Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda uppgifter i ultrakursvyn.

Du kan skapa inlämningsuppgifter utöver annat undervisningsmaterial.

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att skapa uppgifter.

Med uppgifter kan du skapa kursmaterial samt hantera resultat och återkoppling för varje enskild kursdeltagare separat. Du kan skapa uppgifter i kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar.

När du skapar en uppgift skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat. I Kursadministration och resultat eller på sidan Väntar på bedömning kan du se vilka som har skickat in sina arbeten och påbörja bedömningen av dem. Kursdeltagarna hittar sina resultat på sidorna Mina resultat eller på sidan Granska sändningshistorik för respektive uppgift.

Du kan även skapa gruppuppgifter som du ger till en eller flera grupper i en kurs. Varje grupp skickar in en gemensam uppgift och alla medlemmar får samma resultat. Du kan skapa en enda uppgift och ge alla grupper den, eller skapa flera unika uppgifter och ge olika grupper olika uppgifter.

Mer om gruppuppgifter


Skapa en uppgift

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att skapa uppgifter.

Du kan skapa uppgifter i kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar.

 1. Gå till menyn Granskningar, välj alternativet Uppgift och ange namn på uppgiften, instruktioner och bifoga de filer som kursdeltagarna behöver. Du kan använda funktionerna i redigeraren för att formatera text och lägga till filer. Du kan även lägga till filer under Uppgiftsfiler.

  I Blackboard-mobilappen visas uppgiftsinstruktioner för Original-kurser efter att deltagare påbörjar ett försök.

  • Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Filen sparas i mappen på den högsta nivån i lagringsplatsen för din fil: Kursfiler eller Innehållssamling. Du kan även bifoga en fil från lagringsplatsen.

   -ELLER-

   Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp var och en för sig. Om webbläsaren inte tillåter att du skickar in din uppgift efter att du har laddat upp en mapp väljer du Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Då kan du dra filerna en och en och skicka in.

   Du kommer inte att kunna dra filer för att ladda upp om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn.

   Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

  • Alternativt väljer du en Förfallodag. Uppgifter med inlämningsdag inställd visas automatiskt i kurskalendern och i modulen Att göra. Inlämningar godtas efter detta datum, men markeras som sena. Om du inte vill att deltagare ska kunna komma åt en uppgift efter förfallodagen ska du välja lämpliga visningsdatum.

   Mer information om sena uppgifter

  • I avsnittet Bedömning ska du skriva in Möjliga poäng.

   Om du ställer in möjliga poäng till ett decimaltal kan inte bokstavsresultat tilldelas korrekt.

  • Alternativt kan du lägga till en rubrik. Du kan expandera avsnittet och ställa in sådant som anonym bedömning, hur resultatet ska visas och antalet försök. Du kan tillåta fler än ett försök med en uppgift.
  • När du är färdig med uppgiften gör du den tillgänglig för kursdeltagarna. Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatum påverkar inte en uppgifts tillgänglighet utan endast när uppgiften visas.
  • Klicka på Skicka.

  Mer om inställningar för uppgiftsbedömningar

  Mer om att lägga till filer i redigeraren

  Mer om kursfiler jämfört med Content Collection


  Sena uppgifter

  När du anger en förfallodag för en uppgift, kan deltagarna ändå lämna in försök efter det angivna datumet. Inlämningar som skickas in efter förfallodagen markeras som sena. Om du drar av poäng för sena inlämningar ska du informera deltagarna i uppgiftens anvisningar.

  Du kan visa etiketten som anger att något har lämnats in sent i följande områden:

  • Deltagarens inlämningssida på resultatpanelen
  • Deltagarens resultatöversiktssida
  • Sidan Behöver bedömas

  Från Kursadministration och resultat kan du även visa en lista över alla inlämningar med alternativet Ladda ner uppgiftsfil på menyn för en uppgift. Du kan visa vem som har lämnat in, vilket datum inlämningen gjordes och resultatstatus. Du kan sortera efter datum för att på ett enkelt sätt se vem som har lämnat in efter förfallodagen.

  Om du inte vill att deltagare ska kunna komma åt en uppgift efter förfallodagen ska du välja lämpliga visningsdatum. Informera deltagarna om att du inte godtar inlämningar efter förfallodagen, och att uppgiften inte längre kommer att vara tillgänglig.

  Deltagare ser etiketten som markerar att något är sent när de gör en inlämning efter förfallodagen.


  Bekräftelse om inlämning av deltagarnas uppgifter

  När deltagare skickar uppgifter visas sidan Granska sändningshistoriken med information om inskickade uppgifter och ett positivt meddelande med ett bekräftelsenummer. Deltagarna kan kopiera och spara det här numret som bevis på inlämningen och bevis för akademiska tvister. För uppdrag med flera försök får deltagarna olika nummer för varje inlämning. Om din institution har aktiverat e-postaviseringar för bekräftelser på inlämningar får deltagarna även ett e-postmeddelande med ett bekräftelsenummer och annan information för varje inlämning.

  Du och dina deltagare kommer inte att kunna visa bekräftelsenummer om din institution använder Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 eller tidigare. E-postaviseringar för deltagare och deltagaråtkomst till kvittohistorik lanserades i Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

  Du och dina administratörer har en hämtbar post i systemet även om ett försök, en uppgift eller deltagare tas bort i ett senare skede. Dessa poster underhålls i kursen och kan även hämtas efter arkiverings- och återställningsprocessen.

  Du kan komma åt alla dina elevers bekräftelsenummer från Kursadministration och resultat. Öppna menyn Rapporter och välj Sändningskvitton.

  På sidan Sändningskvitton kan du visa information för varje uppgift, till exempel vem som har skickat in och när. Gruppuppgifter loggas dessutom och i kolumnen Avsändare ser du vem som har skickat in för gruppen. I kolumnen Sändning kan du se om en deltagare har skickat en fil eller skrivit sändningen i redigeraren för uppgiften.

  Använd menyerna överst på sidan för att filtrera objekten. I den andra menyn väljer du Ej tom och lämnar sökrutan tom för att visa alla sändningskvitton. Du kan klicka på en kolumnrubrik för att sortera raderna i kolumnen.


  Redigera, ta bort och ändra ordning på uppgifter

  Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att hantera dina uppgifter.

  Du kan redigera, ta bort och ändra ordning på uppgifter. Du ändrar ordningen på uppgifter genom att dra och släppa dem eller med hjälp av tangentbordet. Du kan till exempel ordna om uppgifterna så att den aktuella hamnar högst upp.

  I menyn till uppgifter finns följande alternativ:

  • Flytta en uppgift till en annan plats i din kurs. När du flyttar en uppgift tas den bort från sin ursprungliga plats. Uppgifter kan inte kopieras.
  • Redigera en uppgift. Om du ändrar instruktionerna får de kursdeltagare som redan har lämnat in uppgiften se de nya instruktionerna först vid efterföljande försök.
  • Ange publiceringskriterier, spårning, metadata och granskningsstatus.

  Mer om alternativ du kan använda

  Ta bort uppgifter

  Du kan ta bort en uppgift från en kursyta. Om det inte finns några inlämningar från deltagare försvinner även kolumnen i Kursadministration och resultat.

  Om du tar bort en uppgift som kursdeltagare redan gjort inlämningar för tas även alla inlämningar bort. Du har två alternativ:

  • Spara poängen i Kursadministration och resultat men ta bort uppgiften samt alla inlämningar. Även om poängen finns kvar i Kursadministration och resultat kan du inte öppna deltagarnas inlämningar igen. Den här åtgärden kan inte ångras.
  • Ta bort uppgiften, kolumnen Kursadministration och resultat, alla tilldelade resultat och samtliga inlämningar. Den här åtgärden kan inte ångras.

  Du kan även göra det bedömningsbara objektet ej tillgängligt i din kurs för att bevara inlämningarna och poängen i Kursadministration och resultat.


  ULTRA: Skapa en uppgift

  Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att skapa uppgifter.

  Uppgifterna är alltid tillgängliga för lärare i Ultra-kursvyn.

  Du kan skapa inlämningsuppgifter utöver annat undervisningsmaterial. Deltagare kan komma åt sitt arbete bredvid det innehåll de behöver, precis när de behöver det. Du kan även skapa gruppuppgifter som du ger till en eller flera grupper i en kurs.

  Mer information om att skapa uppgifter för deltagargrupper

  Passa på att experimentera! Deltagare kan inte se vad du lägger till förrän du har gjort uppgifterna synliga.

  Mer information om att redigera en befintlig uppgift

  Välj plustecknet där du vill lägga till en uppgift på kursinnehållssidan. I menyn ska du välja Skapa för att öppna panelen Skapa objekt och välja Uppgift . Sidan Ny uppgift öppnas.

  Du kan även expandera eller skapa en mapp och lägga till en uppgift.

  När du skapar en uppgift skapas ett objekt för kursadministration och resultat automatiskt.

  Efter hand som du lägger upp uppgiftsresultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt en uppgift, sina inlämningar, din återkoppling, kriterier och sina resultat via uppgiftslänken på sidan Kursinnehåll.

   

  ULTRA: Sidan Ny uppgift

  Känner du inte igen det? Gå till ”Original”-hjälpen för grundläggande information om uppgifter.

  Ange en beskrivande titel så att deltagarna enkelt kan hitta uppgiften bland kursinnehållet. På sidan Kursinnehåll visas titeln som en länk deltagarna kan klicka på för att visa materialet. Om du inte lägger till någon rubrik visas Ny uppgift och datumet i innehållslistan. Om du inte lägger till något innehåll visas inte uppgiften på sidan Kursinnehåll.

  Lägg till text, filer och frågor. Välj plustecknet för att öppna menyn och välja ett alternativ. Du kan välja en frågetyp, lägga till en frågepool eller återanvända frågor och innehåll från befintliga utvärderingar. Du kan lägga till filer och text, till exempel anvisningar för uppgiften. Du kan också lägga till filer från molnlagring, till exempel OneDrive® och Google Drive™.

  Mer information om att lägga till frågor i avsnittet om tester

  Mer om att lägga till frågepooler

  Mer information om att återanvända frågor

  Visa eller dölj uppgiften. Deltagare kan inte se en uppgift förrän du väljer att visa den. Du kan skapa allt innehåll i förväg och välja vad du vill att deltagarna ska se baserat på ditt schema. Du kan också ställa in tillgänglighetsvillkor utifrån datum, tid och resultat på andra objekt i kursen via kursadministration och resultat. På sidan Kursinnehåll kan deltagarna se när du ställer in att uppgiften ska visas.

  Använd inställningar för uppgiften. Välj ikonen Inställningar för att öppna panelen där du kan tillhandahålla detaljer och information om uppgiften.

  Ange en inlämningsdag. Inlämningsdatum visas i kalendern och aktivitetsflödet. Sena inlämningar visas med etiketten Sen i kursadministration och resultat. Uppmuntra deltagarna att kontrollera vad som snart ska lämnas in och kommande uppgifter så att de kan ställa frågor så tidigt som möjligt.

  Visa anpassningar. Du kan ställa in anpassningar för deltagare så att de undantas från vissa kurskrav, till exempel inlämningsdatum och tidsgränser för uppgifter. Ställ in anpassningar genom att gå till Deltagarförteckningen och öppna en deltagares meny. Antalet anpassningar som du har gjort visas på uppgiftens sida i avsnittet Uppgiftsinställningar.

  Mer om anpassningar

  Tillåta klasskonversationer. Vad händer om deltagarna har frågor om en uppgift? Du kan tillåta samtal inom en uppgift och vem som helst kan bidra. Konversationens utveckling visas endast för relevant uppgift.

  Mer information om konversationer

  Samla in inlämningar offline. Du kanske vill bedöma deltagararbeten som inte kräver att de laddar upp en inlämning. Du kan till exempel lägga till resultat i Kursadministration och resultat för muntliga presentationer, projekt, framträdanden och konstverk som lämnats in personligen.

  Mer om samla in externa inlämningar

  Slumpvisa frågor och svar. Du kan visa frågor och svar slumpmässigt för att underlätta övningsaktiviteter och hjälpa deltagare att undvika fusk. Du kan använde en eller båda inställningarna så att uppgifter visas olika för varje deltagare.

  Frågor visas i ordning för dig, men i slumpmässig ordning för deltagarna. Lägg inte till siffror för att hänvisa till andra frågor i uppgiften eftersom detta kan förvirra deltagare.

  Du kan ordna svar slumpmässigt för para ihop- och flervalsfrågor. Om du vill att slumpvisa svar för sant/falskt-frågor ska du använda typen flervalsfråga med svarsalternativen sant och falskt. Du kan i nuläget inte använda slumpvisa frågor i en uppgift som har textblock eller bilagor.

  Mer om att ordna frågor och svar slumpmässigt

  Ändra resultatkategori. Du kan ändra uppgiftens resultatkategori så att den är en del av de anpassade kategorierna för kursadministration och resultat som du anger i din kurs. Du kan skapa nya kategorier för att anpassa hur kursarbete grupperas i din kurs. Det kan vara praktiskt med anpassade kategorier när du ställer in det övergripande resultatet.

  Ange antal försök. Du kan låta deltagarna skicka in mer än ett försök till en uppgift. När du tillåter flera försök, kan du även välja hur slutresultatet beräknas.

  Välj bedömningsschemat. Från menyn Bedömning väljer du ett befintligt bedömningsschema såsom Poäng. Du kan när som helst ändra bedömningsschemat och ändringen visas för deltagarna och i Kursadministration och resultat.

  Aktivera anonym bedömning. När du skapar en uppgift utan frågor kan du aktivera anonym bedömning så att deltagarnas namn döljs medan du bedömer uppgiften. Du kan enbart lägga till text och filer till anonymt bedömda uppgifter.

  Mer om anonym bedömning

  Visa utvärderingsresultat. Välj kryssrytan Visa rätta svar för att låta deltagare se rätt svar på frågor som poängsätts automatiskt efter att de lämnat in. Om du inte lägger till frågor i din uppgift markerar du kryssrutan Visa rätta svar vid skapandet.

  Mer om att visa rätt svar

  Aktivera automatiserad återkoppling. Ge återkoppling till deltagare som publiceras automatiskt utifrån dina inställningar.

  Mer information om automatiserad återkoppling

  Lägg till en åtkomstkod. Du kan tillhandahålla en åtkomstkod för att styra när deltagare ska lämna in en uppgift. För närvarande genereras åtkomstkoder slumpvis av systemet. Du kan inte anpassa åtkomstkoderna. Du kan även lägga till en åtkomstkod till en gruppuppgift.

  Mer information om åtkomstkoder

  Aktivera parallell bedömning. Du kan aktivera parallell bedömning och tilldela bedömare när du skapar en uppgift. Du kan också aktivera parallell bedömning efter det att deltagare skickat in inlämningar. Systemet tilldelar slumpmässigt bedömare som du väljer så att varje deltagare har två bedömare för uppgiften. Arbetsbelastningen med bedömning fördelas jämt bland bedömarna. Bedömare kan bara öppna inlämningar från deltagare som tilldelats dem. Lärare eller de som förenar resultat bestämmer det slutgiltiga resultatet för deltagare.

  Mer om parallell bedömning

  Lägg till en tidsgräns. En tidsgräns kan hjälpa deltagare att hålla sig på rätt spår och fokusera på uppgiften eftersom varje person har en begränsad tid då de kan skicka in. Uppgiftsförsöken sparas och skickas automatiskt in när tiden har gått ut. Du kan även låta deltagare arbeta efter tiden har gått ut. Du kan inte lägga till en tidsgräns för gruppuppgifter just nu.

  Lägg till ett bedömningskriterium. Kriterier kan hjälpa dig att utvärdera deltagarinlämningar utifrån viktiga kriterier som du definierar. Du kan skapa nya kriterier eller koppla befintliga kriterier. Kriterier är ett poängsättningsverktyg som du kan använda för att utvärdera bedömt arbete. För närvarande kan du bara lägga till kriterier i uppgifter utan frågor.

  Lägga till mål och standarder. Du kan justera en uppgift till ett eller flera mål. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. Du kan även koppla enskilda frågor till mål.

  Gör en gruppuppgift. Du kan skapa en uppgift för en eller flera grupper av deltagare. Som standard ger du en bedömning till varje grupp som en helhet men du kan ändra en gruppmedlems enskilda resultat.

  Aktivera SafeAssign. Du kan använda SafeAssign för att söka efter möjlig plagiering i deltagarnas inlämningar. Du kan när som helst aktivera SafeAssign-originalitetsrapporten, även efter deltagarna har påbörjat inlämningarna, men inlämningar kontrolleras bara när SafeAssign är aktiverad.

  Lägg till en valfri beskrivning. Beskrivningen visas med uppgiftsrubriken på sidan Kursinnehåll.


  ULTRA: Lägg till filer och textstycken för uppgifter

  Välj plustecknet för att öppna menyn där du vill lägga till frågor, text eller en fil. Du kan lägga till så många textstycken och filer som du vill.

  Lägg till textstycken. Välj Lägg till text för att öppna redigeraren. Du kan ta med anvisningar för en del av uppgiften eller introduktionstexten till en ljudfil eller bild. Du kan också klistra in text från ett Word-dokument.

  Du kan även använda redigeraren för att bädda in bilder och bifoga filer i din text.

  Om du skapar en uppgift som bara innehåller textstycken kan du manuellt ändra den högsta poängen i uppgiftsinställningarna.

  Lägg till filer. Välj Lägg till lokal fil för att bläddra efter en fil på datorn. Ditt lärosäte anger vilken maxstorlek som gäller för uppladdade filer. Du kan inte lägga till en mapp med filer.

  Lägga till en fil från molnlagring: Du kan ansluta direkt till flera webbappar där du kan lagra dina filer, som till exempel OneDrive. De filer du lägger till är kopior. Om du gör en ändring i en fil i molnlagringen måste du ladda upp en ny kopia i din kurs. Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler du lägger till från molnlagring som infogade.

  Mer om molnlagring

  Visningsalternativ för mediefiler

  Visningsalternativ för mediefiler

  Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler som du lägger till i utvärderingar som infogade som standard. Om webbläsaren inte kan visa en infogad mediefil visas den som en bilaga. Filer som du lägger till från molnlagring beter sig på samma sätt.

  Bilder som visas som infogade är inbäddade i ett stycke med 768 pixlar vid de största brytpunkterna. Ju närmare den storleken bilderna är, desto mindre utfyllnad blir det omkring dem.

  Öppna menyn för mediefilen och välj Redigera.

  Redigera filens alternativa text eller visningsbeteende genom att välja filen i redigeringsverktyget och sedan välja ikonen Redigera bifogad fil.

  I fönstret Redigera filattribut kan du välja hur din video-, ljud- eller bildfil visas i utvärderingen: som infogad eller bilaga. Du kan till exempel visa extremt stora filer som bilagor som deltagarna kan ladda ner. Du kan redigera filnamnen för filer som visas som bilagor.

  Du kan även lägga till alternativ text för att beskriva bilder du lägger till. En alternativtext beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda.

  För video- och ljudfiler som visas som infogade kan deltagarna styra hur de spelar upp, pausar uppspelningen och reglerar volymen. För videofiler kan deltagare se videon i helskärmsläge.

  Visa mediefiler som bilagor

  För mediefiler som visas som bilagor kan deltagare klicka på menyn och välja Förhandsgranska fil eller Ladda ner originalfil. Lärare har tillgång till ytterligare alternativ för att flytta, redigera och ta bort.

  Mer om att redigera filer inom frågor


  ULTRA: Lägg till ett tidur

  Du kan lägga till ett tidur i en uppgift i Ultra-kursvyn. En tidsgräns kan hjälpa deltagare att hålla sig på rätt spår och fokusera på uppgiften eftersom varje person har en begränsad tid då de kan skicka in. Uppgiftsförsöken sparas och skickas automatiskt in när tiden har gått ut.

  Du kan även låta deltagare arbeta efter tiden har gått ut. Extra tid gör det möjligt för deltagare att återansluta om de förlorar anslutningen under försöken. Du kan tillåta extra tid för att se om den ursprungliga tiden är tillräcklig för deltagarna att slutföra uppgiften. När du bedömer uppgifter kan du se hur mycket extra tid varje deltagare har använt för att slutföra uppgiften. Om du har inkluderat frågor kan du även se vilka frågor som besvarades efter att den ursprungliga tiden har gått ut. Deltagare också se samma information när de öppnar sina bedömda uppgifter.

  Du kan inte lägga till en tidsgräns för gruppuppgifter just nu.

  Mer information om att lägga till en tidsgräns – det finns exempel i avsnittet om testalternativ


  ULTRA: Redigera, ta bort och ändra ordning på uppgifter

  Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att hantera dina uppgifter.

  Du kan göra ändringar i befintliga uppgifter och ändra var de visas på sidan Kursinnehåll. Observera att om du ändrar en befintlig uppgift som deltagarna kan komma åt kan en del deltagare ha påbörjat sina sändningar. Du kan inte ändra bedömningsschemat om du redan har startat bedömningen.

  Tryck på ikonen Flytta i raden för en uppgift och flytta den till en ny plats. Du kan även flytta en uppgift till en mapp.

  Öppna menyn i en uppgiftsrad för att välja funktionerna Redigera och Ta bort.

  Du kan använda tangentbordet för att flytta en uppgift.

  1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Flytta för ett objekt.
  2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
  3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
  4. Tryck på Retur för att släpp objektet på den nya platsen.

  Ta bort uppgifter

  Du kan ta bort en uppgift från din kurs och om det inte finns några deltagarsändningar tas även objektet för kursadministration och resultat också bort. När det gäller uppgifter med inlämningar måste du bekräfta att du vill ta bort uppgiften, alla inlämningar och resultaten permanent från din kurs.

  Alternativt kan du dölja uppgiften från deltagare för att bevara inlämningar och poängen i kursadministration och resultat. Deltagare kan inte komma åt dolda uppgifter på sidan Kursinnehåll eller på sina resultatsidor även om du har bedömt inlämningar.


  ULTRA: Uppgifter och aktivitetsflöden

  När du skapar en uppgift och gör den synlig för deltagare får de ett meddelande i sina aktivitetsflöden.

  När du publicerar resultat för uppgifter kan deltagarna välja Visa dina resultat för att se sina resultat. Eventuell feedback du ger visas efter uppgiftens rubrik.

  När du har inlämningar att bedöma ser du en avisering i flödet. Välj uppgiftens rubrik för att starta bedömningen på sidan för den inskickade uppgiften.

  Mer om aktivitetsflödet


  ULTRA: Samla in inlämningar offline

  Du kan skapa utvärderingar som visas på sidan Kursinnehåll och som inte kräver att deltagarna laddar upp några inlämningar. Du kan lägga till instruktioner, filer, kriterier och mål så att deltagare kan förbereda sig för arbete offline. Du kan också aktivera konversationer, men du kan inte lägga till frågor eller bedöma anonymt.

  Exempel på arbete offline:

  • Muntliga presentationer
  • Vetenskapsprojekt
  • Framträdanden
  • Konstverk som lämnas in personligen
  • Fysiska träffar och övningar, paneldiskussioner och debatter

  Det här kan vara extra användbart för lärare som undervisar i hybridkurser. Du kan till exempel använda ett kriterium för att bedöma en klassredovisning under tiden som den görs. Du behöver inte göra anteckningar eller lägga till poäng senare.

  När du skapar en utvärdering kan du välja att samla in offlineinlämningar i inställningspanelen. När deltagare öppnar den här typen av utvärderingar får de reda på att de inte kan göra en inlämning online. Om du skapar grupper för att samla in offlineinlämningar kan deltagare se de egna gruppmedlemmarna.

  För inlämningar som samlas in offline kan du inte tillåta flera försök, tillåta en tidsgräns eller använda SafeAssign.

  För resultat som kräver att deltagare är närvarande utanför klassträffar, till exempel för en gästtalare eller en utflykt, kan du lägga till möten i närvarofunktionen.

  Mer om att lägga till ett möte

  Bedöma offlineinlämningar

  När du är redo att bedöma offlineinlämningar öppnar du inlämningslistan på bedömningssidan eller i Kursadministration och resultat. Välj ett deltagarnamn för att öppna panelen Skapa försök, ange datum och tid för inlämningen och spara.

  På deltagarens inlämningssida kan du tilldela ett resultat och använda ett kriterium om du har kopplat ett sådant.

  Vad ser deltagarna?

  Deltagare kan se utvärderingen tillsammans med övrigt innehåll på sidan Kursinnehåll och på sina sidor för globala resultat och kursresultat. Deltagare informeras om att de inte kan skicka in arbete online. De kan komma åt annan information, som till exempel instruktioner och ett kriterium om du har lagt till det. Deltagare kan delta i resultatsamtalen om funktionen är aktiverad.

  Mer om arbetsflöde för deltagare