Närvaro

Collaborate tar närvaro och delar denna information med moderatorer och lärare. Collaborate håller koll på när du ansluter till eller lämnar en session. Det håller även reda på hur länge du är närvarande i sessionen i genomsnitt. 

Det spelar ingen roll om du ansluter från en kurs, webbläsare, telefon eller en mobilapp. Din närvaro spåras.

Den enda gång som din närvaro inte spåras är om du ansluter till en session med hjälp av Anonym uppringning. När du använder Anonym uppringning kopplas din telefon inte till ditt konto eller din sessionsprofilbild. Detta innebär att Collaborate inte vet vem du är och kan inte spåra dig.

Närvaro i din Blackboard Learn-kurs

Om du har anslutit till en Collaborate-session från din Blackboard Learn-kurs och din lärare har tilldelat närvaroprotokoll kommer din närvaro att läggas till i ditt övergripande närvaroprotokoll.

Är du inte säker på om du använder Blackboard Learn? Gå till Anslut till sessioner för att få reda på detta.


Räck upp handen

Räck upp handen för att svara på en fråga eller påkalla en annan moderators uppmärksamhet. Välj  Räck upp handen.

Med tangentbordet trycker du på Alt + H.

Status och återkoppling i Collaborate


Status och återkoppling

Ändra din status till borta eller låt andra få veta vad du tycker om något som sagts eller delats i sessionen.

Välj din profilbild från huvudytan.

Återkoppling visas med en användares profilbild på huvudytan, i panelen Närvarande och i chatten. Efter 30 sekunder försvinner återkopplingen.

Statusen Borta är kvar tills du återvänder och väljer Jag är tillbaka!

En sammanfattning av återkopplingen som valts visas under panelens rubrik. Den visar nuvarande återkoppling med det antal närvarande som använder den.

Du kan sortera närvarande efter återkoppling på närvarandepanelen. Om du till exempel vill veta vem som är nöjd med det som sades väljer du Glad under rubriken Närvarande. Endast de som är glada visas.


Markera på delat innehåll

När moderatorer delar en tom whiteboard vill de samarbeta med dig. Använd redigerings- och markeringsverktygen i Collaborate för att delta.

Moderatorer kan även låta deltagare markera en delad fil under en session i sessionsinställningarna. Hitta redigeringsverktygen för att samarbeta.

Märkningsverktyg i Collaborate

Använd de här verktygen för att redigera och markera delade filer samt whiteboard.

Verktyg för innehållsredigering
VerktygBeskrivning
Välj Med pilen kan du markera ett objekt på whiteboard-tavlan. När det är markerat kan du ändra storlek på det, flytta det och ta bort det.
Pekare Med handen kan du peka på olika delar av bilden på skärmen. Närvarande personer ser vad du pekar på.
Penna Med pennan kan du rita på fri hand i bilden.
Figurer Använd ikonen för figurer för att rita en rektangel, en ellips eller ett rakt streck. Det är upp till dig!
Tex Använd ”T” för att skriva in text i bilden.
Rensa Använd Rensa för att ångra allt.
Visningsreglage Visa eller dölj kontrollerna för zoomning, passform och storlek.
Visade visningsreglage Zooma in, zooma ut, bästa storlek, faktisk storlek

Med alternativet för bästa storlek kan du dra full nytta av utrymmet på skärmen. Innehållet justeras så att det blir helt synligt på den tillgängliga ytan. Det visas så stort som möjligt samtidigt som förhållandet förblir intakt. Dessa åtgärder är endast synliga för dig. Till exempel kan inte andra se att du zoomar in eller ut på innehåll och du kan inte se hur andra zoomar.

Navigeringsreglage för bilder Gå till föregående eller nästa bild.

Tryck på Alt + Page Down på tangentbordet när du vill gå tillbaka till föregående bild och Alt + Page Up för att gå till nästa bild. På en Mac trycker du på Alt + Fn + nedåtpil eller Alt + Fn + uppåtpil.

Markera bildnamnet för att visa alla bilder.

Stopp Sluta dela innehåll.

Anteckningsverktyg i Collaborate

Beta-version av de nya markeringsverktygen

Den nya whiteboarden släpptes i testsyfte som en beta-version för vissa kunder från 23 juli 2020. Den utvidgades sedan till en större målgrupp 10 september 2020. Ansökan om beta-åtkomst har nu stängts. Den allmänna tillgängligheten för whiteboarden skjuts upp på grund av testning. Du kommer att informeras om ett nytt publiceringsdatum när det nya datumet har fastställts. Mer information finns på Community-webbplatsen.

När filer eller en tom whiteboard delas i en session kan du använda anteckningsverktyg för att redigera och markera dokumentet under live-sessionen. Anteckningsverktygen finns längst upp på skärmen. De här verktygen är tillgängliga för både moderator- och deltagarroller om inte moderatorn stänger av dem i Sessionsinställningar.

Moderatorer kan dela en kommenterad fil i huvudrummet med smågrupper. Mer information om att dela filer med smågrupper.

Visningsinställningar för dokument

  • Panorera: Flytta whiteboarden eller den delade filen på sidan.
  • Zooma och Anpassa: Zooma in och ut från sidan eller justera vyn för att passa sidan eller bredden.

Anteckningar

  • Ritverktyg, Pensel och Radergummi: Rita fritt på sidan med valfri färg, tjocklek och opacitet. Välj radergummit för att ta bort anteckningar. Du kan radera delar av det som du ritat fritt med radergummit eller välja Ta bort för att ta bort hela teckningen.
  • Text: Lägg till text direkt på sidan. Du kan flytta, redigera och ändra texten och välja teckensnitt, storlek, justering och färg på texten.
  • Figurer: Välj mellan Linje, Pil, Rektangel, Ellips, Polygon och Polylinje. Varje figur har sina egna inställningar för att ändra färg, bredd, opacitet och mer.
  • Rensa anteckningar: Anteckningar sparas i sessionen. Du kan dela något nytt, gå till en ny bild eller sluta dela. Anteckningarna finns kvar. Moderatorer kan använda Rensa anteckningar för att ta bort alla anteckningar från alla sidor.
  • Markeringsverktyg: Välj områden i en delad fil som du vill markera. När du markerar text på sidan öppnas ytterligare en meny. Du kan använda funktionerna markering, genomstrykning, understrykning, krumelur eller kommentar på det markerade avsnittet. Markeringsverktyget är endast tillgängligt för delade filer. Det är inte tillgängligt på whiteboarden.

    Ladda upp en tom fil med flera sidor för att få en flersidig whiteboard.