Närvaro

Collaborate tar närvaro och delar denna information med moderatorer och lärare. Collaborate håller koll på när du ansluter till eller lämnar en session. Det håller även reda på hur länge du är närvarande i sessionen i genomsnitt. 

Det spelar ingen roll om du ansluter från en kurs, webbläsare, telefon eller en mobilapp. Din närvaro spåras.

Den enda gång som din närvaro inte spåras är om du ansluter till en session med hjälp av Anonym uppringning. När du använder Anonym uppringning kopplas din telefon inte till ditt konto eller din sessionsprofilbild. Detta innebär att Collaborate inte vet vem du är och kan inte spåra dig.

Närvaro i din Blackboard Learn-kurs

Om du har anslutit till en Collaborate-session från din Blackboard Learn-kurs och din lärare har tilldelat närvaroprotokoll kommer din närvaro att läggas till i ditt övergripande närvaroprotokoll.

Är du inte säker på om du använder Blackboard Learn? Gå till Anslut till sessioner för att få reda på detta.


Räck upp handen

Räck upp handen för att svara på en fråga eller påkalla en annan moderators uppmärksamhet. Välj  Räck upp handen.

Med tangentbordet trycker du på Alt + H.

Status och återkoppling i Collaborate


Status och återkoppling

Ändra din status till borta eller låt andra få veta vad du tycker om något som sagts eller delats i sessionen.

Välj din profilbild från huvudytan.

Återkoppling visas med en användares profilbild på huvudytan, i panelen Närvarande och i chatten. Efter 30 sekunder försvinner återkopplingen.

Statusen Borta är kvar tills du återvänder och väljer Jag är tillbaka!

En sammanfattning av återkopplingen som valts visas under panelens rubrik. Den visar nuvarande återkoppling med det antal närvarande som använder den.

Du kan sortera närvarande efter återkoppling på närvarandepanelen. Om du till exempel vill veta vem som är nöjd med det som sades väljer du Glad under rubriken Närvarande. Endast de som är glada visas.


Markera på delat innehåll

När moderatorer delar en tom whiteboard vill de samarbeta med dig. Använd redigerings- och markeringsverktygen i Collaborate för att delta.

Moderatorer kan även låta deltagare markera en delad fil under en session i sessionsinställningarna. Hitta redigeringsverktygen för att samarbeta.

Märkningsverktyg i Collaborate

Använd de här verktygen för att redigera och markera delade filer samt whiteboard.

Verktyg för innehållsredigering
VerktygBeskrivning
Välj Med pilen kan du markera ett objekt på whiteboard-tavlan. När det är markerat kan du ändra storlek på det, flytta det och ta bort det.
Pekare Med handen kan du peka på olika delar av bilden på skärmen. Närvarande personer ser vad du pekar på.
Penna Med pennan kan du rita på fri hand i bilden.
Figurer Använd ikonen för figurer för att rita en rektangel, en ellips eller ett rakt streck. Det är upp till dig!
Tex Använd ”T” för att skriva in text i bilden.
Rensa Använd Rensa för att ångra allt.
Visningsreglage Visa eller dölj kontrollerna för zoomning, passform och storlek.
Visade visningsreglage Zooma in, zooma ut, bästa storlek, faktisk storlek

Med alternativet för bästa storlek kan du dra full nytta av utrymmet på skärmen. Innehållet justeras så att det blir helt synligt på den tillgängliga ytan. Det visas så stort som möjligt samtidigt som förhållandet förblir intakt. Dessa åtgärder är endast synliga för dig. Till exempel kan inte andra se att du zoomar in eller ut på innehåll och du kan inte se hur andra zoomar.

Navigeringsreglage för bilder Gå till föregående eller nästa bild.

Tryck på Alt + Page Down på tangentbordet när du vill gå tillbaka till föregående bild och Alt + Page Up för att gå till nästa bild. På en Mac trycker du på Alt + Fn + nedåtpil eller Alt + Fn + uppåtpil.

Markera bildnamnet för att visa alla bilder.

Stopp Sluta dela innehåll.