Inspelade sessioner sparas som MP4. Aktiviteter som utförs under livesessionerna inkluderas i inspelningarna.

 • Ljud
 • Innehåll som delats eller video från den aktiva talaren. Om båda delas under sessionen spelas bara delat innehåll in.
 • Undertexter som läggs till under livesessionen eller läggs till senare av moderatorn. Endast ett textningsspår är tillgängligt. Om sessionen har fler än ett textspår spelas bara det första in.
 • Chattmeddelanden i kanalen Alla. Privata meddelanden och chattmeddelanden som skickas i smågrupper sparas inte.

Det är bara moderatorer som kan spela in sessioner.

Alla kan visa inspelningarna så ofta de vill från valfri enhet. Det finns inga visningsgränser.

Inspelningarna behöver konverteras till ett spelbart format innan de visas. Konverteringen börjar första gången en inspelning öppnas. Det kan ta några minuter men när det väl har gjorts kan alla visa inspelningen.


Uppspelare

Uppspelaren ser ut och fungerar på samma sätt som din Collaborate-session. Det finns en inspelningsmeny som påminner om sessionsmenyn i dina livesessioner samt uppspelningskontroller.

Uppspelaren är en HTML5-spelare. Den är för närvarande bara tillgänglig i SAS (Session Administrator System), LTI (Learning Tools Interoperability) och Blackboard Collaborate ULTRA byggblock-användare.

 • Inspelningsmeny: Öppna inspelningsmenyn uppe till vänster på skärmen. Härifrån kan du ladda ned hela inspelningen, ladda ned textningstranskriptioner, ladda ned chattranskriptioner, få mer hjälp eller rapportera fel om du har problem med inspelningen.
 • Undertexter: Undertexter är tillgängliga om de läggs till senare av en moderator eller dold textning i realtid används under sessionen. Dold textning är aktiverad i inspelningen som standard. Välj Dold textning i uppspelningskontrollerna för att stänga av undertexter eller justera teckensnitt.

  Du kan även ladda ned en transkription av undertexterna från inspelningsmenyn.

 • Uppspelningskontroller: Med hjälp av de intuitiva uppspelningskontrollerna kan du navigera genom inspelningen som du vill.
  • Paus: Tryck på mellanslag på tangentbordet för att pausa och spela upp inspelningen.
  • Upprepa/Spola framåt: Tryck på vänsterpilen eller högerpilen på tangentbordet för att upprepa eller spola framåt inspelningen med 10 sekunder.
  • Förlopp: Skjut markören på förloppsindikatorn för att bläddra igenom inspelningen. Tryck på skift + vänsterpil eller skift + högerpil på tangentbordet för att upprepa eller spola framåt inspelningen med 10 sekunder.
  • Volym: Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen på tangentbordet för att öka eller sänka volymen med 5 %.
  • Textning för hörselskadade: Välj Textning för hörselskadade för att se textningen med inspelningarna. Du kan även ladda ned en transkription av textningarna från inspelningsmenyn.
 • Chattmeddelanden: Öppna chattpanelen längst ned till höger på skärmen för att se hela chatthistoriken för den inspelade sessionen. Mer information finns i Chattmeddelanden i inspelningar.

Oroa dig inte, vi vägleder dig genom processen. När du öppnar uppspelaren första gången visar vi dig var allt finns.


Chattmeddelanden i inspelningar

Öppna chattpanelen längst ned till höger på skärmen för att se hela chatthistoriken för den inspelade sessionen.

Endast chattmeddelanden som skickas i kanalen Alla sparas. Privata meddelanden och chattmeddelanden som skickas inom smågrupper sparas inte.

När inspelningen spelas upp markeras chattmeddelandena som skrivits, vilket gör att du kan se vad som sades under ett visst ögonblick. Du kan också navigera till ett särskilt ställe i inspelningen genom att välja chattmeddelandets tidsstämpel. Om meddelandet är borttonat innebär det att du ännu inte har nått dit i inspelningen.

Moderatorer kan också anonymisera chattmeddelanden i inspelningen från sessionsinställningarna. Detta måste göras innan livesessionen startas och spelas in. Mer information finns i Sessionsinställningar för moderatorer.

Chattinspelningarna finns endast i HTML5-uppspelaren, som bara är tillgänglig i SAS (Session Administrator System), LTI (Learning Tools Interoperability) och Blackboard Collaborate ULTRA byggblock-användare. Är du osäker på vilken kurs det är? Gå till Anslut till sessioner.

Alla chattranskriptioner

Du kan ladda ned chattranskriptioner från inspelningsmenyn. Dessa finns endast i uppspelaren.


Hur hittar jag inspelningarna?

Du kan se inspelningar för de kurser du är anmäld till. Du kan eventuellt ladda ner inspelningar. Lärare måste tillåta nedladdningar av sessionsinspelningen för varje session.

Gå till Collaborate, öppna menyn och välj Inspelningar.

Välj Kursverktyg  och  Collaborate i en Blackboard Learn-kurs.

Känner du inte igen det? Du befinner dig kanske i en Blackboard Open LMS-kurs. Klicka på Collaborate-aktiviteten för att visa inspelningarna.


Ladda ner inspelningar och transkriptioner

Download Collaborate Recording and Transcripts

If the moderator has allowed session recording downloads, you can download recordings and transcripts from the recording player Recording menu.

Open the Recording menu at the top left of your screen.

 • Download the full recording
 • Download caption transcripts
 • Download chat transcripts

You can also download captions from the main Recordings list.

 1. From Recordings find a recording with Closed Captions (CC).
 2. Select the Closed caption options menu and select Download captions.