Närvaro

Collaborate tar närvaro och delar denna information med moderatorer och lärare. Collaborate håller koll på när du ansluter till eller lämnar en session. Det håller även reda på hur länge du är närvarande i sessionen i genomsnitt. 

Det spelar ingen roll om du ansluter från en kurs, webbläsare, telefon eller en mobilapp. Din närvaro spåras.

Den enda gång som din närvaro inte spåras är om du ansluter till en session med hjälp av Anonym uppringning. När du använder Anonym uppringning kopplas din telefon inte till ditt konto eller din sessionsprofilbild. Detta innebär att Collaborate inte vet vem du är och kan inte spåra dig.

Närvaro i din Blackboard Learn-kurs

Om du har anslutit till en Collaborate-session från din Blackboard Learn-kurs och din lärare har tilldelat närvaroprotokoll kommer din närvaro att läggas till i ditt övergripande närvaroprotokoll.

Är du inte säker på om du använder Blackboard Learn? Gå till Anslut till sessioner för att få reda på detta.


Räck upp handen

Räck upp handen för att svara på en fråga eller påkalla en annan moderators uppmärksamhet. Välj Räck upp handen.

Tryck Alt + H på tangentbordet.

Status och återkoppling i Collaborate


Status och återkoppling

Ändra din status till borta eller låt andra få veta vad du tycker om något som sagts eller delats i sessionen. Använd återkoppling för att reagera på presentationer.

Profile picture has a menu with options to go to the My Settings panel, mark yourself as away, leave a session, or use emojis to react to something in the session. Feedback appears at the top of the Attendees list.

Välj din profilbild från huvudytan.

Återkoppling visas med en användares profilbild på huvudytan, i panelen Närvarande och i chatten. Efter 30 sekunder försvinner återkopplingen.

Statusen Borta är kvar tills du återvänder och väljer Jag är tillbaka!

En sammanfattning av återkopplingen som valts visas under panelens rubrik. Den visar nuvarande återkoppling med antal närvarande som använder den.

Du kan sortera närvarande efter återkoppling på närvarandepanelen. Om du till exempel vill veta vem som är nöjd med det som sades väljer du Glad under rubriken Närvarande. Endast de som är glada visas.


Göra markeringar på delat innehåll

När moderatorer delar en tom whiteboard vill de samarbeta med dig. Använd redigerings- och markeringsverktygen i Collaborate för att delta.

Moderatorer kan även låta deltagare markera en delad fil under en session i sessionsinställningarna. Hitta redigeringsverktygen för att samarbeta.

Anteckningsverktyg i Collaborate

När filer eller en tom whiteboard delas i en session kan du använda anteckningsverktyg för att redigera och markera dokumentet under live-sessionen. Anteckningsverktygen finns längst upp på skärmen. De här verktygen är tillgängliga för både moderator- och deltagarroller om inte moderatorn stänger av dem i Sessionsinställningar.

Moderatorer kan dela en kommenterad fil i huvudrummet med smågrupper. Mer information om att dela filer med smågrupper.

Visningsinställningar för dokument

 • Panorera: Flytta whiteboarden eller den delade filen på sidan.
 • Zooma och Anpassa: Zooma in och ut från sidan eller justera vyn för att passa sidan eller bredden.

Anteckningar

 • Ritverktyg, Pensel och Radergummi: Rita fritt på sidan med valfri färg, tjocklek och opacitet. Välj radergummit för att ta bort anteckningar. Du kan radera delar av det som du ritat fritt med radergummit eller välja Ta bort för att ta bort hela teckningen.
 • Text: Lägg till text direkt på sidan. Du kan flytta, redigera och ändra texten och välja teckensnitt, storlek, justering och färg på texten.
 • Figurer: Välj mellan Linje, Pil, Rektangel, Ellips, Polygon och Polylinje. Varje form har sina egna inställningar för att ändra färg, bredd, opacitet och mer.
 • Rensa anteckningar: Anteckningar sparas i sessionen. Du kan dela något nytt, gå till en ny bild eller sluta dela. Anteckningarna finns kvar. Moderatorer kan använda Rensa anteckningar för att ta bort alla anteckningar från alla sidor.
 • Markeringsverktyg: Välj områden i en delad fil som du vill markera. När du markerar text på sidan öppnas ytterligare en meny. Du kan använda funktionerna markering, genomstrykning, understrykning, krumelur eller kommentar på det markerade avsnittet. Markeringsverktyget är endast tillgängligt för delade filer. Det är inte tillgängligt på whiteboarden.

  Ladda upp en tom fil med flera sidor för att få en flersidig whiteboard.

 • Pekare: Led deltagarnas uppmärksamhet till huvudpunkterna i ditt innehåll. Välj Pekare i verktygsfältet och flytta markören till det du vill markera. Alla deltagare kommer att se dig flytta pekaren i realtid. Om du vill sluta peka klickar du på knappen Pekare igen eller på något annat verktyg.

  Det är bara moderatorer och presentatörer som har en pekare.

 • Rensa anteckningar och sluta dela: Det är bara moderatorer och presentatörer som kan rensa anteckningar och sluta dela.