Blackboard Collaborate med ultragränssnittet är baserat på modern webbteknik som HTML 5 och WebRTC. Java eller startprogram behöver inte installeras.

Kompatibla webbläsare
WebbläsareLjud/bildProgramdelning
ChromeTM version 54 eller senare

På Windows®, Mac® och AndroidTM

Stöds med hög kvalitet

Majoriteten av videor visas i konferensläge

Se video av fem personer: fyra talare och du själv

Dela och visa
Firefox® versioner 55+

På Windows, Mac och Linux®

Se video av tre personer: två talare och du självDela och visa
Safari® 11+

på Mac och iOS®

Se fyra videor: tre högtalare och din egenDela och visa
Microsoft Edge® version 17Se fyra videor: tre högtalare och din egenDela och visa

Mobila enheter

Collaborate stöds i Chrome på AndroidTM-enheter och Safari på iOS®11 +. 

Mer information om webbläsarstöd i Behind the Blackboard (endast på engelska)


Best browsers for the Ultra experience - Student

Best browsers for the Ultra experience

You can use many Blackboard products in a web browser. You don't need to download anything to get started in courses or meetings in the Ultra experience. Choose a browser compatible with the Blackboard products your institution uses. You can move between products and still have a great experience with a supported browser.

Blackboard tests and optimizes Ultra experience features on Google Chrome and Mozilla Firefox. Other browsers are still supported. Refer to the table below for more information.

Select the link in the first column to learn more about each product's browser support.

  Google Chrome™ Mozilla Firefox® Microsoft Edge® Internet Explorer® Safari®
Blackboard Learn Supported Supported Supported (v 20+) Not supported Supported (v6+)
Blackboard Collaborate Supported Supported Supported Not supported Supported (v11+)
Predict Supported Supported Supported (v 20+) Not supported Supported (v6+)
Ally Same as shared program Same as shared program Same as shared program Same as shared program Same as shared program
Web Community Manager Supported Supported Supported Supported (v11+) Supported (v9+)
Blackboard Open LMS Supported Supported Supported Supported (v11+) Supported on mobile

Based on the configurations listed above, Blackboard recommends using Google Chrome or Mozilla Firefox for the best possible experience using Ultra.

Supported operating systems for mobile apps

You can access your courses and content on the go with Blackboard's mobile applications. Your mobile device needs to be on a supported operating system to use any of the following apps.

Not all Blackboard products are available through our mobile applications. See the product documentation for information on mobile compatibility.

  iOS® Android™ Windows®
Blackboard App 9.0+ 4.2+ 10+
Community Engagement 8.0+ 5.0+ Not supported
Web Community Manager Apps 9.0+ 4.1+ Not supported

Screen readers in Ultra

For the best Blackboard Ultra experience with your screen reader, use Firefox and Jaws on a Windows system. On a Mac use Safari and VoiceOver.