Textning för hörselskadade i realtid

I ultragränssnittet ingår textning för hörselskadade i realtid. På så sätt blir undervisningen tillgänglig för döva och hörselskadade deltagare liksom för deltagare som har annat modersmål än moderatorn.

Det finns i dagsläget inget stöd för text till tal med undertextning i realtid.

Moderatorer måste tilldela närvarande rollen Undertextare. Textarna skriver in vad som sägs i en session. Andra närvarande kan direkt se vad som skrivs. Det kan finnas olika textare för olika språk.

Mer information för moderatorer om att göra en närvarande till textare

Undertexter som läggs in under livesessionen inkluderas när sessionen spelas in. Om sessionen har fler än ett textspår spelas bara det första in.

Mer information för deltagare om sessionsinspelningar


Att vara textare

Som textare förser du andra deltagare i sessionen med undertexter. Det är en roll som du tilldelas av moderatorn.

Det kan finnas fler än en textare i en session. Textare markeras med en CC-ikon på närvarandepanelen.

Textning för hörselskadade i realtid finns inte på japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska eller koreanska. Användare med webbläsare på de här språken får ett felmeddelande när de sätter igång.

 1. När en moderator har gjort dig till undertextare visas texten ”Nu kan du lägga till undertexter för andra i sessionen” längst upp på sidan.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Kom igång med undertexter för tittare som visas visuellt med texten Kom igång.
 3. Efter att undertextning valts flyttas fokus till redigeringsfältet ”Skapa undertexter för tittare” med platshållartexten Skriv undertexter.
 4. Undertexter kan nu skrivas in i redigeringsfältet.

När du har valt att börja skapa undertexter får alla närvarande ett meddelande om att undertexter är tillgängliga. Undertexterna visas på deras skärmar direkt när du skriver in dem.

Som standard sätts ditt namn som namn på undertexterna. Det kan vara bra att ändra det till något som andra kan känna igen när de ser undertexterna. Till exempel Undertexter för hörselskadade eller Spanska undertexter.

 1. Gå till ditt namn längst upp till höger i redigeringsfältet för undertexter.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Redigera undertextnamn: [ditt gästnamn].
 3. Ta bort ditt namn.
 4. Skriv in en ny titel i rutan "Ange ett nytt namn på undertexter. Tryck på returtangenten för att uppdatera eller ESC för att avbryta. ” redigeringsfält med platshållartext Ange namn på undertexter.
 5. Tryck på returtangenten för att uppdatera.
 6. Fokus placeras i redigeringsfält ”Skapa undertexter till tittare” med platshållartext Skriv undertexter.

Ser du innehållet som delas och vill se den som pratar? Välj bild-i-bild för att se den aktiva talaren.


Visa undertexter

När undertextaren har accepterat rollen visas meddelandet ”Undertexter för hörselskadade är tillgängliga för den här sessionen. Vill du använda dem?” längst upp på sidan.

 1. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Ja, aktivera undertexter för hörselskadade som visuellt visas som Ja för att se undertexterna.
 2. Efter att du valt Ja aktiveras redigeringsfältet [namn på undertexter] undertexter för hörselskadade längst ner i mitten på sidan.

Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Nej tack, fortsätt utan undertexter som visas visuellt som Nej tack för att stänga av undertexter.

Ändra undertextens teckenstorlek

 1. I det skrivskyddade redigeringsfältet för undertextning går du till fältet Välj teckenstorlek för undertexter för hörselskadade. Standardalternativet är inställt på Normal.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj fältet Välj teckenstorlek för undertexter för hörselskadade.
 3. Navigera och välj ett av följande alternativ:
  • Mindre
  • Liten
  • Normal
  • Stor
  • Större
 4. Teckenstorleken och storleken på undertextfältet justeras efter ändringen.

Undertexter i realtid och kinesiska, japanska och koreanska webbläsare

Det går inte att skriva undertexter i realtid i webbläsare inställda på kinesiska, japanska eller koreanska. Det innebär att det som skrivs in inte ser ut som det ska. Närvarande ser alla tangentnedtryckningar, inte bara de avsedda orden.

Exempel: För att skriva det japanska ordet ”河口” skriver textaren ”kakou”, som visas som ”kかkこう”. De här tecknen konverteras manuellt till ”河口”. Närvarande som visar undertextningen ser både de skrivna och de konverterade tecknen vilket gör att det blir svårt att förstå texten.


Inspelning av undertexter och chattranskriptioner

Ladda ner inspelningar och transkriptioner i Collaborate

Om moderatorn tillåter att ladda ner sessionsinspelningar kan du nu ladda ner inspelningar och transkriptioner från uppspelarmenyn Inspelning.

Öppna menyn Inspelning uppe till vänster på skärmen.

 • Ladda ner hela inspelningen
 • Ladda ner undertextstranskriptioner
 • Ladda ner chattranskriptioner

Du kan också ladda ner undertexter från huvudlistan över Inspelningar.

 1. Från Inspelningar kan du hitta en inspelning med undertexter (CC).
 2. Öppna menyn Alternativ för dolda undertexter och välj Ladda ner undertexter.

Hur kan jag se undertexter i inspelningen som jag laddade ner?

Öppna den nedladdade MP4-filen i din spelare. Klicka på undertextspåret i spelaren så att det visas. Vissa spelare har undertexter på som standard. Andra har inte det.