Du kan ladda ner uppgiftsinlämningar för att rätta dem offline. Du kan välja att ladda ner alla eller endast markerade inlämningar i en enda zip-fil. Extrahera eller expandera filen för att visa innehållet. Varje inlämning sparas som en separat fil.

Windows- och Mac-datorer har inbyggda funktioner för att visa och extrahera komprimerade zip-filspaket. Mer information finns i hjälpen för datorns operativsystem.

Ladda ner uppgifter

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om hur du laddar ner uppgifter.

 1. Gå till Kursadministration och resultat och öppna menyn i uppgiftskolumnen och välj alternativet Ladda ned uppgiftsfil.
 2. Välj vilka deltagarinlämningar du vill ladda ner på sidan Ladda ner uppgiften ELLER markera kryssrutan i rubrikfältet för att välja alla tillgängliga inlämningar.
 3. Välj Skicka in.
 4. Klicka på Ladda ner uppgifter nu på sidan Ladda ner uppgift. Ett popup-fönster visar instruktioner för vad du ska göra med filen.
 5. Klicka på Spara fil i popup-fönstret och välj sedan OK.
 6. Bläddra till den plats där du vill ladda ner filen och klicka på Spara.
 7. Klicka på OK på sidan Ladda ner uppgift för att gå tillbaka till Kursadministration och resultat.

När du använder nedladdningsfunktionen, inkluderas användarnamnen automatiskt i filnamnen så att det är lätt att känna igen dem. Om du däremot laddar ner filer en och en från sidan Uppgiftsbedömning finns inte användarnamnen med. För att undvika förvirring kan du be deltagarna att använda detaljerade filnamn där deras efternamn eller användarnamn ingår när de lämnar in uppgifter.

Om en deltagare har lagt till en bilaga, innehåller den nedladdade zip-filen eventuellt två filer för varje deltagare: den bifogade filen och en txt-fil som skapas automatiskt i Kursadministration och resultat. I txt-filen finns information om inlämningen samt kommentarer från inlämnaren. Båda filer innehåller deltagarens användarnamn i filnamnet så att de är lätta att känna igen.

Med funktionen Rensa uppgiftsfil kan du välja deltagare och ta bort filer som är kopplade till deras inlämningar. Den här funktionen finns i uppgiftskolumnens meny i Kursadministration och resultat.


Bedöma nedladdade uppgifter

När du har granskat inlämningar och satt resultat på dem offline kan du lägga in resultat och kommentarer i Kursadministration och resultat. Öppna menyn i uppgiftens cell och välj alternativet Visa resultatöversikt. På sidan Resultatöversikt klickar du på Redigera resultat. Du kan bifoga filer med filinfogningsfunktionen i redigeringsverktyget. Du kan även klicka på Visa försök för att se deltagarnas arbete i avsnitten Inlämning och Kommentarer när du lägger till resultat, kommentarer och filer.

Du kan även skriva in resultat direkt i cellerna i Kursadministration och resultat. Om du skriver ett resultat för det första försöket på en uppgift där du har tillåtit två försök kallas det resultatet för ett omprövat och justerat resultat. Om du sedan bedömer det andra försöket på sidan Bedöm uppgiften, ersätter det omprövade och justerade resultatet fortfarande resultatet som du tilldelar för det andra försöket. Tänk därför igenom vilka konsekvenser det får om du anger resultat direkt i Kursadministration och resultat.

Mer information om att skriva över resultat

Video: Download Assessment Submissions


ULTRA: Watch a video about downloading assessment submissions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Download assessment submissions explains how to download assessment submissions and what you can and cannot download in the Ultra course view.


ULTRA: Ladda ner utvärderingar

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att ladda ner uppgifter.

För att påskynda din bedömningsprocess kan du ladda ner deltagarnas utvärderingsinlämningar och visa dem offline. Du kan ladda ner alla eller valda inlämningar som en enda ZIP-fil. Extrahera eller expandera filen för att visa innehållet. Varje inlämning sparas som en separat fil med varje deltagares användarnamn.

Även dina lärarassistenter, kontaktpersoner och bedömare har möjlighet att ladda ner utvärderingsinlämningar.

Du kan ladda ner innehåll och filer som deltagarna skapar och bifogar i redigeringsverktyget för sina inlämningar.

Du kan inte ladda ner innehåll och filer som är kopplade till utvärderingsfrågor. Om en utvärdering till exempel endast har öppna frågor laddas inte deltagarnas svar ner. Du kan inte heller ladda ner diskussioner, grupparbete eller anonyma inlämningar.

Välj nedladdningsalternativet från de här områdena i administration och resultat:

 • Listvy: Objektets sida Inlämningar > meny i rubrikraden
 • Rutnätsvy: Objektets meny

Sidan Ladda ner utvärderingsfiler

På sidan Ladda ner utvärderingsfiler markerar du kolumnrubriken Namn eller Datum för att sortera inlämningarna.

 1. Markera kryssrutan bredvid kolumnen Namn om du vill välja alla inlämningar eller enskilda inlämningar. Om du väljer alla är det endast inlämningar med filer och text som tillhandahållits av deltagare i redigeraren som inkluderas i ZIP-filen.

  Om du har tillåtit flera försök inkluderas filerna för alla försök för varje deltagare.

 2. Välj Skapa ZIP-fil för att starta processen.
 3. Välj Skicka i popup-fönstret. Filen skapas i bakgrunden och du kommer automatiskt tillbaka till listsidan eller rutnätsvyn Inlämningar. Processen kan ta en liten stund beroende på filens storlek.

Du får ett e-postmeddelande och ett kursmeddelande när ZIP-filen är klar att ladda ner till din dator. På kurssidan Meddelanden eller i e-postmeddelandet ska du klicka på länken Ladda ner nu.

Om du tar bort e-postmeddelandet och kursmeddelandet med länken för att ladda ner filen måste du köra om nedladdningen. ZIP-filen finns kvar i systemet tills en rutinmässig systemrensning utförs, var 90:e dag eller längre, eller tills en administratör manuellt tar bort den. Kontakta administratören för mer information.


ULTRA: Visa innehåll i ZIP-filen

Windows- och Mac-datorer har inbyggda funktioner för att visa och extrahera komprimerade zip-filpaket. Mer information finns i hjälpen för datorns operativsystem.

När du har extraherat filen visas en mapp med filer för varje inlämning. Användarnamn läggs automatisk in i filnamnen så att filerna blir lätta att identifiera.

Filer som ingår i ZIP-filen

TXT-fil: Om en deltagare använde redigeraren för att slutföra utvärderingen visas inlämningstexten i en TXT-fil. Du hittar även information om inlämningen, till exempel inlämningsdatumet. Kom ihåg: Innehåll och filer som bifogas till utvärderingsfrågor laddas inte ner.

Inlämningsfiler: Om deltagaren har laddat upp en eller flera filer som inlämning visas de tillsammans i listan. En deltagares inlämning kan till exempel innehålla ett Word-dokument, en bildfil och ett bildspel. Kom ihåg: Om du har tillåtit flera försök inkluderas filerna för alla försök för varje deltagare.

Kombination: En deltagare kan lägga till text och bifoga filer i redigeraren för att slutföra inlämningen.