Ditt lärosäte bestämmer om direktbedömningsfunktionen ska vara tillgänglig.

Öppna sidan Uppgiftsbedömning

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du öppnar uppgifter.

Du kan börja bedöma på sidan Behöver bedömas eller i Kursadministration och resultat. På sidan Uppgiftsbedömning kan du se, kommentera och bedöma uppgiftsfiler som kursdeltagarna har skickat in.

Mer information om sidan Behöver bedömas

Mer information om att tilldela resultat i Kursadministration och resultat

Mer information om sena uppgifter


Skicka påminnelser om kursarbete som saknas

Du kan skicka e-postpåminnelser från kolumner i Kursadministration och resultat till deltagare och gruppmedlemmar som har kursarbete som saknas. Deltagarna får ett systemgenererat e-postmeddelande som visar kursen, kursarbetet och förfallodatumet om du har angett ett.

Mer information om att skicka påminnelser


Kan jag bedöma uppgifter i appen?

Ja! Om ditt lärosäte använder Blackboard Learn Q4 2018 eller senare, kan du bedöma uppgifter i Blackboard Instructor-appen.

Komma igång med att bedöma i appen


Kan jag bedöma uppgifter direkt i webbläsaren?

Om ditt lärosäte tillåter det kan du skriva kommentarer och ange resultat för kursdeltagares inlämnade filer direkt i webbläsaren. Det infogade granskningsprogrammet drivs med hjälp av New Box View, en molnbaserad teknik från tredje part. New Box View stöds i samma webbläsare som stöder Blackboard Learn.

På sidan Bedöm uppgiften öppnas de filtyper som stöds automatiskt i webbläsaren.

Filtyper som stöds

Följande dokumenttyper kan öppnas och kommenteras direkt i webbläsaren:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSM, XLSX)
 • PDF

Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras. Om en deltagare har laddat upp en fil som inte kan öppnas direkt i webbläsaren uppmanas du att hämta den.

Om deltagare laddar upp bilder som inlämningar kan du endast lägga till kommentarer.

Uppgifter som deltagarna skrivit med redigeringsverktyget kan inte bedömas direkt i webbläsaren. Inlämningar av den här typen visas i bedömningsfönstret men det går inte att skriva kommentarer i dem.

I New Box View kan du se andra filtyper i det interna granskningsprogrammet, till exempel videor, men du kan inte lägga till anteckningar i dem. En fullständig lista över filer som stöds finns på Box-sidan: Filtyper och teckensnitt som stöds i Box Content Preview (File Types and Fonts Supported in Box Content Preview).


Direktbedömning av uppgifter och New Box View

Granskningsprogrammet kan användas med de aktuella versionerna av Firefox, Chrome och Safari.

Deltagarnas filinlämningar lagras som vanligt i din Blackboard Learn-instans. En kopia av inlämningen förs över till New Box Views molntjänst för konvertering. Den konverterade versionen av dokumentet ligger i molnet på servrar som hanteras av New Box View.

Efter inlämningen skickas användarnamn och användar-ID till New Box View för tillskrivnings- och ägarskapsinformation. Resultat, för- och efternamn, e-postadress eller övrig information delas inte med Box. Endast filer i ursprungsformat överförs till New Box View för konvertering.

Video: Inline Grading in the Original Course View


Watch a video about assignment inline grading

Doesn't seem familiar? Watch a video about assignment inline grading in "Ultra."

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Inline Grading in the Original Course View shows how to grade and annotate assignment submissions.


Arbetsflöde för direktbedömning av uppgifter

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om arbetsflöde för direktbedömning.

Om ditt lärosäte tillåter det kan du skriva kommentarer och ange resultat i kursdeltagares filer direkt i webbläsaren med New Box View.

De filtyper som kan öppnas i webbläsaren öppnas direkt på sidan Uppgiftsbedömning i webbläsaren.

Tidsgränsen för anteckningssessioner går ut efter en timme. Du får ett varningsmeddelande. Efter att tidsgränsen har gått ut kan det hända att anteckningarna inte sparas. Behöver du mer tid? Klicka på Spara utkast för att spara arbetet och fortsätta senare. Dina anteckningar, återkopplingar och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

New Box View-anteckningar har inte stöd i Chrome. Använd Safari eller Firefox för bästa upplevelse.

 1. Visa instruktioner. Visa uppgiftsinstruktionerna.
 2. Lägg till kommentarer, markera text och rita i dokumentet.
  • Kommentarer: Välj ikonen läge för punktanteckningar och för pekaren dit du vill lägga till en kommentar. Välj Skicka. Du kan fortsätta att lägga till kommentarer i följd.
  • Markera text: Peka och dra markören för att markera text och välj sedan Markera text. Välj Lägg till kommentarer till markerad text för att lägga till en kommentar till en markering. Om du vill ta bort en markering väljer du Markera text igen.
  • Rita: Välj ikonen läge för ritanteckningar. Därefter håller du ned och drar pekaren för att rita i dokumentet. Spara eller Ta bort det som du har ritat. Du kan fortsätta att rita i följd och spara eller ta bort allt som du har ritat med en åtgärd. Du kan inte redigera eller ta bort det som du har ritat när du har sparat.
 3. Ta bort eller svara på kommentarer. Öppna en kommentar igen och välj ikonen Ta bort i högra hörnet för att ta bort den. Du kan även svara och lägga till ytterligare information.
 4. Få åtkomst till ytterligare åtgärder. För pekaren längst ned på skärmen för att komma åt funktioner. Du kan zooma in och ut och gå till andra sidor i en deltagares fil.
 5. Ange resultat och ge återkoppling. I den högra panelen kan du ange resultatet för inlämningen, skriva återkoppling, bifoga filer och lägga in privata anteckningar för dig själv. Deltagare ser inte dina privata anteckningar. I rutan Återkoppling till deltagare klickar du på ikonen för den redigerare som representeras av bokstaven A för att öppna redigerarens popup-fönster.

  Om du har kopplat ett kriterium kan du komma åt det i det här området.

  Deltagare kan få åtkomst till filen med anteckningar när du har tilldelat ett resultat och valt Skicka in.

  Här kan du även skriva över och återställa resultat.

 6. Hämta deltagarens fil. När du har valt Skicka in genereras en PDF-fil med dina anteckningar. Hur lång tid det tar att skapa PDF-filen beror på den ursprungliga filens storlek.

  Gå tillbaka till uppgiften och öppna filmenyn. Du kan hämta den ursprungliga deltagarfilen eller en PDF-fil med dina anteckningar. Om deltagaren tillhandahöll ett annat namn för filen i inlämningen så behåller den nedladdade filen detta namn.

  Använd webbläsarens utskriftsfunktion för att skriva ut den nedladdade filen.

Ett välkänt problem med Chromes inbyggda PDF-granskningsprogram är att det kanske inte visar alla dina anteckningar. Öppna istället PDF-filer med anteckningar i ett lokalt PDF-granskningsprogram, till exempel Adobe Acrobat.

Vad ser kursdeltagarna? När du har bedömt uppgifter kan kursdeltagarna se sina resultat på sidan Mina resultat . De kan även välja uppgiften i kursen och se vad de har lämnat in, din återkoppling och sina resultat.

Kommentarssammanfattning

Du kan enkelt se flera kommentarer på en gång när du laddar ner PDF-filer med anteckningar. Bästa resultat får du om du öppnar PDF-filerna med anteckningar i ett PDF-program, som Adobe Acrobat. I PDF-filerna med anteckningar kan du se följande:

 • Alla komprimerade kommentarer har numrerade etiketter efter var de finns i dokumentet. Numreringen börjar med den första kommentaren. Med de komprimerade kommentarerna kan du se all text i dokumentet. Om du håller muspekaren över en kommentar öppnas kommentaren på plats.
 • Längst ned i PDF-filen visas en kommentarssammanfattning. Där kan du läsa alla kommentarerna i en lista. Kommentarerna visas med sidnummer och kommentarsnummer.

Lägga till inspelningar med återkoppling

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att spela in återkoppling.

Du kan bädda in en ljud- eller videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer försök. Inspelningsalternativet visas i återkopplingsredigeraren för de flesta bedömda objekt i kursen. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Kom ihåg: I rutan Återkoppling till lärare väljer du ikonen för redigering som representeras av bokstaven A för att öppna ett popup-fönster.

Mer om hur du lägger till ljud- eller videoåterkoppling


Bedöma med SafeAssign

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att bedöma med SafeAssign.

När du skapar en uppgift kan du aktivera SafeAssign, som är en tjänst för att upptäcka plagiering. När du tilldelar resultat kan du visa en originalitetsrapport med viktig information om källor som använts.

Mer om att bedöma uppgifter med SafeAssign


ULTRA: Var börjar jag bedöma?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet för information om att komma åt uppgifter.

Du kan välja var du vill börja bedöma.

Vill du se hur många uppgifter som är klara för bedömning i alla dina kurser? I den lista där ditt namn visas har du omedelbar tillgång till alla dina kursers bedömningsuppgifter på den globala resultatsidan. Alla dina bedömningsuppgifter organiseras efter kurs. Du kan snabbt se över hur långt du har kommit, ange prioriteter för alla kurser och till och med börja bedöma. Du behöver inte gå till varje enskild kurs för att se vad som är klart för bedömning.

Sidan visar enbart information om du måste göra något. Du kan se uppgifter som är klara för bedömning eller vilka uppgifter som är försenade och för hur många deltagare.

Vill du fokusera på något speciellt? Du kan öppna Kursadministration och resultat från navigeringsfältet i en kurs. Där kan du se vem som gjort inlämningar och börja bedöma.

I aktivitetsflödet får du information om när deltagarnas inlämningar är klara för bedömning. Klicka på länken för att gå till Kursadministration och resultat. Du kan även välja en uppgift på sidan Kursinnehåll för att se hur många deltagare som har gjort inlämningar.

Video: Grading Assignments in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about grading assignments

Doesn't seem familiar? Watch a video about assignment inline grading in "Original."

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grading assignments explains how to grade assignments in the Ultra Course View.


ULTRA: Börja bedöma från en uppgift

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om resultattilldelningssidan.

När du öppnar en uppgift visar sidan Innehåll och inställningar de anvisningar och filer du har försett deltagarna med, samt information om till exempel förfallodatum. Välj ikonen Inställningar om du vill göra ändringar. Du kan till exempel ändra bedömningsschemat när som helst och ändringen syns sedan för deltagarna och i Kursadministration och resultat.

Visa kriterierna. Om du har kopplat kriterier till uppgiften kan du granska dem.

Mer information om att bedöma med kriterier

Häng med i konversationen. Om du tillåter konversationer om uppgiften väljer du ikonen Inled klasskonversation. Deltagare kan diskutera uppgifter med dig och andra deltagare. Konversationens utveckling visas endast för relevant uppgift.

Ikonen visas med en lila cirkel som markerar ny aktivitet.

Mer information om konversationer

Kontrollera hur många som behöver bedömas. Klicka på länken Inlämningar för att se hur många deltagare som har slutfört uppgiften.

Förfina frågor. Om du inkluderade frågor kan du behöva göra korrigeringar efter att deltagarna har öppnat en uppgift eller gruppuppgift. Till exempel kan du ha valt fel svar, hittat ett skrivfel eller vill justera poängalternativ. Du kan göra en ändring som alla deltagare kan se och automatiskt uppdatera alla resultat.

Mer information om att redigera frågor


ULTRA: Sidan med uppgiftsinlämningslistan

Sidan med inlämningslistan visar alla inskrivna deltagare. Du kan söka efter en deltagare eller en grupp och välja hur många objekt som ska visas på sidan. Systemet kommer ihåg dina val, så om du går ur och återkommer finns inställningen tillbaka under nästa session. Du kan välja vilken sida som ska visas på skärmens nederdel.

Använd menyn Filter för att endast visa de inlämningar som behöver bedömas. Du kan då filtrera efter Alla statusar och Behöver bedömas. Menyn Filter visas inte för grupp- och diskussionsobjekt.

Ha kontroll över alla inlämningar på en sida. Se snabbt vilka försök som kan bedömas. Deltagarprofilbilder visas med en röd cirkel när deltagaren har sena inlämningar eller om förfallodagen har passerat och inget försök har skickats in.

Få tillgång till detaljerna. Du kan granska anvisningarna och inställningarna när som helst. Klicka exempelvis på länken Innehåll och inställningar för att gå tillbaka till uppgiftssidan.

Visa deltagare med anpassningar. Du kan ange anpassningar för enskilda deltagare och undanta dem från krav, som till exempel inlämningsdatum för utvärderingar och tidsgränser. Använd anpassningar för att hjälpa deltagare att gå vidare i kursen även om de kanske har svårt att uppfylla vissa krav. Ikoner visas bredvid namnen i Kursadministration och resultat och i deltagarförteckningen för de deltagare som har anpassningar.

Mer om anpassningar

Granska konversationen. Välj ikonen Öppna klasskonversation för att se vad deltagarna säger.

Ladda ner inlämningar. För att påskynda din bedömningsprocess kan du ladda ner deltagarnas utvärderingsinlämningar och visa dem offline. Du kan ladda ner alla eller valda inlämningar som en enda ZIP-fil.

Mer om att ladda ner inlämningar

Börja bedöma. Välj deltagarnas namn för att komma åt deras individuella inlämningar, tilldela resultat och ge återkoppling. Du kan ange ett numeriskt värde med högst fem siffror. Du kan inkludera ytterligare två siffror efter ett decimalkomma. Du kan även tilldela resultat direkt på den här sidan. De här resultaten är omprövade och justerade resultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet. När du har tilldelat ett värde kan du klicka var som helst utanför resultatområdet för att spara.

Mer information om resultatkapslar

Mer information om att skriva över resultat

Är du redo att publicera resultat? Publicera visas bredvid varje resultat som du inte har publicerat än. Du kan välja vilka resultat du vill publicera och när. Publicerade resultat visas med ett meddelande i kolumnen att de har publicerats. Du kan också bedöma alla inlämningar för ett objekt i följd och sedan välja Publicera alla resultat för att publicera alla resultat på en gång.

Om du valde att inte visa rätta svar för frågor som poängsätts automatiskt, gå tillbaka till inställningspanelen för utvärderingen och välj kryssrutan Visa rätta svar.

Mer om att visa rätta svar

Från en deltagares inlämningssida kan du komma åt menyn bredvid resultatkapseln för att lägga till ett undantag för uppgiften. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om uppgiften är dold för andra deltagare. Du kan även lägga till undantag efter att du har lagt upp resultaten.

Mer om utvärderingsundantag

Visa tidsstämplar för inlämningar

När du påbörjar eller granskar en bedömning kan du peka på tidsstämpeln för inlämningen för att visa mer information. Tidsstämplar visas på deltagarnas inlämningssidor och på deras försökspaneler när flera försök är tillåtna för en utvärdering.

På en deltagares inlämningssida kan du till exempel visa när en deltagare har lämnat in och när du har publicerat resultatet. Tidsstämpeln visas i rött med etiketten ”sen” efter inlämningsdatumet.

När flera försök är tillåtna väljer du deltagarens namn i listan på sidanInlämningar för att öppna försökspanelen. Peka på en tidsstämpel för att visa ytterligare information.


ULTRA: Återkopplingspanel

Öppna ett försök. På sidan Inlämningar klickar du på återkopplingsikonen för att öppna återkopplingspanelen. Panelen blir kvar på samma plats när du bläddra igenom uppgiften och lägger till övergripande återkoppling och ett resultat.


ULTRA: Infoga en återkopplingsinspelning i redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att spela in återkoppling.

Du kan bädda in en ljud- eller videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer försök. Inspelningsalternativet visas i återkopplingsredigeraren för de flesta bedömda objekt i kursen. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

Mer om hur du lägger till ljud- eller videoåterkoppling


ULTRA: Direktbedömning av uppgifter och New Box View

Om din institution tillåter det kan du skriva kommentarer och ange resultat i kursdeltagares filer direkt i webbläsaren. Det infogade granskningsprogrammet drivs med hjälp av New Box View, en molnbaserad teknik från tredje part. New Box View stöds i samma webbläsare som stöder Blackboard Learn.

Följande dokumenttyper kan öppnas och kommenteras direkt i webbläsaren:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSM, XLSX)
 • PDF

Om du har aktiverat parallell bedömning kan du och deltagarna inte se bedömarnas kriterier och anteckningar i deltagarnas filer. Deltagare ser bara kriterier och anteckningar som den slutgiltiga bedömaren, den som förenar resultat, lämnar.

Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras. Om en deltagare har laddat upp en fil som inte kan öppnas direkt i webbläsaren uppmanas du att hämta den.

I New Box View kan du se andra filtyper i det interna granskningsprogrammet, till exempel videor, men du kan inte lägga till anteckningar i dem. En fullständig lista över filer som stöds finns på Box-sidan: Filtyper och teckensnitt som stöds i Box Content Preview (File Types and Fonts Supported in Box Content Preview).

Mer information om New Box View

Video: Inline Grading in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about assignments inline grading

Doesn't seem familiar? Watch a video about assignment inline grading in an "Original" course.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Inline Grading in the Ultra Course View shows how to grade and annotate assignment submissions.


ULTRA: Arbetsflöde för direktbedömning av uppgifter

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om arbetsflödet för direktbedömning.

Filer som stöds öppnas automatiskt i webbläsaren.

New Box View-anteckningar har inte stöd i Chrome. Använd Safari eller Firefox för bästa upplevelse.

Se hur många objekt du har bedömt. Du kan se hur långt du har kommit längst upp till höger.

Lägg till kommentarer, markera text och rita i dokumentet. Anteckningar sparas medan du arbetar.

 1. Kommentarer: Välj ikonen läge för punktanteckningar och för pekaren dit du vill lägga till en kommentar. Välj Skicka. Du kan fortsätta att lägga till kommentarer i följd. Öppna en kommentar igen och välj ikonen Ta bort i högra hörnet för att ta bort den.
 2. Markera text: Peka och dra markören för att markera text och välj sedan Markera text. Välj Lägg till kommentarer till markerad text för att lägga till en kommentar till en markering. Om du vill ta bort en markering väljer du Markera text igen.
 3. Rita: Välj ikonen läge för ritanteckningar. Därefter håller du ned och drar pekaren för att rita i dokumentet. Spara eller Ta bort det som du har ritat. Du kan fortsätta att rita i följd och spara eller ta bort allt som du har ritat med en åtgärd. Du kan inte redigera eller ta bort det som du har ritat när du har sparat.
 4. Ytterligare åtgärder: För pekaren längst ned på skärmen för att komma åt funktioner. Du kan zooma in och ut och gå till andra sidor i en deltagares fil.

Välj ett filalternativ. När du har öppnat en fil internt i programmet och lagt till anteckningar och ett resultat uppdateras filens menyalternativ. Du kan hämta den ursprungliga deltagarfilen eller en PDF-fil med dina anteckningar. Hur lång tid det tar att skapa PDF-filen beror på hur stor den ursprungliga filen är.

Mer information om hur flera kommentarer visas i kommenterade PDF-filer

Använd webbläsarens utskriftsfunktion för att skriva ut den nedladdade filen.

Ett välkänt problem med Chromes inbyggda PDF-granskningsprogram är att det kanske inte visar alla dina anteckningar. Öppna istället PDF-filer med anteckningar i ett lokalt PDF-granskningsprogram, till exempel Adobe Acrobat. Deltagare kan inte se anteckningar i sina filer förrän du publicerar resultatet.

Bedöma, ge återkoppling och lägga upp. Tilldela ett resultat och välj återkopplingsikonen för att lägga till en anteckning med förslag, uppmuntran och övergripande återkoppling om inlämningen. Öppna menyn för att publicera resultatet eller ta bort inlämningen. Du kan även ge deltagaren ett undantag för denna uppgift. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om uppgiften är dold för andra deltagare.

Om du har kopplat ett kriterium visas kriterieikonen i resultatkapseln.

Mer information om att bedöma med kriterier

Om du inkluderade frågor kan du öppna en frågas meny och välja Redigera/Omvärdera för att göra ändringar som påverkar allas test. Du får en varning efter att du har sparat dina ändringar om deltagarinlämningar finns och ny bedömning sker.

Mer information om att redigera och göra nya bedömningar av frågor

Lägga upp nu eller senare. Du kan lägga upp resultat och återkoppling så att deltagarna kan se dem efter hand som du granskar inlämningarna. På sidan med inlämningslistan visas även Skicka bredvid alla resultat som du inte har publicerat än. Du kan välja vilka resultat du vill publicera och när.

Du kan lägga till och redigera kommentarer även efter att du har publicerat resultatet.

Vad ser kursdeltagarna? Efter hand som du bedömer uppgifter och lägger upp resultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt en uppgift, sina inlämningar, din återkoppling och sina resultat på sidan Kursinnehåll.

Om du har aktiverat parallell bedömning kan deltagarna inte se bedömarnas kriterier och anteckningar i sina filer. Deltagare ser bara kriterier och anteckningar som den som förenar resultat lämnar.


ULTRA: Bedöma med SafeAssign

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att bedöma med SafeAssign.

När du bedömer utvärderingar med SafeAssign kan du visa en originalitetsrapport för att se hur mycket av det inlämnade innehållet som matchar redan publicerat material.

Mer om att bedöma uppgifter med SafeAssign


ULTRA: Bedöma en uppgift med flera försök

När du skapar en uppgift kan du välja att låta deltagarna skicka in fler än ett försök. Flera försök påverkar hur uppgiftens slutresultat beräknas automatiskt. Välj hur du vill beräkna slutresultatet:

 • Genomsnittet för alla försök
 • Första försöket som bedömts
 • Försöket med bäst resultat
 • Senaste försöket som bedömts
 • Försöket med lägst resultat

Du kan inte tillåta flera försök för en gruppuppgift eller när du samlar in inlämningar offline.

Inställningen Bedöm försök avgör hur det slutgiltiga resultatet beräknas automatiskt, men du har alternativet att. justera det slutgiltiga resultatet. Varje försök måste följa den inlämningsdag du anger för uppgiften. Om en deltagare skickar in ett försök efter förfallodagen markeras försöket som försenat. Försök som skickas in innan tidsgränsen markeras som inlämnade i tid.

Du kan bara skriva över slutresultatet, inte resultaten för varje försök.

Mer information om följderna av att skriva över resultat

Visa enskilda försök

Du kan bedöma en uppgift med flera försök från samma platser där du bedömer en vanlig uppgift:

 • Aktivitetsflöde
 • Kursadministration och resultat
 • Uppgiften

När du väljer en deltagares namn, öppnas en panel som visar alla försök tillsammans med det datum då försöket skickades in. Markera ett försök för att visa inlämningen.

Återkopplingsikonen visas bredvid varje försök. Välj ikonen för att öppna Återkopplingspanelen, som ligger på sidan av skärmen. Du kan bläddra igenom uppgiften och lägga till övergripande återkoppling och ett resultat.

Om du har använt kriterier eller frågor som poängsätts automatiskt, finns eventuellt redan ett resultat för försöket.

Slutresultat

Slutresultatet för en uppgift med flera försök beräknas enligt den inställning för Bedöm försök som du valde i Uppgiftsinställningar. På panelen som innehåller deltagarens försök visas det slutgiltiga resultatet när de försöken har bedömts. Om slutresultatet till exempel beräknas på försöket med högst resultat visas slutresultatet direkt efter att minst ett försök har bedömts. Slutresultatet kan dock ändras när du bedömer fler försök.

När du är klar med bedömningen av försöken kan du publicera det slutgiltiga resultatet för deltagaren.

Vad ser deltagarna?

Uppgifter med flera försök visar hur många försök som tillåts samt hur slutresultatet beräknas. Deltagarna ser den här informationen på sidan Detaljer och information innan de börjar med uppgiften. När resultaten läggs upp kan deltagarna visa resultat för alla sina försök samt slutresultatet. Om du tar beslutet att skriva över slutresultatet visas ett meddelande med information för deltagaren.

Mer information om hur deltagare kommer åt uppgifter i Blackboard Learn – använd webbläsarens bakåtknapp för att gå tillbaka till detta ämne


ULTRA: Bedöma en uppgift med tidsgräns

När du låter deltagarna arbeta med en uppgift efter att tiden har gått ut kan du se vilka inlämningar som har överskridit tidsgränsen. Om du har lagt till frågor kan du se hur många frågor som har besvarats efter att tiden har gått ut.

Mer information om att bedöma uppgifter med en tidsgräns – det finns exempel i avsnittet om testbedömning