Lär dig hitta i Collaborate. Vi har delat in allt innehåll i tre smidiga områden: ett område för innehållspresentation, sessionsmenyn och en Collaborate-panel.


Område för innehållspresentation

Allt innehåll för sessionen visas i området för innehållspresentation, medieytan eller på huvudytan i Collaborate. Storleken på ytan är maximerad för att skapa en sammanhängande fullskärmsupplevelse för alla skärmstorlekar.

Välj bild-i-bild-fönstret för att växla fokus. Din huvudskärm blir bild-i-bild och bild-i-bild blir huvudskärmen.

Om det inte finns något delat innehåll ser du de närvarandes profiler och bilder i en rutnätsvy. Du kan växla mellan en rutnätsvy och en vy som följer den som talar.

Med vyn Följ ledaren flyttas fokus till den som för tillfället har ordet i diskussionen.

Ultragränssnittet går automatiskt över till att följa den som talar när det är fler än fem närvarande.


Verktyg för innehållspresentation

De verktyg som visas i området för innehållspresentation beror på vad som händer i sessionen vid den tidpunkten. Verktygen är även beroende av vilka behörigheter som moderatorerna ställer in.

Verktyg på medieytan
Verktyg Beskrivning
Ljud
Aktivera ljudet. Linjer över mikrofonikonen betyder att mikrofonen är inaktiverad. Välj Dela ljud för att aktivera den.

Tryck på Alt + M på tangentbordet för att stänga av och slå på mikrofonen.

Video
Aktivera videobilden. Linjer över kameraikonen betyder att kameran är inaktiverad. Välj Dela bild för att aktivera den.

Tryck på Alt + C på tangentbordet om du vill aktivera eller inaktivera kameran.

Handuppräckning
Räck upp handen för att svara på en fråga eller påkalla en annan moderators uppmärksamhet. Välj Räck upp handen.

Tryck Alt + H på tangentbordet.

Collaborate-panelen
Öppna Collaborate-panelen.
Sessionsmeny
Öppna sessionsmenyn.
Följ talaren-vy
Byt till Följ talaren-vy.
Rutnätsvy
Byt till rutnätsvy.
Bild-i-bild
Ändra fokus på skärmen. Om det finns delat innehåll på din huvudskärm växlar du till att titta på talaren. Välj bild-i-bild för att flytta det innehållet till din huvudskärm.
Status
Visa din status som borta. Peka på den gröna markeringen vid din avatar-bild och markera Ställ in som borta. Välj Nu är jag tillbaka! när du kommer tillbaka.

Du kan också uppdatera din status för att ge återkoppling under sessionen.


Sessionsmeny

På sessionsmenyn finns flera sessionsåtgärder och information. Öppna sessionsmenyn med knappen längst upp till vänster på skärmen.


Verktyg på sessionsmenyn

De verktyg och funktioner som du bara använder en eller två gånger under en session finns ordnade här.

Verktyg på sessionsmenyn
Verktyg Beskrivning
Starta en inspelning
Moderatorer kan börja spela in sessionen från sessionsmenyn.
Använda din telefon
Få ett nummer att ringa upp och en unik PIN-kod så att du kan använda din telefon för ljud under en session.
Rapportera ett problem
Rapportera ett problem med sessionen.
Hjälp
Gå till hjälpen för Blackboard Collaborate på help.blackboard.com.
Lär dig hur du använder Collaborate
Öppna självstudier för hur man använder Collaborate.
Lämna sessionen
Avsluta sessionen och fyll i en snabb enkät för att berätta om din upplevelse.
Stäng
Stäng sessionsmenyn.

Collaborate-panelen

Dra full nytta av din session med Collaborate-panelen. Du har nu en enhetlig yta där du kan kommunicera med andra närvarande med hjälp av alla samarbetsverktygen


Verktyg på Collaborate-panelen

Verktyg på Collaborate-panelen
Verktyg Beskrivning
Chatt
Chatta med alla i sessionen. Öppna Collaborate-panelen och välj Öppna chatt.

Moderatorn kan stänga av chattfunktionen.

Emoji-paketet för Collaborate med Ultra-gränssnittet har stöd för mångfaldsemojier och Unicode 8-tecken.

Använd en av de fem hudtonerna som finns på alla personemojier. Lägg till understreck, ”tone” och tonnummer (1–5) till din emoji när du skriver. Glöm inte kolontecknen i början och slutet av din emoji-text.

Exempel: :wave_tone5:

I Collaborate-chatthistoriken visas endast 50 meddelanden åt gången.

Närvarandepanelen
Visa listan över närvarande. Öppna Collaborate-panelen och välj Öppna lista över närvarande.
Dela innehåll
Moderatorer och presentatörer kan dela en tom whiteboard, ett program, PDF-filer, PowerPoint®-presentationer och bilder i formaten GIF, JPEG och PNG.
Mina inställningar
Lägg till en profilbild, konfigurera ljud och bild samt dina aviseringar. Öppna panelen Collaborate och välj Mina inställningar. Du kan inte ändra ditt namn eller din e-postadress.
Stäng
Stäng Collaborate-panelen.
Dela whiteboard
Moderatorer och presentatörer kan dela en tom whiteboard via panelen Dela innehåll.
Dela program
Moderatorer och presentatörer kan dela hela skrivbordet eller bara ett öppet program via panelen Dela innehåll.
Dela filer
Moderatorer och presentatörer kan dela PDF-filer, PowerPoint®-presentationer och bilder i formaten GIF, JPEG och PNG.
Undersökningar
Moderatorer kan starta och genomföra undersökningar under en session.
Smågrupper
Moderatorer kan starta och hålla smågrupper.
Tidur
Moderatorer kan starta timer.
Alternativ
Öppna menyn med närvarandealternativ.