Kortkommandon för uppspelning

 • Tryck på mellanslag för att pausa eller spela upp inspelningen.
 • För att upprepa och hoppa framåt 10 sekunder i inspelningen trycker du på vänster och höger piltangent. Du kan även trycka på skift + vänsterpil eller skift + högerpil för att flytta markören på förloppsindikatorn 10 sekunder framåt eller bakåt.
 • Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen för att öka eller sänka volymen med 5 %.

Öppna en inspelning från en länk

 1. Öppna länken från möteskoordinatorn
  • Meddelandet "läser in inspelning, [sessionsnamn] – inspelning_ [#]" visas på sidan och återges för användare med skärmläsare som "läser in inspelning, [sessionsnamn] – inspelning_ [#]"
 2. Kontrollera att sidan BB Collaborate- [sessionsnamn] – inspelning_ [#] är öppen

Videofunktioner

Navigera på sidan för att hitta följande funktioner:

 • Knappen Inspelningsmeny

  Även om den här knappen visuellt verkar vara den första funktionen på sidan är den inte det i en logisk fokusordning. Tangentbordsanvändare måste gå bakåt från knappen Spela för att fokusera på den här knappen. 

 • Knappen Spela/pausa
 • Knappen Hoppa tillbaka 10 sekunder
 • Reglage [#] minuter [#] sekunder av [#] minuter [#] sekunder
 • Knappen Hoppa framåt 10 sekunder
 • Reglage [#] minuter [#] sekunder av [#] minuter [#] sekunder
 • Popup-knappen Textning för hörselskadade

  Knappen Textning för hörselskadade är inte tillgänglig i Safari förrän knappen Spela aktiveras.

 • Knapp för helskärmsläge
 • Panelknappen Chatt

Spela/pausa

 1. Gå till knappen Spela
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Spela för att starta videon. 
 3. Video spelas upp. 
 4. Tryck på mellanslag eller välj knappen Pausa för att pausa videon.

Hoppa bakåt/framåt 10 sekunder

 1. Gå till knappen Hoppa tillbaka 10 sekunder
 2. Tryck på mellanslagstangenten eller klicka på knappen Hoppa tillbaka 10 sekunder
  • Tidsstämpeln bredvid knappen Hoppa tillbaka 10 sekunder och reglaget som tidigare var [#] minuter [#] sekunder av [#] minuter [#] sekunder ställs tillbaka med 10 sekunder.
  • Skärmläsaranvändare behöver gå till skjutreglaget för att höra ändringen i tidsstämpeln som ”[#] minuter [#] sekunder av [#] minuter [#] sekunder.” 
 3. Gå till knappen Hoppa framåt 10 sekunder.
 4. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Hoppa framåt 10 sekunder.
  • Tidsstämpeln bredvid knappen Hoppa tillbaka 10 sekunder och reglaget som tidigare var [#] minuter [#] sekunder av [#] minuter [#] sekunder ställs fram 10 sekunder.
  • Skärmläsaranvändare behöver gå till skjutreglaget för att höra ändringen i tidsstämpeln som ”[#] minuter [#] sekunder av [#] minuter [#] sekunder.”

Reglaget [#] minuter [#] sekunder av [#] minuter [#] sekunder 

Gå till reglaget [#] minuter [#] sekunder av [#] minuter [#] sekunder.

Ändra värdet med en av följande tekniska hjälpmedel:

 • Endast tangentbord: Använd vänster- och högerpilarna
 • VoiceOver:
  • Placera fokus på skjutreglaget
  • Använd Ctrl + alternativ + skift + nedåtpil för att öppna skjutreglaget
  • Använd VO-tangenten + vänster- eller högerpilen för att ändra värdet
  • Använd Ctrl + alternativ + skift + uppåtpil för att avsluta skjutreglaget
 • JAWS, NVDA och ZoomText:
  • Tryck på mellanslag för att välja skjutreglaget
  • Använd uppåt- eller nedåtpilen för att ändra värdet
  • Använd tabb eller skift + tabb för att ta fokus från skjutreglaget

  Om du förflyttar dig för sig för snabbt i JAWS läses alla tider upp för dig på en gång.

 • Dragon Naturally Speaking:
  • Tryck på vänsterpilen eller högerpilen för att ändra värdet
  • Tryck på Esc för att stänga skjutreglaget

Volym

 1. Gå till popup-knappen Volym
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på popup-knappen Volym för att öppna skjutreglaget för volym.
 3. Ändra värdet med en av följande tekniska hjälpmedel:
  • Endast tangentbord: Använd vänster- och högerpilarna
  • VoiceOver.
   • Placera fokus på skjutreglaget
   • Använd Ctrl + alternativ + skift + nedåtpil för att öppna skjutreglaget
   • Använd vänster- eller högerpilen för att ändra värdet
   • Använd Ctrl + alternativ + skift + uppåtpil för att avsluta skjutreglaget
  • JAWS:
   • Använd uppåt- eller nedåtpilen för att ändra värdet
   • Tryck på Esc för att stänga skjutreglaget
  • NVDA:
   • Använd uppåt- eller nedåtpilen för att ändra värdet
   • Använd skift + tabb och sedan mellanslag på Volym-knappen för att stänga skjutreglaget för volym
  • Dragon Naturally Speaking:
   • Tryck på vänsterpilen eller högerpilen för att ändra värdet
   • Tryck på Esc för att stänga skjutreglaget
 4. Tryck på Esc för att stänga menyn. 
 5. Fokus återgår till popup-knappen Volym.

Textning för hörselskadade

Knappen Textning för hörselskadade är endast tillgänglig i inspelningar med undertexter. Om du behöver undertexter eller en texttranskription ska du kontakta personen som tillhandahöll inspelningen.

 1. Gå till popup-knappen Dold textning
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på popup-knappen Textning för hörselskadade för att öppna menyn för undertexter.
 3. Gå till kryssrutan Undertexter på
 4. Använd mellanslagstangenten eller klicka på Undertexter på för att aktivera undertexterna. 
  • Undertextens källa visas under den aktiverade kryssrutan. 
 5. Tryck på Esc för att stänga menyn. 
  • Fokus återgår till popup-knappen Dold textning
 6. Undertexter visas i inspelningen där de har lagts till längst ner i mitten på sidan.

Undertextstorlek

Det här är endast tillgängligt i Chrome.

 1. I menyn Undertextning, gå till Textstorlek: Medelstor popup-knapp.
 2. Tryck på mellanslag eller välj Undertextstorlek: Klicka på den medelstora popup-knappen för att öppna en meny för att välja teckenstorlek.
 3. Använd tabbtangenten eller använd VO + höger- och vänsterpilarna för att navigera mellan knapparna för teckenstorlek
  • Med NVDA, använd tabbtangenten för att gå till knappen Helskärmsläge och använd skift + tabb för att fokusera i storlekslistan. Tabba till knappen storlek.
 4. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen [storlek] för att aktivera.
  • Undertexternas teckenstorlek blir större eller mindre beroende på vad du har valt.
 5. Tryck på Esc för att stänga menyn. 
  • Fokus återgår till popup-knappen Dold textning
  • Med NVDA använder du skift + tabb för att gå tillbaka till knappen Textning för hörselskadade, tryck på mellanslag för att stänga menyn.

Helskärmsläge

 1. Gå till knappen Helskärmsläge.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Helskärmsläge om du vill expandera inspelningen till hela skärmen.
  • Fokus är kvar på knappen Helskärmsläge. Textbeskrivningen ändras till Stäng helskärmsläge
  • I Chrome med Dragon Naturally Speaking säger du ”Tryck på retur” när knappen Helskärmsläge har fokus
 3. Tryck på mellanslag på knappen Avsluta helskärmsläge eller tryck på Esc för att återställa skärmen till dess ursprungliga storlek. 
  • Fokus ligger kvar på knappen Avsluta helskärmsläge. Textbeskrivningen ändras till Helskärmsläge.

  Om du använder Esc för att öppna eller stänga helskärmsläget går fokus till knappen Spela.


Inspelningsmeny

 1. Gå till knappen Öppna inspelningsmeny.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på menyn Öppna inspelning för att öppna menyn Inspelning.
 3. Gå till menyn för att hitta dessa funktioner:
  • Datum för inspelning i formatet dag, månad, år (till exempel 10 juni 2019)
  • Rubrik med inspelningens namn
  • Knappen Ladda ner chatt (om en chattranskription är tillgänglig)
  • Knappen Ladda ner undertextning (om en undertexttranskription är tillgänglig)
  • Rapportera en problemlänk som öppnar en Behind the Blackboard-sida i en ny flik i webbläsaren
  • Länken Blackboard Collaborate-hjälp som öppnar hjälpen för Collaborate Ultra för din roll i en ny flik i webbläsaren

Ladda ner chattranskription, om sådan finns

 1. Gå till knappen Ladda ner chatt
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Ladda ner chatt
 3. En TXT-fil laddas ner. Din webbläsare bestämmer hur.
  • Chrome: Visas som laddar ner längst ner i webbläsaren
  • Firefox: Öppnar en webbläsardialogruta där du kan välja var den ska laddas ner
  • Safari: Växlar automatiskt till mappen Hämtade filer
 4. Chattens TXT-fil kan sedan öppnas som ett dokument skilt från inspelningen.

Ladda ner undertextstranskription, om sådan finns

 1. Gå till knappen Ladda ner undertexter.
 2. Tryck på mellanslagstangenten eller klicka på knappen Ladda ner undertexter.
 3. En VTT-fil laddas ner. Din webbläsare bestämmer hur.
  • Chrome: Visas som laddar ner som VTT-fil längst ner i webbläsaren.
  • Firefox: Öppnar en webbläsardialogruta där användare kan välja var VTT-filen ska laddas ner.
  • Safari: Öppnar automatiskt en VTT-fil och går till mappen Hämtade filer.
 4. VTT-filen med undertexter kan öppnas som ett dokument skiljt från inspelningen.

Chattpanelen

 1. Gå till knappen Öppna chattpanelen.
 2. Tryck på mellanslagstangenten eller klicka på knappen Chatt-panel för att öppna chattpanelen.
 3. Navigera sedan på följande sätt utifrån webbläsare och/eller tekniska hjälpmedel:
 4. Chattmeddelanden innehåller följande:
  • Namnet på den person som publicerade chatten som en rubrik
  • Tidsstämpel
  • Chattmeddelandets text eller emoji med textbeskrivning

Navigera i chattmeddelanden i Chrome och Firefox

Dessa kortkommandon fungerar även med skärmläsarna JAWS och NVDA och skärmförstoraren ZoomText.

 1. Använd tabb för att öppna chattnavigeringen och placera fokus på knappen Nästa chattmeddelande
 2. Tryck på mellanslag för att höra det första chattmeddelandet
 3. Tryck på mellanslag för att fortsätta navigera i panelen Chatt

Gå till första, föregående och sista chatten i Chrome och Firefox

 • Om du vill gå till en tidigare chatt använder du skift + tabb tills du hör "knappen Föregående chattmeddelande", och sedan mellanslag för att fokusera på det föregående chattmeddelandet. 
 • Du kan gå till den första chatten genom att använda skift + tabb tills du hör "knappen Första chattmeddelande” och sedan mellanslag för att fokusera på det första chattmeddelandet.
 • Om du vill gå till den sista chatten ska du använda tabb tills du hör "knappen Sista chattmeddelande" och sedan mellanslag för att fokusera på det sista chattmeddelandet.

Navigera i chattmeddelanden i Safari på en Mac

Skärmläsaren VoiceOver måste vara aktiverad för att du ska kunna navigera i chattmeddelanden eftersom tabbtangenten vanligtvis inte fungerar i Safari.

 1. Tabba för att öppna chattnavigeringen och placera fokus på knappen Nästa chattmeddelande.
 2. Använd VO-tangenten + mellanslag för att höra det första chattmeddelandet.
 3. Använd VO-tangenten + mellanslag för att fortsätta navigera i panelen Chatt.

Gå till första, föregående och sista chatten i Safari

 • Om du vill gå till en tidigare chatt använder du VO-tangenten + vänsterpilen tills du hör "knappen Föregående chattmeddelande", sedan VO-tangenten + mellanslag för att fokusera på det föregående chattmeddelandet.
 • Om du vill gå till den första chatten använder du VO-tangenten + vänsterpilen tills du hör ”knappen Första chattmeddelande” och sedan VO-tangenten + mellanslag för att fokusera på det första chattmeddelandet. 
 • Om du vill gå till den sista chatten använder du VO-tangenten + högerpilen tills du hör "knappen Sista chattmeddelande” och sedan VO-tangenten + mellanslag för att fokusera på det sista chattmeddelandet.

Navigera i chattpanelen med röstkommandon

 1. Tryck på tabbtangenten för att öppna chattnavigeringen och placera fokus på knappen Nästa chattmeddelande
 2. Tryck på returtangenten för att flytta fokus till det första chattmeddelandet.
 3. Tryck på returtangenten för att fortsätta navigera i panelen Chatt.

Gå till första, föregående och sista chatten med Dragon Naturally Speaking

 1. Välj knappen Första chattmeddelande och tryck sedan på returtangenten.
 2. Välj knappen Föregående chattmeddelande och tryck sedan på returtangenten. 
 3. Klicka på knappen Sista chattmeddelande och tryck sedan på returtangenten.

Gick tillbaka till aktuellt chattmeddelande

Om en användare börjar navigera i panelen Chatt blir en knapp för att Gå tillbaka till aktuellt chattmeddelande tillgänglig. Med den här knappen kan användare som lämnar panelen Chatt gå tillbaka till chattmeddelandet som för närvarande har fokus. Aktivera den här knappen genom att göra följande:

Chrome och Firefox:

 • Tryck på tabb två gånger i panelnavigeringen Chatt över knappen Sista chattmeddelande och tidsstämpeln för det aktuella chattmeddelandet. Tryck på mellanslagstangenten för att gå tillbaka till aktuellt chattmeddelande. 
 • Tryck på skift + tabb tills du hör ”Gå tillbaka till knappen för aktuellt chattmeddelande" från videokontrollerna. Tryck på mellanslagstangenten för åter fokusera på det aktuella chattmeddelandet

Safari

 • Tryck på tabb två gånger i panelnavigeringen Chatt över knappen Sista chattmeddelande och tidsstämpeln för det aktuella chattmeddelandet. VO-tangenten + mellanslag för att åter fokusera på det aktuella chattmeddelandet. 
 • Tryck på skift + tabb tills du hör ”Gå tillbaka till knappen för aktuellt chattmeddelande" från videokontrollerna. VO-tangenten + mellanslag för att åter fokusera på det aktuella chattmeddelandet.

Dragon Naturally Speaking

 • Välj knappen Gå tillbaka till aktuellt chattmeddelande

ZoomText

 • ZoomText fokuserar inte på det aktuella chattmeddelandet när det aktiveras. Användare måste navigera med uppåtpilen för att hitta det aktuella meddelandet.

Kombinationer av tekniska hjälpmedel och webbläsare som används

Stegen på den här sidan gäller följande kombinationer tekniska hjälpmedel och webbläsare:

 • JAWS 2019 och Firefox®
 • JAWS 2019 och ChromeTM
 • NVDA 2019 och Firefox
 • NVDA 2019 och Chrome
 • VoiceOver och Safari®
 • Dragon Naturally Speaking och Firefox
 • Dragon Naturally Speaking och Chrome
 • ZoomText 2019 och Firefox
 • ZoomText 2019 och Chrome
 • Zoom och Safari