Lär dig hitta i Collaborate. Vi har delat in allt innehåll i tre smidiga ytor: medieytan, sessionsmenyn och Collaborate-panelen.


Medieyta

På medieytan (eller huvudytan) i Collaborate visas allt innehåll för sessionen. Storleken på ytan är maximerad för att skapa en sammanhängande fullskärmsupplevelse på alla skärmstorlekar.

Välj bild-i-bild-fönstret för att växla fokus. Din huvudskärm blir bild-i-bild och bild-i-bild blir huvudskärmen.

Om det inte finns något delat innehåll ser du de närvarandes profiler och bilder i en rutnätsvy. Du kan växla mellan en rutnätsvy och en vy som följer den som talar.

Med vyn Följ ledaren flyttas fokus till den som för tillfället har ordet i diskussionen.

Ultragränssnittet går automatiskt över till att följa den som talar när det är fler än fem närvarande.


Verktyg på medieytan

De verktyg som visas på medieytan är direkt kopplade till vad som pågår i sessionen. Verktygen är även beroende av vilka behörigheter som moderatorerna ställer in.

Verktyg på medieytan
VerktygBeskrivning
Ljud Aktivera ljudet. Linjer över mikrofonikonen betyder att mikrofonen är inaktiverad. Välj Dela ljud för att aktivera den.

Tryck på Alt + M på tangentbordet om du vill inaktivera eller aktivera mikrofonen.

Video Aktivera videobilden. Linjer över kameraikonen betyder att kameran är inaktiverad. Välj Dela bild för att aktivera den.

Tryck på Alt + C på tangentbordet om du vill aktivera eller inaktivera kameran.

Handuppräckning Räcka upp handen för att svara på en fråga eller påkalla en annan moderators uppmärksamhet. Välj Räck upp handen.

Med tangentbordet trycker du på Alt + H.

Collaborate-panelen Öppna Collaborate-panelen.
Sessionsmeny Öppna sessionsmenyn.
Följ talaren-vy Byt till Följ talaren-vy.
Rutnätsvy Byt till rutnätsvy.
Bild-i-bild Ändra fokus på skärmen. Om det finns delat innehåll på din huvudskärm växlar du till att titta på talaren. Välj bild-i-bild för att flytta det innehållet till din huvudskärm.
Status Visa din status som borta. Peka på den gröna markeringen vid din avatar-bild och markera Ställ in som borta. Välj Nu är jag tillbaka! när du kommer tillbaka.

Du kan också uppdatera din status för att ge återkoppling under sessionen.


Sessionsmeny

På sessionsmenyn finns flera sessionsåtgärder och information. Öppna sessionsmenyn med knappen längst upp till vänster på skärmen.


Verktyg på sessionsmenyn

De verktyg och funktioner som du bara använder en eller två gånger under en session finns ordnade här.

Verktyg på sessionsmenyn
VerktygBeskrivning
Starta en inspelning Moderatorer kan börja spela in sessionen från sessionsmenyn.
Använda din telefon Få ett nummer att ringa upp och en unik PIN-kod så att du kan använda din telefon för ljud under en session.
Rapportera ett problem Rapportera ett problem med sessionen.
Hjälp Gå till hjälpen för Blackboard Collaborate på help.blackboard.com.
Lär dig hur du använder Collaborate Öppna självstudier för hur man använder Collaborate.
Lämna sessionen Avsluta sessionen och fyll i en snabb enkät för att berätta om din upplevelse.
Stäng Stäng sessionsmenyn.

Collaborate-panelen

Dra full nytta av din session med Collaborate-panelen. Du har nu en enhetlig yta där du kan kommunicera med andra närvarande med hjälp av alla samarbetsverktygen


Verktyg på Collaborate-panelen

Verktyg på Collaborate-panelen
VerktygBeskrivning
Chatt Chatta med alla i sessionen. Öppna Collaborate-panelen och välj Öppna chatt.

Moderatorn kan stänga av chattfunktionen.

Emoji-paketet för Collaborate med ultragränssnittet har stöd för mångfalds-emojis och Unicode 8-tecken.

Använd en av de fem hudtonerna som finns på alla person-emojis. Lägg till understrykning, ton och tonnummer (1–5) till din emoji när du skriver. Glöm inte kolontecknen i början och slutet av din emoji-text.

Exempel: :wave_tone5:

I Collaborate-chatthistoriken visas endast 50 meddelanden åt gången.

Närvarandepanelen Visa listan över närvarande. Öppna Collaborate-panelen och välj Öppna lista över närvarande.
Dela innehåll Moderatorer och presentatörer kan dela en tom whiteboard, ett program, PDF-filer, PowerPoint®-presentationer och bilder i formaten GIF, JPEG och PNG.
Mina inställningar Lägg till en profilbild, konfigurera ljud och bild samt dina aviseringar. Öppna Collaborate-panelen och välj Mina inställningar.
Stäng Stäng Collaborate-panelen.
Dela whiteboard Moderatorer och presentatörer kan dela en tom whiteboard via panelen Dela innehåll.
Dela program Moderatorer och presentatörer kan dela hela skrivbordet eller bara ett öppet program via panelen Dela innehåll.
Dela filer Moderatorer och presentatörer kan dela PDF-filer, PowerPoint®-presentationer och bilder i formaten GIF, JPEG och PNG.
Undersökningar Moderatorer kan starta och genomföra undersökningar under en session.
Smågrupper Moderatorer kan starta och hålla smågrupper.
Timer Moderatorer kan starta timer.
Alternativ Öppna menyn med närvarandealternativ.

Collaborate-panelen med en skärmläsare

Collaborate-panelen med en skärmläsare

Använd ”knappen” eller snabbtangenterna för länkar (B i JAWS eller VO + Kommando + L i VoiceOver) och leta efter knappen med namnet ”Öppna Collaborate-panelen”.

Om länkens snabbtangent i VoiceOver inte identifierar denna åtgärd kan du prova med VO + Command + G för att gå till nästa bild, eller VO + högerpil för att läsa nästa objekt tills du hittar det. 

När du aktiverar den här knappen öppnas en ”fliklista” som fungerar så här:

  1. Den första fliken ”Chatt” är markerad som standard. Använd tabbtangenten på ditt tangentbord för att välja mellan elementen på chattpanelen, inklusive att läsa och publicera meddelanden.
  2. Använd höger- och vänsterpilarna för att gå igenom flikarna (Chatt, Närvarande, Innehåll och Inställningar).
  3. När en flik är markerad kan du använda tabbtangenten för att gå igenom elementen på den sidan. Du kan även gå tillbaka till fliklistan.
  4. Tabba till knappen ”Stäng Collaborate-panelen” för att avsluta den här upplevelsen.

Tangentbordsinställningar i chatthistoriken

Tangentbordsinställningar för chatthistorik i Collaborate

Använd tangentbordsinställningarna högst upp på chattpanelen för att gå mellan meddelandena. Tangentbordskontrollerna är endast tillgängliga när meddelanden har publicerats i chatten och är enbart tillgängliga med tangentbordsnavigering.

  1. Utgå från textinmatningsfältet på chattpanelen och tryck på Skift + tabbtangenten för att öppna tangentbordskontrollerna. Eller så trycker du på tab från menyn Chatta med överst på panelen
  2. Som standard ligger fokus på kontrollen Nästa chattmeddelande . Tryck på Shift + Tab för att hitta kontrollerna Föregående chattmeddelande och Första chattmeddelande . Tryck på Tab för att hitta kontrollen Senaste chattmeddelande . I Collaborate-chatthistoriken visas endast 50 meddelanden åt gången.
  3. Tryck på mellanslag för att aktivera inställningen och lyssna på meddelandet.
  4. Tryck på tabbtangenten för att navigera genom inställningarna och gå tillbaka till chattens textinmatningsfält.