Den här informationen gäller endast originalgränssnittet. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Delta i diskussioner med JAWS

Öppna diskussionsforumet

Leta reda på diskussionslänken för önskad kurs under H3-rubriken på startsidan för kursen. Om du är en del av en grupp listas din grupp under rubriken Mina grupper. Hitta ett forum genom att välja dess namn.


Forum

När du klickar på länken Diskussioner eller länken till ditt gruppforum kan du trycka på T för att hoppa till en tabell som listar tillgängliga forum. Du kan gå igenom innehållet i tabellen med hjälp av piltangenterna.

Om du trycker på tabbtangenten medan du är i tabellen växlar JAWS till programläge. Sedan fungerar det på samma sätt som när du besvarar en fråga med ett redigeringsprogram för formaterad text. Om du behöver gå igenom resten av tabellen för att förstå sammanhanget stänger du programläget genom att trycka på plustecknet på det numeriska tangentbordet eller två gånger snabbt på CapsLock + semikolon (laptopläge).

I den här tabellen är forumen ordnade i rader med följande kolumner från vänster till höger:

 • Forum (forumets namn)
 • Beskrivning (text om forumet som läraren skriver)
 • Antal inlägg
 • Antal olästa inlägg
 • Antal deltagare

Om du klickar på ett forums namn öppnas en sida med en lista över trådarna i forumet.

Om du klickar på siffran i kolumnen Olästa meddelanden hämtas alla olästa meddelanden i alla trådar i forumet och visas på en och samma sida.


Forumtrådar

På sidan med alla trådar i forumet rekommenderar vi att du ställer in trädvy som diskussionsvy. Tryck på returtangenten när du står på trädvyalternativet. Det här alternativet hittar du under H2-rubriken Alternativ för diskussionsvy. Den här rubriken visas före innehållsrubrik 1. Om JAWS säger att trädvyn är aktiverad när du står på trädvyalternativet är trädvyn redan inställd.

I trädvyn är alla trådrubriker markerade som H3-rubriker, vilket innebär att du enkelt kan hoppa mellan dem med H-tangenten. Du kan också klicka på bilden som är märkt med meddelande.tråd.expandera. Då visas namnen på inlägg i tråden. Det innebär att du kan läsa inlägg i trådar utan att behöva klicka på dem och gå till deras sida.

I listvyn visas trådinformationen i tabellformat. Du kommer till tabellen genom att trycka på T och sedan kan du läsa informationen med hjälp av piltangenterna eller tabellnavigeringskommandon.

Om du vill skapa en ny tråd i ett forum klickar du på Skapa tråd.


Öppna inlägg i en tråd

Du kan granska inlägg i en viss tråd på två sätt:

 1. Om formulärläget inte är på hoppar du till kryssrutan ovanför de olika meddelandena i tråden genom att trycka på X-tangenten. Det här är det snabbaste sättet att hoppa från ett meddelande till ett annat. Du hittar dock inga utkast till meddelanden på det här sättet.
 2. Du kan hoppa mellan meddelandena i tråden med tabbtangenten. Om formulärläget aktiveras behöver du inaktivera det för att granska meddelandet med piltangenterna.

Mer om att slå av formulärläget

Med hjälp av nedåtpilstangenten kan du gå igenom innehållet i tråden i den här ordningen:

 1. En omärkt länk
 2. Den ungefärliga tid då meddelandet lades upp (t.ex. för åtta månader sedan)
 3. Namnet på den som skrev meddelandet
 4. Meddelandets ämne (vanligtvis [ämnet] eller Re: [ämnet])
 5. En minimeringsknapp för att dölja innehållet i inlägget.
 6. Information om det totala betyget för meddelandet. JAWS säger att du kan ändra ditt betyg för meddelandet med piltangenterna. Formulärläget måste vara aktiverat för att det här ska fungera. Om du trycker på tabbtangenten när du här aktiveras formulärläget.
 7. En bild som symboliserar betygstexten: det totala betyget, följt av en lista med siffror från 1 till 5. Den här listan kan du ignorera.
 8. Din skattning: följt av fem knappar. Tryck på returknappen när du kommer till knappen för det betyg du vill sätt på inlägget.
 9. Upprepning av det totala och ditt betyg.

Sedan följer innehållet i meddelandet följt av knappar för att svara, svara med meddelandet citerat och för att skicka e-post till den som skrev meddelandet.


Svara på diskussionsinlägg

Du svarar på meddelanden genom att klicka på Svara eller Citat under ett meddelande. JAWS säger till när redigeringsverktyget för att skriva meddelanden är öppnat och fokus ligger på fältet där du skriver in ämnet. Aktivera formulärläget genom att trycka på mellanslagstangenten.

Om du svarar på ett inlägg via alternativet Citat ingår meddelandet du svarar på som ett citat i meddelandet du skriver. Du kan skriva svaret med de vanliga redigeringskommandona i Windows®.

Ämnesfältet fylls i med Re: [trådens rubrik]. Du kan ändra det om du vill.


Spara ett inlägg som utkast

När du skrivit klart meddelande trycker du på tabbtangenten tills du kommer till alternativen Avbryt, Spara som utkast och Skicka. Om du klickar på Skicka läggs meddelandet in i tråden. Klicka sedan på Spara som utkast om du vill spara meddelandet för senare redigering.

När du sparar meddelanden som utkast visas de i listan över meddelanden utan kryssruta framför. Det innebär att du hoppar över det när du navigerar på sidan med X-tangenten.

Du går till dina meddelandeutkast i listan med meddelanden med tabbtangenten.

När du navigerar på sidan med tabbtangenten läses meddelandena upp utan ämnet först så du måste antingen komma ihåg vad du skrev i utkastet eller trycka på uppåtpilen efter att du tabbat till meddelandet. Då läses även ämnet upp.

Du kan avgöra om något av dina utkast har sparats:

 • Tabba igenom sidan och lyssna efter texten i meddelandet du skrivit.
 • Lyssna efter ett meddelande med ordet ”utkast" i slutet av ämnesraden och utan kryssruta efter.
 • Om du kommer till knappar för att redigera och ta bort när du tabbar igenom sidan sida trycker du på skift + tabb för att hitta utkast.

Om du trycker på tabbtangenten eller nedåtpilen när du är i innehållet i ett utkast kommer du till knapparna Redigera och Ta bort. Om du trycker på Redigera öppnas redigeringsverktyget för formaterad text för utkastet. Om du vill lägga upp det i forumet så att alla kan se det klickar du på Skicka.


Värdera inlägg

Du hittar knapparna för att sätta betyg på inlägg ovanför innehållet i inlägget. Tryck på returtangenten på den knapp som motsvarar ditt betyg. Du kan kontrollera vilket betyg du har gett ett inlägg genom att med piltangenten gå ner förbi knapparna till texten med det totala betyget och ditt betyg för meddelandet.

Mer om att visa inlägg för att sätta betyg på dem