Träffa läraren och dina kurskamrater online.

Beroende på session och moderator kan du gå med i en session direkt via en webblänk, via din kurs och via din telefon.

  • Via en webblänk: Moderatorn har skickat en länk som används för att gå med i sessionen. Öppna länken på din dator eller i webbläsaren på din mobila enhet. Blackboard Collaborate är längst upp på skärmen. Där står det vilken session du ansluter till och det finns en plats där du kan skriva ditt namn. Välj Gå med i session när du har fyllt i ditt namn.
  • Via din kurs: Öppna Collaborate inifrån kursen. Det öppnas i din läroplattform.
  • Via din telefon: Om ditt lärosäte erbjuder det kan du kommunicera med andra användare med hjälp av telefonfunktionen.
  • Via Blackboard-appen: När du har klickat på länken i kursen öppnas sessionen i webbläsaren på din mobila enhet.

Via en länk

Moderatorn kan ge dig en länk som kan användas för att gå med i sessionen. Med länken kan du få behörighet som deltagare, presentatör eller moderator. Vilken roll som du har i sessionen beror på sessionsmoderatorn.

Mer information om sessionsroller

Gå med i sessioner från din dator eller mobila enhet. Öppna länken i webbläsaren. 

Blackboard Collaborate med skärmläsare fungerar bäst om du använder Firefox och JAWS i ett Windows®-system. På en Mac® använder du Safari® och VoiceOver.

När sidan har hämtats skriver du ditt namn och väljer Gå med i session.

Om det är första gången som du ansluter till sessionen konfigurerar du ljud och bild och lägger till en profilbild. Om telefonfunktionen är aktiverad kan du även kommunicera med andra användare med hjälp av den.

Användare av mobila enheter kan inte använda telefonkonferens för ljudkommunikation när de går med i en session. Anledningen till detta är att enheten använder sessionsljudet som standard.


Via din kurs

Lärare kan schemalägga Collaborate-sessioner i sina kurser. Det är upp till dem vad sessionerna används till. Det kan vara för privata sessioner med bara en deltagare eller ett ställe för studiegruppssessioner.

Gå till Collaborate i din kurs. Välj sessionsnamnet och sedan alternativet för att gå med.

Om ditt lärosäte erbjuder det kan du använda telefonnumret för att gå med i en session anonymt. Mer information finns i Gå med i sessioner via telefonen.

Gå med via en Blackboard Learn-kurs

Gå med via en Blackboard Open LMS-kurs

Gå med via en annan kurs


Via din telefon

Anslut till Collaborate från en telefon

Om ditt lärosäte erbjuder det kan du kommunicera med andra användare med hjälp av telefonfunktionen.

Användare av mobila enheter, som använder Blackboard Student- eller Blackboard Instructor-appen för att ansluta till en session, kan inte använda uppringningen till telekonferensen samtidigt som de använder appljudet för kommunikation under sessionen.

Upp till 25 närvarande kan ringa in till en session från sina telefoner. Om maximalt antal uppringare har nåtts kan ingen annan ringa in.

Det finns mer än ett sätt att ringa in till en Collaborate-session när uppringning är tillgängligt.

  • Från sessionen: Om du har anslutit till sessionen via en webbläsare och vill använda telefonen för ljudet ska du öppna menyn Session och välja Använd din telefon för ljud. Ring numret som listas och ange det tillfälliga personliga identifieringsnumret (PIN-koden). Med denna personliga PIN-kod visas du som dig själv i sessionen. 

    Denna PIN-kod hör samman med ditt personliga konto. Dela den inte med någon.

  • Från listan över sessioner: Välj namnet på den session som du vill ringa upp. Välj informationen Anonym uppringning i menyn. Din enhet ringer upp sessionen. Du visas som anonym uppringare för andra närvarande i sessionen. 
  • Från uppringningsinformation som skickats till dig: Ring numret och ange PIN-koden för Anonym uppringning som skickats till dig. Du visas som anonym uppringare för andra närvarande i sessionen. 

Behöver du ett annat nummer än det som anges eller vill du få reda på mer om telekonferensfunktionen i Collaborate? Gå till Telekonferens i Collaborate.


Via Blackboard-appen

Blackboard-appen är utformad särskilt för att deltagarna ska kunna se innehåll och delta i kurser och den är tillgänglig på iOS- och Android-enheter.

Användare kan gå med i en Blackboard Collaborate Ultra-session från Blackboard-appen om det finns en länk i en kurs. När du har klickat på länken öppnas sessionen i webbläsaren på din mobila enhet.

Information och nedladdning av Blackboard-appen