Om alternativen under Bedömning

På sidan Skapa uppgift är finns det tre delar under rubriken Bedömning.

 1. Sändningsöversikt: Allmänna inställningar, till exempel vem uppgiften är avsedd för och hur många gånger deltagarna kan skicka in den.
 2. Bedömningsalternativ: Konfigurera anonym och delegerad bedömning.
 3. Visa resultat: Ställ in vad som ska visas i Kursadministration och resultat, till exempel om resultatet ska visas för deltagarna.

1. Sändningsöversikt

Välj alternativ om deltagarinlämningar:

Uppgiftstyp: Välj individuell, grupp eller portfölj. Du kan kräva att uppgiftsinlämningen ska vara en portfölj.

Mer information om tilldelade portföljer

Antal försök: Tillåt ett, flera eller obegränsat antal försök. Om du väljer mer än ett försök kan du även välja vilket försök som ska användas i Kursadministration och resultat.

Mer information om flera uppgiftsförsök

Plagieringsverktyg: Om din institution har aktiverat tjänsten SafeAssign kan du välja vilket plagieringsverktyg du vill använda. Om SafeAssign inte är tillgängligt visas inte de här alternativen.

Mer information om SafeAssign


2. Bedömningsalternativ

Du kan välja att uppgifter ska bedömas anonymt och om du vill ta hjälp av andra bedömare.

Aktivera anonym bedömning

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-kursvyn om att aktivera anonym bedömning.

Du kan aktivera anonym bedömning för att minska risken för partiska bedömningar av viktiga uppgifter. Då är kursdeltagarnas namn dolda under bedömningen så att bedömningen blir anonym. På så sätt påverkas du inte på ett otillbörligt sätt av deltagarnas tidigare insatser, deltagande på lektioner, konflikter, etnicitet, kön eller förutfattade meningar om deltagarnas begåvning. Denna metod kan även hjälpa till att förbättra relationen mellan deltagare och lärare, eftersom deltagarna kan känna sig trygga i vetskapen om att bedömningen är opartisk.

Efter att du har markerat kryssrutan Aktivera anonym bedömning kan du välja när du vill ta bort deltagarnas anonymitet automatiskt:

 • På visst datum: Ange vilket datum du vill inaktivera funktionen Anonym bedömning. Systemet kommer automatiskt att börja ta bort anonymitet innan detta datum.
 • När alla inlämnade uppgifter har bedömts: Ange en förfallodag. När deltagarna har skickat in sina försök, inlämningsdagen har infallit och du har bedömt försöken inaktiveras deltagaranonymiteten.

Om du vill inaktivera den anonyma bedömningen avmarkerar du kryssrutan Aktivera anonym bedömning.

Mer om anonym bedömning

Aktivera delegerad bedömning

Genom resultat och återkoppling från fler än en bedömare blir resultatet mer pålitligt, samtidigt som du undviker partiskhet. Du kan anvisa vissa användare på din kurs att bedöma specifika uppsättningar av deltagaruppgifter. För större klasser kan du dela upp bedömningsuppgifterna mellan assistenter och andra bedömare.

När du har markerat kryssrutan för att aktivera delegerad bedömning visas en lista över alla potentiella bedömare. Roller med bedömningsrättigheter som standard inkluderar lärare, lärarassistenter och bedömare. I menyn bredvid bedömarnas namn ange vilka inlämningar de olika bedömarna ska bedöma:

 • Alla inlämnade uppgifter
 • Slumpvisa uppsättningar: Bedöm en slumpmässigt vald uppsättning från ett antal markerade deltagare. Om du ställer in att flera bedömare ska bedöma en slumpvis uppsättning fördelas deltagarna jämnt mellan dem innan någon deltagare läggs in i flera slumvisa uppsättningar.
 • Grupper: Bedöm alla deltagare som ingår i de markerade kursgrupperna.
 • Inga

  När alla bedömare har tilldelat resultat kan lärarrollen titta på alla resultat och all återkoppling på sidan Förena resultat och fastställa ett slutresultat för var och en av deltagarna.

Mer information om delegerad bedömning


3. Visa resultat

Du kan välja hur resultaten ska visas i Kursadministration och resultat och för deltagare i Mina resultat. Endast ditt primära val visas för deltagarna.

Du kan även välja att inkludera uppgiftspoängen vid resultatberäkningen.

Du kan välja att inte visa resultat och statistik för deltagarna i Mina resultat, beroende på vilka krav som ställs för uppgiften.


ULTRA: Aktivera anonym bedömning

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet om att aktivera anonym bedömning.

Du kan aktivera anonym bedömning för uppgifter och test som inte innehåller de inbyggda frågetyperna. Du kan bara lägga till text och filer till anonymt bedömda uppgifter och tester.

Deltagarnas namn är dolda under din bedömning och visas först när du publicerar alla resultat.

Du kan inte dölja eller visa deltagarnas namn efter att deltagarna öppnar en uppgift eller ett test eller skickar in försök.

När du döljer namn kan du inte lägga till frågor, återanvända frågor eller välja dessa inställningar:

 • Tillåt klasskonversationer
 • Samla in inlämningar offline
 • Tilldela till grupper

Mer information om anonym bedömning