Textning för hörselskadade i realtid

I ultragränssnittet ingår textning för hörselskadade i realtid. På så sätt blir undervisningen tillgänglig för döva och hörselskadade deltagare liksom för deltagare som har annat modersmål än moderatorn.

Moderatorer måste göra närvarande till textare. Textarna skriver in vad som sägs i en session. Andra närvarande kan direkt se vad som skrivs. Det kan finnas olika textare för olika språk.

Mer information för moderatorer om att göra en närvarande till textare

Undertexter som läggs in under livesessionen inkluderas när sessionen spelas in. Om sessionen har fler än ett textningsspår spelas bara det första in.

Mer information för deltagare om sessionsinspelningar

Att vara textare

Som textare förser du andra deltagare i sessionen med undertexter. Det är en roll som du tilldelas av moderatorn.

Det kan finnas fler än en textare i en session. Textare markeras med en CC-ikon på närvarandepanelen.

Textning för hörselskadade i realtid finns inte på japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska eller koreanska. Användare med webbläsare på de här språken får ett felmeddelande.

När du utses till textare får du upp ett meddelande där det står att du kan börja skriva undertexter.

Välj Nu sätter vi i gång när du är klar att börja. Då visas ett meddelande för andra närvarande att det kommer att finnas undertexter. Undertexterna visas på skärmen direkt när du skriver in dem.

När du väljer Nu sätter vi i gång öppnas även ett textfält där du kan skriva in det du hör under sessionen.

Som standard sätts ditt namn som namn på undertexterna. Det kan vara bra att ändra det till något som de flesta kan känna igen när de ser undertexterna. Välj till exempel Textning för hörselskadade eller Spansk undertextning.

Ser du innehållet som delas och vill se den som pratar? Välj bild-i-bild för att se den aktiva talaren.

Kinesiska, japanska och koreanska webbläsare

Det går inte att skriva undertexter i realtid i webbläsare inställda på kinesiska, japanska eller koreanska. Det innebär att det som skrivs in inte ser ut som det ska. Närvarande ser alla tangentnedtryckningar, inte bara de avsedda orden.

Exempel: För att skriva det japanska ordet ”河口” skriver textaren ”kakou”, som visas som ”kかkこう”. De här tecknen konverteras manuellt till ”河口”. Närvarande som visar undertextningen ser både de skrivna och de konverterade tecknen vilket gör att det blir svårt att förstå texten.


Inspelning av undertexter och chattranskriptioner

Ladda ner inspelningar och transkriptioner i Collaborate

Om moderatorn tillåter att ladda ner sessionsinspelningar kan du nu ladda ner inspelningar och transkriptioner från uppspelarmenyn Inspelning.

Öppna menyn Inspelning uppe till vänster på skärmen.

  • Ladda ner hela inspelningen
  • Ladda ner undertextstranskriptioner
  • Ladda ner chattranskriptioner

Du kan också ladda ner undertexter från huvudlistan över Inspelningar.

  1. Från Inspelningar kan du hitta en inspelning med undertexter (CC).
  2. Öppna menyn Alternativ för undertextning och välj Hämta undertexter.