Communicate effectively.

Your school's website includes a simple-to-use notification system that is designed for teachers — Teacher Communications. You can send messages to any of your students, the entire class, all your classes, or just to parents. Plus, Teacher Communications allows you to send pre-made messages. These messages are categorized into teacher specific categories and can be targeted to select students based on the message subject. You can also create your own message.

Check it out!


Send my own message

If you want to create your own message instead of sending a pre-made message, you can type your own content in Send Message page. You can then select to send it as an email, text/SMS message, or if set by your school, as a phone message.

 1. Select Messages.

  Each teacher's students are separated into classes.

 2. Select the class or a user group.

  Is there a group of students or parents that you contact on a regular basis? Create a special user group!

 3. To send a message to one or a few members, select the specific users. You can select all parents or all students, or use the list icon to select individual users. You can also search for specific users by name.
 4. Type the Subject.
 5. Select one or more delivery methods from the main send message page to send to the recipients:
  • Emails - Type your text and add any images. To remove the email option, close out the tab from the upper right hand corner.
  • Text/SMS - Content needs to be less than 160 characters. To copy content from the email message, select the Copy Content icon. To remove the text/SMS option, close out the tab from the upper right hand corner.
 6. Select Start Time to change the time to send the message. If you want to repeat message, you can also add more dates and times. You cannot send messages during your school's blackout times.
 7. Include language translations by selectingLanguage, and select each language needed.

  You can remove any language with the Delete icon.

  Amheric language will not include translation or text-to-speech capabilities. Some Android devices and iOS do NOT support Amheric, and the message may not look correct on those devices. However, it is expected that those users requiring Amheric language will use phones that support the display.

  If needed, check the text message option if over the character limit.

 8. Select Send when finished.

Send a pre-made message

Pre-made messages allow you to quickly send standard, student-type messages to students in your classes or specific user groups you created. There are several you can choose from.

 • System created: Written and recorded in four supported languages: English, Spanish, Portuguese, and Haitian-Creole. Can't be edited, copied, or deleted. Identified by the Blackboard logo.
 • Admin created: Created by your district administrator. Can be copied only. Identified by an image of a building.
 • User created: Written and recorded by a user. Can be edited, copied, and deleted. Identified by an image of a person.

All of the system pre-made teacher messages are available in several languages including English, Spanish, French, German, Mandarin, and Cantonese. Any of these messages will send in the preferred language of the recipient if available.

Messages will deliver at the optimal start time set by the school or district, and will also adhere to the school or district call window. Contact the school administrator about the teacher message delivery times at each school.

 1. Select Messages.

  Each teacher's students are separated into classes.

 2. Select the class or a user group.
 3. To send a message to one or a few members, select the specific users. You can select all parents or all students, or use the list icon to select individual users. You can also search for specific users by name.
 4. Select a message category from the Saved Messages list.

  Category examples may include Class Achievements, Class Behavior, or Class Projects.

 5. Select the messages to use. The message will appear in the Send Message page.
 6. Type the Subject.
 7. Select one or more delivery methods from the main send message page to send to the recipients:
  • Emails - You can update the text and add any images. To remove the email option, close out the tab from the upper right hand corner.
  • Text/SMS - Content needs to be less than 160 characters. To remove the text/SMS option, close out the tab from the upper right hand corner.
 8. Select Send when finished.

What if I want to send a phone message?

By default, teachers cannot send phone messages unless the feature has been turned on by your district. If it is available, a phone icon will be available on the Send Message page. You can record audio to attach to your message. You can use your school's phone system to record the message, upload an audio file you created, or type text that will translate to speech. You select your recording option from the Phone list when creating a new message.

 • If you select Call me to record, type your phone number and select Call me to record.
 • If you select Call In to record, follow the on-screen instructions to record the message.
  • Call the number listed.
  • Immediately enter the unique four-digit code.
  • Record the message after the prompt.
  • Press pound # when finished.
  • Select from the menu options:
   • Press 1 to save the message.
   • Press 2 to listen to the message.
   • Press 3 to re-record the message.
  • When satisfied with the message, press 1 and wait for the confirmation message before hanging up.
 • If you select Upload Audio file, select Browse to find and upload your recorded audio file.
 • If you select Text to Speech, type your message in the Text messages box. Select Play Audio to listen to the message, or type your phone number and select Call to hear your message.

Create accessible messages

Tillgänglighetsanpassa meddelanden

Visste du att en miljard människor globalt har en mental eller fysisk funktionsnedsättning? Eller att 12,9 procent av alla studenter i Nordamerika har någon form av funktionsnedsättning? Det är viktigt att säkerställa att alla dina kursdeltagare och andra du arbetar med förstår vad det är du vill förmedla.

Mer om tillgänglighet i utbildningssammanhang


De bästa metoderna för tillgänglighetsanpassning av all kommunikation

Oavsett om det gäller e-post eller Facebook kan du enkelt tillgänglighetsanpassa dina meddelanden med de här bästa metoderna för tillgänglighetsanpassning.

 • Skriv enkelt. Håll meningarna korta. Använd om möjligt ord (eller sammansättningar) med högst 1–2 stavelser. Använd förkortningar. Använd verktyg som Hemmingway Editor för att mäta textens läsbarhet.
 • Använd inte teckensnittsstilar eller färg som enda sätt att markera att något är viktigt. Försäkra dig om att du använder ett tillgängligt alternativ när du vill ge en tydlig visuell indikation. Använd ett utropstecken i slutet av en mening som är extra viktig. Utropstecken och frågetecken påverkar intonationen hos en skärmläsare. Detta innebär att verktyget inte kommer läsa ut ”frågetecken”, utan kommer istället läsa frågan i en ton som indikerar att det är en fråga.
 • Beskriv bilder med alternativ text. Du behöver inte lägga till ”bild av” eftersom hjälpmedlen redan vet att det är en bild. Var kortfattad, tydlig och beskrivande. Använd inte samma alternativtext för alla bilder, till exempel ”bild som illustrerar texten”. Det är meningslöst och gör det rörigt.
 • Skriv bildtexter om du inte kan lägga in alternativtext. Om du inte kan skriva alternativtext bör du se till att texten förmedlar all information så att bilden inte behövs för förståelsen.
 • Se till att länkar beskriver länkmålet. Varje länk ska utgöra en beskrivning av det användaren kan förvänta sig att hitta när han eller hon klickar på länken. Undvik att använda ”klicka här” eller ”läs mer”. Webbadresser eller URL:er är inte informativa och bör inte användas som beskrivningar. Gör istället texten beskrivande.
 • Tillgänglighetsanpassa bilagor. Du bör använda samma metoder för att tillgänglighetsanpassa bilagor. Mer information finns här: Tillgänglighet hos Blackboard.
 • Lägg in undertexter eller transkribera talet i videoklipp. Lägg in en länk till den transkriberade texten om du inte kan lägga in undertexter.
 • Lyssna på det meddelande du skrivit och kontrollera att det låter rätt. Använd text-till-tal-verktyg som finns på de flesta enheter och lyssna på meddelanden innan du skickar dem.

Tillgänglighet i sociala medier

Sociala medier är inte alltid tillgänglighetsanpassade. Det är svårt för skärmläsaranvändare att navigera i sociala medier, och det finns inte alltid rubriker, alternativtext till bilder och undertexter till filmer. Det innebär dock inte att du inte kan använda sociala medier. Det är där din målgrupp finns. Du bör se till att innehållet du skapar är så tillgängligt som möjligt så att du når hela målgruppen.

Använd de bästa metoderna för allt innehåll du skapar och tipsen du får här när du använder Facebook eller Twitter.

Facebook

 • Skriv in alternativa texter till alla bilder du lägger upp.
 • Lägg upp länkar till transkriberingar av talet när du lägger upp filmer.

Twitter

 • Beskriv för målgruppen vad som finns i dina Twittermeddelanden. Om Twittermeddelandena innehåller bilder, film eller ljud bör du lägga in prefix för det i början av meddelandet.
  • Bilder: [PIC]
  • Film: [VIDEO]
  • Ljud: [AUDIO]
 • Lägg in hashtaggar och omnämningar i slutet av Twittermeddelanden.
 • Använd kamelnotation i hashtaggar. Skriv varje ord i hashtaggar med inledande versal, till exempel #BlackboardTillgänglighet
 • Undvik textjargong som kan låta konstigt i en skärmläsare.