You can use a module to help instructors discover and download the Blackboard Instructor app.

The module isn't included in a Blackboard Learn release. Follow these instructions to create a module manually.

You can also create a Blackboard App module for students.


Create a Blackboard Instructor module

Lägga till Blackboard Instructor-modul

Du kan ge fakulteten ett enkelt sätt att ladda ner Blackboard Instructor appen så att de kan komma åt sina kurser på mobila enheter.

Ursprungliga gränssnittet

Fliken Mitt lärosäte är en bra plats för att sprida information om Blackboard Instructor-appen. Använd vårt färdiga modulinnehåll för att fixa detta snabbt.

Den här modulen är endast tillgänglig på engelska.

Om du använder Blackboard Learn 9.1 eller SaaS följer du de här anvisningarna för att skapa en modul manuellt.

Steg 1: Skapa en URL-modul

I URL-modulerna visas webbsideinnehåll som kommer från utanför systemet. Vi har skapat modulinnehållet så att du snabbt och enkelt kan lägga till modulen. Tabellen innehåller rekommenderade inställningar, men du kan ändra dem utifrån ditt lärosätes behov.

Instruktionerna gäller för lärosäten som kör det ursprungliga gränssnittet för Blackboard Learn. Flikar och moduler är inte tillgängliga för ultragränssnittet.

 1. Välj Flikar och moduleri avsnittet GemenskapAdministratörspanelen.
 2. Välj Moduler.
 3. Välj Skapa modul.
 4. Fyll i de inställningar som rekommenderas i följande tabell på sidan Modulegenskaper.
 5. Klicka på Skicka.
Rekommenderade inställningar och alternativ för URL-moduler
Alternativ Rekommenderade indata
Rubrik Exempel: Ladda ner Blackboard Instructor
Dölj titeln på modulen Lämna kryssrutan omarkerad
Modultyp URL
Modulkategori Fakultet och personalresurser
Referensnamn Exempel: blackboard_instructor_app_info
Beskrivning Exempel: Den här modulen tillhandahåller information om appen Blackboard Instructor och nedladdningslänkar för Apples och Androids appbutiker.
Tillåt användare att anpassa modulen Nej
Tillåt användare att koppla från modulen (Valfritt)
Systemtillgänglighet Välj Ja först när ditt lärosäte är redo lansera appen Blackboard Instructor.
Tillgänglig för användning på kursmodulsida (Valfritt)
Tillgänglig för användare att välja från listan över moduler (Valfritt)
Tillgänglig för Gör den här modulen tillgänglig för endast lärare.
Tillåt asynkron laddning Välj detta alternativ
Välj datum- och tidsbegränsningar (Valfritt)
Lägg till nod Det här alternativet visas om du använder institutionshierarki för delegerade nodadministratörer.
Delegerade administratörer Det här alternativet visas om du använder delegerade nodadministratörer.

Steg 2: Redigera URL-information

När du har sparat sidan Modulegenskaper visas sidan Redigera URL-information.

 1. Fyll i de inställningar som rekommenderas i följande tabell på sidan Redigera URL-information.
 2. Klicka på Skicka.
Rekommenderade inställningar för alternativet Redigera URL-information
Alternativ Rekommenderade indata
URL https://help.blackboard.com/Embed/Download_the_Blackboard_Instructor_App
Maximalt antal cachade timmar Standard är 12 timmar
Uppdatera cache vid skicka Lämna kryssrutan omarkerad om inte annat anges

Steg 3: Bekräfta inställningar

Förhandsgranska modulen för att vara säker på att den visas som den ska. Redigera modulen vid behov.

 1. Leta reda på den nya modulen på sidan Moduler. Du kan behöva rulla nedåt eller gå vidare till nästa sida.
 2. Välj Förhandsgranska på modulens meny. Förhandsgranskningen öppnas i ett nytt fönster.
 3. Gör eventuella ändringar när du har förhandsgranskat modulen. Välj Redigera egenskaper eller Redigera innehåll på modulens meny.

Steg 4: Placera modulen på fliken

Nu kan du specificera var du vill att modulen ska visas för lärare.

 1. Välj Flikar och moduler under Gemenskap på Administratörspanelen.
 2. Välj Flikar.
 3. Leta reda på den övre ramens flik som innehåller den flik där du vill att den nya modulen ska visas.

  Se till att den övre ramens flik som du valt har statusen Tillgänglig så att lärarna kan se den.

 4. Välj Standardinnehåll på flikens meny.
 5. Leta reda på modulen som du har skapat i listan Välj moduler.
 6. Markera kryssrutorna för Visade och Obligatoriska.
 7. Klicka på Skicka.
 8. Välj flikens menyn igen. Välj Standardlayout för att justera modulens placering.
 9. Använd pilarna under Andra moduler för att flytta den nya modulen till den bästa platsen på sidan.
 10. Klicka på Skicka.

Nu är du klar! Logga in som lärare för att kontrollera att modulen visas som den ska.

Mer om hur du skapar och redigerar moduler

Mer om övre ramens flikar

Ultra-gränssnittet

Om ditt lärosäte har Ultra-gränssnittet kan du lägga till en modul i Lärosätessidan för att ge lärare en direktlänk för att ladda ner Blackboard Instructor mobilappen.

Skapa modul för lärosätessida

 1. Logga in som administratör.
 2. Välj Lärosätessida i den vänstra navigeringen.
 3. Klicka på plustecknet i innehållsområdet och välj Anpassat innehåll.
 4. Högst upp på skärmen Modulens skapare skriver du rubriken Get the Blackboard Instructor App.
 5. Välj Målgrupp och välj Fakultet från listan.

  Det är viktigt att välja Fakultet eller annan lämplig roll som målgruppen så att användare laddar ner den mobilapp som passar deras roll. Du kan skapa ytterligare en Ultra-anpassad innehållsmodul för Blackboard-appen för deltagare.

 6. Klistra in den här texten i redigeraren:

  Hantera dina kurser, skicka meddelanden, bedöm uppgifter och diskutera med kursdeltagare - på din telefon eller surfplatta.

  App Store för iOS

  Google Play för Android

 7. Markera App Store för iOS och välj Infoga/redigera länk. Klistra in i följande URL:
  https://itunes.apple.com/app/blackboard-instructor/id1088457824?ls=1&mt=8
 8. Markera Google Play för Android och välj Infoga/redigera länk. Klistra in i följande URL:
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackboard.android.bbinstructor

Du kan använda redigeringsfunktionerna för att lägga till formatering och ändra texten.


How do I get my school started with mobile?

To get your school started with Blackboard mobile apps, you need to have a Blackboard license that includes mobile device access.

 • After the building block is installed and enabled, instructors simply download the app from the app store, search for their school name, and log in.
 • You can use the Communication and Adoption Toolkit to help spread the word on campus.

More on getting your school started with mobile

More administrator information for Blackboard Instructor