Moderatorer kan tilldela rollen presentatör till deltagare. Det innebär att du kan ladda upp, dela, redigera och sluta dela innehåll. Du kan även se när någon räcker upp handen och du kan sänka händer.

Du tilldelas automatiskt rollen som presentatör i din egen grupp när moderatorer kör igång smågrupper. Mer information finns i Smågrupper.

Mer information om olika roller i Collaborate


Dela innehåll

Med ultragränssnittet i Blackboard Collaborate kan du enkelt dela med dig av din kunskap. Du kan ladda upp innehåll som PowerPoint®-presentationer och låta andra se ditt skrivbord när du vill förklara något lite utförligare.

Öppna Collaborate-panelen och välj Dela innehåll. Välj ett av delningsalternativen för att börja dela och samarbeta med närvarande deltagare.

  • Whiteboard
  • Program
  • Kameror
  • Fil

Vet du inte var Collaborate-panelen finns? Gå till Hitta i gränssnittet.

Du kan ladda upp flera presentationer under en session om den totala filstorleken är högst 125 MB.


Dela whiteboard

Samarbeta med whiteboard. Du kan öppna en tom whiteboard och rita eller anteckna på den.

Moderatorer bestämmer om deltagarna ska kunna använda whiteboard och verktyg tillsammans med dig under en session.


Dela program

Du kan visa ditt skrivbord eller ett program för deltagarna när du ska lära dem om ett visst ämne. När du flyttar runt i programmet eller på skrivbordet följer deltagarna automatiskt med.

Använd ChromeTM eller Firefox® när du delar program. I Chrome måste du lägga till webbläsarens tillägg för skrivbordsdelning för att kunna dela program i Collaborate-sessioner. Inget tillägg för skrivbordsdelning behövs för Firefox.

Mer information om att lägga till tillägget Chrome Desktop Sharing

När du delar ditt skrivbord eller ett program visas det för alla i sessionen i realtid och alla som tittar på inspelningen vid ett senare tillfälle. Se till att stänga ner alla fönster och program som du inte vill att andra ska se innan du startar delningen.

I nuläget finns det inte stöd för programdelning för skärmläsare i Blackboard Collaborate. Om du använder en skärmläsare kan du dela filer och en tom whiteboard med närvarande. Det går inte att dela ett program.


Dela kamera

Alternativet Dela kamera ger dig möjlighet att dela mer än en kamera. Dela din bild och dela en annan kamera som är ansluten till din dator. Närvarande kan se dig och allt annat som du vill visa. Du begränsas bara av antalet kameror och USB-uttag på din dator.


Dela filer

Överför bilder i formaten GIF, JPEG och PNG, PDF-filer eller  PowerPoint-presentationer  på 60 MB eller mindre till din session. Du kan ladda upp flera presentationer, men högsta tillåtna filstorlek är 125 MB för en session.

Om du använder skärmläsare kan man komma åt text från PowerPoint- och PDF-filer som delats i sessionen. Detta gör det enkelt att följa med när bilderna växlar. Moderatorer och presentatörer måste dela filer och ladda upp dem till Collaborate för att skärmläsare ska få åtkomst till texten.

Du laddar upp filer genom att klicka på  Lägg filer här  eller dra önskade filer till rutan. Välj  Dela nu  när du vill att deltagarna ska se filen. Moderatorer kan välja att låta deltagare markera i din delade fil.

Om du spelar in sessionen ska du vänta åtta sekunder så att inspelningen tar med din delade fil innan du går vidare.


Verktyg för innehållsredigering

Märkningsverktyg i Collaborate

Använd de här verktygen för att redigera och markera delade filer samt whiteboard.

Verktyg för innehållsredigering
VerktygBeskrivning
Välj Med pilen kan du markera ett objekt på whiteboard-tavlan. När det är markerat kan du ändra storlek på det, flytta det och ta bort det.
Pekare Med handen kan du peka på olika delar av bilden på skärmen. Närvarande personer ser vad du pekar på.
Penna Med pennan kan du rita på fri hand i bilden.
Figurer Använd ikonen för figurer för att rita en rektangel, en ellips eller ett rakt streck. Det är upp till dig!
Tex Använd ”T” för att skriva in text i bilden.
Rensa Använd Rensa för att ångra allt.
Visningsreglage Visa eller dölj kontrollerna för zoomning, passform och storlek.
Visade visningsreglage Zooma in, zooma ut, bästa storlek, faktisk storlek

Med alternativet för bästa storlek kan du dra full nytta av utrymmet på skärmen. Innehållet justeras så att det blir helt synligt på den tillgängliga ytan. Det visas så stort som möjligt samtidigt som förhållandet förblir intakt. Dessa åtgärder är endast synliga för dig. Till exempel kan inte andra se att du zoomar in eller ut på innehåll och du kan inte se hur andra zoomar.

Navigeringsreglage för bilder Gå till föregående eller nästa bild.

Tryck på Alt + Page Down på tangentbordet när du vill gå tillbaka till föregående bild och Alt + Page Up för att gå till nästa bild. På en Mac trycker du på Alt + Fn + nedåtpil eller Alt + Fn + uppåtpil.

Markera bildnamnet för att visa alla bilder.

Stopp Sluta dela innehåll.

Hantera uppräckta händer i Collaborate


Hantera uppräckta händer

Närvarande kan räcka upp händer när de vill under en session. Det gör de för att fånga din uppmärksamhet eller ställa en fråga. Du kan välja om du vill låta dem tala på en gång eller stänga aviseringsfönstret och låta dem tala senare.

Slå på aviseringar för när någon räckt upp handen. En bild av en person som räcker upp handen visas bredvid den som räckt upp handen.& amp; De läggs även högst upp i deras rollista i Deltagarpanelen så att de inte glöms bort och är lätta att hitta.

Du kan ta ner händer via panelen Deltagare. Peka på deltagaren med handen uppräckt och klicka på Deltagarkontroller. Välj Ta ner handen.

Du får som standard en avisering när någon räcker upp handen. Om du inte ser eller hör aviseringar vid handuppräckningar kan du kontrollera dina aviseringsinställningar i Mina inställningar.

  • Ljudaviseringar: Du hör en avisering som låter som ”duh da”.
  • Popup-avisering från Collaborate: Ett popup-fönster visas över medieytan. Välj Ta ner hand i aviseringen för att ta bort uppräckta händer. Stäng aviseringen för att låta handen vara uppräckt och gå tillbaka till den senare.
  • Popup-avisering i webbläsaren: Ett popup-fönster visas längst upp i webbläsarfönstret. Webbläsaraviseringarna visas endast om ett annat webbläsarfönster eller ett annat program är öppet och aktivt. Stäng aviseringen för att låta handen vara uppräckt och gå tillbaka till den senare.

Stäng av mikrofonen för närvarande

Det är bara moderatorer som kan stänga av mikrofonen för deltagare.


Inspelningar

Det är bara moderatorer som kan spela in sessioner. Om du vill spela in en session ska du be moderatorn att starta och stoppa inspelningen.