Rapportera ett problem

Har du problem med din session? Rapportera ett problem medan du har sessionen öppen.

  1. Öppna sessionsmenyn och välj Rapportera problem.
  2. Identifiera och beskriv de problem du haft under sessionen.
  3. Klicka på Skicka.

När du rapporterar ett problem skapas inte ett supportärende hos Blackboard. Om du vill att Collaborate-klientsupporten ska kontakta dig om det problem du har rapporterat måste du skicka in ett supportärende. Mer information finns i Skicka in ett ärende som ska följas upp.


Skicka in ett ärende som ska följas upp

Vill du att Collaborates kundtjänst följer upp det här problemet med dig?

Skicka in ett ärende via Behind the Blackboard (endast på engelska)

Se till att ta med sessionsidentifieraren i beskrivningsfältet för ärendet så att du länkar din rapport till den.


Behöver du hjälp?

Sök i kunskapsbasen (endast på engelska)

Skicka in ett ärende via Behind the Blackboard (endast på engelska)