Svara på en undersökning

 1. När man börjar med undersökningen flyttas fokus till frågerubriken i undersökningsområdet. Användare med skärmläsare kan höra ”Rubriknivå 3 [frågetext]. Undersökningsområdet”.
 2. Nästa innehåll efter rubriken är det antal användare som inte har svarat på undersökningen. Användare med skärmläsare kan höra ”Inget svar, [nummer]”.
 3. Undersökningsalternativen visas efter antalet användare som inte svarat. En alternativknapp används för svarsalternativen.
 4. Tryck på tabbtangenten för att komma åt svarsalternativen.
  1. Om inget svar redan valts, flyttas fokus till det första svarsalternativet.
  2. Om ett svar redan valts, flyttas fokus till det valda svaret.
 5. Om du vill navigera till och välja ett svar trycker du på uppåt- eller nedåtpilen.
  1. Tryck på mellanslagstangenten för att välja det första svaret.
 6. När de navigerar mellan och väljer svar kan användare med skärmläsare också höra antalet befintliga svar. En skärmläsare kan till exempel läsa ”Ja, alternativknapp, inte markerad. [undersökningsfråga], 1 av 2, [antal] svar”.

Visa svar

Om moderatorn slår på alternativet Visa svar visas en siffra efter varje svar i undersökningsområdet.

Färger används tillsammans med siffran för att jämföra svaren visuellt.


Undersökningen är avslutad

När undersökningen är slut kan användare med skärmläsare höra ”Moderatorn avslutade en undersökning” och undersökningsområdet visas inte längre på sidan.

Beroende på webbläsaren flyttas fokus till en av följande platser:

 • Chrome: webbläsarens adressfält
 • Firefox: knappen Öppna sessionsmeny
 • Safari: knappen Dela ljud

Knappen Visa undersökning

När en undersökning har startats visas knappen Visa undersökning på sidan bredvid kontrollen Räck upp handen. Med den här knappen kan du dölja undersökningsområdet.

 1. Gå till knappen Visa undersökning.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj Visa undersökning för att dölja undersökningsområdet.
  • Fokus ligger kvar på knappen Visa undersökning.
  • Om du inte har svarat på undersökningen kan användare med skärmläsare höra ”Visa undersökning, hopfälld knapp”.
  • Om du har svarat på undersökningen kan användare med skärmläsare höra ”Visa växlingsknappen. Du svarade med [Ja, Nej, eller #]” och knappen Visa undersökning kommer visas med [J, N, eller #].
 3. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Visa undersökning för att visa undersökningsområdet.
  • Undersökningsområdet visas på sidan. Fokus flyttas till rubriken för det öppna undersökningsområdet. Användare med skärmläsare kan höra ”Rubriknivå 3 [frågetext]. Undersökningsområdet”.