Stöd för webbprogrammet Blackboard Xythos Drive upphörde den 31 december 2019. Användare kan inte längre komma åt Blackboard Xythos Drive. Mer information finns i bulletinen Blackboard Xythos End of Life support på Behind the Blackboard (endast tillgängligt på engelska). Stöd för Blackboard Drive upphörde också den 31 december 2019. Kunder kan fortfarande använda Blackboard Drive för att få åtkomst till sina Learn-data, men Blackboard kommer inte uppdatera funktionen i framtiden.