Vi försöker hela tiden utveckla oss för att förbättra din undervisnings- och studieupplevelse.

Följ den här sidan för att få e-postuppdateringar när vi publicerar nyheter


Fästa videor längst upp

Fortlöpande leverans av Collaborate Ultra 21.08 | Släpps för produktion 13 maj 2021

Vi vet att det är viktigt för dig att välja vilka du vill fokusera på i en session.  Du kanske vill titta på en teckenspråkstolk, fokusera på läraren eller se dina kurskamrater. Fäst videor så att de alltid syns.

När du fäster en video hamnar den högst upp i listan med videor, bland andra videor som du satt fast eller ankare om sådana finns. Det ändrar inte antalet videor du ser, bara i vilken ordning du ser dem.

Använd zoomreglaget för att avgränsa ditt fokus ännu mer.

Använd deltagarkontroller i deltagarlistan eller i det nedre vänstra hörnet av en video för att fästa eller ta bort videor.

Förbättringar av användarupplevelsen

Fortlöpande leverans av Collaborate Ultra 21.06 | Släpps för produktion 8 april 2021

Vi har gjort några förbättringar av Collaborate, baserat på återkoppling från lärare.

  • Vi har gjort så att redigeringsverktygen för whiteboardtavlan är lättare att se.
  • Vi uppdaterade även whiteboardverktyget Rensa. Rensa visas nu med en papperskorg, för att göra det tydligt att det här verktyget tar bort allt på whiteboardtavlan och inte bara det markerade elementet.

    Om du bara vill ta bort en sak från whiteboardtavlan klickar du på objektet och trycker på Delete på tangentbordet.

Sessioner som håller på väldigt länge kopplas från automatiskt

Fortlöpande leverans av Collaborate Ultra 21.04 | Släpps för produktion 11 mars 2021

Baserat på återkoppling som vi fått från användare har vi ändrat tiden från 8 timmar (som vi tidigare meddelat om) till 12 timmar. För framtida versioner kommer vi att titta på om vi kan tillhandahålla kortare tidsperioder med möjligheten att utöka tiden medan sessionen pågår. Mer information finns på Community-webbplatsen.

Som standard kopplas sessioner som varar längre än 12 timmar bort. Det finns ingen tidsbegränsning för sessioner som schemaläggs, och de kan till och med schemaläggas utan sluttid, men det är ovanlig att någon stannar kvar i en session i 12 timmar i sträck. Vi förutsätter att detta är oavsiktligt och kopplar från rummet. Deltagare kan gå med i sessionen igen om de behöver det.

Collaborates supportchatt finns nu på fler platser

Fortlöpande leverans av Collaborate Ultra 21.04 | Släpps för produktion 11 mars 2021

Nu har deltagarna mer tillgång till omedelbar support när de behöver det. Chattboten för Collaborate-support som släpptes för sessioner i januari finns nu också tillgänglig på vissa felsidor och i panelen Rapportera ett problem.