Moderatorer kan tilldela rollen presentatör till deltagare. Det innebär att du kan ladda upp, dela, redigera och sluta dela innehåll. Du kan även se när någon räcker upp handen och du kan sänka händer.

Du tilldelas automatiskt rollen som presentatör i din egen grupp när moderatorer kör igång smågrupper. Mer information finns i Smågrupper.

Mer information om olika roller i Collaborate


Dela innehåll

Med ultragränssnittet i Blackboard Collaborate kan du enkelt dela med dig av din kunskap. Du kan ladda upp innehåll som PowerPoint®-presentationer och låta andra se ditt skrivbord när du vill förklara något lite utförligare.

Öppna Collaborate-panelen och välj Dela innehåll. Välj ett av delningsalternativen för att börja dela och samarbeta med närvarande deltagare.

 • Whiteboard
 • Program
 • Kameror
 • Fil

Vet du inte var Collaborate-panelen finns? Gå till Hitta i gränssnittet.

Du kan ladda upp flera presentationer under en session om den totala filstorleken är högst 125 MB.


Dela whiteboard

Samarbeta med whiteboard. Du kan öppna en tom whiteboard och rita eller anteckna på den.

Moderatorer bestämmer om deltagarna ska kunna använda whiteboard och verktyg tillsammans med dig under en session.


Dela program

Du kan visa ditt skrivbord eller ett program för deltagarna när du ska lära dem om ett visst ämne. När du flyttar runt i programmet eller på skrivbordet följer deltagarna automatiskt med.

Använd ChromeTM eller Firefox® när du delar program. 

Mer information om att lägga till tillägget Chrome Desktop Sharing

När du delar ditt skrivbord eller ett program visas det för alla i sessionen i realtid och alla som tittar på inspelningen vid ett senare tillfälle. Se till att stänga ner alla fönster och program som du inte vill att andra ska se innan du startar delningen.

I nuläget finns det inte stöd för programdelning för skärmläsare i Blackboard Collaborate. Om du använder en skärmläsare kan du dela filer och en tom whiteboard med närvarande. Det går inte att dela ett program.


Dela kamera

Alternativet Dela kamera ger dig möjlighet att dela mer än en kamera. Dela din bild och dela en annan kamera som är ansluten till din dator. Närvarande kan se dig och allt annat som du vill visa. Du begränsas bara av antalet kameror och USB-uttag på din dator.


Dela filer

Överför bilder i formaten GIF, JPEG och PNG, PDF-filer eller PowerPoint-presentationer på 60 MB eller mindre till din session. Du kan ladda upp flera presentationer, men högsta tillåtna filstorlek är 125 MB för en session.

Om du använder skärmläsare kan man komma åt text från PowerPoint- och PDF-filer som delats i sessionen. Detta gör det enkelt att följa med när bilderna växlar. Moderatorer och presentatörer måste välja Dela filer och ladda upp filerna till Collaborate för att skärmläsare ska få åtkomst till texten.

Du laddar upp filer genom att klicka på Lägg filer här eller dra önskade filer till rutan. Välj Dela nu när du vill att deltagarna ska se filen. Moderatorer kan välja att låta deltagare markera i din delade fil.

Om du spelar in sessionen ska du vänta åtta sekunder så att inspelningen tar med din delade fil innan du går vidare.


Verktyg för innehållsredigering

Anteckningsverktyg i Collaborate

När filer eller en tom whiteboard delas i en session kan du använda anteckningsverktyg för att redigera och markera dokumentet under live-sessionen. Anteckningsverktygen finns längst upp på skärmen. De här verktygen är tillgängliga för både moderator- och deltagarroller om inte moderatorn stänger av dem i Sessionsinställningar.

Moderatorer kan dela en kommenterad fil i huvudrummet med smågrupper. Mer information om att dela filer med smågrupper.

Visningsinställningar för dokument

 • Panorera: Flytta whiteboarden eller den delade filen på sidan.
 • Zooma och Anpassa: Zooma in och ut från sidan eller justera vyn för att passa sidan eller bredden.

Anteckningar

 • Ritverktyg, Pensel och Radergummi: Rita fritt på sidan med valfri färg, tjocklek och opacitet. Välj radergummit för att ta bort anteckningar. Du kan radera delar av det som du ritat fritt med radergummit eller välja Ta bort för att ta bort hela teckningen.
 • Text: Lägg till text direkt på sidan. Du kan flytta, redigera och ändra texten och välja teckensnitt, storlek, justering och färg på texten.
 • Figurer: Välj mellan Linje, Pil, Rektangel, Ellips, Polygon och Polylinje. Varje form har sina egna inställningar för att ändra färg, bredd, opacitet och mer.
 • Rensa anteckningar: Anteckningar sparas i sessionen. Du kan dela något nytt, gå till en ny bild eller sluta dela. Anteckningarna finns kvar. Moderatorer kan använda Rensa anteckningar för att ta bort alla anteckningar från alla sidor.
 • Markeringsverktyg: Välj områden i en delad fil som du vill markera. När du markerar text på sidan öppnas ytterligare en meny. Du kan använda funktionerna markering, genomstrykning, understrykning, krumelur eller kommentar på det markerade avsnittet. Markeringsverktyget är endast tillgängligt för delade filer. Det är inte tillgängligt på whiteboarden.

  Ladda upp en tom fil med flera sidor för att få en flersidig whiteboard.

 • Pekare: Led deltagarnas uppmärksamhet till huvudpunkterna i ditt innehåll. Välj Pekare i verktygsfältet och flytta markören till det du vill markera. Alla deltagare kommer att se dig flytta pekaren i realtid. Om du vill sluta peka klickar du på knappen Pekare igen eller på något annat verktyg.

  Det är bara moderatorer och presentatörer som har en pekare.

 • Rensa anteckningar och sluta dela: Det är bara moderatorer och presentatörer som kan rensa anteckningar och sluta dela.

Hantera uppräckta händer i Collaborate


Hantera uppräckta händer

Närvarande kan räcka upp händer när de vill under en session. Det gör de för att fånga din uppmärksamhet eller ställa en fråga. Du kan välja om du vill låta dem tala på en gång eller stänga aviseringsfönstret och låta dem tala senare.

Slå på aviseringar för när någon räckt upp handen. En bild av en person som håller upp handen visas bredvid de deltagare som räcker upp handen. Dessa deltagare placeras också högst upp i sin rollista i panelen Deltagare så att de inte glöms bort och är lätta att hitta.

Du kan ta ner händer via panelen Deltagare. Peka på deltagaren med handen uppräckt och klicka på Deltagarkontroller. Välj Ta ner handen.

Raised hand icons appear beside the attendee in the Attendees list and on the attendee's video card.

Du får som standard en avisering när någon räcker upp handen. Om du inte ser eller hör aviseringar vid handuppräckningar kan du kontrollera dina aviseringsinställningar i Mina inställningar.

 • Ljudaviseringar: Du hör en avisering som låter som ”duh da”.
 • Popup-avisering från Collaborate: Ett popup-fönster visas över medieytan. Välj Ta ner hand i aviseringen för att ta bort uppräckta händer. Stäng aviseringen för att låta handen vara uppräckt och gå tillbaka till den senare.
  A notification box appears with a raised hand icon, time stamp, name of attendee with raised hand, and a link to lower hand.
 • Popup-avisering i webbläsaren: Ett popup-fönster visas längst upp i webbläsarfönstret. Webbläsaraviseringarna visas endast om ett annat webbläsarfönster eller ett annat program är öppet och aktivt. Stäng aviseringen för att låta handen vara uppräckt och gå tillbaka till den senare.

Stäng av mikrofonen för deltagare

Det är bara moderatorer som kan stänga av mikrofonen för deltagare.


Inspelningar

Det är bara moderatorer som kan spela in sessioner. Om du vill spela in en session ska du be moderatorn att starta och stoppa inspelningen.