Moderatorer kan tilldela rollen presentatör till deltagare. Det innebär att du kan ladda upp, dela, redigera och sluta dela innehåll. Du kan även se när någon räcker upp handen och du kan sänka händer.

Du tilldelas automatiskt rollen som presentatör i din egen grupp när moderatorer kör igång smågrupper. Mer information finns i Smågrupper.

Mer information om olika roller i Collaborate


Dela innehåll

Med ultragränssnittet i Blackboard Collaborate kan du enkelt dela med dig av din kunskap. Du kan ladda upp innehåll som PowerPoint®-presentationer och låta andra se ditt skrivbord när du vill förklara något lite utförligare.

Öppna Collaborate-panelen och välj Dela innehåll. Välj ett av delningsalternativen för att börja dela och samarbeta med närvarande deltagare.

 • Whiteboard
 • Program
 • Kameror
 • Fil

Vet du inte var Collaborate-panelen finns? Gå till Hitta i gränssnittet.

Du kan ladda upp flera presentationer under en session om den totala filstorleken är högst 125 MB.


Dela whiteboard

Samarbeta med whiteboard. Du kan öppna en tom whiteboard och rita eller anteckna på den.

Moderatorer bestämmer om deltagarna ska kunna använda whiteboard och verktyg tillsammans med dig under en session.


Dela program

Du kan visa ditt skrivbord eller ett program för deltagarna när du ska lära dem om ett visst ämne. När du flyttar runt i programmet eller på skrivbordet följer deltagarna automatiskt med.

Använd ChromeTM eller Firefox® när du delar program. 

Mer information om att lägga till tillägget Chrome Desktop Sharing

När du delar ditt skrivbord eller ett program visas det för alla i sessionen i realtid och alla som tittar på inspelningen vid ett senare tillfälle. Se till att stänga ner alla fönster och program som du inte vill att andra ska se innan du startar delningen.

I nuläget finns det inte stöd för programdelning för skärmläsare i Blackboard Collaborate. Om du använder en skärmläsare kan du dela filer och en tom whiteboard med närvarande. Det går inte att dela ett program.


Dela kamera

Alternativet Dela kamera ger dig möjlighet att dela mer än en kamera. Dela din bild och dela en annan kamera som är ansluten till din dator. Närvarande kan se dig och allt annat som du vill visa. Du begränsas bara av antalet kameror och USB-uttag på din dator.


Dela filer

Överför bilder i formaten GIF, JPEG och PNG, PDF-filer eller  PowerPoint-presentationer  på 60 MB eller mindre till din session. Du kan ladda upp flera presentationer, men högsta tillåtna filstorlek är 125 MB för en session.

Om du använder skärmläsare kan man komma åt text från PowerPoint- och PDF-filer som delats i sessionen. Detta gör det enkelt att följa med när bilderna växlar. Moderatorer och presentatörer måste dela filer och ladda upp dem till Collaborate för att skärmläsare ska få åtkomst till texten.

Du laddar upp filer genom att klicka på  Lägg filer här  eller dra önskade filer till rutan. Välj  Dela nu  när du vill att deltagarna ska se filen. Moderatorer kan välja att låta deltagare markera i din delade fil.

Om du spelar in sessionen ska du vänta åtta sekunder så att inspelningen tar med din delade fil innan du går vidare.


Verktyg för innehållsredigering

Märkningsverktyg i Collaborate

Leta upp verktygen för att skriva på delade filer och whiteboarden.

 • Markera: Med pilen kan du markera ett objekt på whiteboard-tavlan. När det är markerat kan du ändra dess storlek, flytta på det och ta bort det.
 • Pekaren: Med handen kan du peka på olika delar av bilden på skärmen. Deltagare ser samma hand på skärmen.
 • Penna: Använd pennan för att rita fritt på bilden. 
 • Former: Använd former för att rita en rektangel, ellips eller en rak linje. 
 • Text: Använd text för att skriva text var som helst på bilden. 
 • Rensa: Använda Rensa för att ta bort allt på bilden.

  Om du bara vill ta bort en sak från bilden klickar du på objektet och trycker på Delete på tangentbordet.

 • Sluta dela: Använd sluta dela för att ta bort bilderna eller whiteboarden från skärmen.

 • Visa vy-kontroller/dölj vy-kontroller: Använd vykontrollerna för att justera bilderna eller whiteboarden på skärmen. Du kan Zooma in, Zooma ut, se bilden i Faktisk storlek, eller välja Bästa passform. Dessa åtgärder är endast synliga för dig. Till exempel kan inte andra se att du zoomar in eller ut på innehåll och du kan inte se hur andra zoomar.

  Bästa passform utnyttjar utrymmet du har på skärmen på bästa sätt. Innehållet justeras så att det blir helt synligt på den tillgängliga ytan. Det visas så stort som möjligt samtidigt som höjd-breddförhållandet förblir intakt.

 • Nästa bild/föregående bild: Gå till föregående eller nästa bild. Klicka på bildnamnet för att visa alla bilder.

  Tryck på Alt + Page Down på tangentbordet när du vill gå tillbaka till föregående bild och Alt + Page Up för att gå till nästa bild. På en Mac trycker du på Alt + Fn + nedåtpil eller Alt + Fn + uppåtpil.

Hantera uppräckta händer i Collaborate


Hantera uppräckta händer

Närvarande kan räcka upp händer när de vill under en session. Det gör de för att fånga din uppmärksamhet eller ställa en fråga. Du kan välja om du vill låta dem tala på en gång eller stänga aviseringsfönstret och låta dem tala senare.

Slå på aviseringar för när någon räckt upp handen. En bild av en person som håller upp handen visas bredvid de deltagare som räcker upp handen. Dessa deltagare placeras också högst upp i sin rollista i panelen Deltagare så att de inte glöms bort och är lätta att hitta.

Du kan ta ner händer via panelen Deltagare. Peka på deltagaren med handen uppräckt och klicka på Deltagarkontroller. Välj Ta ner handen.

Raised hand icons appear beside the attendee in the Attendees list and on the attendee's video card.

Du får som standard en avisering när någon räcker upp handen. Om du inte ser eller hör aviseringar vid handuppräckningar kan du kontrollera dina aviseringsinställningar i Mina inställningar.

 • Ljudaviseringar: Du hör en avisering som låter som ”duh da”.
 • Popup-avisering från Collaborate: Ett popup-fönster visas över medieytan. Välj Ta ner hand i aviseringen för att ta bort uppräckta händer. Stäng aviseringen för att låta handen vara uppräckt och gå tillbaka till den senare.
  A notification box appears with a raised hand icon, time stamp, name of attendee with raised hand, and a link to lower hand.
 • Popup-avisering i webbläsaren: Ett popup-fönster visas längst upp i webbläsarfönstret. Webbläsaraviseringarna visas endast om ett annat webbläsarfönster eller ett annat program är öppet och aktivt. Stäng aviseringen för att låta handen vara uppräckt och gå tillbaka till den senare.

Stäng av mikrofonen för närvarande

Det är bara moderatorer som kan stänga av mikrofonen för deltagare.


Inspelningar

Det är bara moderatorer som kan spela in sessioner. Om du vill spela in en session ska du be moderatorn att starta och stoppa inspelningen.