Var hittar jag Blackboard Collaborate?

Gå till Collaborate i din kurs. Välj ett sessionsnamn för att gå med i den sessionen.

Alla kurser är annorlunda. Fråga din lärare om du inte vet hur du hittar Collaborate.

Kursrummet är en öppen Collaborate-session som är avsedd för kursen. Du kan gå med i den här sessionen när som helst. Om du inte kan se ett kursrum har lärosätet eller administratören inaktiverat det.

Välj sessionsnamnet och alternativet för att gå med i sessionen. Då skapas en unik länk som hjälper sessionen att identifiera dig.

Varje länk är unik för en enskild session och en användare i den sessionen. Det innebär att du enbart kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att ansluta till sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.


Filtrera och sök efter sessioner

Du kan filtrera listan med sessioner som visas efter alla kommande sessioner, alla tidigare sessioner och sessioner inom en datumintervall. Använd filtret för att hjälpa dig hitta sessionen du söker efter.

Om du kan namnet på sessionen du söker efter väljer du Sök efter session och skriver in sessionens namn.


Vad är ett kursrum?

Kursrummet är en öppen Collaborate-session som är avsedd för kursen. Du kan gå med i den här sessionen när som helst.

Välj sessionsnamnet och Anslut till kursrum för att ansluta till sessionen. Då skapas en unik länk som hjälper sessionen att identifiera dig.

Varje länk är unik för en enskild session och en användare i den sessionen. Det innebär att du enbart kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att ansluta till sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.

Om du inte kan se ett kursrum har lärosätet eller administratören inaktiverat det.


Visa sessionsinspelningar

Inspelade sessioner sparas som MP4. Inspelningar består av ljud, innehåll som delats eller bild från den aktiva talaren samt textning som angetts under livesessionen.

Du kan se inspelningar för de kurser du är anmäld till. Du kan eventuellt ladda ner inspelningar. Lärare måste tillåta nedladdningar av sessionsinspelningen för varje session.

  • Gå till Blackboard Collaborate Ultra-verktyget och öppna verktygsmenyn. Välj Inspelningar för att visa en lista över alla inspelningar.
  • I Blackboard Collaborate-verktyget listas inspelningar under kursrummet.

Mer information om att spela in sessioner


Kan jag vara värd för en session?

Om läraren har gett dig moderatoråtkomst till rummet kan du bestämma med dina studiekamrater när ni ska ha sessioner tillsammans.

Mer om att vara moderator