Var hittar jag Blackboard Collaborate?

Collaborate-sessioner finns i ditt kursinnehåll. Varje Collaborate-aktivitetsmodul är en unik session. Hitta sessionen du vill ansluta till och välj modulen. Välj Gå med i session.


Visa sessionsinspelningar

Om sessionen har spelats in går du till Collaborate-aktivitetsmodulen för att visa den.

Mer information om inspelningar


Kan jag vara värd för en session?

Om läraren har gett dig moderatoråtkomst till rummet kan du bestämma med dina studiekamrater när ni ska ha sessioner tillsammans.

Mer om att vara moderator