar
 • Kan inte lägga till eller redigera New Box View-anteckningar

Saknar behörighet att se andra bedömar- och läraranteckningar:

 • Kan se originaldokument
 • Kan bara visa egna New Box View-anteckningar
 • Kan inte lägga till eller redigera New Box View-anteckningar

Deltagare

 • Kan endast visa anteckningar efter att lärare gjort bedömningar
 • Kan inte visa anteckningar när anonym bedömning är aktiverad