Öppna Mina inställningar

 1. Från panelen Collaborate går du till panelfliken Mina inställningar .
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på panelfliken Mina inställningar för att öppna.
 3. Hitta rubriken Mina inställningar med rubrikkortkommandon, tabbtangenten eller visuellt.
 4. Fortsätt att navigera på panelen för att hitta följande funktioner:
  • Knappen Byt profilbild
  • Fliken Inställningar för ljud och bild
  • Fliken Aviseringsinställningar
  • Fliken Sessionsinställningar, endast moderatorer 
  • Knappen Rapportera ett problem

Byt profilbild

 1. I fliken Mina inställningar går du till knappen Byt profilbild.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Byt profilbild för att öppna panelen Byt profilbild.
 3. Navigera i panelen Byt profilbild och välj ett av följande alternativ:
  • Knappen Ladda upp
  • Knappen Ta bild med kameran

Ladda upp

 1. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Välj för att ladda upp en bild som visas visuellt med texten Ladda upp, dra bild.
 2. Mappen för operativsystemet på din dator öppnas automatiskt. Använd standardtekniken för navigering och interaktion för att välja din profilbild.
 3. Efter att du har valt din profilbild visas ett dialogfönster med rubriken Beskär och spara din bild.
 4. Om du vill välja bilden går du till knappen Jag gillar den! och klickar på mellanslagstangenten eller knappen.
  • En bild med gästnamnet du angav när du anslöt till sessionen som alternativ text läggs sedan till i panelen Byt profilbild.
 5. Om du vill avbryta går du till knappen Avbryt och klickar på mellanslagstangenten eller knappen.
  • Fokus återgår till panelen Byt profilbild.

Ta bort

 1. Om du vill ta bort en profilbild ska du använda mellanslagstangenten eller välja knappen Ta bort din aktuella profilbild som visas visuellt med texten Ta bort.
 2. Bilden tas bort från panelen Byt profilbild.

Ta bild med kameran

 1. Om du vill ta en bild i Collaborate-programmet går du till knappen Ta bild med kameran och klickar på mellanslagstangenten eller knappen.
 2. Då öppnas ett dialogfönster med rubriken Ta bild och beskrivningen ”Ta en bild på dig själv att använda som din profilbild. Oroa dig inte. Du kan försöka igen om det inte ser rätt ut.
 3. Gå till knappen Ta bild och klicka på mellanslagstangenten eller knappen.
  • En bild med gästnamnet du angav när du anslöt till sessionen som alternativ text läggs sedan till i panelen Byt profilbild.
 4. Om du vill avbryta går du till knappen Avbryt och klickar på mellanslagstangenten eller knappen.
  • Fokus återgår till panelen Byt profilbild.

Inställningar för ljud och bild

 1. I fliken Mina inställningar går du till fliken Inställningar för ljud och bild.
 2. Kontrollera att fliken är utvidgad och fortsätt att navigera till följande funktioner:
  • Knappen Konfigurera kamera och mikrofon
  • Knappen Använd din telefon för ljud
   • Växlar till att visa en textbeskrivning med sessionens telefonnummer och PIN-kod. När du har valt att använda din telefon kan du inte återgå till att använda datorns ljudkontroller. Detta är ett programfel som alla användare upplever.
  • Reglaget Högtalarvolym
   • Använd höger- eller vänsterpilen med tangentbordet eller
   • Använd röstkommandot Tryck på vänsterpilen eller Tryck på högerpilen
  • Reglaget Mikrofonvolym
   • Använd höger- eller vänsterpilen med tangentbordet eller
   • Använd röstkommandot Tryck på vänsterpilen eller Tryck på högerpilen
  • Kryssrutan Visa undertexter (om de finns)
   • Använd mellanslagstangenten eller välj kryssrutan Visa undertexter (om de finns) när den är aktiverad
   • Kryssrutan Visa undertexter (om de finns) inaktiveras automatiskt

Konfigurera kamera och mikrofon

 1. I listan under Inställningar för ljud och bild går du till knappen Konfigurera din kamera och mikrofon.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Konfigurera din kamera och mikrofon för att öppna dialogrutan Ljudtest (1 av 2).
 3. Navigera i dialogrutan för att hitta följande funktioner:
  • Förloppsmätaren Du låter bra

   Mätaren återges inte för skärmläsare.

  • Fältet Välj mikrofon
   • Om det bara finns en mikrofon är det här fältet inte interaktivt
  • Knappen Nej – jag behöver hjälp

   Knappen Nej – jag behöver hjälp öppnar hjälpavsnittet för felsökning för din webbläsare.

  • Knappen Ja – det fungerar
 4. Använd mellanslagstangenten eller välj Ja – det fungerar för att öppna dialogrutan Bildtest (2 av 2).
 5. Navigera i dialogrutan för att hitta följande funktioner:
  • Video

   Bild återges inte för skärmläsare

  • Fältet Välj kamera
   • Om det bara finns en kamera är det här fältet inte interaktivt
  • Knappen Nej – jag behöver hjälp

   Knappen Nej – jag behöver hjälp öppnar hjälpavsnittet för felsökning för din webbläsare.

  • Knappen Ja – det fungerar
 6. Använd mellanslagstangenten eller välj Ja – det fungerar för att öppna dialogfönstret Du är redo att sätta igång!
 7. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Stäng för att stänga dialogfönstret.
 8. Fokus flyttas till knappen Dela ljud.

Aviseringsinställningar

 1. I fliken Mina inställningar går du till fliken Aviseringsinställningar.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj fliken Aviseringsinställningar för att utvidga panelen.
 3. Panelen innehåller följande inställningspunkter:
  • Rubriken Någon gick med i eller lämnade smågruppen eller sessionen
   • Kryssrutan Popup-avisering för Collaborate
   • Kryssrutan Ljudavisering
   • Kryssrutan Popup-avisering för webbläsare
  • Rubriken Någon skickar ett chattmeddelande
   • Kryssrutan Popup-avisering för Collaborate
   • Kryssrutan Ljudavisering
   • Kryssrutan Popup-avisering för webbläsare
  • Rubriken Det finns undertexter för hörselskadade
   • Kryssrutan Popup-avisering för Collaborate
  • Rubriken Någon räcker upp handen (endast moderatorrollen)
   • Kryssrutan Popup-avisering för Collaborate
   • Kryssrutan Ljudavisering
   • Kryssrutan Popup-avisering för webbläsare
 4. Gå till den kryssruta som passar dina behov och använd mellanslagstangenten eller klicka på kryssrutan.

Rapportera ett problem med tekniska hjälpmedel


Rapportera ett problem

 1. I fliken Mina inställningar går du till knappen Rapportera problem.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Rapportera problem för att öppna avsnittet Rapportera problem.
 3. Gå antingen till rubriken Jag hade ljudproblem eller rubriken Jag hade bildproblem.
 4. Under Jag hade ljudproblem går du till listan och använder mellanslagstangenten eller markerar en eller flera av följande kryssrutor:
  • Jag kunde inte höra andra
  • Andra kunde inte höra mig
 5. Under Jag hade bildproblem går du till listan och använder mellanslagstangenten eller markerar en eller flera av följande kryssrutor:
  • Jag kunde inte se andra
  • Andra kunde inte se mig
 6. Om du varken hade ljud- eller bildproblem kan du gå till texten Jag hade ett annat problem.
  • Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Jag hade ett annat problem för att aktivera redigeringsfältet Beskriv ditt problem (max. 1 000 tecken).
  • Gå till och ange ditt problem i redigeringsfältet Beskriv ditt problem.
 7. Om du vill höra ytterligare innehåll som ska ingå i rapporten går du till den autogenererade rapporten som skickas med din beskrivning.

Avbryta rapportering av ett problem

 1. Om du råkar hamna i panelen Rapportera ett problem av misstag kan du gå till knappen Avbryt.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Avbryt om du vill gå tillbaka till panelen Mina inställningar.