Svara på en undersökning

 1. När en undersökning har påbörjats flyttas fokus till [första svarstexten] i undersökningsområdet. Skärmläsaranvändare hör ”Svara på [frågetext] med knappen [första svarstext], moderatorn har påbörjat en undersökning”
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen [första svarstext] eller gå igenom de återstående frågorna. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen [svarstext] om du vill välja ett annat svar. 
 3. Svaret visas som vit text på en svart bakgrund.

Visa svar

Om moderatorn slår på alternativet Visa svar visas en siffra efter varje svar i undersökningsområdet.

Färger används tillsammans med siffran för att jämföra svaren visuellt


Undersökningen är avslutad

När undersökningen är slut hör skärmläsaranvändare "moderatorn avslutade en undersökning” och undersökningsområdet visas inte längre på sidan.

Beroende på webbläsaren går fokus till en av följande platser:

 • Chrome: webbläsarens adressfält
 • Firefox: knappen Öppna sessionsmeny
 • Safari: knappen Dela ljud

Knappen Visa undersökning

När en undersökning har startats visas knappen Visa undersökning på sidan bredvid kontrollen Räck upp handen. Med den här knappen kan du dölja undersökningsområdet.

 1. Gå till knappen Visa undersökning.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj Visa undersökning för att dölja undersökningsområdet.
  • Undersökningen visas inte längre på sidan och skärmläsaranvändare hör ”avmarkera växlingsknapp Visa undersökning”.
  • Om du har svarat på undersökningen hör skärmläsaranvändare ”avmarkera växlingsknapp Visa undersökning, du svarade med [Ja, Nej eller #]” och knappen Visa undersökning visas med [J, N eller #].
 3. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Visa undersökning för att visa undersökningsområdet.
  • Undersökningsområdet visas på sidan och skärmläsaranvändare hör "Välj Visa växlingsknapp”.