Moderatorer använder undersökningar av många olika anledningar.

Det kan bland annat vara för att ge dig möjlighet att delta och ge återkoppling eller för att starta en diskussion. Det kan även vara för att se hur väl du har förstått deras presentation.

När en moderator har startat en undersökning uppmanas du att välja alternativ. Svarsalternativen försvinner, så att de inte döljer något på huvudytan. Välj Undersökningar för att öppna svarsalternativen igen. Välj alternativ.

Skärmläsare uppger bara siffror för varje svarsalternativ. Fråga din moderator vad de olika siffrorna representerar.

Du kan endast se det alternativ du väljer. Moderatorer ser en översikt över alla alternativ som har valts. De kan även se vilka specifika svarsalternativ som du och andra deltagare väljer. De kan också se vilka som inte har svarat.

Moderatorer kan välja att visa de övergripande svaren, men du kan aldrig se hur någon annan har svarat.