Collaborate övervakar och justerar sig efter din anslutningshastighet. Detta innebär att du kan delta i sessioner även när din anslutning är långsam eller om nätverket är dåligt.


Anslutningsstatus

Du kan kontrollera anslutningsstatus för alla i sessionen, inklusive dig själv. Det finns två ställen som du kan se statusen för nätverksanslutningar.

 • Från panelen Deltagare
 • Från din profilbild på huvudsidan

Leta efter indikatorn för anslutningsstatus och för pekaren över den. Ur informationen som visas kan du avgöra om anslutningen är bra, okej eller dålig. För att lära dig mer om vad informationen betyder, se Information gällande anslutningsstatus.

Om du använder ett tangentbord för navigering, använd det till att öppna deltagarlistan i panelen Deltagare. Navigera till en deltagare. Anslutningsinformation för den deltagaren visas. Användare av skärmläsare kan komma åt detta innehåll med hjälp av standardkommandon för navigering med tangentbordet.

Om din anslutning är dålig visas en indikator för anslutningsstatus över din profilbild. För pekaren över den för att få anslutningsinformationen.

Denna information uppdateras hela tiden. Collaborate justerar din upplevelse baserat på din aktuella anslutning.

Mer om dynamiska justeringar


Information gällande anslutningsstatus

Det finns mycket information i anslutningsstatusen. Men vad betyder den?

En deltagares nätverksanslutning kan antingen vara utmärkt, bra, hyfsad eller dålig.

 • Utmärkt: Deltagaren kan dela, se och höra allt utan problem.
 • Bra: Deltagaren kan dela, se och höra allt med små eller inga problem.
 • Hyfsad: Deltagaren kan drabbas av förändringar i sin upplevelse.
 • Dålig: Deltagaren kan ha svårt att höra, se eller dela något alls.

Upp och Ner

Upp och Ner visar deltagarens möjlighet att ladda upp eller ner information vid tidpunkten. Detta inkluderar dennes möjlighet att dela eller se ljud, bild och innehåll.

Om Upp är dålig kan deltagaren ha problem att dela sin bild. Om Upp är bra borde det inte vara några problem. Om Ner är bra borde deltagaren inte ha några problem med att se och höra allt. Om Ner är dålig kan deltagaren ha problem.

Överföringshastighet

Överföringshastighet är ett mått på hur mycket ljud- och bilddata som levereras. Generellt sett ger högre tal bättre kvalitet. Men även innehållet som delas har påverkan på denna hastighet. Om du t.ex. bara delar ljud kan talet vara lågt eftersom ljud inte har särskilt hög överföringshastighet. Här kommer några exempel på hur stor skillnad olika funktioner gör för överföringshastigheten:

 • Ljud använder alltid 48 kbps.
 • Varje filmklipp använder vanligen 360 kbps men kan sjunka så¨lågt som till 20 kbps beroende på nätverksförhållandena.
 • Delning av program kan sträcka sig från 70 kbps till 500 kbps beroende på innehållet som delas och nätverksförhållandena.

Som tur är behöver du inte lista ut vad dessa siffror har för påverkan på en deltagares upplevelse. Collaborate sköter räkningen åt dig. Indikatorn för anslutningsstatus talar om för dig hur en deltagares upplevelse troligtvis är (utmärkt, bra, hyfsad eller dålig).

Förlust (ljud)

När ljud och filmklipp strömmas över nätverket kan en del information gå förlorad. Videoförlust är generellt sett inte viktig, men det är ljudförlust. Raden Förlust (ljud) indikerar procentandelen för ljudförlust på upp- och nerlänken. Följande är de tröskelvärden som Collaborate använder för att bedöma en deltagares upplevelse:

 • 10 % och lägre: Bra eller Utmärkt. Deltagarna ska inte ha några problem med att höra allt.  
 • 10 % till 20 %: Hyfsad. Deltagarna kan ha lite problem med att höra. Men även på denna förlustnivå är ljudet oftast mycket bra. Problem kan uppstå om förlusten är koncentrerad till vissa tidpunkter.
 • 20 % eller högre: Dålig. Deltagarna kommer troligen att märka att ljudet försvinner ibland eller att det låter robotaktigt emellanåt.

Blackboards ljudbehandlingsalgoritmer kan ofta mildra även mycket höga värden för dataförlust. Förluster på 20 % till 30 % av ljuddata kan ändå resultera i användbart ljud om data förloras jämnt över tid. Om någons förluster ligger på dessa nivåer är kommunikation fortfarande möjlig, men kan inte garanteras.

Fördröjning

Värdet Fördröjning indikerar hur lång tid det tar för ljuddata från deltagarens maskin att nå Blackboard-servrarna.

Deltagare som har särskilt höga fördröjningar på 1 eller fler sekunder kanske inte verkar svara på en konversation. Ge dem tid att svara innan du antar att de inte kommer att göra det.


Bästa praxis för bästa upplevelse

Alla deltagare

 • Stäng alla program på din dator förutom den webbläsare du använder för din Collaborate-session.
 • Använd en inbyggd (Ethernet) anslutning, om sådan finns. Om en sådan inte är tillgänglig använder du en Wifi-anslutning.
 • Använd endast uppdaterade webbläsare för internet som stöds av Blackboard Collaborate.  
 • Använd bara video när det behövs i sessionen.

Moderatorer

Om du är bekymrad över att deltagarna kommer att missa något på grund av dåliga nätverksanslutningar kan du prova dessa saker.

Mer om bästa praxis på Behind the Blackboard (endast tillgängligt på engelska)


Ansluta och koppla upp sig på nytt

Collaborate meddelar även när närvarande håller på att ansluta eller återansluta till sessionen.

 • Om en närvarande fortfarande håller på att ansluta visas Ansluter sig... bredvid deras namn. Personens avatar omges först av en lila och sedan en grön cirkel på närvarandepanelen. När de har anslutit visas avataren som vanligt.
 • Om en närvarande återansluter visas Återansluter sig... bredvid deras namn. Personens avatar omges av en röd cirkel på närvarandepanelen. När de har anslutit igen visas avataren som vanligt.
 • Om du kopplar upp dig på nytt ändras din status för att indikera att du ansluter igen och dina huvudverktyg, såsom ljud och video, inaktiveras.

Du kan aktivera visuella och ljudaviseringar så att du får reda på om någon ansluter eller kopplar upp sig på nytt. Gå till Mina inställningar och välj Aviseringsinställningar. Välj den avisering som du vill ha.

Collaborate Dynamic Adjustments


Dynamic adjustments

Collaborate dynamically adjusts to sending and receiving connection bandwidth changes in the quality of your internet connection. As your connection improves or degrades, the bandwidth use for video is adjusted up and down.

Some situations may require additional adjustment. Collaborate adds explicit experience changes to accommodate a wider range of connectivity blips.

When the experience changes, you are notified and told why.

Ändringar i upplevelsen på grund av nedladdningsförhållanden

När din nätverksanslutning inte kan hantera nedladdningar förändras video- och programdelningsupplevelsen.

Ändringar i upplevelsen på grund av nedladdningsförhållanden
WebbläsareOptimal bandbreddMinskad bandbreddVarför den ändras
AllaBilden för en aktiv talare visas. Ljudet är på för alla närvarande.Den aktiva talarens bild ersätts av den personens profilbild.

Ljudet ändras inte.

Anslutningen kan inte hantera nedladdning av video.
AllaBilden för en aktiv talare visas medan ett program delas. Ljudet är på för alla närvarande.Den aktiva talarens bild ersätts av den personens profilbild.

Ljudet och programdelningen ändras inte.

Anslutningen kan inte hantera nedladdningar av video och programdelning.
AllaProfilbilden för en aktiv talare visas medan ett program delas. Ljudet är på för alla närvarande.Den aktiva talarens profilbild och ljud ändras inte.

Om det finns tillräckligt med bandbredd, skickas programdelning med reducerad kvalitet. I så fall visas en bruten delningsikon. Om det inte finns tillräckligt med bandbredd, stoppas programdelningen.

Anslutningen kan inte hantera nedladdning av programdelning.
Chrome och FirefoxBilden för flera talare visas. Ljudet är på för alla närvarande.Bilden visas bara för den aktiva talaren.

Ljudet ändras inte.

Anslutningen kan inte hantera flera nedladdningar av video.

Ändringar i upplevelsen på grund av uppladdningsförhållanden

När din nätverksanslutning inte kan hantera uppladdningar förändras video- och programdelningsupplevelsen.

Ändringar i upplevelsen på grund av uppladdningsförhållanden
WebbläsareOptimal bandbreddMinskad bandbreddVarför den ändras
AllaEn användare delar högkvalitativ bild. Det kan vara kamerabild eller bildinnehåll som delas.Bilden växlar till en bildström av sämre kvalitet.Anslutningen kan inte hantera uppladdning av högkvalitativ video.
AllaEn användare delar högkvalitativ bild. Det kan vara kamerabild eller bildinnehåll som delas.Kameran inaktiveras och bilden sänds inte längre.

Ljudet sänds fortfarande.

Andra ser den närvarande personens profilbild i stället.

Anslutningen kan inte hantera uppladdning av video.
Chrome och FirefoxEn moderator med inaktiverad bild delar ett program.Ljudet kan fortfarande skickas. Om det finns tillräckligt med bandbredd, visas programdelning med reducerad kvalitet. Om det inte finns tillräckligt med bandbredd, kan du inte längre se programdelning.Anslutningen kan inte hantera uppladdningar av programdelning.