Vad är WebDAV?

Du kan använda WebDAV för att dela filer över Internet. WebDAV är kompatibelt med de flesta operativsystem. Genom WebDAV, även kallat webbmappar, kan du administrera alla filer i kurser.

På en Mac konfigurerar du vad som kallas en delad plats istället för en webbmapp.

Med webbmappar kan du göra följande:

 • skapa mappar och enkelt flytta dem mellan mappar
 • byta namn på och ta bort filer och mappar
 • dra filer och mappar från olika enheter och mappar till webbmappen eller den delade platsen
 • enkelt öppna och redigera filer. Du behöver inte ladda ner filer, redigera den och ladda upp dem igen.

Din institution kan begränsa användningen av den här funktionen.


Om filnamn

Följande tecken kan användas i filnamn:

 • a–z
 • 0–9
 • punkt ”.”
 • understreck ”_”

Även alla tecken i ISO-standard 8859 kan användas. Tecken från andra alfabet än det engelska kan inte användas.

Alla mellanslag konverteras till understreck ”_” i den uppladdade filens namn. Det finns inget stöd för specialtecken i filnamn.


Konfigurera en webbmapp för Microsoft Windows©

Om du vill ansluta till en webbmapp använder du Content Collection-mappens webbadress och ett giltigt användarnamn och lösenord.

 1. I Content Collection väljer du alternativet Konfigurera webbmapp för mappen på högsta nivån. Om du börjar på den här platsen får WebDAV garanterat tillgång till alla mappar i Content Collection. Du kan välja vilken mapp som helst i Content Collection, men sökvägen till webbmappen får inte innehålla fler än 240 tecken. Varje enskild mapp har en egen adress.
 2. På sidan Använda webbmappar högerklickar du på URL:en som visas som Aktuell webbadress och kopierar den. Du klistrar in adressen senare.

När du har kopierat URL-adressen följer du instruktionerna för ditt operativsystem för att slutföra anslutningen.

Konfigurera webbmappar i Windows 10

Använd mappens webbadress och följ dessa steg-för-steg-anvisningar för att skapa webbmappen i Windows XP.

 1. Öppna Utforskaren.
 2. Välj Den här datorn på menyn till vänster.
 3. Välj Lägg till en nätverksplats på menyfliken längst upp på sidan.
 4. När du tillfrågas om du vill skapa nätverksplatsen väljer du Välj en anpassad nätverksplats.Klicka på Nästa.
 5. När du tillfrågas om platsen för din webbplats klistrar du in webbadressen som du tidigare kopierade. Klicka på Nästa.
 6. När du uppmanas att ange ett användarnamn och lösenord anger du ditt användarnamn och lösenord för Blackboard Learn. Klicka på OK.
 7. Du uppmanas att ange ett namn för platsen. Ange ett namn och välj Nästa.
 8. På sidan Slutföra guiden för att lägga till nätverksplats väljer du Slutför.
 9. Webbmappen öppnas. Den finns nu i Dator under Nätverksplats.

Konfigurera webbmappar i Windows 7 och Windows Vista

Använd mappens webbadress och följ dessa steg-för-steg-anvisningar för att skapa webbmappen i Windows 7.

 1. Öppna Start > Dator.
 2. Högerklicka längst ner i rutan till höger och välj Lägg till en nätverksplats.
 3. Guiden för att lägga till nätverksplats öppnas. Klicka på Nästa.
 4. När du tillfrågas om du vill skapa nätverksplatsen väljer du Välj en anpassad nätverksplats. Klicka på Nästa.
 5. När du tillfrågas om platsen för din webbplats klistrar du in webbadressen som du tidigare kopierade. Klicka på Nästa.
 6. När du uppmanas att ange ett användarnamn och lösenord anger du ditt användarnamn och lösenord för Blackboard Learn. Klicka på OK.
 7. Du uppmanas att ange ett namn för platsen. Ange ett namn och välj Nästa.
 8. På sidan Slutföra guiden för att lägga till nätverksplats väljer du Slutför. Om du uppmanas att ange ett användarnamn och lösenord igen anger du ditt användarnamn och lösenord för Blackboard Learn. Klicka på OK.
 9. Webbmappen öppnas. Den finns nu i Dator under Nätverksplats.

Felsökning för Windows 7:

 1. I vissa Windows-versioner kan du inte ansluta till webbmappar utan att använda SSL. I Microsofts kunskapsbasartikel KB841215 beskrivs hur du kan lösa det här problemet.
 2. Det verkar inte som om webbmappar fungerar om Office 2003 är installerat. En uppgradering till Office 2007 ska lösa detta.

Felsökning för Windows Vista:

 1. I vissa Windows-versioner kan du inte ansluta till webbmappar utan att använda SSL. I Microsofts kunskapsbasartikel KB841215beskrivs hur du kan lösa det här problemet.

Konfigurera webbmappar i Windows XP

Använd mappens webbadress och följ dessa steg-för-steg-anvisningar för att skapa webbmappen i Windows XP.

 1. Öppna Den här datorn.
 2. Välj Mina nätverksplatser.
 3. Klicka på Lägg till en nätverksplats.
 4. Guiden Lägg till nätverksplats öppnas. Klicka på Nästa.
 5. När du tillfrågas om du vill skapa en nätverksplats väljer du Välj en annan nätverksplats. Klicka på Nästa.
 6. När du tillfrågas om adressen till nätverksplatsen klistrar du in webbadressen som du tidigare kopierade. Klicka på Nästa.
 7. När du uppmanas att ange ett användarnamn och lösenord anger du ditt användarnamn och lösenord för Blackboard Learn. Klicka på OK.
 8. Du uppmanas att ange ett namn för nätverksplatsen. Ange ett namn och välj Nästa.
 9. På sidan Slutföra guiden för att lägga till nätverksplats väljer du Slutför.
 10. Om du uppmanas att ange ett användarnamn och lösenord igen anger du ditt användarnamn och lösenord för Blackboard Learn. Klicka på OK.
 11. Webbmappen öppnas. Den listas nu i Mina nätverksplatser.

Felsökning för Windows XP:

 1. I vissa Windows-versioner, till exempel Windows Server 2003 x64, fungerar inte dessa steg. I så fall öppnar du en cmd-uppmaning (Start/Kör "cmd.exe") och kör kommandot: net use * https://cdev-saas-ultra-test.blackboard.com/bbcswebdav/courses/ocean.org.101 för att manuellt ansluta till webbmappen.
 2. I vissa Windows-versioner kan du inte ansluta till webbmappar utan att använda SSL. I Microsofts kunskapsbasartikel KB841215 beskrivs hur du kan lösa det här problemet.

Flytta filer till webbmappen

 1. Öppna webbmappen och bläddra fram till det ställe där du vill lägga in filer eller mappar.
 2. Öppna ett nytt utforskarfönster och bläddra fram till den mapp på din dator som innehåller de filer och mappar som du vill överföra.
 3. Nu kan du dra och släppa filer och mappar mellan fönstren. Klicka på den fil eller mapp som du vill flytta och dra den med musknappen intryckt till den mapp där du vill att den ska ligga. Där släpper du upp musknappen. Filer och mappar som flyttas till webbmappen kopieras till Content Collection.
 4. Om du vill kan du även kopiera filer på datorn och klistra in dem i webbmappen.
 5. När du klickar på Uppdatera i Content Collection visas de nyligen överflyttade filerna.

När du har kopierat alla filer och mappar kopplar du från webbmappen. Om du inte kopplar från webbmappen förblir anslutningen till servern öppen tills du stänger datorn. Om du använder en dator som används av andra kan andra personer komma åt allt i Content Collection.

När du i framtiden behöver använda webbmappen öppnar du Mina nätverksplatser och väljer genvägen till webbmappen du skapat.


Konfigurera en delad plats för Mac©

Om du vill ansluta till en webbmapp, som kallas delad plats på Mac, använder du Content Collection-mappens webbadress och ett giltigt användarnamn och lösenord.

 1. I Content Collection väljer du alternativet Konfigurera delad plats för mappen på högsta nivån. Om du börjar på den här platsen får WebDAV garanterat tillgång till alla mappar i Content Collection. Du kan välja alla mappar i Content Collection, men sökvägen till den delade platsen får innehålla max 240 tecken. Varje vald mapp har en egen adress.
 2. På sidan Använda delade platser kopierar du URL:en som visas som Aktuell webbadress. Du klistrar in adressen senare.
 3. I Finder-fältet väljer du > Anslut till server.
 4. I fönstret Anslut till server klistrar du in URL:en du kopierade i steg 2 i rutan Serveradress. Klicka på Anslut.

  Klicka på plustecknet intill den inklistrade adressen om du vill lägga till den i rutan Favoritservrar. När du anger en adress som favoritserver behöver du inte kopiera och klistra in adressen till den varje gång. I framtiden börjar du på steg 3 för att ansluta till den här delade platsen.

 5. Om fönstret WebDAV File System Authentication öppnas anger du ditt användarnamn och lösenord för Blackboard Learn. Klicka på OK.
 6. När du har anslutit till den delade platsen visas Mac-nätverkets ikon på ditt skrivbord. Dubbelklicka på ikonen för att öppna den delade platsen. Den delade platsen visar filerna och mapparna i Content Collection.

Flytta filer till den delade platsen

 1. Öppna den delade platsen och bläddra till det ställe där du vill lägga till filer eller mappar.
 2. Öppna ett nytt utforskarfönster och gå till den mapp på datorn som innehåller de filer och mappar som du vill överföra.
 3. Nu kan du dra och släppa filer och mappar mellan fönstren. Klicka på den fil eller mapp som du vill flytta och dra den med musknappen intryckt till den mapp där du vill att den ska ligga. Där släpper du upp musknappen. Filer och mappar som flyttas till den delade platsen kopieras till Content Collection.
 4. Om du vill kan du även kopiera filer på datorn och klistra in dem på den delade platsen.
 5. När du klickar på Uppdatera i Content Collection visas de nyligen överflyttade filerna.

När du har använt den delade platsen kan en del filer visas med dubblettfilnamn som börjar med ”._” eller ”.DS Store”. Dessa kan du utan problem radera från Content Collection.

När du har kopierat alla filer och mappar stänger du fönstret och drar ikonen för Mac-nätverk till papperskorgen för att koppla från den delade platsen. Om du inte kopplar från förblir ikonen och anslutningen till servern öppen tills du stänger datorn. Om du använder en dator som används av andra kan andra personer komma åt allt i Content Collection.