Moderatorer kan underlätta samarbete i mindre grupper genom att skapa smågrupper som är avskilda från huvudrummet och dela in närvarande i dessa.

Smågrupper fungerar bäst i webbläsaren ChromeTM (eller Firefox® med WebRTC ).

Smågrupperna har eget ljud och egen video samt egen whiteboard, programdelning och chatt. Allt samarbete i smågrupperna är oberoende av huvudrummet (och andra grupper).

Det som diskuteras och visas i parallellgrupprum spelas inte in.


Vad kan du göra i smågrupper?

Smågrupper har utformats för samarbete. Varje närvarande i gruppen har rollen presentatör. Det innebär att alla gruppmedlemmar kan dela whiteboard, filer och program med resten av gruppen.

Gruppchattar och allt innehåll som delas är privat i gruppen. Chattrummet för alla är tillgängligt för alla deltagare, oavsett grupp.

Mer om att presentera


Flytta till en annan grupp

Moderatorer kan själva när som helst gå till en annan grupp. Moderatorer måste ge dig behörighet för att du ska kunna gå till en annan grupp.

Om du har behörighet att gå mellan grupper öppnar du närvarandepanelen och väljer Gå med i grupp bredvid den grupp du vill gå med i.